שתף קטע נבחר

מעסיק, קבל טיפ: כך תעסיק מלצרים באופן חוקי

מה צריך להיות כתוב בתלוש השכר, האם טיפ נחשב לחלק מהמשכורת וכמה שעות בשבוע מותר למלצר לעבוד? המדריך המלא למעסיקים בענף המסעדנות - חלק ב'

בענף המסעדנות חלים כל הזמן שינויים בתנאי ההעסקה של העובדים. בשבוע שעבר סקרנו את הזכויות המגיעות לעובדים בענף. הפעם, באמצעות עו"ד ליאת שושן-ברק ממשרד אריאל שמר ושות‭,'‬ עו"ד דפנה שמואלביץ, שותפה במשרד רובין-שמואלביץ, ועו"ד שלמה בכור, גיבשנו עצות מעשיות למעסיקי עובדים בענף ההסעדה, בעיקר מלצרים.

 

זכויות המלצרים: ידעתם שאסור לקנוס אתכם?

מה זה השטויות האלה טיפים

פסיקה: טיפ אינו נחשב שכר אם לא נרשם בקופה

 

תלוש השכר

לפני תחילת העסקתו של עובד יש לפרט בפניו את תנאי העסקתו במסמך הכתוב באופן ברור ומפורש. עו"ד שושן ברק מציינת כי מטרות ההוראה הן ליצור שקיפות בתנאי ההעסקה, ודאות לעובד והמעסיק וקביעת אופן תשלום השכר ומרכיביו‭".‬חובה זו משמעותית בקרב מעסיקים בענף המסעדנות, שבו רוב המועסקים הם זמניים ומשתכרים שכר שעתי, כך שיש לקבוע באופן מפורש את רכיבי השכר ומקורותיו‭."‬

 

את המסמך, המפרט את תנאי העבודה, על המעסיק למסור לעובד בתוך 30 יום ממועד תחילת העסקתו. אם חל שינוי בתנאי ההעסקה, יש למסור לעובד הודעה על השינוי בתוך 30 יום ממועד השינוי.

 

גם למלצרים יש לתת תלוש שכר (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
גם למלצרים יש לתת תלוש שכר(צילום: shutterstock)

 

בנוסף, על המעסיק לתת לעובד מדי חודש תלוש שכר ברור ומפורט. לפי החוק, על המעסיק לפרט בתלוש השכר פרטים כמו שעות עבודה של העובד בחודש הרלוונטי, רכיבי השכר שלו בהתאם לתגמולים הקבועים בדין עבור כל שעת עבודה, יתרת ימי חופשה וימי מחלה ועוד. המעסיק חייב לשלם את השכר ולמסור לידי העובד את תלוש השכר עד לתשעה בחודש.

 

בתיקון לחוק הגנת השכר מפברואר 2009 נקבע במפורש מהם הפרטים החייבים להיכלל בתלוש השכר. כן נקבע כי אי מסירת תלוש שכר לעובד, או מסירת תלוש שכר שאינו כולל את כל הפרטים המצוינים בחוק, מהווים עבירה פלילית. עובד שלא קיבל תלוש שכר יכול לתבוע פיצוי בתביעה אזרחית בגובה של עד ‭5,000‬ שקל על כל תלוש שכר שלא נמסר לו.

 

חברת עוקץ מערכות, המתמחה בשעוני נוכחות, ערכה לאחרונה סקר שכלל 150 מסעדות ובתי קפה במטרה לברר את מידת הציות לחוק. נמצא כי רק כ‭22.5%-‬ מהעסקים מוציאים תלושי משכורת מדי חודש לכלל העובדים. ב‭52%-‬ מהתלושים לא נכללו כל הפרטים שחייבים להופיע בו.

 

לדברי עמי ברגמן, מנכ"ל משותף בעוקץ מערכות, "משרד התמ"ת הגביר לאחרונה משמעותית את האכיפה כלפי בעלי עסקים. סביר להניח כי פקחיו יפקדו בקרוב גם עסקים מתחום המסעדנות, כך שרמת הסיכון שכרוכה בהפרת זכויות העובדים עלתה באופן בלתי מבוטל‭."‬

 

ומה עם הטיפ?

עובדים זכאים לתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום. בעניינם של המלצרים מתעוררת השאלה אם יש לראות בתשר ‭")‬טיפ‭("‬ המשולם להם על ידי לקוחות המסעדה חלק משכר עבודתם, או שעל המעסיק לשלם למלצרים שכר מינימום ללא קשר לטיפים.

 

יש שני דפוסים מקובלים של תשלום טיפים למלצרים. הראשון הוא שהטיפ משולם למלצר ישירות על ידי הלקוח. בנוהל השני המלצר מקבל את הטיפ לאחר שהכסף עבר דרך קופת המסעדה.

 

עו"ד שמואלביץ מספרת על פסק דין מנחה של בית הדין הארצי לעבודה (בעקבות תביעה שהגישה ענבל מלכה, שעבדה כמלצרית באילת) שלפיו טיפ המשולם ישירות למלצר על ידי הלקוח לא מהווה שכר עבודה ועל המעסיק לשלם לעובד שכר בגין עבודתו, ללא קשר לגובה הטיפים שקיבל. מנגד, טיפ שעובר דרך קופת המסעדה ונרשם בספריה יכול להיחשב כשכר עבודה. מטרת פסק הדין הייתה לוודא שהמלצרים מקבלים לפחות שכר מינימום בגין עבודתם.

 

אולם, עם השנים חל כרסום מסוים ב"הלכת מלכה‭,"‬ כך שגם בעל מסעדה שלא נוהג בשיטה של העברת הטיפים דרך הקופה אך מנהל רישום מסודר ומדויק של שעות העבודה של המלצרים ושל גובה הטיפים שקיבלו, ומוודא שבתום כל משמרת המלצרים יוצאים כשבכיסם שכר מינימום לפחות, מצמצם משמעותית את חשיפתו לתביעה לשכר עבודה – אף שלמעשה לא שילם מכיסו למלצרים.

 

פסיקה מאוחרת יותר עסקה בשני מלצרים שעבדו במשך שנתיים במסעדה בראשון לציון. המלצרים השתכרו מטיפים שקיבלו ישירות לכיסם מלקוחות המסעדה.

 

במסגרת תביעתם ביקשו לקבל שכר מינימום בגין כל תקופת עבודתם במסעדה. בית הדין קבע כי לאחר שהצדדים סיכמו ביניהם שהמלצרים יקבלו לכיסם באופן ישיר את מלוא סכומי הטיפים ששולמו להם על ידי לקוחות המסעדה, ועל יסוד הסכמה זו נמשכה כל תקופת עבודתם, ובפועל הכנסתם הייתה גבוהה משכר מינימום, הרי שזה חוסר תום לב של המלצרים לתבוע כעת תשלום שכר מינימום. תביעתם נדחתה.

 

בכל מקרה, בעל מסעדה שנוהג בשיטה של העברת הטיפים דרך הקופה, חייב למסור לעובד את מלוא סכומי הטיפים, אחרת יש בכך משום הטעיית הלקוח והתנהגות שאינה בתום לב כלפי הלקוח והמלצר. לדברי עו"ד שמואלביץ, מומלץ למעסיק לסכם עם המלצר מראש את אופן קבלת הטיפים ותשלום שכר העבודה ולמסור לידיו הודעה בכתב המפרטת את התנאים שסוכמו.

 

הטיפ יכול להיות חלק מהשכר (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
הטיפ יכול להיות חלק מהשכר(צילום: shutterstock)

 

עו"ד שושן-ברק מציינת כי בפסק הדין בעניין שני רפפורט שניתן השנה נקבע כי גם אם ההכנסות מטיפים לא נרשמות בקופה, אפשר לקבל את התשר כשכר עבודה. התנאי לכך הוא שהדבר יהיה כתוב בהסכם העבודה ושייקבע מנגנון מסודר לחלוקת הטיפים ותיעודם.

 

לדבריה‭",‬על המעסיק לתת תשומת לב לחובתו לקבוע בהסכם העבודה האישי של המלצר כי הטיפ יובא בחשבון שכר העבודה ולהנהיג מנגנון ברור ומפורש לגבי הטיפול בהכנסות מטיפים. בעל מסעדה שלא יפרט הסדר זה יתקשה לבסס את טענתו כי יש להביא בחשבון תשלום השכר את תשלומי התשר.

 

"הוראה זו לא מחייבת את המעסיק לגלות מעורבות בדרכי חלוקת הטיפים ובהסכמות עובדי המסעדה ביניהם אודות החלוקה, ובלבד ששכר היסוד כפי שהוסכם בין העובד למעסיק, ואשר אינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק – יובטח‭."‬ חובת התיעוד

 

המעביד חייב לתעד את נוכחות העובדים - מועד תחילת העבודה וסיומה - באמצעות מערכת ממוחשבת ו/או מכנית. תיעוד הנוכחות באופן ידני מחייב את חתימתו של העובד בצד הרישום ואת חתימת האחראי עליו. חובת ההוכחה בדבר היקף שעות עבודתו של העובד (עד לתקרה הקבועה בחוק) התובע שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות וגמול עבודה ביום המנוחה, מוטלת על המעסיק. לכן, היעדר תיעוד עלול להביא לכך שהמעסיק לא יוכל להפריך את טענות העובד לגבי היקף שעות עבודתו.

 

"בעלי מסעדות המבקשים לקיים הסדר עם העובד לפיו התשר, או חלקו, ישמש לתשלום שכרו, חייבים להקפיד על חובת תיעוד הנוכחות כחלק מיישומו של ההסדר, וכן למקרה בו תהיה מחלוקת בנוגע לשכר עובד‭,"‬ מציינת עו"ד שושן-ברק.

 

"מלצרים הם כמו כל עובד שכיר, ולכן על המעסיק לוודא שהם מקבלים את כל הזכויות הסוציאליות המגיעות להם לפי חוק. כך למשל בהתאם לחוק חופשה שנתית יש לאפשר לעובד לנצל את ימי החופשה שצבר, ובתום תקופת ההעסקה יש להעניק לו פדיון חופשה (למעט מקרים חריגים הקבועים בחוק‭.(‬

 

הסנקציה למעביד המשלם תשלומים בגין ימי חופשה במהלך תקופת העבודה למרות שהעובד לא נעדר מעבודתו היא כפל תשלום. בנוסף, למלצרים מגיעים זכויות סוציאליות כמו דמי הבראה, דמי חגים, דמי מחלה, הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים בתנאים הקבועים בחוק‭."‬

 

מעסיק שנוהג בשיטה בה המלצרים מקבלים את הטיפים ישירות לכיסם, ללא רישום שלהם בספרי המסעדה, וכפועל יוצא לא מדווח על הכנסות המלצרים לרשויות ולא משלם בגינן תשלומים לרשות המסים, עובר עבירה של העלמת הכנסות ואי-תשלום מס הכנסה כדין.

 

יתרה מכך, מסבירה עו"ד שמואלביץ, באי-תשלום דמי ביטוח לאומי בגין הטיפים מסתכן בעל המסעדה בכך שבעקבות אירוע המזכה את המלצר בקצבה מהמוסד לביטוח לאומי, כגון פגיעה בעבודה המזכה בגמלה, יוכל זה לדרוש ממנו את תשלום הגמלה.

 

כך, אלמנתו של מלצר שטבע בים תבעה קצבת תלויים מהמוסד לביטוח לאומי. תלושי השכר של המנוח לא שיקפו את שכרו האמיתי, שכן לא כללו את הטיפים שקיבל והיו עיקר שכר עבודתו.

 

בית המשפט העליון קבע כי למרות שטיפ שאינו נרשם בספרי המסעדה וניתן ישירות לכיסו של העובד אינו נחשב להכנסה של בעל העסק, הרי שלגבי העובד מדובר ב"הכנסה מעבודה" לצורך דיני המס ותשלום דמי ביטוח לאומי. כלומר, על המעסיק חלה חובה לשלם בגין הטיפים דמי ביטוח לאומי עבור העובד ולנכות בגינם מס במקור.

 

מנוחה שבועית

רוב המסעדות בארץ פתוחות גם במהלך סוף השבוע. המלצרים, בדרך כלל סטודנטים המעוניינים להרוויח הרבה כסף במעט זמן, יעדיפו לעבוד בשישי ובשבת, כאשר המסעדה מלאה סועדים. אלא שעל פי החוק חייב המעביד לתת לעובד מנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות לפחות.

 

מעסיק שלא מקפיד על מתן מנוחה שבועית, מסכן עצמו בכתב אישום ובהעמדה לדין פלילי. מלצר שעובד שעות נוספות זכאי לגמול כקבוע בחוק (עבור שעתיים ראשונות ‭125%‬ מהשכר הרגיל, ועבור כל שעה נוספת ‭150%‬ מהשכר הרגיל‭.(‬ בכל מקרה שבו הועסק מלצר בשעות המנוחה השבועית, הוא זכאי לשכר עבודה בגובה ‭150%‬ משכרו הרגיל וכן למנוחת פיצוי – שעות מנוחה במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד.

 

פיטורים

מלצר הוא כמו כל עובד, ולכן פיטוריו חייבים להיות מסיבה עניינית ולאחר הליך שימוע הוגן. למעט בפיטורים בנסיבות חמורות, למלצר שפוטר יש זכות להודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. עו"ד שלמה בכור מציין כי בתקופת בחינות של מלצר רצוי להגיע להסדר מוקדם עם המעסיק על צמצום היקף המשמרות כדי להימנע מטענות המעסיק בדבר "זניחת עבודה" וכו‭,'‬ דבר שעלול להרע את יחסי העבודה.

 

הידיעה התפרסמה במוסף "ממון" של "ידיעות אחרונות"

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים