שתף קטע נבחר

"תחנת כוח תוקם בבאר טוביה - בגלל הון-שלטון"

תושבי אזור באר טוביה העותרים נגד תחנת הכוח טוענים כי שניים מבעלי המניות של IPM שתקים את התחנה, שימשו בעבר בתפקידים ציבוריים: משה טרי, שהיה יו"ר רשות ני"ע ומוטי פרידמן שהיה יו"ר חברת החשמל

ההחלטה להקמת תחנת הכוח של IPM בבאר טוביה , נגועה בקשרי הון ונוגדת את דעתם של משרד הבריאות, נציבות כבאות והצלה, איגוד ערים ואיכות הסביבה ועוד רבים. כך נטען בעתירה של תושבי היישובים טימורים, ערוגות, באר טוביה, כפר ורבורג ואביגדור, שהוגשה היום (ד') לבג"ץ נגד החלטת הממשלה לאשר את תחנת הכוח שמוזנת בגז בבאר טוביה.

 

הממשלה אישרה הקמת תחנת כוח בבאר טוביה

בחוץ מחו פעילי סביבה, בפנים אושרה תחנת כוח

בגלל הטילים: תושבי הדרום נגד תחנת כוח

 

תושבי האזור, באמצעות עו"ד מירב משען ממשרד רונאל פישר נרי ושות', מעלים בעתירה טענות חריפות על ההחלטה להקים את תחנת הכוח דווקא בלב אזור התעשייה. "האזור סמוך למצבורי חומרים מסוכנים ואמוניה הרחק מתשתיות נדרשות, בניגוד לדעתו של משרד הבריאות, בניגוד לדעתה של נציבות כבאות והצלה, בניגוד לדעתו של איגוד ערים איכות הסביבה ובניגוד לדעתם של גורמים רבים אחרים - נראית כמו החלטה המשרתת את האינטרסים של יזמי התחנה בלבד, אשר להם זיקה לקרקע עליה תוקם התחנה, וודאי לא כמו החלטה המגנה על האינטרסים הלגיטימיים של העותרים לביטחון, לשמירה על חייהם, לשמירה על שווי נכסיהם", אומרים העותרים.

 

"מדובר בתאטרון האבסורד במיטבו"

התושבים מגדירים את התנהלות הממשלה כ'חלמאית' וטוענים כי המדינה מנהלת הצגה מתוזמנת היטב של בחינת חלופות קרקע למראית עין: "ראשית, מסמן היזם את המטרה – הקרקע אליה יש לו זיקה ועליה הוא יכול להקים את התחנה ולאחר מכן יורים את החץ – כלומר, מוצאים את הדרך לאשר מטרה זו ולפסול את כל הקרקעות האחרות שהציג היזם. המדובר בתאטרון האבסורד במיטבו". לטענת העותרים, התנהלות זו גורמת למצב בו ההחלטה משרתת את האינטרסים של יזמי התחנה בלבד.

 

בהמשך מעלים העותרים טענות להתנהלות אותה הם מגדירים 'הון ושלטון'. הם מצביעים על שניים מבעלי המניות של חברת "טריפל אם", החברה האם של של IPM, ששימשו עד לפני זמן לא רב בתפקידים ציבוריים. האחד, משה טרי, שהיה יו"ר רשות ני"ע והשני מוטי פרידמן שהיה יו"ר חברת החשמל.

 

"לא נגזים אם נאמר", נאמר בעתירה, "כי שניים אלה הצליחו ודאי לטוות להם רשת ענפה של קשרים עם השלטון ואף כי אין בכך, כשלעצמו, דבר פסול, ודאי יש בכך כדי לעורר תחושה לא נוחה וכדי להוביל לבדיקה בציציותיהם ובהליכי אישור הקמת התחנה. ודאי שהעובדה שדווקא בשעה שהם הפכו לבעלי חברת IPM, לא נערך הליך הסמכה והכרזה מחדש, אינה מסייעת להפיג תחושה לא נוחה זו".

 

בהמשך הם מעלים טענות גם כלפי ראש מטה שר הפנים עופר דרי ששימש עד סוף 2009 כמשנה למנכ"ל, סמנכ"ל כספים ודירקטור של חברת "מנופים פיננסיים" הנמצאת בבעלותו של אברהם נניקשווילי (אחד מבעליה של חברת "טריפל אם") והוא אף היה כפוף, במסגרת תפקידו זה, לדניאל וקנין, אשר שימש כמנכ"ל חברת "מנופים פיננסיים" ומשמש כיום כדירקטור בחברת "טריפל אם". כשלטענתם תוכנית תשתית לאומית מקודמת על ידי שר הפנים. לדבריהם: "קשה להניח, כי מר דרי יפעל בניגוד לאינטרסים העסקיים של נניקשווילי ווקנין וכי הוא יפעל בדרך אחרת, לבד מקידום הקמת תחנת הכח".

 

לטענת העותרים ניגוד העניינים החמור ביותר וזה אשר היתה לו ההשפעה המכרעת ביותר, הוא זה בו מצויה חברת הכנסת והשרה לקליטת העליה, סופה לנדבר: "ח"כ לנדבר, אשר שימשה בעברה כמזכירתו של נניקשווילי, נמנית על ועדת השרים המצומצמת, אשר לפתחה הגיעה תת"ל 34.לתומנו סברנו, כי היה ראוי, נכון, מוצדק ומתבקש, כי השרה לנדבר תמנע מלקחת חלק בהצבעה, למצער ולמען הגילוי הנאות, תציין את קשריה עם נניקשווילי. אלא שלא מיני ולא מקצתי. לא ציון הקשרים ולא הימנעות מהצבעה. באופן שאינו מפתיע כלל ועיקר, השרה לנדבר הרימה ידה בעד הקמת תחנת הכח במיקום המיועד לה".

 

העותרים מצביעים על כך שבשל קשרים אלו אושרה תוכנית למרות התנגדותם של שורה של גורמים המתנגדים להקמת התחנה באזור זה ובכללם משרד הבריאות. בעתירה מצוטט פרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הציבור שאמר: "העמדה החד משמעית של משרד הבריאות היא, שאין להקים תחנת כח בסמיכות לריכוזי אוכלוסייה מבלי שנקבל הוכחה ברורה לפיה לא קיים סיכון לאותה אוכלוסייה". לטענתם, נציג משרד הבריאות ישב בוועדה רק כמשקיף ולכן לא הייתה לו זכות הצבעה בנידון. כמו כן מצטטים העותרים את התנגדותם של גופי הכבאות וההצלה, איגוד ערים ואיכות הסביבה ועוד.

 

על כן סוברים העותרים כי ההחלטה להקמת התחנה לוקה בחוסר סבירות קיצונית ועל בג"ץ להורות על ביטולה.

 

IPM: "עתירה קנטרנית ומשוללת יסוד"

מחברת IPM נמסר בתגובה: "מדובר בעתירה קנטרנית שטיעוניה משוללי כל יסוד. מפעל האנרגיה אושר הן על ידי הממשלה, הן ועדת השרים לענייני פנים וסביבה והן על ידי הוועדה לתשתיות לאומיות, לאחר שעמד בכל אמות המידה שנקבעו על ידי המדינה ובהתאם לחוק. מפעל זה, שיביא ברכה לאיזור ולמשק החשמל הלאומי, אושר לאחר שנמצא בטוח לחלוטין על ידי כל הדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה".

 

תגובת השרה לקליטת ועלייה סופה לנדבר: "השרה הצביעה בעד הקמת תחנת הכוח בבאר טוביה. הצבעתה נבעה משיקולים ענייניים בלבד - וזאת לאחר שבפני השרים הוצגו כל ההבטים, הקשורים לנושא זה".

 

ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "משרד הפנים לא מכיר את העתירה. לגופו של עניין המשרד דוחה על הסף את טענות התושבים. התהליך להקמת תחנת הכוח בבאר טוביה הוא תהליך ממושך שנמשך במשך מספר שנים ובמסגרתו נבחנו כל ההיבטים הרלוונטיים. במסגרת הליך קידום התכנית בות"ל נערך הליך תכנוני ארוך, מקיף ומקצועי והתקיימה בחינה על ידי מומחים לנושא הסיכונים.

 

"במסגרת זאת גם נבחנו חלופות שונות ונקבע כי התכנית עומדת בסטנדרטים המחמירים המקובלים בארץ ובעולם. התוכנית אושרה על ידי כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים וכמו כן אושרה בוועדת שרים לענייני פנים וברוב גורף בממשלת ישראל.

 

"לעניין ראש מטה השר - ניסיון לרמוז לניגוד עניינים לכאורה בכל הנוגע לעבודתו של דרי בלשכת השר חסרה כל בסיס עובדתי ועומדת בסתירה מוחלטת לעמדת הייעוץ המשפטי של המשרד. דרי סיים את עבודתו כשכיר בחברת 'מנופים' בדצמבר 2008 ומאז לא עבד עם מר נניקשווילי או עם מר וקנין ולא קיים כל קשרים עסקיים איתם.

 

"כמו כן במשך השנים האחרונות גם לא קיים כל קשר עם השניים. מכל מקום עיסוקיו של דרי הובאו בפני הלשכה המשפטית ונקבע באופן ברור כי אין כל ניגוד עניינים. כך או אחרת דרי לא היה שותף להחלטות שהתקבלו על ידי הגופים המקצועיים. צר לנו על ההשמצות חסרות היסוד".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: צפריר אביוב
הפגנת תושבים נגד תחנת הכוח
צילום: צפריר אביוב
מומלצים