שתף קטע נבחר

ראש עיר בישראל יכול לעבור קדנציה בשלום?

בלי מתנות, בלי פוילעשטיקים, בלי פגישות סודיות עם יזמים, ובעיקר עם שקיפות מקסימלית. על רקע הבחירות לרשויות המקומיות שמסתיימות השבוע: 10 טיפים לנבחר שמבקש להימנע מפלילים ומפגיעה קשה בכיסו

חודשיים אחרי שרוב תושבי הערים הלכו לקלפי, יושלם היום (ג') הליך הבחירות לרשויות המקומיות גם במועצות האזוריות. אחרי קמפיין של חודשים שכלל ישיבות אסטרטגיה, כנסים, חוגי בית, גיוס קולות וראיונות לכל מקומון, יכולים ראשי ערים, ראשי מועצות מקומיות – וממחר גם ראשי מועצות אזוריות – לברך על המוגמר ולהתחיל לעבוד, להזיז, לשנות, להגשים ולבנות. רק שמעבר לכך תהיה לנבחרים המאושרים עוד תקווה אחת קטנה-גדולה: לעבור את הקדנציה בשלום מבחינה משפטית.

 

פסקי דין מעניינים נוספים - בערוץ משפט ב-ynet:

 

עשרות ראשי רשויות נמצאו בשנים האחרונות - או עדיין נמצאים - תחת חקירות והליכים פליליים על רקע עבודתם. כמה מהם העבירו לילות בבית המעצר וכנגד כמה מהם אף הוגשו כתבי אישום.

 

במהלך שנות הקדנציה חשוף ראש רשות מקומית לשורה ארוכה של סיכונים משפטיים מתוקף תפקידו. למשל, כל אחד מהם צפוי להכיר את המושג המאיים "חיוב אישי", שמשמעותו הליך ביקורת שמנהל משרד הפנים ומאפשר לחייב ראש רשות מכיסו בגין הוצאה שלא כדין מקופת הרשות. בשנים האחרונות חויבו 28 בעלי תפקידים בעשרות רשויות שונות (בעיקר ראשי רשויות) בתשלום של למעלה מ-2.3 מיליון שקל מכיסם הפרטי.

פלילים ופוליטיקה מוניציפלית. ראשי ערים מסובכים (צילום: יוגב עמרני, אורן אהרוני, ערן יופי כהן) (צילום: יוגב עמרני, אורן אהרוני, ערן יופי כהן)
פלילים ופוליטיקה מוניציפלית. ראשי ערים מסובכים(צילום: יוגב עמרני, אורן אהרוני, ערן יופי כהן)

אוי, מה שמחכה לך

עצם המעמד חושף את ראש הרשות לסיכונים נוספים. למשל, הפרה של דיני איכות הסביבה עלולה לגרור כתב אישום פלילי שמגיש המשרד להגנת הסביבה (עשרות כאלו

הוגשו נגד ראשי רשויות בקדנציה הקודמת) ולקנסות אישיים שונים. כמו כן, עצם היותו של ראש הרשות מורשה חתימה שאחראי להתחייבויות כספיות וחוזיות עלולה גם היא לחשוף אותו לתביעות כספיות באופן אישי בעילות אזרחיות.

 

בנוסף לכך, ראש רשות חשוף במהלך כל כהונתו לביקורת בלתי פוסקת על תפקודו באופן אישי ועל תפקוד הרשות בכלל: ביקורת שוטפת של משרד הפנים; ביקורות בנושא שכר והעסקת עובדים מטעם הממונה על השכר במשרד האוצר; ביקורות שנתיות מטעם מבקר המדינה; ביקורות של מבקר הפנים של הרשות, וכן פניות חוזרות ונשנות של ארגוני מינהל תקין למיניהם (כגון אומ"ץ והתנועה לאיכות השלטון) או של התקשורת.

 

אז איך בכל זאת אמור ראש רשות לשמור על עצמו ועל תדמיתו מול הביקורות, החקירות והתביעות? הגנה מושלמת כנראה שלא ניתן להעניק. אדם העומד בראש מערכת ענקית ורבת פעלים והיבטים כמו רשות מקומית, קרוב לוודאי שיהיה חשוף לסיכונים ובלית ברירה גם יעשה טעויות וייאלץ לתת עליהן דין וחשבון.

 

10 טיפים לראש רשות

למרות זאת, ניתן להקטין את החשיפה ולהפחית את הסיכונים על ידי ביצוע כמה פעולות והקפדה על כללים בסיסיים. להלן עשרה כללי אצבע העשויים לסייע לראש הרשות הנבחר לעבור את הקדנציה בשלום, בלי פגיעה במוניטין ופרסום שלילי במקרה הטוב, או עם כתב אישום והדחה במקרה הרע:

 

1. הקפד להכיר את הוראות הדין הבסיסיות. כראש הרשות אומנם תקבל סיוע מאנשי המקצוע שלה (גזבר, מהנדס, יועץ משפטי וכד'), אולם עליך לאחוז בהיכרות בסיסית עם החוקים והוראות הדין. ידיעה בסיסית של החוק תתברר כחיונית ומועילה להתמודדות ומונעת קבלת עצות מגורמים שאינם חפצים בטובתך.

 

2. קיים מדיניות של ניהול סיכונים ברשות. רשות מקומית חשופה לסיכונים בכל תחום שבו היא פועלת. ניהול שוטף של הסיכונים התפעוליים, המשפטיים והכספיים שבהם מצויה הרשות המקומית מקטין את אי הודאות בנוגע לגבולות המותר והאסור ומשמש כלי ניהולי עבור ראש הרשות המעוניין לדעת מהו מרחב התמרון וגבולות הגזרה שבהם הוא רשאי לפעול.

בוחרים בקלפי. ייעוץ משפטי על כל צעד (צילום: אבי רוקח) (צילום: אבי רוקח)
בוחרים בקלפי. ייעוץ משפטי על כל צעד(צילום: אבי רוקח)

3. הימנע משימוש במשאבי הרשות לצרכים אישיים. כל פעולה שנעשית על ידי ראש הרשות ועלולה להתפרש כשימוש אישי במשאביה אסורה בהחלט. הימנע מביצוע מעשים כגון שליחויות פרטיות של עובדי העירייה או סיוע בעוזר אישי להסכמים פרטיים. כל שימוש בעובד או במשאב של הרשות מהווה עבירה אתית ועשויה אף להיחשב פלילית.

 

4. הימנע מקבלת מתנות, הטבות או כל טובת הנאה. חל איסור על ראש רשות מקומית לקבל במישרין, או בעקיפין או באמצעות אדם אחר כל טובת הנאה (מלבד מתנות בעל ערך כספי קטן או מזכרות). סרב לקבל מתנות למרות אי הנעימות שבדבר, שכן לאחר מכן, אם הנותן יקבל היתר בנייה או רישיון מסוים, גורמים אחרים עשויים למצוא הקשרים בין המתנה להיתר.

 

5. הימנע מהעסקת קרובי משפחה, מכרים או שותפים לעסקים. הקפד שקרוביך, חבריך ושותפיך בהווה או בעבר לא יהיו מועסקים ברשות, גם אם מדובר בתפקידים זוטרים או כאלה שאינם כפופים אליך. במידה שבעת כניסתך לתפקיד עובדים קרובי משפחה ברשות, הקפד לקבל אישור היועץ המשפטי להמשך העסקתם.

 

6. דווח אם ברשותך עסקים פרטיים או מניות בתאגידים. החוק קובע כי ראש רשות מקומית לא יעסוק בכל עיסוק נוסף. אם הינך שותף או בעל מניות בעסקים (אפילו שותף "שקט"), ואפילו אם אין לך כל רווח מכך, הצהר על כך מראש בכתב על מנת להימנע מטענות עתידיות על כך שהסתרת מידע.

 

7. הימנע מפגישה בארבע עיניים עם יזמים או גורמים מהשוק הפרטי. פגישות מסוג זה, אפילו עם תורמים, עלולות להביא לביקורת על מתן טובות הנאה וכדומה. מבקר המדינה כבר קבע בעבר כי כל פגישה עם גורם פרטי תבוצע בשקיפות, תתועד בכתב ותאושר על ידי הגורמים המקצועיים ברשות.

 

8. הצהר על כל עניין שעשוי להיחשב אישי, גם אם הוא קלוש ביותר. שקיפות היא ערך עליון בתפקיד וגילוי נאות - גם אם הוא נראה חסר חשיבות - יכול לחסוך ביקורת וצרות עתידיות. אז אם גילית בישיבת הוועדה לתכנון ובנייה שמגיש ההיתר הוא במקרה הבוס של אחותך, או אפילו אדם שלמד איתך באוניברסיטה לפני 20 שנה, דווח על כך, דאג שהדבר יירשם בפרוטוקול, ובמידת האפשר, פסול את עצמך מלהפעיל את סמכותך במקרה.

 

9. הקפד לקבל חוות דעת בכתב מהיועץ המשפטי של הרשות. ביצוע פעולה, ואפילו מוטעית, שאושרה מראש על ידי היועץ המשפטי של הרשות, תפטור פעמים רבות את ראש הרשות מאחריות אם יתברר שהסתמך בתום לב על הגורם המשפטי המקצועי ברשות. הקפד לקבל את חוות הדעת המשפטית בכל פעולה אשר ביצועה עשוי לעורר ספק כלשהו.

 

10. הקפד על קליטה נכונה של עובדים וקידומם כהלכה. על ראש רשות מקומית לדאוג לכך שמינוי עובדים, קליטתם וקידומם, ייעשו בהתאם לשיקולים מקצועיים, צורכי התפקיד ואופיו, כישורי המועמדים, השכלתם והתאמתם לתפקיד תוך הקפדה על שוויון הזדמנויות, הימנעות משיקולים זרים, לרבות שיקולים מפלגתיים או סיעתיים, ושמירה על הליך שוויוני, הגון ושקוף. קידום עובד ללא אישור משרד הפנים או לפי הוראות הדין, עלול להוות עבירה פלילית.

 

  • עו"ד מיכל רוזנבוים, לשעבר מנהלת היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים, היא בעלת משרד עורכי דין העוסק בתחום השלטון המקומי וניהול סיכונים

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: יוגב עמרני, אורן אהרוני, ערן יופי כהן
יצחק רוכברגר, שמעון גפסו ושלומי לחיאני. דברים שצריך לדעת
צילום: יוגב עמרני, אורן אהרוני, ערן יופי כהן
יוסי גמזו לטובה
עו"ד מיכל רוזנבוים
יוסי גמזו לטובה
מומלצים