שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  זירת הקניות
  הכי מטוקבקות
   נצלו את הטבות המס לפני שהשנה מסתיימת
   המדינה מעודדת הפקדות לחיסכון פנסיוני ולקרנות השתלמות ומעניקה הטבות מס אטרקטיביות לשכירים ועצמאים המפקידים בהתאם לתקרות הקבועות בחוק. הנה כל המידע שאתם צריכים

   את הימים שנותרו עד לסיומה של שנת 2013 אפשר כבר להתחיל לספור, ומבחינתם של חוסכים המפקידים לחיסכון פנסיוני ולקרנות השתלמות, המשמעות היא שגם חלון ההזדמנויות שמאפשר ביצוע הפקדות לצורך קבלת הטבות מס מהמדינה, ייסגר בקרוב.

    

    

   המדינה מעוניינת לעודד הפקדות לחיסכון הפנסיוני ולצורך כך מעניקה הטבות לחוסכים, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. החוסכים יכולים ליהנות מהטבות מס מהפקדותיהם לקרן פנסיה, ביטוח המנהלים, ,קופת גמל וקרן השתלמות, בתנאי שההפקדות יבוצעו במהלך שנת המס הנוכחית ולפני תחילת השנה החדשה, וזאת בהתאם לתנאים אשר יפורטו בכתבה הבאה.

    

   משתלם להיות עצמאי

   כעצמאים באפשרותכם ליהנות מהטבות מס עבור ההפקדות שתבצע לחיסכון הפנסיוני ולקרן ההשתלמות, בהתאם לתקרות הקבועות בחוק.

    

   מהי הטבת המס לעצמאים? כדי ליהנות ממלוא הטבת המס בגין הפקדה לקרן השתלמות - שהכספים המופקדים בה ניתנים למשיכה שש שנים לאחר פתיחתה (או לאחר שלוש שנים בהתאם להוראות הדין) – זכאי עצמאי להפקיד 7% מההכנסה השנתית הקובעת שלו, עד תקרת הכנסה שנתית של 259 אלף שקל בשנה (סכום מקסימלי של 18,130 שקל).

    

   מתוך שיעור זה, ה-2.5% הראשונים אינם מוכרים בניכוי, אך נדרש להפקידם על מנת שיתרת ההפקדה (4.5%) תוכר כהוצאה.

    

   בכל מקרה עצמאים המפקידים לקרן השתלמות נהנים גם מפטור ממס רווח הון במשיכה כדין, כך שניתן לנצל את מלוא ההפקדה המוטבת (18,120 שקל), ללא קשר להכנסה וגם אם היא נמוכה מהתקרה (259,000 שקל).

    

   זה המקום לציין שהכדאיות של קרן השתלמות הנה כפולה שכן בעוד במוצרי השקעה אחרים משלמים מס רווח הון שנע בין 15% עד 25% (תלוי במוצר), בקרנות ההשתלמות הכדאיות של הקרן, בכל הקשור להיבטי המס, הנה גם בעת ההפקדה לקרן וגם במועד משיכת הכספים.

    

   באשר להטבות למפקידים לקופת גמל ולקרן פנסיה, כדי ליהנות ממלוא הטבת המס, ניתן להפקיד עד 16% מהכנסתו השנתית המזכה של העצמאי, עד תקרת הכנסה של 206,400 שקל. 11% מתוכם מותרים בניכוי ו-5% מעניקים זיכוי בשיעור של 35% מההפקדה.

    

   בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית (נכון לשנת 2013) של 3,620 שקל בחודש (43,434 שקל בשנה) ולכן יש לוודא שאין חריגה ממגבלת ההפקדה במידה ובוצעו הפקדות לקרן במהלך השנה.

    

   כאמור, סכום ההפקדה המרבי שניתן להפקיד אשר מזכה בהטבה הינו נגזרת של ההכנסה השנתית ומוגבל בתקרה. על כן, יש לבדוק מול רואה החשבון מה ההכנסה השנתית שבגינה ניתן להפקיד והאם בוצעו הפקדות לקרן השתלמות ולקופת הגמל השנה, ואם כן, באיזה סכום. בהתאם, במידת הצורך ניתן להפקיד סכומים נוספים עד להשלמת התקרה.

    

    (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)

   חשוב להדגיש שעצמאי יכול להפקיד לקופת גמל, ביטוח מנהלים, לקרן פנסיה ולקרן השתלמות גם מעבר לתקרה שמזכה במס, ובכך להגדיל את סכום החיסכון או את הקצבה במועד הפרישה, כך שעצמאים שמפקידים לחיסכון הפנסיוני שלהם, מרוויחים פעמיים.

    

   על מנת לקבל את ההטבה, יש להגיש את אישור ההפקדות לצרכי מס (מצורף לדו"ח השנתי שישלח מהחברה המנהלת בסביבות חודש מרס 2014), לרשות המסים במסגרת הדו"ח השנתי.

    

   נציין כי עצמאי שפותח קרן השתלמות חדשה ומפקיד לראשונה עד ה-31 בדצמבר 2013, ייהנה מכך שהקרן תקבל ותק מתחילת השנה.

    

   שכיר? אולי גם לך מגיעות הטבות מס

   שכירים רבים אינם מודעים לכך שגם הם יכולים ליהנות מהטבות מס על הפקדות לחיסכון הפנסיוני. עובד שכיר, שמעסיקו מפקיד עבורו לחיסכון פנסיוני רק על חלק מהשכר, יכול להפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני באופן עצמאי בגין הכנסתו הנוספת, כלומר, שכרו שאינו מבוטח (תשלום על שעות נוספות או בונוס למשל), וליהנות מהטבות מס גם בגין הפקדות אלו, בהתאם לתקרות הקבועות בחוק.

    

   מהן הטבות המס לשכירים? בכל מקרה נציין כי במקרה של הטבות מס לשכירים, חשוב להבחין בין מי שמוגדר עמית מוטב לעמית שאינו מוטב. עמית מוטב מוגדר כיחיד שהפקיד לחיסכון הפנסיוני בשנת המס סכום של לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק. בשנת 2013 מדובר ב-16,950 שקל בשנה.

    

   עמית מוטב זכאי להפקיד 16% משכרו הלא מבוטח, כלומר תשלומים שקיבל מהמעסיק אשר כנגדם לא היו הפקדות לפנסיה (דוגמת עמלות, בונוסים או שעות נוספות), עד תקרת שכר לא מבוטח של 103,200 שקל בשנה. ההפקדה בשיעור של 16% מתחלקת ל-11% שמותרים בניכוי (כלומר, החזר בגובה המס השולי) ו-5% זיכוי בשיעור של 35% מההפקדה.

    

   במקרים מסוימים לא תינתן ההטבה של הניכוי (11%) במלואה או שלא תינתן בכלל, שכן זה תלוי בגובה השכר המבוטח של העובד (לדוגמא: לבעלי שכר מבוטח הגבוה מ-34,400 שקל בשנה לא תינתן הטבת הניכוי) ולכן כדאי להתייעץ בנושא.

    

   אם הפקדת פחות מ- 16,950 שקל בשנה, אתה לא עמית מוטב. יחד עם זאת, יש לך אפשרות ליהנות מהטבות מס על ידי השלמת הפקדה לסכום שצוין ועל ידי כך להפוך לעמית מוטב. יש לשקול את הכדאיות של המהלך והשפעתו על ההתנהלות הכלכלית של משק הבית. בכל מקרה, גם אם לא תהיה עמית מוטב ישנה אפשרות ליהנות מהטבות מס על ידי פנייה ליועץ מס מקצועי. לכן, מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי בנושא זה לצורך קבלת ההחלטה הנכונה ביותר.

    

   יש לציין, כי במידה והעמית השכיר אינו מבצע הפקדה בגין הכנסתו הנוספת הרי שאינו מתאים את התיק הפנסיוני לגובה משכורתו הכוללת, וצבירתו בקופה לגיל הפרישה היא רק עבור משכורתו המבוטחת, מה שיעניק לו קצבה נמוכה בעתיד. המשמעות המעשית האפשרית היא ירידה ברמת ובאיכות החיים שאליה הורגל במשך חייו טרם הפרישה. כלומר, מהפקדה על שכר לא מבוטח מרוויחים פעמיים: גם מהטבות המס וגם מהגדלת החיסכון הפנסיוני.

    

   על מנת לבדוק האם ההטבות מגיעות גם לכם, יש לפנות לסוכן הביטוח, ליועץ הפנסיוני, למעסיק או לחברה המנהלת את קרן הפנסיה או קופת הגמל, ולהתייעץ איתם על הנושא. כך למשל, יהיה עליכם לבדוק מה גובה השכר המבוטח שלכם ומה גובה השכר הלא מבוטח, ואיזה סכום תוכלו להפקיד בשביל לקבל את ההטבה.

    

   כדי לקבל את ההטבה בפועל יש להגיש לרשות המסים את אישור ההפקדות לצרכי מס שישלח במסגרת הדיווחים השנתיים של החברה המנהלת לחוסכים (בסביבות חודש מרס 2014). יש לציין כי ישנם מעסיקים אשר דואגים לעדכן את ההפקדה במערכות השכר וכך ההטבה נכנסת ישירות לתלוש המשכורת, לכן ניתן לבדוק זאת מול מחלקת השכר בחברה או מול יועץ מס מקצועי.

    

   אפשרות להלוואה

   רוצים לקבל את ההטבה ואין לכם כסף נזיל? ניתן לשקול לקיחת הלוואה כנגד החיסכון. אם בדקתם עם הגורמים המקצועיים ואתם יכולים להפקיד סכומים נוספים לצורך קבלת ההטבה אך אין לכם כסף נזיל כרגע, חשוב לציין כי ישנה אפשרות נוספת. ניתן לקחת הלוואה מהקופה לצורך ביצוע הפקדות נוספות.

    

   לצורך קבלת הלוואה, ניתן לפנות לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני או קרן ההשתלמות ולבדוק באילו תנאים תוכלו לקבל את הסכום הדרוש לכם. נציין כי על פי הוראות הדין, קיימים מספר תנאים בהם יש לעמוד על מנת לקבל הלוואה, כאשר סכום ההלוואה נגזר מהסכום החיסכון בקופה ועל פי נזילות הכספים. יש לציין כי גם הבנקים מעמידים הלוואות עבור הפקדות סוף השנה.

    

   בכל מקרה, זכרו שהיום האחרון לביצוע הפקדה אשר תביא לקבלת ההטבה הנו יום שלישי, ה-31 בדצמבר 2013, כך שהשעון מתקתק.

    

   הכותב הוא מנהל מקצועי תחום חיסכון פנסיוני בפסגות בית השקעות

    

   • יש לכם שאלות בנושאי חיסכון, מסים או פנסיה? מחר, יום רביעי בין השעות 9:00-13:00 ישיבו מומחי מרכז הידע של פסגות לשאלות הגולשים, בטלפון 073-7925314

    

   כל הנתונים המספריים לעיל נכונים לשנת 2013. ביצוע ההפקדות, והמעבר בין מסלולי ההשקעה הינן בכפוף לתקנון הקופה/הקרן וההסדר התחיקתי. האמור אינו מהווה ייעוץ מס ע"י יועץ מס. הטבת המס עלולה להשתנות בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל עמית. תקרת ההטבה המוטבת – בהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. ט.ל.ח

    

   לפנייה לכתב/ת
    תגובה חדשה
   הצג:
   אזהרה:
   פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
   מומלצים