שתף קטע נבחר

עמלות הבנקים ב-2013: כ-15 מיליארד שקל

בשנה שחלפה הסתכמו הכנסות חמשת הבנקים הגדולים ביותר מ-44 מיליארד שקל, נגבו עמלות בהיקף של 14.8 מיליארד שקל והרווח הנקי עמד על 6.9 מיליארד שקל. בתוך 6 שנים גרפו מנכ"לי הבנקים שכר של 230 מיליון שקל

הרווח המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים ב- 2013 הסתכם ב- 6.9 מיליארד שקל, לעומת 6 מיליארד שקל ב-2012, כך עולה מסיכום הדו"חות הכספיים של הבנקים.

 

 

סך ההכנסות של חמשת הבנקים הסתכם ב- 44 מיליארד שקל, כאשר היקף העמלות שגבו עמד על 14.8 מיליארד שקל, בדומה לשנה שעברה.

 

ההכנסות של הבנקים נחלקות לשניים – הריבית שהם גובים על ההלוואות (רווחי המימון) והעמלות וההכנסות האחרות. סך ההכנסות מריבית (רווחי המימון נטו) הסתכמו בחמשת הבנקים בסכום של 25.6 מיליארד שקל. הוצאות השכר בבנקים עמדו על יותר מ-17 מיליארד שקל.

 

מסיכום הדוחות הכספיים, עולה כי השכר המצרפי של חמשת מנכ"לי הבנקים עמד בשנת 2012 יותר מ-30 מיליון שקל, בדומה לשנה הקודמת. בדיקת הנתונים ב-6 השנים האחרונות מעלה כי משנת 2008, מאז החל המשבר הכלכלי העולמי, עלו חמשת מנכ"לי הבנקים לבעלי המניות שלהם יותר מ-230 מיליון שקל.

 

שיאן השכר במערכת הבנקאית, לשנת 2013, הוא מנכ"ל בנק הפועלים, ציון קינן, שהציג גם את הרווח הגבוה מבין הבנקים. עלות שכרו עמדה על כמעט 10 מיליון שקל.

 
דוחות הבנקים לשנת 2013 (במיליוני שקלים)

דו"חות הבנקים לשנת 2013 (במיליוני שקלים)
  פועלים לאומי דיסקונט מזרחי-טפחות הבינלאומי
סך הכל הכנסות 13,600 12,900 7,760 4,960 3,860
רווחים מריבית (רווחי מימון נטו) 8,420 7,350 4,250 3,460 2,180
עמלות 5,100 4,180 2,700 1,450 1,410
הוצאות שכר 4,800 5,170 3,620 1,830 1,690
רווח נקי 2,580 1,940 878 1,070 570

 

בחישוב מצטבר של 6 השנים האחרונות, שיאן השכר במערכת הבנקאית הוא אלי יונס, ששימש עד לחודש אוגוסט האחרון כמנכ"ל מזרחי-טפחות. עלות שכרו בתקופה זו עמדה על 66 מיליון שקל. עלות שכרו ציון קינן מנכ"ל הפועלים, הגיעה ל- 53 מיליון שקל, ומנכ"ל דיסקונט, ראובן שפיגל, קיבל 43 מיליון שקל.

 

פועלים: הרווח הגבוה במערכת

הרווח הנקי של בנק הפועלים הסתכם בשנת 2013 ב-2.58 מיליארד שקל, עליה של 1.5% בהשוואה לשנת 2012. הכנסות הבנק במהלך השנה שחלפה הסתכמו ב- 13.6 מיליארד שקל, מתוכם, סך העמלות שגבה הבנק הסתכם ב-5.1 מיליארד שקל.

 

הרווח המימוני, נטו (רווח מפעולות מימון - ריבית על הלוואות), הסתכם ב-8.42 מיליארד שקל בדומה לשנה שעברה. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2013 ב- 874 מיליון שקל בהשוואה ל- 987 מיליון שקל בשנת 2012.

 

הוצאות השכר עמדו על 4.8 מיליארד שקל, עליה של 6.8% בהשוואה לשנה הקודמת. עלות שכרו של יו"ר דירקטוריון הבנק, יאיר סרוסי , עמדה על 9.5 מיליון שקל ועלות שכרו של מנכ"ל הבנק, ציון קינן, עמדה על 9.85 מיליון שקל. עלות שכר חמשת בעלי המשכורות הגבוהות בבנק הסתכמה ב-36 מיליון שקל.

 

בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק, החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד בגין רווחי הרבעון הרביעי של שנת 2013 בסך של כ-106 מיליון שקל, ובכך השלים חלוקה של 15% בגין רווחי שנת 2013, בסך כולל של 382 מיליון שקל.

 

לאומי: מושפע מהפסדי "החברה לישראל"

הרווח הנקי של בנק לאומי הסתכם ב- 1.94 מיליארד שקל, לעומת רווח של 931 מיליון שקל בשנת 2012, עליה של 109%, עם זאת מדובר בתשואה נמוכה יחסית  שהשיג הבנק (7.6%).

 

העליה ברווח מוסברת בכך שבשנה שעברה הרווח נחתך ביותר מ-50% ברקע ההפרשות הרבות שנאלץ הבנק לבצע בשנת 2012. בין הייתר החלטת הבנק לבצע הפרשה של כ-340 מיליון שקל בגין חקירות שניהלו הרשויות בארה"ב בחשד להעלמות מס של לקוחות הבנק. כך גם הקיטון בהפסדי האשראי בשנת 2013 הסתכם בכמיליארד שקל.

 

האחזקה במניות החברה לישראל הסבה השנה לבנק הפסד שהסתכם ב-340 מיליון שקל, כאשר התשואה על ההון העצמי של הבנק עמדה על 7.6%.

 

סך ההכנסות שרשם הבנק בשנת 2013 הסתכמו ב-12.9 מיליארד שקל. הבנק סיים את השנה עם הכנסות מריבית בסך של 7.35 מיליארד שקל, ירידה קלה לעומת אשתקד. ההכנסות שאינן מריבית בשנת הדוח עמדו על 5.51 מיליארד שקל, מתוכם ההכנסות מעמלות הסתכמו ב-4.18 מיליארד שקל.

 

הוצאות השכר בבנק עמדו על 5.18 מיליארד שקל, ירידה של 2.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עלות שכרה של מנכ"לית הבנק, רקפת רוסק עמינח עמדה בשנת 2013 על 6.28 מיליון שקל ואילו עלות שכרו של יו"ר הבנק, דוד ברודט, הסתכמה ב-5.2 מיליון שקל.

 

את השכר הגבוה ביותר בשנת 2013 שילם בנק לאומי לגדעון אלטמן, ראש החטיבה לבנקאות מסחרית, סך של 10.9 מיליון שקל. אלטמן פרש בסוף 2013 והעלויות מבטאות גם את תנאי הפרישה שלו. עלות שכר 5 בעלי המשכורות הגבוהות בבנק הסכמה בכ-30 מיליון שקל במהלך השנה שחלפה.

 

לשמחת מנהלי הבנק, לאומי עבר (בקושי) את הרף שקבע לחלוקת בונוסים לבכירים - תשואה של 7.5% על ההון העצמי. בעוד הבונוס לעובדים יעמוד בממוצע על סכום של משכורת וחצי, הבכירים יהנו מבונוס שמן יותר.

 

דיסקונט: עליה בהוצאות השכר

הרווח הנקי של בנק דיסקונט לשנת 2013 הסתכם ב- 874 מיליון שקל, עליה של 9% לעומת שנת 2012. הכנסות הבנק ב- 2013 עמדו על 7.76 מיליארד שקל.

 

בבנק מציינים כי בניטרול ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, היה הרווח לשנת 2013 מסתכם בסך של 1.03 מיליארד שקל, וברבעון הרביעי היה מסתכם הרווח ב- 230 מיליון שקל.

 

הכנסות הריבית נטו הסתכמו ב 4.25 מיליארד שקל, ירידה של 4.7% בהשוואה לשנת 2012. ההכנסות שאינן מריבית עמדו על 3.51 מיליארד שקל, עליה בשיעור של 8%.

 

סך העמלות שגבה הבנק הסתכמו ב- 2.7 מיליארד שקל. התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק עומדת על 7.3%, בחישוב שנתי.

 

הוצאות השכר בבנק גדלו במהלך השנה שחלפה ב-5.1%, לסכום של 3.62 מיליארד שקל. עלות שכרו של מנכ"ל הבנק, ראובן שפיגל, שפרש לאחרונה, עמדה על 4.34 מיליון שקל. עלות שכר היו"ר, יוסי בכר, עמדה על 4.07 מיליון שקל. הבנק גם חילק בונוסים למנהלים בגובה 9 משכורות.

השכר המצרפי של חמשת בעלי השכר הגבוהה בבנק, הסתכם ב- 27 מיליון שקל.

 

הבינלאומי: גידול בהכנסות מעמלות

הרווח הנקי של הבנק הבינלאומי לשנת 2013 הסתכם ב-570 מיליון שקל, בהשוואה ל-577 מיליון שקל בשנת 2012.

 

סך ההכנסות לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי גדלו בשיעור של 3% והסתכמו ב-3.77 מיליארד שקל. הכנסות הרבית נטו והכנסות המימון שאינן מרבית הסתכמו ב-2.37 מיליארד שקל, ירידה של 0.5% ביחס לשנת 2012.

 

ההכנסות מעמלות הסתכמו ב-1,418 מיליון שקל, גידול של 4.1% שנובע בעיקר מעליה בהכנסות מפעילות לקוחות בשוק ההון.

 

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב-2.83 מיליארד שקל, גידול בשיעור של 1.2%, בהשוואה לשנה הקודמת. הוצאות השכר הסתכמו במהלך השנה שחלפה ב-1.69 מיליארד שקל, בהשוואה גידול בשיעור של 3.3%, בהשוואה לאשתקד.

 

עלות שכרה של מנכ"ל הבנק, סמדר ברבר צדיק, הסתכמה ב- 5.18 מיליון שקל. עלות שכרו של יו"ר הבנק, רוני חזקיהו, הסתכמה ב- 3.07 מיליון שקל.

 

מזרחי-טפחות: שומר על הרווח

הרווח הנקי של בנק מזרחי טפחות לשנת 2013 הסתכם ב-1.07 מיליארד שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

מזרחי טפחות נהנה ב-2013 מגידול של 3.7% בהכנסות, שהביא את הבנק להכנסות שיא של 4.96 מיליארד שקל. הכנסות הריבית נטו עמדו על 3.46 מיליארד שקל.

 

למרות טע

נות הבנקים על עודף רגולציה בכל הנוגע לעמלות, הבנק רשם גידול של 0.5% בהכנסות מעמלות שעמדו על כ-1.45 מיליארד שקל.

 

עלות שכרו של יו"ר הבנק, משה וידמן, הסתכמה ב-4.52 מיליון שקל. מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר, שנכנס לתפקידו באמצע חודש אוגוסט האחרון, השתכר 1.88מיליון שקל.

 

עלות שכרו של מנכ"ל הבנק הפורש, אלי יונס, עבור 7 וחצי חודשי עבודה, הסתכמה ב-5.34 מיליון שקל. עלות שכר 5 בעלי המשכורות הגבוהות בבנק הסתכמה בכמעט 18 מיליון שקל.

 

סך הוצאות השכר של הבנק בשנת 2013 עמדו על 1.83 מיליארד שקל, גידול של 8% בהשוואה לשנת 2012.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים