שתף קטע נבחר

אתם שיתפתם
  זירת הקניות

  יורים בלי לחשוב: כשלי הטייזר של המשטרה ומח"ש

  בחוות דעת תוהה המבקר אם הטייזר הוא כלי ירייה או אמצעי אל-הרג, ומדוע המשטרה לא עוקבת אחר השימוש באקדח הקטלני חרף תלונות על שימוש בו. המבקר מציין מקרה שבו מת אזרח אחרי שהופעל כלפיו טייזר 8 פעמים

  לא מעט ביקורת עורר בשנים האחרונות השימוש באקדח הטייזר - המשמש כתחליף לנשק חם באמצעות ירי ושוקר חשמלי שמנטרל חשודים המתנגדים למעצר. אחר-הצהריים (יום ג') מפרסם מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, חוות דעת בנושא וממנה עולה כי יש ליקויים משמעותיים הנוגעים לעבודת המטה במשרד לביטחון הפנים והמשטרה. זאת בנוגע לנוהלי השימוש, הדיווח והבקרה של הטייזר. המבקר כתב כי עד לתיקון הליקויים יש להבטיח שימוש זהיר ומבוקר יותר במכשיר.

   

  ביוני היו בידי המשטרה 545 מכשירי טייזר וכ-2,000 שוטרים הוסמכו להפעילם. לפי נתוני המשטרה, מספר הפעלות הטייזר בשנים 2013-2011 עמד על 385, 581 ו-302 בהתאמה - כלומר 1,268 בשלוש שנים.

   

  המקרה הבולט בעניין התרחש ביוני 2013, אז מת אזרח ישראלי לאחר שהופעל נגדו טייזר שמונה פעמים. מן המסמכים המתעדים את האירוע עולה כי מדובר באדם שהתבצר בחצר עם מגרפה בידו. שוטרים שהגיעו למקום ניסו לשוחח עמו, אך הוא לא הגיב והניף את המגרפה. לאחר שהוזהר כמה פעמים ירו בו בטייזר, והוא נרגע מעט, החל לתקשר ונאזק בידיו. אלא שאחר כך הוא שב להשתולל ולהתפרע ואיים להתאבד. לפיכך נעשו ניסיונות להשתלט עליו, וניידת מד"א הוזמנה למקום.

   

  החובשים נתנו לחשוד זריקת הרגעה וכעבור כמה דקות הבחינו שלקה בדום לב ושאין לו דופק. הם ניסו להחיותו ולאחר שהוחזר לו הדופק הוא הועבר לטיפול נמרץ בבית חולים, שם מת. בסיכום חקירת מח"ש נכתב כי "הראיות מצביעות על שימוש מופרז באקדח הטייזר". עם זאת צוין כי "ניתן לקבוע ברמה גבוהה של ודאות שמותו המצער של הקורבן לא נגרם באופן ישיר על ידי פעולות המשטרה". בתום החקירה המליצה מח"ש לסגור את התיק מחוסר ראיות מספיקות ולהעבירו להליך משמעתי.

   

  דובר משרד המשפטים אמר בתגובה לאירוע: "במח"ש מבקשים להבהיר כי המכון לרפואה משפטית קבע באופן פוזיטיבי שאין קשר סיבתי בין השימוש בטייזר לבין מותו המצער של העצור. לכן, בגזרה זו התיק נסגר מחוסר אשמה. אופן השימוש בטייזר באירוע זה עבר לבחינת מחלקת המשמעת במשטרת ישראל".

    

   

  מחוות הדעת עולה כי במשך שנים רבות, ואף לאחר שהוכנס הטייזר לשימוש מבצעי, לא הוגדר באופן סופי וברור אם הטייזר הוא אמצעי אל-הרג או שהוא כלי ירייה, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

   

  יתר על כן, כתב המבקר שפירא, ההחלטה שנתקבלה אך לאחרונה במהלך הביקורת ובעקבותיה כי הטייזר הוא אמצעי אל-הרג ואינו כלי ירייה, לא התבססה על חוות דעת מקצועיות מפורטות ומנומקות בתחומי המשפטים, הטכנולוגיה והרפואה התומכות בה. חסרונן של חווֹת דעת בולט במיוחד על רקע העובדה שקיימות עמדות שונות בנושא בארץ ובעולם.

   

  עוד עולה מחוות הדעת כי המשטרה לא עקבה באופן שוטף אחר השפעות חריגות של שימוש בטייזר על ידי אנשיה. בהקשר זה מודגש בחוות הדעת כי על המשטרה לבחון שוב את השינוי שנקבע בנוהל ההפעלה של הטייזר - בנוהל החדש נקבע כי מותר להפעילו שלוש פעמים רצופות במקום שתיים, כפי שהיה קבוע בנוהל הקודם. יתר על כן, הוסיף המבקר, לא ברור אם בכלל היה צורך מבצעי ממשי בשינוי הנוהל.

   

  ליקויים נוספים שהועלו הם בנושא הדיווח והבקרה על השימוש בכלי. בין היתר נכתב בדו"ח כי לצורך קבלת מידע על אופן השימוש בטייזר ותדירות השימוש בו המשטרה איננה נסמכת על האפשרות הטכנולוגית לקיים מעקב שוטף אחר השימוש במכשיר, אף שבבדיקה פשוטה ניתן לראות כמה פעמים השתמשו בו ומתי.

   

  פרק אחר מוקדש לטיפול בתלונות על שימוש בטייזר שלא כדין. מפרק זה עולה כי חרף התלונות שהוגשו נגד שוטרים - אשר מהן עולה לעתים תמונה קשה ביותר של שימוש בטייזר שלא כחוק ובניגוד לנוהל - המשטרה לא הפעילה מערכת שתקלוט ותנתח באופן מערכתי ופרטני נתונים רלוונטיים בנושא המצויים בתיקי מח"ש, כדי להפיק מהם לקחים, בין היתר על ידי תיקון של הנהלים וביצוע הדרכות.

   

  מחוז תל אביב: פי 2 יותר שימושים בטייזר ביחס למחוז דרום

  בחוות הדעת נמצאה שונות ניכרת במתאם שבין מספר הטייזרים במחוזות למספר ההפעלות שלהם. כך, לדוגמה, בשנים 2013-2011 נעשו במחוז תל אביב 360 הפעלות באמצעות 80 טייזרים, ואילו במחוז דרום, שהיו בו כמעט אותו מספר מכשירים, נעשו רק כ-50% מן ההפעלות שנעשו במחוז תל אביב.

   


   

  מנתוני המשטרה עולה שלכאורה בשנים 2013-2011 היה מתאם שלילי בין הפעלות הטייזר לשימוש בכלי ירייה: כאשר חלה עלייה בהפעלות הטייזר חלה ירידה בשימוש בכלי ירייה ולהיפך. אולם המשטרה לא בדקה אם יש קשר סיבתי בין הדברים.

   

  מח"ש מסרה למשרד מבקר המדינה רשימה ידנית של 115 תיקי תלונה, ש-105 מהם שנכללו בה ושטופלו משנת 2009 עד מאי 2014 היו בגין פעולות הקשורות לשימוש בטייזר. רק בכ-10% מהם נקטו הליך פלילי או משמעתי. יתר התיקים נסגרו בשל חוסר עניין לציבור, חוסר אשמה או חוסר ראיות.

   

  מח"ש: אין ניתוח, אין נהלים, אין מסקנות

  מהתיקים העוסקים בטייזר ונחקרים במח"ש עולה כי לצד בעיות תפקודיות מערכתיות ניכרות בעיות פרטניות של שימוש שוטרים בטייזר שלא לפי הנהלים וההנחיות. אולם נמצא כי המשטרה לא גיבשה מערכת סדורה לקליטת המידע המצוי בתיקי מח"ש ולניתוחו באופן מערכתי ופרטני כדי להפיק לקחים וליישם את המסקנות העולות מתיקים אלה.

   

  חלק מהמידע של מח"ש בדבר תלונות שהוגשו נגד שוטרים חשוף לפני מחלקת המשמעת של המשטרה אך אינו חשוף לקצין טייזר ארצי, ולכן הוא אינו מודע לחקירות ולבדיקות הנעשות במח"ש נגד שוטרים שמורשים להשתמש בטייזר.

   

  מאחר שקצין טייזר ארצי אינו מעודכן באופן שוטף בדבר חקירות ובדיקות של מח"ש כאמור, שוטרים שהוגשו נגדם כתבי אישום בגין שימוש בטייזר שלא כדין ושוטרים שמח"ש המליצה להעמידם לדין משמעתי המשיכו להחזיק בטייזר ואף השתתפו באימוני רענון.

   

  לסיכום כתב המבקר כי על המשרד לביטחון הפנים, המשטרה והמחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים לתקן בהקדם את הליקויים העולים מחוות הדעת וליישם את ההמלצות המפורטות. על המשטרה להמשיך לפעול ללא לאות, בין היתר באמצעות פרסום נהלים וקיום הדרכות, כדי להסב את תשומת לבם של השוטרים המשתמשים בטייזר לסכנות השימוש במכשיר זה, ולהביא לידיעתם את כללי השימוש המידתי בו תוך הגדרת מרחב שיקול הדעת של השוטר בנוגע לשימוש בטייזר במהלך אירוע מבצעי.

   

  המבקר ממליץ למשטרה בין היתר לבחון שוב את הצורך המבצעי של השינוי בנוהל המאפשר להפעיל את הטייזר שלוש הפעלות רצופות, ובכלל זה לבחון אם יישומו מביא לידי הפעלה מידתית של הטייזר. המבקר הוסיף כי על המשטרה לנקוט אמצעים פיקודיים ומנהליים כדי למנוע שימוש חריג בטייזר. נוסף על כך, נדרשת המשטרה להפיק לקחים מערכתיים מבירור תלונות על שימוש בטייזר שלא כדין.

   

  המשרד לביטחון פנים: פועלים לפי חוק

  מהמשטרה נמסר בתגובה: "הטייזר הינו אמצעי אל-הרג המאפשר לשוטרים אשר הוסמכו להפעילו לסיים בהצלחה אירועים פליליים חמורים וחריגים, תוך צמצום הסיכון הממשי לשוטר, למבצע העבירה ולכלל הסובבים. יש להדגיש, כי ההפעלה מתבצעת על פי נהלים ברורים בתום בחינה מקצועית של גורמי רפואה, משפט ומחקר, ונמצאת בפיקוח מתמיד על ידי קצין בכיר שמונה לתפקיד ברמה ארצית, המנהל רענון הנחיות, תחקירים וריכוז נתונים באופן רצוף.

   

  "עוד נציין, כי מונה רפרנט במח"ש העומד בקשר עם אגף המבצעים במשטרה לעניין אירועים הנבדקים בתחום. מדובר באמצעי אפקטיבי שיעילותו הוכחה מעל לכל ספק, ובהתאם נמצא בשימוש מבצעי במאות רבות של סוכנויות וארגוני אכיפה בעולם המערבי, הפועלים כמונו לשמירה על זכויות אדם ובטחונו של הציבור".

   

  מהמשרד לביטחון הפנים נמסר בתגובה: "המשרד ומשטרת ישראל פועלים על פי חוק. בהתייעצות מקיפה עם הגורמים המשפטים והמקצועיים הרלוונטיים ובחינת הנהלים הקיימים במדינות אחרות נקבע כי הטייזר אינו מהווה כלי ירייה".

   

  עוד נמסר כי "אופן השימוש באקדח הטייזר מעוגן בנהלי משטרת ישראל, המבוססים בין היתר על הוראות היצרן הקובעות דגשים ומגבלות, שתכליתם מניעת פגיעה או פציעה משמעותית של אדם כתוצאה משימוש בטייזר נגדו. המשרד לביטחון הפנים ילמד את ממצאי דו"ח המבקר ויפיק את הלקחים הנדרשים בהתאם".

   

  בהכנת הידיעה השתתף רועי ינובסקי
  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  צילום: ערן יופי כהן
  טייזר. כלי ירייה או אמצעי אל-הרג?
  צילום: ערן יופי כהן
  צילום: גיל יוחנן
  המבקר יוסף שפירא
  צילום: גיל יוחנן
  מומלצים