שתף קטע נבחר
הכי באזזזז
  זירת הקניות
  הכנה לאובר X: מונית ספיישל תאסוף מספר נוסעים
  תחום התחבורה השיתופית זוכה לחיזוק בחוק ההסדרים. לבעלי רשיון למונית ספיישל תהיה האפשרות לאסוף מספר נוסעים כדי להוזיל עלויות, בדומה למוניות השירות. האם מדובר בהכנה לכניסת אובר X לארץ?

  חוק ההסדרים נותן זריקת עידוד למודל הנסיעה השיתופית, בסגנון אובר X: בטיוטת החוק מוצע לשדרג את ענף המוניות "המיוחדות" ("מונית ספיישל"), שאינן פועלות בקו שירות קבוע מראש, כך שיתאפשר תשלום נפרד (חשבונית מפוצלת) מכל נוסע עבור קטעי נסיעה שונים.

   

  כיום, בהתאם לרגולציה הקיימת, מרבית המוניות אינן מסיעות יותר מנוסע בודד. "ניצולת ההון הנמוכה מובילה בהכרח לחוסר יעילות ענפי", נכתב בטיוטת החוק. "במסגרת הרפורמה הנוכחית מוצע לאפשר לכלל המוניות המיוחדות להציע 'שירות נסיעה שיתופי', בו ניתן יהיה להסיע מספר נוסעים, במסלול דינמי, במחיר שונה לכל נוסע, בהתאם לציר המבוקש על ידו".

   

  "הגדלת ניצולת ההון של המוניות הקיימות הנובעת ממהלך זה תאפשר הסעת נוסעים רבה יותר ותביא לירידת מחיר הנסיעה לצרכן עבור נסיעה שיתופית", נאמר בטיוטה. מודל נסיעה זה מזכיר את שירות אובר איקס (Uber X) של חברת אובר, שמאפשר נסיעות שיתופיות אותן מובילים נהגים שאינם נהגי מוניות. צורת נסיעה זו מעוררת זעם רב בקרב נהגי מוניות בארץ ובעולם מחשש לגזילת פרנסה על-ידי נהגים שאין להם רישיון לנהיגה על מונית. נראה שבחוק החליטו להתיר לנהגי מוניות לערוך נסיעות שיתופיות, אולי כהכנה לכניסת אובר לארץ. 

  צלום: אלי סגל אורי דוידוביץ'. באדיבות: פפר הפקות

  סגורסגור

  שליחה לחבר

   הקלידו את הקוד המוצג
  תמונה חדשה

  שלח
  הסרטון נשלח לחברך

  סגורסגור

  הטמעת הסרטון באתר שלך

   קוד להטמעה:

   

  בחוק מפורטים עקרונות הנסיעה השיתופית:

  1. נסיעה של מספר נוסעים במקביל באותה מונית, כאשר כל נוסע משלם על קטע נסיעתו בנפרד ויורד ביעד שבחר.

  2. כלל המוניות המיוחדות יורשו להציע לצרכן "נסיעה שיתופית", במקביל להצגת מחיר נסיעה מיוחדת עבור אותו יעד. כלומר, מונית בעלת רישיון לנסיעה מיוחדת (תקנה 485 לתקנות התעבורה) – תקבל גם רישיון לנסיעה שיתופית.

  3. בעת הזמנת הנסיעה, יחוייב המציע להציג לנוסע זמן מקסימלי לסטייה מהדרך לצורך איסוף נוסעים נוספים, וכן את מספר התחנות המקסימלי בהם תעצור המונית בטרם תגיע ליעד.

  4. נסיעה שיתופית תתאפשר באמצעות הזמנה מראש בלבד, במחיר מוסכם מראש.

  5. בעל המונית יהיה חייב לתת לנוסע מחיר משוער, מחיר מוערך לנסיעה המבוקשת אילו היתה מתקיימת כנסיעה מיוחדת באמצעות הפעלת מונה, בהתאם למחשבון שייפורסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה. מחיר הנסיעה יהיה המחיר שיוסכם על ידי מזמין הנסיעה בעת ההזמנה, ובנסיעה לא יופעל מונה.

  6. נוסע יידרש להחליט טרם עלייתו האם הוא מעוניין בנסיעה פרטית "ספיישל", או לחילופין בנסיעה שיתופית. מרגע עליית הנוסע למונית לא תתאפשר הסבת הנסיעה מפרטית לשיתופית ולהיפך.

  7. במידת הצורך, יוכלו משרדי האוצר והתחבורה לפקח על מחיר הנסיעות השיתופיות, אם יווצרו כשלי שוק.

   

  שרי התחבורה והאוצר יפנו לוועדה לפיקוח על המחירים, בבקשה שתבחן פיקוח על מחירי "נסיעה שיתופית", וכן תבדוק כיצד יש לפקח על שירות זה.

   

  לנהגי מוניות בלבד

  בחוק לא מוזכר דבר על פרמטר נוסף חשוב בשירות של אובר: כאמור, החברה מאפשרת לאנשים שאינם נהגי מוניות לספק את שירות הנסיעה השיתופית. בטיוטה ההתייחסות היא לתיקון פקודת התעבורה ותקנות התעבורה, בהסכמת שר האוצר, "כך שבעלי רישיון לנסיעה מיוחדת, יהיו רשאים להסיע נוסעים בנסיעה שיתופית", כך נכתב.

   

  בעלי הרישיון לנסיעה מיוחדת הם כיום נהגי מוניות. ברשותם רישיון נהיגה על מונית וכן הם רכשו זכות ציבורית להפעלת מונית (מספר ירוק). כלומר, בעת הנוכחית נראה שמדובר במהלך המגן על נהגי המוניות. לא ברור אם תחת קטגוריה זו יתווספו בעתיד גם נהגים שאינם נהגי מוניות אך מעונינים לשמש כנהגי אובר.

   

  בישראל פועלות 19,600 מוניות מיוחדות, רובן במסגרת תחנות מוניות שהגדולה בהן היא התחנה שהיא אפליקציה: גט טקסי. עפ"י הערכות המוניות אחראיות לכ-8% מהנסיעות בתחבורה הציבורית, בעוד שכ-5% מתבצעות במוניות שירות.

   

  רישיון למונית שירות דורש בנוסף למספר הירוק, רישיון קו שירות, הניתן על ידי המפקח על התעבורה ומאפשר איסוף מספר נוסעים מנקודות מוצא שונות אל יעדים שונים, על בסיס מסלול קבוע הנקבע ברישיון השירות.

   

  1,400 מוניות שירות בישראל

  בטיוטת החוק מוצעת רפורמה גם במוניות השירות. אלה פועלות במסלול קבוע ומספרן כ-1,400 לעומת 19,600 מוניות ספיישל. ב-2005 אושרה בחקיקה ראשית רפורמה בענף, שמטרתה הייתה להסדיר את פעילות קווי השירות. "בפועל, לא הביאו השינויים לשיפור משמעותי ברמת השירות לצרכן והענף נמצא בדעיכה", כך נכתב.

   

  תוקף החוק להפעלת מוניות השירות במקור נקבע לשנת 2010, והוארך עד ליוני 2016 .ברפורמה הנוכחית מוצע לייעל ולשדרג את ענף מוניות השירות בישראל, על ידי הוצאת כלל קווי השירות לתחרות, בהליכים מכרזיים שיוביל משרד התחבורה. המטרה: הוצאת כלל קווי מוניות השירות לתחרות תוך תקופה של עד שנתיים מיום קבלת החלטת הממשלה.

   

  משרד התחבורה יבנה אשכולות הפעלה שיכילו מספר קווי שירות, עליהן יתחרו תאגידי המוניות. המכרזים ייבנו על הצעת מחיר הנסיעה הנמוך ביותר כשניתן יהיה בפועל לגבות מחיר נמוך יותר. בנוסף, בעלי רישיונות הקווים יהיו מחויבים לעמידה בדרישות הפעלה, לרבות אמצעי בקרה אשר יאפשרו ניטור ופיקוח של משרד התחבורה על זמני יציאת הקווים ומסלולם.

   

  לצורך קבלת רישיון, על מפעיל קו השירות להיבחר בהליך תחרותי ולעמוד במחויבויות שנקבעו בהסכם בינו לבין המדינה. כמו כן, המפעיל, בעל השליטה בו או נושא משרה בו לא הורשעו בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה לא ראוי לאפשר להם להפעיל רישיון קו שירות.

   

  ויכוח חריף בין שר התחבורה לראש הממשלה

  תנאי נוסף הוא שאושרו למפעיל, לקו השירות לגביו מבוקש הרישיון, תחנת מוצא ותחנת יעד, וכן מקום מתאים לחניית מוניתו סמוך לתחנת המוצא או היעד. תנאי רביעי: המפקח על התעבורה אישר את תכנית ההפעלה למפעיל, הכוללת התייחסות למספר מוניות בקו השירות, לוח זמנים מתוכנן למתן השירות, פירוט בעלי התפקידים שיעסקו בהפעלת הקו.

   

  בטיוטה נאמר: "תקבע הוראת מעבר בפקודת התעבורה אשר בהתאם אליה תאגידים אשר להם רישיונות קוים במועד החלטה זו יוכלו לחדש את רישיונותיהם בהתאם לקבוע בפקודה ללא השתתפות בהליך תחרותי עד לא יאוחר משנת 2018 ,בהתאם לדירוג שייקבע על ידי משרד התחבורה".

   

  בשנה האחרונה ניטש וכוח בין שר התחבורה ישראל כץ לבין רה"מ בנימין נתניהו בעניין כניסת אובר לישראל. השר צידד בנהגי המוניות שכן כניסה של שירות כמו אובר איקס לארץ מהווה פגיעה בפרנסתם. לשירות זה נקודות תורפה נוספות כמו ניתוק הקשר המשפטי בין החברה לנהג וכן חוסר ניסיון של נהגים רבים בהסעת נוסעים. הועלתה הצעה לפיצוי נהגי המוניות בעקבות כניסת אובר לארץ, כפי שקרה במדינות אחרות.

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  כל התגובות לכתבה "הכנה לאובר X: מונית ספיישל תאסוף מספר נוסעים"
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  המקצוענים
  מומלצים