שתף קטע נבחר

האם ניתן לחייב עובד להיכנס למועדון חשפנות?

במקרים רבים, סירוב לבצע הוראה שניתנה לכם על ידי המעסיק יכולה להוות עילה לפיטורים. אך מה קורה אם כדי לציית לאותה הוראה עליכם ליטול חלק בפעילות בלתי מוסרית או בלתי חוקית? וגם, המקרים בהם מותר להקליט במקום העבודה

ההקלטות שפורסמו השבוע על ידי חברת החדשות וחשפו את ליל הבילויים במועדון החשפנות בו ביקר בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, הציפו את הבעיות עימן נדרשים להתמודד עובדים במסגרת תפקידם. בעקבות הפרשה עולה השאלה מה עובד יכול לעשות כאשר הוא מקבל הוראה להשתתף בפעילות שניתן להגדיר אותה כ"לא מוסרית" ויכולה להחשב כהתעמרות או הטרדה מינית.   

 

צפו בעורך דינו של ה"מקור" בפרשת ההקלטות מספר על הסיטואציה בה נאלצו להשתתף העובדים: 

 

 

חוששים מפיטורים? כך תדעו איך לשמור על זכויותיכם

קריירה בהטרדה: המעשים שנחשבים כהטרדה מינית בעבודה

 

עו״ד הדס רקח-דביר, שותפה וראש מחלקת דיני עבודה בשבלת ושות', אומרת כי "סירוב של עובד לבצע עבודה שהיא בלתי חוקית או מנוגדת לתקנות הציבור, לא ייחשב כהפרה של תנאי ההעסקה". כך למשל, נקבע כי "עיסוק בזנות הוא בלתי מוסרי ונוגד את תקנת הציבור".

 

רקח-דביר ציינה כי ביה"ד לעבודה נתן בעבר הכשר לסירוב של עובד לבצע מטלה המנוגדת לחוק (סירב לבצע משימה שתגרום לחריגה משעות העבודה), וקבע כי ההחלטה לפטר עקב הסירוב אינה כדין ומצדיקה פיצוי בגין פיטורים שלא כדין. במקרה נוסף שהובא בפני ביה"ד האזורי לעבודה נקבע כי סירוב עובד לבצע הוראה של מעסיקיו בשל טעמי מצפון אינו נחשב עבירת משמעת (סירב להעיד לבקשת מעסיקיו).

 

"אם מדובר במזכירה, לגיטימי ומובן שתסרב לחוויה"

עו"ד עודד מזרחי, שותף בנ. פינברג ושות', אמר כי העובד מחויב לבצע כל פעולה במסגרת תפקידו הרגיל, הנדרשת על ידי מעסיקו, בתנאי שהפעולה הינה חוקית. "סירוב לבצע עבודה עשוי להביא לסיום עבודה".

 

לגבי המקרה של הוראה להתייצב במועדון חשפנות, עו"ד מזרחי מציין כי יש לבחון את הסוגיה לאור מהות תפקידו של העובד, ומה השירות שהוא נותן למעסיק במסגרת עבודתו.

 

"אם מדובר במזכירה שהמעסיק שלה מפגיש אותה עם מצב של ביקור במועדון חשפנות, לגיטימי ומובן באם תסרב לחוויה, זה אינו מתפקידה ולא מוגדר בשירותים המקצועיים שהיא אמונה עליהם ולכן סירוב שכזה יתקבל בהבנה על ידי בית המשפט, ולנוכח הסביבה ייתכן כי מדובר יהיה במקרה שיחשב כהטרדה מינית".

 

"לעומת זאת, מאבטח צריך, במסגרת תפקידו, לאבטח את מעסיקו במקומות שונים. ולכן מתוקף מהות התפקיד היחס מצד בית המשפט לסירוב, הימנעות או הירתעות מכניסה למקום, יהיה שונה", מסביר מזרחי.

 

מועדון חשפנות - יכול להחשב כסביבת עבודה עוינת (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
מועדון חשפנות - יכול להחשב כסביבת עבודה עוינת(צילום: shutterstock)

עו״ד מרים קליינברגר-אתר, שותפה וראש מחלקת דיני עבודה בארדינסט בן נתן טולידאנו ושות׳, אומרת כי הביטוי "פעילות לא מוסרית" נתון לפרשנות, אך ישנם דברים שהם לא מוסריים באופן מובהק, ולא יעלה על הדעת שעובד ידרש לקחת בהם חלק. "למעסיק יש חובה לנהוג כלפי עובדו בהגינות ובתום לב, וכמובן לכבד את כל זכויותיו. בנוסף, העובד זכאי לכך שמעסיקו לא יפגע בכבודו ולא יתעמר בו. אם מעסיק מבקש מעובד לעבור על החוק – על העובד לסרב".

 

בנוסף, אומרת קלינברגר-אתר כי "רצוי שאם עובד נדרש לעשות מעשה שאינו מוסרי בעיניו במידה כזו שהוא מסרב לעשותו, יוכל להשמיע עמדתו וזו תישמע בצורה עניינית והוגנת".

 

הכרחת עובד לשהות במועדון חשפנות - חשיפתו לסביבה לא בטוחה

רקח דביר מוסיפה כי גם אם עובד לא נדרש לבצע עבודה המוגדרת כבלתי חוקית, אך מדובר בעבודה שנוגדת את כללי האתיקה החלים על המעסיק, קיים נוהל במקומות עבודה רבים שמאפשר לעובד להגיש תלונה על עבודה שהינה בניגוד לכללי האתיקה החלים על המעסיק תוך הגנה על העובד.

 

האם ייתכן שהוראה כזאת של המעסיק תחשב הטרדה מינית?  החוק להטרדה מינית מטיל אחריות על מעבידים בשל הטרדה מינית שביצעו עובדיהם או ממונים מטעמם, במסגרת יחסי העבודה. בבסיס אחריות זו עומדת ההנחה לפיה המעביד הינו בעל חובות אמון כלפי עובדיו וחובה לדאוג לרווחתם, ולספק להם סביבת עבודה חפה ממעשים של הטרדה מינית.

 

"כבר נקבע בפסיקה כי חשיפת עובדים לחומרים פורנוגרפיים מצולמים היא הטרדה מינית, ובהחלט ייתכן כי גם שהייה בכורח של עובד במועדון חשפנות תיחשב כחשיפת עובד לסביבה שאינה נאותה ובטוחה". אומרת רקח-דביר. 

 

המשמעות היא כי הטרדה מינית יכולה להתבטא גם ביצירת "סביבה עוינת" במקום העבודה, שאינה נובעת מהצעות בעלות אופי מיני או מהתייחסות המיועדת להשגת טובות הנאה מיניות, אלא מאווירה כללית – המתבטאת בדיבורים, רמזים או מצגים חזותיים בעלי אופי מיני – אשר יש בה כדי ליצור סביבת עבודה הפוגעת בכבוד. 

 

בית המשפט העליון קבע כי "עובד יוצר אווירה עוינת גם כאשר הוא נוהג להתבטא בביטויים שיש בהם רמזים מיניים – לרבות בדיחות ומחמאות – בתדירות אשר יוצרת אווירה לא נעימה במקום העבודה. הטרדה מינית אינה מקבלת הכשר נורמטיבי משום שהדברים נאמרו לכאורה בצחוק". 

 

מתי הקלטה במקום העבודה תחשב מוצדקת? 

יצירת סביבת עבודה ואווירה עוינות עבור העובדים, יכולה לייצר מספר תופעות לוואי מצד העובד, כאשר אחת מהן היא הקלטת המעסיק או הממונים במקום העבודה. "הקלטה במקום העבודה אינו דבר שיתקבל באהדה על ידי המעסיק" אומרת עו״ד קליינברגר-אתר. באחד מפסקי הדין שלו התייחס השופט אליקים רובינשטיין לסוגיה ואמר: "יחשוב כל אחד מאתנו מה היה הוא חש אילו נודע לו שהוקלט על-ידי פלוני מחבריו לעבודה בלא ידיעתו".

 

התעמרות בעובד יכולה להצדיק הקלטות במקום העבודה (צילום: ShutterStock ) (צילום: ShutterStock )
התעמרות בעובד יכולה להצדיק הקלטות במקום העבודה(צילום: ShutterStock )

  

יחד עם זאת, בתי המשפט אינם מתעלמים מכך שעובד שחש, למשל, כי נוהגים בו שלא כדין, אין לו מנוס מפני תיעוד של הדברים באמצעות הקלטה. הקלטה שמתעדת – לדוגמה - התעמרות בעובד או פיטורים שלא כדין, לא תיפסל. 

 

"ככלל, המבחן הוא מבחן תום הלב". אומר עו"ד מזרחי. "בתי הדין לעבודה מבחינים במצב שבו עובד מבצע הקלטות ללא סיבה מוצדקת, באופן שיטתי על מנת לאסוף 'ראיות' לשעת הצורך, ואז סביר שההקלטה תיחשב אסורה ופוגעת ביחסי האמון שבין העובד למעסיק. לעומת זאת, יש להבחין בין מצב זה לבין מצב שבו העובד מקליט באופן נקודתי את מעסיקו, על מנת להוכיח טענתו לפגיעה בו שלא כדין – ואז סביר שבית הדין יטה לקבל את ההקלטה כראייה או עדות לכל דבר ועניין".

 

עו"ד רוקח דביר ציינה כי אחד המקרים בהם הקלטות סתר במקום העבודה יחשבו מוצדקות, הוא כאשר העובד מבקש לחשוף התנהלות בלתי תקינה במקום העבודה, אך זאת בתנאי שההקלטות לא נעשות בחוסר תום לב.

 

ומה כאשר משרתו של המקליט מוגדרת משרת אמון או כאשר הוא עובד מדינה? ביה"ד האזורי לעבודה קבע כי כאשר מדובר במשרת אמון, ונסיבות המקרה לא הצדיקו את ההקלטות, הדבר עולה לכדי פגיעה חמורה באמון ולכן ההקלטות אינן מוצדקות" אומרת רוקח דביר, ומתייחסת גם לנושא עובדי המדינה: "ככלל, הדין המשמעתי של עובדי המדינה אוסר על הקלטת סתר של עובד מדינה את רעהו או הממונה עליו והדבר עולה בגדר עבירת משמעת".


פורסם לראשונה 10/01/2018 21:48

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: shutterstock
צילום: shutterstock
צילום: יח"צ
עו"ד הדס רקח-דביר
צילום: יח"צ
צילום: שחף הבר
עו"ד עודד מזרחי
צילום: שחף הבר
צילום: אייל טואג
עו"ד מרים קליינברגר-אתר
צילום: אייל טואג
מומלצים