שתף קטע נבחר

לא במילואים ולא בהריון - כשפיטורים הופכים לעבירה פלילית

פיטורים הם חלק מהחיים, אך במקרים מסויימים ההחלטה לפטר עובדים אינה נובעת מסיבות הקשורות לתפקודם או לסיבות עסקיות לגיטימיות. ברבים ממקרים אלה זוכים העובדים להגנה של חוקי העבודה בישראל, וכדאי להכיר אותם. מדריך הפיטורים – כתבה שנייה בסדרה

בשוק העבודה של היום, בו עובדים מחליפים מקומות עבודה בתדירות גבוהה, פיטורים הם לא ממש דבר נדיר. אך עדיין מטבע הדברים, לא מדובר בחוויה נעימה במיוחד לעובדים, ובחלק מהמקרים גם למעסיקים. לכן שמירה על זכויות העובדים - מהרגע שבו מתקבלת ההחלטה ועד הפרידה הסופית - היא חשובה ביותר, ויכולה למנוע נזקים רבים הן לעובד והן למעסיק.

 

 

שיא בפניות עובדים שהופלו על רקע מילואים ולאום - אך המצב האמיתי חמור בהרבה

פוטרתם בלי שימוע? יכול להיות שמגיע לכם פיצוי ענק

 

פיטורים על רקע אפליה הם עבירה פלילית

בראש הרשימה המפורסמת באתר שירות התעסוקה, ומפרטת את הסיבות והמצבים אשר בגינן אסור לפטר עובדים, ניצבים פיטורים שנעשו על רקע אפליה.

 

פיטורים שנעשו על רקע זה מנוגדים לחוק לחלוטין, ולמעסיקים אסור לפטר עובדים בשל מינם, הנטייה המינית שלהם, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ- גופנית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, הלאומיות שלהם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם הפוליטית, השתייכותם המפלגתית או העובדה שהם משרתים במילואים.

 

אפליה בעבודה (shutterstock)
כמו בשכר, גם בפיטורים אסור להפלות על רקע מין העובד (shutterstock)

החובה להוכיח כי הפיטורים לא נעשו על רקע אפליה מאחת הסיבות האלה, מוטלת על המעסיק. עו"ד נטלי קמחי, שותפה, משרד עוה"ד נ. פינברג ושות', מדגישה שפיטורים על רקע זה מהווים הן עבירה אזרחית והן עבירה פלילית.

 

כחלק מההגנה על עובדים מוחלשים מפני אפליה, מתייחס החוק באופן מפורט לאוכלוסיית העובדים עם מוגבלויות. החוק אוסר לפטר עובד עקב מוגבלותו, ואף את בן המשפחה המטפל בו ומי שהיה בעבר בעל מוגבלות. עם זאת, עו"ד קמחי מדגישה כי "האיסור לפטר מותנה בכך שהעובד כשיר לבצע את עבודתו או ניתן להתאים את העבודה למוגבלות, באופן שלא מטיל על המעסיק נטל כבד מידי".

 

בתי הדין קבעו כי ביצוען של ההתאמות הנדרשות על מנת לקיים את החובה המוטלת על המעסיק להימנע מאפלייתם של עובדים בעלי מוגבלות מצריכה גמישות ומעוף מחשבתי מצד המעסיק. עו"ד קמחי מציינת כי ההתאמות עשויות לכלול שינויים בדרישות התפקיד, הגמשה של שעות העבודה על ידי פיצולן, או על ידי מתן אפשרות לעבודה במשרה חלקית ואף "התאמה כלכלית", שמשמעותה "ספיגת עלות העסקתו של האדם עם המוגבלות ותשלום שכרו על בסיס גבוה יחסית, לעומת תפוקתו, בהתחשב במוגבלותו".

 

לא במילואים ולא במצב חירום

אסור לפטר עובדים בשל יציאה לשירות מילואים ובמשך שלושים יום לאחר שירות המילואים, מלבד בנסיבות מיוחדות שבהן המעסיק פנה אל ועדת התעסוקה במשרד הביטחון, וקיבל היתר לפיטורים, לאחר שהוכיח כי הפיטורים אינם בגין שירות המילואים. קמחי מציינת כי במידה והעובד יצא לתקופת מילואים קצרה של יום או יומיים ניתן לפטרו לאחר שחזר, ללא שלושים הימים הנוספים.

 

בנוסף, אסור לפטר עובד שאינו יכול להגיע לעבודה בשל הוראות לפי חוק ההתגוננות האזרחית או בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף. כמו כן, בהינתן תנאים מסוימים, חל איסור לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך השגחה על ילדו במקרה שמוסד החינוך בו לומד הילד נסגר בשל הוראה בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף.

 

פיטורו אותכם כי אתם עושים מילואים? זמן לתבוע (צילום: דובר צה"ל) (צילום: דובר צה
פיטורו אותכם כי אתם עושים מילואים? זמן לתבוע(צילום: דובר צה"ל)

פיטורים בגין היעדרות בשל מצב ביטחוני הינם עבירה שניתן להטיל על המעסיק בגינה קנס על סך 29,200 שקל. כמו כן, אין לפטר הורים שכולים של חללי צה"ל ואלמנים של חללי צה"ל בשנה הראשונה לאחר מות החלל.

 

לעובדים יש את הזכות להתארגן או להתאגד יחד ולכן, פיטורים עקב התארגנות עובדים אינם חוקיים. בחוק מצוין כי "אין לפטר עובד עקב פעילותו או חוסר פעילותו או בארגון העובדים, או בשל פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים". עו"ד קמחי מדגישה כי מעסיק המפר איסור זה צפוי לעונשים פליליים, והעובד יהיה זכאי ל פיצויים, שאינם תלויים בנזק, בסכום של עד 50,000 שקל ובמקרים מיוחדים אף בסכום של עד 200,000 שקל.

 

קמחי מוסיפה כי איסור נוסף החל על המעסיק, שלא רבים מודעים אליו, הוא האיסור לפטר עובד, או לאיים עליו כי יפוטר, עקב השתתפותו או אי השתתפותו בתעמולת הבחירות לרשויות המקומיות. מעסיק שעבר על תקנה זו אשר נובעת מחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, צפוי לעונש של עד חמש שנות מאסר או קנס כספי.

 

עוד חשוב לדעת שלפי בית הדין לעבודה, פיטורי עובד שנעשו בשל היוועצותו עם עורך דין לבירור זכויותיו מול המעסיק - הינם פיטורים שלא כדין המזכים את העובד בפיצויים בנוסף לפיצויי הפיטורים. בנוסף, כאשר מדובר בעובד אשר חשף שחיתויות במגזר הציבורי, חוק מבקר המדינה מסמיך את מבקר המדינה להוציא צו הגנה מפני פיטורים לעובד שהתלונן בפניו, בתוקף תפקידו כנציב תלונות הציבור, על מעשי שחיתות שבוצעו בגוף שבו הוא עובד.

 

לא בהריון ולא בטיפולי פוריות

לפי חוק עבודת נשים, אסור לפטר נשים בהריון, במהלך תקופת חופשת הלידה , ותקופת חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה וכן במשך שישים ימים לאחר חופשת לידה, במידה ועבדו לפחות שישה חודשים אצל המעסיק. האיסור הזה תקף גם אם הפיטורים נעשו לפני שהמעסיק ידע על ההיריון ובתנאי והעובדת סיפרה לו על כך לאחר שהודיע לה על פיטוריה. האיסור תקף גם אם חוזה העבודה עם העובדת הסתיים במהלך תקופה הזו.

 

כמו כן חל איסור על המעסיק לפטר עובדת אשר שיתפה אותו כי עליה להיעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות. עו"ד קמחי מוסיפה כי האיסור תקף לקראת שתי לידות במהלך תקופת ההעסקה באותו מקום עבודה, או עד שתי לידות מבן הזוג הנוכחי, כלומר ללא תלות במספר הילדים שיש לעובדת או לטיפולים שעברה בטרם החלה את עבודתה במקום הנוכחי.

 

קמחי מדגישה כי איסור בפיטורים ללא היתר מכוח חוק עבודת נשים רלבנטי גם לגברים שיוצאים לחופשת לידה, חופשה ללא תשלום או עוברים טיפולי פוריות, בנסיבות הקבועות בחוק.

 

עו
עו"ד נטלי קמחי(צילום: אופיר אייב)

מעסיק יכול לפטר עובדת רק אם הוכיח כי הפיטורים לא קשורים כלל להריון או ללידה עצמם, בנוסף הוא צריך גם לשכנע ולקבל היתר מאת שר הרווחה עבור צדקת הפיטורים.

 

היתר מיוחד ממשרד העבודה לפיטורי עובדת בהריון, יינתן למעסיק רק אם הוכיח כי יש נסיבות חמורות במסגרתן עליו לפטר את העובדת, כגון הוכיח כי החברה פושטת את הרגל, או כי העסק שלו הפסיק לפעול - בשל נסיבות צפויות או בלתי צפויות.

 

פיצויים מוגדלים

קמחי מדגישה כי במקרה של מכירת עסק או חילופי מעסיקים, פסיקת בתי הדין לעבודה הרחיבה את ההגנה על העובד/ת וכיום, על המעסיק לדאוג להמשך העסקתה/ו של העובד/ת באמצעות המפעיל החדש, שנחשב לשותף מלא להליך הבקשה לפיטורים. אם המפעיל החדש אינו ממשיך בהעסקה עליו להסביר את שיקוליו.

 

קמחי מוסיפה כי האיסור לפטר עובדת הנמצאת בחופשת לידה הוא איסור מוחלט ולא ניתן לבקש בתקופה זו היתר פיטורים ממשרד העבודה. כמו גם לגבי עובדת שנעדרת מהעבודה בשל מצב רפואי הקשור בלידה, באישור רופא, במהלך תקופה מקסימלית של עד 6 חודשים לאחר תום חופשת הלידה. בתקופה זו גם למשרד העבודה אין סמכות להתיר את הפיטורים.

 

במקרים בהם יינתן היתר לפיטורים, כל מעסיק חייב לשלם לאישה פיצוי בגין כל חודשי ההיריון וחופשת הלידה, בגין 45 ימים שלאחר חופשת הלידה ובגין 30 ימי הודעה מוקדמת.

 

קמחי מדגישה כי מעסיק המפטר עובדת ללא היתר ובניגוד לחוק עבודת נשים עובר עבירה פלילית ועשוי להיות מחויב בפיצוי בגובה 150% משכרה.

חשוב לציין כי ההוראות לגבי איסור פיטורים עקב הריון ולידה חלות גם במקרה של "הורה מיועד" לפי חוק ההסכמים לנשיאת עוברים (הידוע בכינוי חוק הפונדקאות) מרגע שהודיע/ה העובד/ת למעסיק על ההריון של האם הנושאת ועד לקבלת הילד למשמורת. האיסור לפטר חל רק לגבי עובד/ת שהשלים לפחות 6 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק.

 

ההוראות לגבי איסור פיטורים עקב הריון ולידה חלות גם במקרה של אימוץ או משפחה אומנת, כאשר קבלת הילד מקבילה ללידה, ותקופת ההמתנה לילד על פי הודעה מעובד סוציאלי מקבילה לתקופת ההיריון.

 

בנוסף, על פי החוק, אסור למעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי העדרה מעבודתה או במשך תקופה של תשעים ימים לאחר תום ימי ההיעדרות, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.

 

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים