כתבות נוספות

תזכורת הדלקת נרות
זמני הדלקת נרות בארץ ובעולם
איך מדליקים נרות שבת?