שתף קטע נבחר

"נתניהו ראוי לביקורת נוקבת"

בדו"ח שפירסם על פרשת נתניהו, מותח רובינשטיין ביקורת קשה על התנהגות ראש הממשלה לשעבר: "הדעת אינה יכולה להיות נוחה" מהתנהגותו של נתניהו, "לא היה בנו מי שיכול היה כאזרח להביט אל התמונה בלא תחושה קשה". פרקליטי נתניהו: "הוא מקבל את ההערות"

היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, הודיע כי החליט לסגור את התיק נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונגד רעייתו, שרה נתניהו, בשל חוסר ראיות מספיקות להעמדתם לדין - ולא בשל חוסר אשמה.
בחוות הדעת של רובינשטיין מופיעים דברי ביקורת קשים על התנהגותו של נתניהו: "לא כך ראוי שינהגו במערכת ממשל"; "התחושה אינה יכולה בשום פנים ואופן להיות נוחה מהעובדה שמר נתניהו, כראש ממשלה, וכמי שמכהן בתפקיד האכסקלוסיבי הבכיר ביותר במערכת הציבורית, אינו מוסר מידע על עצם קיומו של חוב פרטי, או מברר אם אין מדובר בחוב פרטי"; "לא היה בנו מי שיכול היה כאזרח להביט אל התמונה בלא תחושה קשה"; "אסור שעם סגירתו של תיק יוצגו הדברים לציבור כאילו הכל ראוי ותקין"; "מקרה זה ראוי לביקורת נוקבת, ממוקדת בכל המעורבים"; מקרה זה "יש בו ממידת ה'כיעור'".
רובינשטיין החליט לסגור את תיק החקירה מחוסר ראיות מספיקות גם נגד שרה נתניהו, שעליה אמר כי "בלי ספק חלקה גדול במסכת המעשים והמחדלים שבה מדובר". גם נגד מנכ" משרד ראש הממשלה לשעבר, משה ליאון, נסגר התיק, לצד דברי ביקורת חריפים: לדברי רובינשטיין, ליאון ניהל את המערכת הממשלתית "כחנות פרטית" ופעל "בדרכים עקלקלות". התיק נסגר גם נגד מנהל יחידת המשק במשרד ראש הממשלה, עזרא סיידוף, אבל הפרקליטות תיתן החלטה נפרדת בעניין חשדות נוספים שהתגלו נגדו, על קבלת שוחד בסך 30 אלף ש"ח מעמדי.

הנימוקים

בפתח חוות דעתו אומר רובינשטיין כי בין כל המשתתפים בדיונים בפרקליטות הייתה הסכמה, שאין מקום להעמיד את נתניהו לדין בנושא השוחד ובנושא המתנות, מחוסר ראיות מספיקות. אולם פרקליטת המדינה, עדנה ארבל, חשבה שצריך להעמיד לדין את ראש הממשלה לשעבר בעבירות של ניסיון לקבלת דבר במרמה ושל מרמה והפרת אמונים.
ארבל חשבה שאת שרה נתניהו צריך להעמיד לדין בעבירה של ניסיון לקבל דבר במרמה. בסופו של דבר, לא התקבלה עמדתה של פרקליטת המדינה. אולם רובינשטיין מציין כי "היה קונסנסוס בין כל העוסקים בדבר, כי לא כך ראוי שינהגו במערכת ממשל". ביקורת זו מופנית הן כלפי התנהגותם של בני הזוג נתניהו, והן כלפי פקידי משרד ראש הממשלה.
לאחר הביקורת מודיע רובינשטיין: "החלטתי לסגור את התיק נגד מר נתניהו בחשדות שיוחסו לו, מחוסר ראיות מספיקות במידה הנדרשת להעמדה לדין פלילי". הוא מסביר כי החלטה זו ניתנה לאחר ששוכנע כי "על אף החשדות שעלו מהראיות שנאספו", אין די ראיות בעלות משקל מספיק, והתיק "לא יעמוד במבחן של סיכוי סביר להרשעה".
בחלק העיקרי של חוות דעתו מונה רובינשטיין את החשדות שהועלו נגד נתניהו אחד לאחד, ומסביר מדוע הראיות אינן מספיקות להעמדה לדין בכל אחד מהחשדות.
על החשד שלפיו נתניהו קיבל שוחד מעמדי, בכך שנתן לו שירותים פרטיים ללא תשלום, אומר רובינשטיין כי "הדעת נותנת שמר נתניהו ידע על קיומו של חוב פרטי", אבל "הדבר אינו נקי מספקות ראייתיים". לדבריו, הוא אינו יכול לשלול את גרסתו של עמדי, שמפלילה את נתניהו, אבל קיימים בדבריו "חסרים ראייתיים", שאינם מאפשרים להשתית הרשעה על עדותו.
אשר לחשד שנתניהו ניסה לקבל דבר במרמה, בכך שחשבונו הפרטי הוגש לתשלום מקופת המדינה, אומר רובינשטיין כי אין ספק שעמדי ניסה לכאורה לקבל דבר במרמה, בכך שהגיש חשבון מנופח וכוזב על עבודותיו, אולם קיים קושי להוכיח שנתניהו ויתר המעורבים היו מודעים לכך שהחשבון שהונח לפניהם הוא כוזב. רובינשטיין קובע כי נתניהו "לא עשה כל הנחוץ כדי לבלום תשלום חשבון שהוא מופרז ובלתי מתקבל על הדעת", אבל אין בכך די כדי להעמידו לדין.
על החשד שנתניהו הפר אמונים, אומר רובינשטיין כי העובדה שראש הממשלה לשעבר לא גילה שהוא בעל חוב פרטי לעמדי היא "דבר לא ראוי לכל הדעות", אבל אין די ראיות לכך שבשתיקתו רצה נתניהו שהחוב "יוסדר על ידי המדינה או יימחל על ידי מר עמדי".

תחושה לא נוחה

בדבריו על החשד להפרת אמונים נגד נתניהו מותח רובינשטיין ביקורת קשה על התנהגותו: "התחושה אינה יכולה בשום פנים ואופן להיות נוחה מהעובדה שמר נתניהו, כראש ממשלה וכמי שמכהן בתפקיד האכסקלוסיבי הבכיר ביותר במערכת הציבורית, אינו מוסר מידע על עצם קיומו של חוב פרטי, או מברר אם אין מדובר בחוב פרטי, שאולי נקשר, באורח כזה או אחר, לחשבון המופקע שהוגש". "קשה לקבל גם את העובדה", מוסיף רובינשטיין, "שמי שנתן למשפחת נתניהו שירותים במשך שנים, ממשיך ונותן שירותים, לאחר שמר נתניהו נבחר לראשות הממשלה, בהזמנת המשפחה, משל היה הדבר ענין פרטי, וללא שמוסדר נושא העסקתו בהתאם לנהלים התקינים במשרדי ממשלה. בכך עלול להתעמעם הגבול בין הפרטי לציבורי, תוך יצירת ניגוד עניינים, בין החוב שעל המשפחה לשאת בו במישור הפרטי לבין החוב שעל המדינה לשאת בו במסגרת הזכויות העומדות לראש ממשלה".
אשר לחשד שנתניהו ורעייתו גנבו מתנות שראש הממשלה לשעבר קיבל במסגרת תפקידו, מציין רובינשטיין כי "במסגרת החיפושים שנערכו לא אותרו כל המתנות, אשר ידוע שמר נתניהו קיבל במסגרת תפקידו, עדיין חסרות כמאה מתנות יקרות ערך, ודומה כי לא כל הפרטים הרלבנטיים התגלו בחקירה". רובינשטיין קובע כי "בוודאי הדרך הראויה הייתה להעביר את המתנות לרשות המדינה כראוי", אולם הוא סבור כי אין די ראיות לעבירה פלילית.
על רעיית ראש הממשלה מותח רובינשטיין ביקורת נוקבת: "בלי ספק היה חלקה גדול במסכת המעשים והמחדלים שבה מדובר", הוא כותב, "היא ללא ספק הייתה מודעת לקיומו של חוב פרטי". הוא אומר ששרה נתניהו הפעילה את עמדי פעמים רבות, לעתים ב"מה שנראה לכאורה כגחמה".
על מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר כותב רובינשטיין: "כל בר דעת מבין כל למערכת ממשלתית האמונה על נהלים ועל שקיפות, אסור לה שתתנהל כחנות פרטית - מבלי לפגוע בחנות כלשהי - כשבאים לטפל בחשבונות מקופת הציבור. אבל זה מה שאירע - מאמץ ממושך ועקבי לשלם חשבון בעייתי, בדרכים, שבסופו של דבר גם אם חיפש לשוות להן מכובדות ותקינות, היו עקלקלות. לא ייתכן שכך תנוהל מערכת ממשלתית". רובינשטיין אומר שהיה מקום להעמיד את ליאון ואת סיידוף לדין משמעתי, אבל מאחר שנסגר התיק נגד החשודים העיקריים - בנימין ושרה נתניהו - הוא החליט לוותר.
בסיכום החלטתו אומר רובינשטיין כי "אסור שעם סגירתו של תיק יוצגו הדברים לציבור, על ידי צדדים מעוניינים, כעולם שכמנהגו נוהג, וכאילו הכל ראוי ותקין והכל זך, והנוגע בדבר יוצא הוא או פרקליטו ומעיד על כך את הכתוב בהחלטה; רחוק מזה". לדבריו, מקרה זה ראוי "לביקורת נוקבת, ממוקדת בכל המעורבים שלגביהם ניתנה החלטה זו". רובינשטיין מוסיף: "על נבחרי ציבור ועובדיו, לא כל שכן העומדים בראש הפירמידה ובסמוך לו, להקפיד עם עצמם לבל ייכשלו בדבר, שגם אם לא הוכחה פליליותו ברמה הנדרשת במשפט פלילי, יש בו ממידת ה'כיעור'".

מקבל את ההערות

פרקליטיהם של בני הזוג נתניהו הביעו סיפוק "מהזיכוי" של נתניהו: "התברר סופית שלא היה שום דבר פלילי או כוונת זדון בשום מעשה של בני הזוג נתניהו כפי שטענו למכתחילה", אמרו. בהודעה שפרסמו עוה"ד יעקב וינרוט ויהודה וינשטיין, הם התייחסו גם לדברי הביקורת הקשים שמתח היועץ על נתניהו ואמרו כי "ראש הממשלה לשעבר מקבל את ההערות של היועץ המשפטי לממשלה". לדבריהם, נתניהו עצמו, בראיונות פומביים עמו, כבר "ביקר את הנהלים שהיו טעונים תיקון ללא ספק" בעניין ההתקשרות של משרד ראש הממשלה עם עמדי, ולכן דברי היועץ "עולים בקנה אחד עם דבריו שלו".
פרקליטו של עמדי, עו"ד ירון רבינוביץ', מסר כי הוא מרוצה מהדו"ח, משום שהיועץ קובע כי אמינותו של עמדי לא נפגמה.

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: משה שי
נתניהו. זכאי מחוסר ראיות
צילום: משה שי
צילום: גלי תיבון
רובינשטיין. דו"ח נוקב - לא העמדה לדין
צילום: גלי תיבון
צילום: גלי תיבון
שרה נתניהו. חלקה גדול
צילום: גלי תיבון
משה שי
עדנה ארבל. דיעה מנוגדת
משה שי
מומלצים