תוכן בשיתוף עם נובו נורדיסק, הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית
דנה ואיתמר חדש