שתף קטע נבחר

קרן השתלמות: זה משתלם?

מקומות עבודה רבים מציעים לעובדים קרן השתלמות, כחלק מתנאי העסקתם. מה בדיוק זה אומר, מתי אפשר למשוך את הכסף והאם יש אפיקי חיסכון כדאיים יותר; מדריך

מקומות עבודה רבים מציעים לשכירים קרן השתלמות כחלק מתנאי העסקתם. במה בדיוק מדובר? האם זהו אפיק חיסכון אטרקטיבי, בעל עדיפות על אפיקים אחרים, או שעדיף להמשיך ולהתווכח על גובה השכר - גם במחיר של ויתור על קרן ההשתלמות? דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן-טק, ענה עבורנו על מספר שאלות בנושא קרנות השתלמות.

קודם כל, מה זו בכלל קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לשש שנים, שבה העובד והמעביד מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד. בנוסף לקרן השתלמות לשכירים, שבה עוסקות כל השאלות הבאות, קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים.

איזה יתרון יש לחיסכון בקרן השתלמות על-פני תוכניות חיסכון אחרות?

הפרשת המעביד לקרן השתלמות, בגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, פטורה ממס, אף שהיא מגיעה בסופו של דבר לכיסו של העובד. זהו יתרון עצום על-פני כל תוכנית חיסכון אחרת, והוא הולך וגד ל ככל שגדל שיעור המס השולי החל על העובד. במדרגה העליונה, שבה חל על העובד מס שולי של 50% בתוספת ביטוח לאומי וביטוח בריאות של 10.38%, כל שקל שמופקד בקרן השתלמות שקול, מבחינת העובד, ליותר מ-5.2 שקל ברוטו. בנוסף, הרווח הנצבר על כספי החיסכון בקרן השתלמות (בגבולות התקרה) פטור ממס, בשונה ממרבית אפיקי החיסכון וההשקעה האחרים, שהרווח הריאלי בהם חייב במס החל מתחילת שנת 2003.

האם המעביד חייב לתת לי קרן השתלמות?

במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי. במקרה זה, חובה על המעביד לתת את הקרן לעובדיו בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. במקומות עבודה שבהם לא קיים הסכם קיבוצי בעניין זה, ההחלטה אם לתת לעובד קרן השתלמות נתונה למשא-ומתן בין העובד למעביד.

אילו קרנות השתלמות קיימות?

בישראל פועלות למעלה מ-50 קרנות השתלמות. הגדולה בהן, בהתאם לשווי נכסי הקופה, הי א קהל של בנק לאומי ובנק דיסקונט, ואחריה כנרת של בנק הפועלים. עוד בולטות קרנות ההשתלמות של האיגודים המקצועיים, כגון קרן ההשתלמות של ההנדסאים והטכנאים, והקרנות של בנק המזרחי ושל ה בנק הבינלאומי הראשון. כמו כן, פעילות קרנות המנוהלות על-ידי יועצי השקעות, כגון אנליסט וקפיטל- ברגר.

איך אבחר את קרן ההשתלמות המתאימה לי?

במקרים רבים לא ניתנת לך זכות בחירה. מדובר במקרים בהם הקרן שהעובד יהיה חבר בה נקבעה בהסכם הקיבוצי, שבו נקבעה עצם זכאותו לקרן השתלמות. במקרים אחרים, מעדיף המעביד לעבוד רק עם קרן השתלמות אחת או קרנות מסוימות. במקרים שבהם יש לעובד זכות בחירה, השיקולים דומים לאלה המלווים כל השקעה בתוכנית חיסכון או בשוק ההון: חוסנו של הגוף המנהל, מדיניות ההשקעות של הקרן, ביצועי הקרן בשנים האחרונות יחסית לקרנות אחרות וכדומה.

האם אני יכול להחליף קרן השתלמות?

אם מעסיקך מאפשר לך לבחור בקרן השתלמות, תוכל להעביר את כספי קרן ההשתלמות לקרן ח דשה, תוך שמירה על הוותק שנצבר בקרן הקודמת.

איך נקבע גובה החיסכון בקרן?

גובה החיסכון נקבע לפי שלושה גורמים: גובה השכר המהווה בסיס לחיסכון בקרן השתלמות, שיעור הניכוי מהעובד ושיעור הפרשת המעביד. השיעור הנפוץ לניכוי מהעובד הוא 2.5%, והשיעור הנפוץ להפרשת המעביד הוא 7.5%. לעתים נקבעו בהסכמים קיבוציים שיעורים נמוכים יותר, אך השיעור הנפוץ מביא למיצוי מירבי של הקלות המס שמעניקה קרן ההשתלמות.

האם החיסכון בקרן השתלמות מחושב על-פי כל רכיבי השכר?


לא כל רכיב שכר מזכה בהפרשה לקרן השתלמות. בהתאם לסעיף 3 (ה) לפקודת מס הכנסה, רכיבי שכר הראויים לשמש בסיס לחישוב קרן השתלמות הם כל אלה המהווים הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או בשל אירוע מסוים. בנוסף מוגבל השכר המהווה בסיס לחיסכון בקרן השתלמות לתקרה שגובהה 5,4001 שקל לחודש.

מה קורה אם מפקידים בסכום העולה על התקרה?

על הפרשת המעביד החורגת מהתקרה חל מס בשני שלבים במחזור החיים של הקרן: בעת הפקדת הכסף בקרן מוטל מס על חלק ההפרשה החורג מהתקרה כאילו היה הכנסה ששולמה לעובד. הרווח הריאלי שנצבר על הפקדה זו חייב במס בשיעור של 15% בעת משיכת הכסף, בדומה למס המוטל על אפיקי השקעה אחרים. המשמעות של מסים אלה היא שמהפרשה החורגת מהתקרה נשללות הטבות המס שניתנות לקרן השתלמות.

האם אני חייב לצאת להשתלמות כדי לנצל את כספי הקרן?

כבר שנים רבות שאין צורך לצאת להשתלמות כדי למשוך את כספי הקרן. לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את הכספים שהצטברו בה ללא כל תנאי נוסף. יחד עם זאת, משיכת כספים מהקרן לצורך השתלמות מותרת כבר לאחר שלוש שנות חברות בקרן.

באילו מקרים נוספים ניתן למשוך כספים מהקרן לפני שמלאו שש שנים לפתיחתה ?

גבר שהגיע לגיל 65 ואשה שהגיעה לגיל 60 רשאים למשוך כספים לאחר שלוש שנות חברות ג ם שלא לשם השתלמות מקצועית. שאירים של עובד שנפטר רשאים למשוך את הכסף שנצבר לזכותו ללא תלו ת בזמן שחלף מתחילת החברות בקרן.

אני עומד לקנות דירה, וזקוק לכל שקל שאוכל לגייס. האם יש אפשרות כלשהי למשוך את הכסף מקרן ההשתלמות, למרות שחלפו רק ארבע שנים מיום שהצטרפתי אליה?

לאחר שלוש שנות חברות בקרן ניתן למשוך ממנה כספים גם אם לא התקיימו התנאים המיוחד ים לכך, אך במקרה זה יש לשלם מס הכנסה (בהתאם למס השולי החל על העובד) על הפקדות המעביד ועל הרווחים שנצברו בקרן. מאוד לא מומלץ למשוך את הכסף בתנאים אלה.

האם כדאי למשוך את כספי הקרן מיד כשהדבר אפשרי?

לאחר שש שנות חברות בקרן ניתן למשוך את כספי הקרן, אך אין חובה למהר ולעשות זאת. הכספים בקרן ממשיכים להיות מושקעים בדומה לכל יתר כספי הקרן, והזכות למשוך אותם ואת הכספים שממשיכים להגיע לחשבון זה מדי חודש נשמרת לעובד. לאחר משיכת כספים מהקרן נסגר החשבון, בדרך כלל, להפקדות נוספות, ויש לפתוח חשבון חדש, שממנו ניתן יהיה למשוך כספים רק לאחר שיעברו 6 שנים מיום פתיחתו.

האם המדינה עלולה לפגוע בקרן ההשתלמות, כפי שפגעה בביטוח הפנסיוני?

בהמלצות ועדת בן-בסט לרפורמה במס הכנסה נכללה גם המלצה להטיל מס על הפרשת המעביד לקרן השתלמות, ובכך לבטל את יתרון המס שמעניק מסלול חיסכון זה. התנגדותה הנחרצת של ההסתדרות עצרה מהלך זה. יחסי הכוחות הנוכחיים בין הממשלה להסתדרות, כפי שבאו לידי ביטוי במהלך חקיקת התוכנית להבראת כלכלת ישראל, מראים שייתכן ניסיון חוזר לפגוע בקרן ההשתלמות, במסגרת מדיניות האוצר להרחבת בסיס המס. סביר שפגיעה כזו לא תהיה רטרואקטיבית, כך שחשש מפניה אינו צריך להרתיע מחברות בקרן השתלמות.

במסגרת תוכנית לקיצוץ בעלויות השכר נשקל קיצוץ בשכר ברוטו לעומת ביטול קרן ההשתלמות. מה עדיף?

ביטול קרן ההשתלמות אינו פוגע מיידית בנטו של העובד, ואפילו להפך - הנטו גדל במקצת משום שמבוטל גם הניכוי מהעובד לקרן. עם זאת, ברור שבטווח ארוך ביטול קרן ההשתלמות פוגע בעובד יותר מאשר קיצוץ בברוטו, עקב אובדן יתרונות המיסוי שמקנה קרן ההשתלמות. עובדים בשכר נמוך, שכל שקל שהם משתכרים נחוץ להם לקיום השוטף, עשויים להעדיף, בלית ברירה, את ביטול קרן ההשתלמות על-פני קיצוץ בברוטו. לעובדים בשכר בינוני ומעלה עדיף לוותר על שכר ברוטו ולא לבטל את קרן ההשתלמות.

מה עדיף: לחסוך בקרן פנסיה או בקרן השתלמות?

מדובר בשני מסלולי חיסכון שונים, שלכל אחד מהם מטרה משלו ויתרונות מס משלו, כך שעדיף לחסוך בשני המסלולים גם יחד.

אם הפסקתי לעבוד או עברתי למקום עבודה שבו אין לי קרן השתלמות, כיצד עלי להתנהג עם קרן ההשתלמות שבה חסכתי במקום עבודתי הקודם?

להבדיל מקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, שבהם יש חשיבות להפקדות רצופות מדי חודש, אין צורך בשמירה על רציפות ההפקדות בקרן השתלמות. תוכל למשוך את הכסף מהקרן בדיוק לפי הכללים החלים על חבר פעיל, גם אם בשלב מסוים נפסקו ההפקדות אליה.

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים