שתף קטע נבחר

ההמלצות בעקבות ועדת אור: שילוב ערבים בשירות לאומי

עוד בהמלצות ועדת השרים בראשות לפיד, שהוקמה ליישום המסקנות: הקמת רשות ממשלתית לטיפול בבעיות ייחודיות במגזר ויותר חינוך לסובלנות. על המשטרה: "ערוכה יותר מאי פעם לפיזור מהומות"

ועדת השרים שהוקמה לעניין ועדת אור, פרסמה היום (ה') את המלצותיה בדו"ח. ועדת אור, ועדת החקירה הממלכתית לבירור העימותים בין אזרחים ישראלים לבין כוחות הביטחון באוקטובר 2000, מונתה על ידי נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק והגישה את המלצותיה לממשלה באוקטובר 2003.

 

 

בעקבות זאת, החליטה הממשלה להקים ועדת שרים שתלמד את דו"ח ועדת אור ותגיש לממשלה את חוות דעתה בנוגע ליתר ההמלצות ועל פי שיקול דעתה, תמליץ במידת הצורך, המלצות נוספות.

 

בראש הוועדה עמד סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יוסף לפיד, והחברים בה היו אפי איתם, בני אלון, צחי הנגבי, ציפי ליבני, גדעון עזרא ואברהם פורז.

 

הדו"ח וההמלצות של "ועדת לפיד" מחולק לשני חלקים: האחד עוסק בהמלצות הוועדה בעניין המגזר הערבי והשני עוסק בהמלצות הוועדה בעניין המשרד לביטחון פנים והמשטרה.

 

המגזר הערבי

 

הקמת רשות ממשלתית לקידום מגזרי המיעוטים. הוועדה ממליצה על הקמת רשות ממשלתית לקידום וטיפול בבעיות הייחודיות של המגזרים הלא-יהודים, בין השאר, בענייני תכנון ובנייה, תקציבים, מניעת אפלייה וייצוג הולם בשירות המדינה, קידום החינוך ושילוב בחברה ובכלכלה הישראלית. תפקידה של הרשות יהיה לוודא את ביצוען של החלטות הממשלה, לעקוב אחר ביצוען, לקיים מדעים שוטפים עם משרדי הממשלה השונים בקשר לטיפול במגזרי המיעוטים ולדווח על כך לראש הממשלה ולוועדת השרים.

 

שילוב בני המגזר הערבי ובנותיו במסגרת שירות לאומי אזרחי. הוועדה מציעה כי הממשלה תקדם את רעיון כינונו של שירות לאומי-ממלכתי-אזרחי, אותו ימלאו אזרחי ישראל שאינם נקראים לשירות צבאי. שירות זה אפשר שייעשה בהתנדבות ובמסגרת קהילתם כשלב מוקדם. הממשלה תעודד האפשרויות להרחיב את מעגל המתנדבים מקרב בני המגזר הערבי לצבא, למשטרה ולמסגרות נוספות ותבחן את הדרכים לקידום פעולות התנדבות אלה.

 

תוכנית אב ומתאר ליישובים הערבים. הוועדה מציעה להטיל על שר הפנים ועל מינהל מקרקעי ישראל, בשיתוף הרשויות המקומיות הערביות, להכין בהקדם תוכניות מתאר ליישובים ערביים שטרם הוכנו להם תוכניות, ולהשלים עריכת תוכניות ליישובים שכבר הוחל בטיפול בהם.

 

שיווק הקרקעות יתבצע בהתאם לצרכים ובהתאם לעקרונות תכנון ראויים. ייעוד חלק מתוספות הקרקע לפיתוח יהיה לצורך הקמת אזורי תעסוקה מקומיים ואזוריים, לרבות יצירת אזורי תעשיה משותפים ליהודים ולערבים. הוועדה גינתה את התופעה של בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי, כמו בכל מגזר אחר, והמליצה לפעול בנחרצות בכל האמצעים הקיימים בחוק כנגד תופעה זו.

 

קיום שבוע לימודים "האחר" שיוקדש לחינוך והכרת מרכיבי החברה הישראלית ולחינוך הנוער ללימוד המאפיינים של המגזרים והעדות השונות בחברה הישראלית, תוך הדגשת השוני במנהגים, תרבות, שפה וכדומה ומאידך, הדגשת השיוויון והאזרחות כישראלים, בשיתוף משרד החינוך, התרבות והספורט.

 

קיום אירועים ממלכתיים – "יום סבלנות", שבו יובאו לידי ביטוי סממנים של שותפות אזרחית, ביטוי לרב-תרבויות של כל מרכיבי החברה הישראלית והגברת הסובלנות והסולידריות בין כל המגזרים במדינה. הוועדה מציעה להקים ועדה ציבורית שתפקידה יהיה לצקת תוכן ממשי ליום מיוחד בעל אופי ממלכתי, משותף ומאחד שידגיש את הסולידריות והסובלנות בין המגזרים.

 

המנהיגות במגזר הערבי

 

הוועדה ממליצה כי הממשלה תקרא למנהיגי המגזר הערבי להושיט יד למאמצי הממשלה לקידום השיוויון בין המגזרים, תוך כך שהממשלה תעשה כמיטב יכולתה כדי להבטיח את זכויות הערבים בישראל, הן במישור האישי והן במישור הציבורי. הוועדה מדגישה כי על ערבים ויהודים כאחד לקחת חלק פעיל בשיקום היחסים בין המגזרים אחרי אירועי אוקטובר 2000.

 

בנוסף, מציעה הוועדה שהממשלה תקרא למנהיגים בקרב הציבור הערבי להימנע מדברי הסתה נגד המדינה ומוסדותיה, להסתייג מכל הסתה העלולה להביא לאלימות, להוקיע כל מעשה אלימות, לחדול מכל ניסיון לקדם עניינים, גם הלגיטימיים והכואבים ביותר בדרך לא חוקית, להישמר מטשטוש הגבול שבין זיקה לפלסטינים תושבי יהודה שומרון וחבל עזה ובין מסרים שאינם מתיישבים עם הנאמנות שכל אזרח חייב למדינתו.

 

לפתח תודעה אזרחית בקרב בני המגזר הערבי, תוך הקפדה על אכיפת החוקים המקומיים, במיוחד בכל הקשור לבנייה ולגביית ארנונה. להקפיד בהצגת דגלי וסמלי המדינה על מבנים ומוסדות ציבור, לעודד השתתפות של בני המגזר הערבי בשירות המדינה, כולל התנדבות במסגרות כמו המשמר האזרחי.

 

המשרד לביטחון פנים והמשטרה

 

הוועדה התרשמה שהמשרד לביטחון פנים והמשטרה הפנימו את המלצות ועדת אור והוציאו אל הפועל את המסקנות המתבקשות.

 

על פי הדו"ח, המשרד לביטחון פנים והמשטרה ערוכים כיום בעקבות המלצות ועדת אור, טוב יותר מאשר אי פעם בעבר, לאירועי הפרות סדר המוניות במתכונת שהתרחשה באוקטובר 2000.

 

יחד עם זאת, צוין בדו"ח כי יש להעמיד לרשות המשרד לביטחון פנים וזרועותיו כלים נאותים נוספים וצרכים אלו יוצגו על ידי השר לביטחון הפנים בפני הממשלה.

 

לפיד: יש סיבות לתסכול הערבים

 

יו"ר הוועדה ליישום המלצות דו"ח ועדת אור, השר יוסף (טומי) לפיד, אמר במסיבת עיתונאים בבית סוקולוב בתל-אביב: "לציבור היהודי והערבי ברור מאוד שאם אנחנו לא רוצים שתישנה הטראומה של אוקטובר 2000, לא מספיק שהמשטרה תסיק מסקנות, אלא גם הארגונים, השלטון והציבור הערבי".

 

לדברי לפיד, "יש הרבה מאוד סיבות לתסכול שהציבור הערבי חש, והדבר עלול לבוא לידי ביטוי שוב. לכן אנחנו מחוייבים לרפורמות שיעניקו לציבור הערבי תחושה שהם שווי זכויות לא רק על הנייר".

 

הוא הזהיר ש"אם הממשלה לא תקבל את הדברים ואת המלצות הדו"ח, אני לא ערב לכך שאירועים שהיו, לא יקרו בעתיד". לפיד ציין כי עדיין אין מסמך המגדיר את חלוקת הסמכויות בין המשטרה לשב"כ, ורק כעת שוקדת המשטרה על ניסוח מסמך שכזה.

 

מפכ"ל המשטרה, רב ניצב שלמה אהרונישקי, אמר בעקבות פרסום הדו"ח: "ללא תגבור ותוספות אמצעים, המשטרה לא תוכל לקיים את האחריות שלה. המשטרה עוסקת במכלול רחב של תרחישים ואנחנו בעמדת חוסר. אם לא יימצאו המקורות לתגבר ולסייע - נהיה במצב של קושי".

 

הנגבי: בכל שנה נפרסם הערכת מצב

 

השר לביטחון פנים, צחי הנגבי, אמר כי הוא מתכוון לפרסם אחת לשנה הערכת מצב, בדומה להערכה השנתית של אמ"ן ומשרד הביטחון, ולהקים אגף לתכנון אסטרטגי. לדבריו, המשטרה ערוכה היום יותר טוב מבעבר לסוג כזה של אירועים.

 

השר בני אלון, שהיה חבר בוועדה, אמר: "לגבי הנושא של היחס לערבים ובין המגזרים, לא היתה אחידות דעים. אני ואפי איתם נציג הצעות והממשלה תחליט. הם טוענים שהקיפוח והאפלייה הם הסיבות לאירועים הללו, אבל לצערי, למרות זאת, הם נדבקים לתיזה של קיפוח ואפליה ואין לדברים בסיס. זהו דבר מופרך מיסודו.

 

אני בעד שיוויון זכויות, אבל גם שיוויון חובות שמוטלים על כל אזרחי ישראל, בראש ובראשונה לא לחתור תחת קיומה של מדינת ישראל. אני מאמין בדו קיום במדינה יהודית. אני חולק מאוד על ההגיון שבטיפול בנושא של אפליה או חוסר הזדמנות בנושא של ההפרות האלה".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: איי אף פי
השר לפיד
צילום: איי אף פי
צילום: שאול גולן
כל שנה, הערכת מצב. הנגבי
צילום: שאול גולן
לא לחתרנות. בני אלון
צילום: איי פי
"ערוכים מאי פעם לפיזור הפגנות"
צילום: איי פי
צילום: גלי תיבון
המשטרה יישמה. מסקנות ועדת אור
צילום: גלי תיבון
מומלצים