שתף קטע נבחר

גם לפטר צריך לדעת איך: כך תנהגו

המשק סוער ועובדים רבים מוצאים את דרכם הביתה. עם זאת יש לזכור כי פיטורים הם הליך קשה לשני הצדדים וחשוב שיכירו את דרישות החוק. מתי אסור לפטר ואיך צריך לנהוג?

מעסיקים רבים נאלצים להתמודד עם הרגע הלא נעים שבו עליהם לבשר לעובד שהוא מפוטר. מדובר במעמד קשה לכל הצדדים, בין אם מדובר בפיטורים שנובעים מתפקוד לקוי ובין אם מדובר בצמצומים.

 

 

באמצעות עו"ד אורית זילוני-קליינמן, ראש מחלקת דיני עבודה (במשותף) במשרד גולדפרב זליגמן ושות‭,'‬ עו"ד אשר סלע, שותף במשרד אריאל שמר ושות‭,'‬ ועו"ד דפנה שמואלביץ' ממשרד רובין שמואלביץ' המתמחים בדיני עבודה ומייצגים מעסיקים, הכנו מדריך למעסיק המפטר.

 

עילת הפיטורים

צעד מקדמי בכל הליך פיטורים הוא לזהות את עילת הפיטורים. באופן כללי, אומר עו"ד סלע, יש שתי עילות: עילות אישיות הקשורות בעובד עצמו (אי התאמה, עייפות החומר, עבירות משמעת, יחסי אנוש גרועים וכו‭('‬ ועילות ארגוניות הקשורות במעביד (צמצומים, התייעלות, הבראה, רה-ארגון וכו‭.('‬

 

עילת הפיטורים משפיעה על ההליך שיש לנקוט בו: הליך שימוע בפיטורים אישיים הוא מקיף יותר, מאחר שהוא מחייב את המעביד להסביר לעובד למה הוחלט כי אין לו עתיד בארגון, בעוד שהליך שימוע בפיטורים ארגוניים הוא מצומצם, מאחר שצריך רק להסביר לעובד למה דווקא הוא ברשימת המפוטרים. פיטורים בעילה לא מוצדקת אינם כדין, והמעביד עלול להיות מחויב בגינם בפיצויים בשיעור של מספר משכורות, החל ממשכורת אחת ועד 12 משכורות.

 

מתי אסור לפטר

לפני שהמעסיק מחליט על הפיטורים, עליו לבדוק האם קיימת מגבלה חוקית או חוזית היכולה למנוע את פיטורי העובד. יש מקרים הקבועים בחוק, שבהתקיימם אין המעסיק יכול לפטר את העובד. כך, למשל, קיימות מגבלות על פיטורי עובד או עובדת בטיפולי פוריות; עובדת בהריון ובתקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה (וחל איסור מוחלט לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה‭;(‬ חלות מגבלות על פיטורי עובד לפני ואחרי שירות מילואים (ואיסור על פיטורים במהלך השירות‭;(‬ חל איסור על פיטורי עובד במהלך חופשת מחלה (עד תקרה מסוימת של ניצול ימי מחלה‭;(‬ חלות מגבלות על פיטורי עובד עם מוגבלות; עובד שחשף שחיתויות; עובד שפועל לטובת התארגנות עובדים, ועוד.

 

באחד המקרים, בית הדין האזורי ביטל החלטה של חברת תרופות לפטר מנהלת צוות פסיכיאטריה החולה בסרטן לאור חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות. בית הדין מצא שהטענות בדבר תפקודה המקצועי עלו רק כשהעובדת שבה לעבודה לאחר היעדרות שנבעה ממחלתה. לכן, צעד ראשון בהליך פיטורים הוא בדיקה האם יש מגבלות או איסורים מכוח החוק על הפיטורים. הפרת הוראות החוק יכולה להביא לביטול הפיטורים ולהחזרת העובד לעבודה, תוך פסיקת משכורות בגין התקופה שבה נאלץ לשבת בבית בשל פיטוריו שלא כדין; כשמדובר בפיטורי עובדת בהריון או עובד בשירות מילואים, קבועים בחוק פיצויים עונשיים ‭150%)‬ מהשכר בגין התקופה המוגנת‭.(‬ בנוסף, על עצם הפרת החוק נפסק פיצוי שיכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.

 

לדברי עו"ד זילוני-קליינמן יש גם מגבלות ספציפיות, למשל בהתייחס לפיטורי בעלי תפקידים כמו גזבר, יועץ משפטי ומבקר ברשויות מקומיות. פיטורים במקרים אלה הם רק באישור מועצת הרשות וברוב מסוים כפי שנקבע בפקודת העיריות.

 

שימוע כהלכתו

בהיעדר מגבלה לפיטורי העובד, על המעסיק לקיים הליך שימוע כהלכתו טרם קבלת החלטה סופית. אין להקל ראש בהליך השימוע, ועל המעסיק לוודא שהוא מבצע את כל השלבים בו באופן תקין, כדי להימנע מטענה לפיטורים שלא כדין. היעדר שימוע כנדרש עשוי לגרור בקשה לצו מניעה כנגד הפיטורים או לפיצוי כספי.

 

בשנים האחרונות הלכה והתחזקה בבית הדין לעבודה גישה המקפידה על חובת המעסיק לקיים לעובד שימוע בטרם החלטה על פיטוריו. חובה זו חלה הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. רצוי כי הזימון לשימוע יהיה בכתב, וחובה לפרט בזימון את הסיבות לפיטורים.

 

אם יש מסמכים וראיות התומכים בנימוקי המעסיק, חובה עליו לצרפם למכתב. לאחר מכן, על המעסיק לקבוע מועד לשימוע בזמן סביר שיאפשר לעובד להיערך אליו כראוי, בהתאם לנסיבות המקרה. העובד יכול להיות מיוצג על ידי עורך דין. כמו כן, יש לערוך פרוטוקול מסודר ומפורט של השימוע ולמסור העתק ממנו לעובד.

 

על המעסיק לערוך את השימוע "בלב פתוח ונפש חפצה‭."‬ כלומר, עליו לקבל את ההחלטה הסופית אם לפטר את העובד רק לאחר השימוע ושקילת טענות העובד. הכנת מכתב פיטורים מבעוד מועד ומסירתו לעובד מיד בתום השימוע, או גיוס עובד אחר טרם הליך השימוע – מעידים על כך שהשימוע היה למראית עין בלבד.

 

על המעביד חלה חובה לקיים את יחסי העבודה בתום לב, בהגינות ובנאמנות, ובמסגרת זו עליו לציין במפורש את הנימוקים האמיתיים לפיטורי העובד. בית הדין מעניק חשיבות גבוהה ליחסי האמון בין העובד למעסיק, ונימוק לפיטורים שהתברר כי איננו אמיתי עלול להכשיל את הפיטורים או לגרום לסנקציות כספיות.

 

פגמים בשימוע נבחנים לפי חומרתם: ככל שהפגם גדול יותר כך גדל הסיכוי שהמעביד ייאלץ לדחות את הפיטורים ולבצע שימוע מחדש, או שייפסק לעובד פיצוי משמעותי של עד 12 משכורות. בעניינה של עורכת דין ששימשה כממונה על נכסי הרשות באחת העיריות, בית הדין לעבודה אף פסק פיצוי של 24 משכורות. העובדת טענה כי פיטוריה נבעו בין היתר מכך שפעלה לפינויה של אחות ראש העיר מנכס בבעלות העירייה. בית הדין קיבל את טענת העובדת, אך הסתפק בפיצוי כספי בלבד ולא הורה להשיב אותה לעבודתה, לאור מערכת יחסים עכורה.

 

פגמים טכניים, מאידך, לא ישפיעו על ההליך ולכל היותר יזכו בפיצוי סמלי, אם בכלל. כך, בית הדין האזורי סירב לבקשת עובדים בחברת שמירה לבטל את פיטוריהם מאחר שהזימון לשימוע היה טלפוני, מאחר ששוכנע שהעובדים ידעו את הסיבות לזימונם ולא הייתה מחלוקת על תוכן הבירור שנערך.

 

לדברי עו"ד סלע, יש חשיבות גבוהה לכך שבמכתב המזמין את העובד לשימוע יינתן לו זמן סביר בטרם השימוע. הפסיקה לא קבעה מהו בדיוק זמן סביר, אך מכתב המזמין לשימוע מהיום להיום או למחר עלול להיחשב כניסיון לפגוע בזכויות העובד. כמו כן, במהלך השימוע המעסיק לא יכול להעלות טענות חדשות כנגד העובד, אלא רק את הטענות שהעלה במכתב הזימון לשימוע.

 

לפני פנייה להליך פיטורים, ראוי לקיים עם העובד שיחה מקדימה ולהסביר לו מה עומד על הפרק. ייתכן שהעובד יעדיף לפרוש מרצונו אם יובטח לו כי יקבל פיצויי פיטורים ומכתב המלצה. ברור כי הליך מוסכם של סיום עבודה יוצר וודאות ויציבות ויכול לייתר עלויות עתידיות, במקרה של חילוקי דעות והליכים משפטים. לכן, לפני שנכנסים לתהליך שימוע - כדאי לבדוק נכונות של העובד לפרוש בהסכמה, וכדאי להכין הצעת פרישה ראויה שהעובד יעדיף לקבלה. בכל מקרה, פיטורי עובד אינם הליך נעים, ולכן כדאי לאפשר לעובד להיפרד מחבריו לעבודה ורצוי לשקול קיום מסיבת פרידה לעובד כדי למתן את הפגיעה בו.

 

פיצויי פיטורים

בתי הדין לעבודה מתייחסים בחשדנות רבה למעביד שמבקש לשלול מעובד פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. נפסק כי הפיטורים עצמם הם עונש כבד, ולכן רק במקרים נדירים אפשר יהיה להטיל על העובד עונש נוסף של שלילת פיצויי הפיטורים והודעה מוקדמת.

 

על המעביד גם הוטל הנטל להוכיח נסיבות חריגות שמצדיקות שלילת זכויות אלה מהעובד. "רק במקרים חריגים יפסוק בית הדין שיש מקום לשלילה, וגם אז בדרך כלל לא באופן מלא. כך, למשל, נפסק כי יש לשלול את ההודעה המוקדמת וכ‭50%-‬ בלבד מפיצויי הפיטורים של עובדת שלקחה סחורה מקופסת ההחזרות וזיכתה את עצמה בהנחות שלא בהתאם לנהלים. במקרה אחר נפסק כי יישללו ‭40%‬ מפיצויי הפיטורים וההודעה המוקדמת ממצילים בבריכת שחייה שעבדו במקביל אצל מתחרים מבלי שיידעו את מעסיקם‭,"‬ אומרת עו"ד שמואלביץ‭.'‬

 

המעסיק צריך לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור של משכורת אחת בגין כל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה של העובד. עו"ד דורית טנאפרצ'יק, יועצת בתחום פנסיה ויחסי עבודה, מציינת שמעסיק שהעביר כספי פיצויים באופן חודשי לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים, באים הכספים שהצטברו על חשבון פיצויי פיטורים.

 

זאת, למעט אם המעסיק החתים את העובד על הסכם, בהתאם להוראות ההיתר הכללי שהוציא שר התמ"ת, כי הכספים שהופרשו לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים על ידי המעסיק מידי חודש, יבואו במקום פיצויי פיטורים ‭")‬אישור לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים‭.("‬

 

מכתב המלצה

אין מניעה לתת לעובד מכתב המלצה ובלבד שהאמור בו מדויק, מסויג במידת הצורך ומשקף את דעתך האמיתית עליו. מכתב מלא שבחים יכול לחזור אל המעביד כבומרנג, לפגוע באמינותו ועלול לשמש את העובד כדי להוכיח שלא הייתה סיבה ממשית לפיטוריו. הפסיקה קובעת כי למעביד חובת זהירות כלפי מעסיקים עתידיים, ולכן מכתב שנכתב בידיעה שאינו נכון עלול לייצר עילת תביעה על ידי מעבידו הבא של העובד, שהוטעה לחשוב כי מדובר בעובד מתאים לדרישותיו.

 

הידיעה התפרסמה במוסף "ממון" של "ידיעות אחרונות"

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
אפשר גם בדרכי נועם
צילום: shutterstock
עו"ד דפנה שמואלביץ
צילום: שלף הבר
מומלצים