שתף קטע נבחר

בוס, אני חולה, מה מגיע לי?

כמה ימי מחלה מותר לצבור מה קורה אחרי שניצלנו את כל ימי המחלה שמגיעים לנו הילד חולה והמעסיק לא מסכים שניקח יום מחלה ועוד. אוסף שאלות ותשובות בנושא

כמה ימי מחלה מותר לצבור מה קורה אחרי שניצלנו את כל ימי המחלה שמגיעים לנו הילד חולה והמעסיק לא מסכים שניקח יום מחלה - זה בסדר? תשובות לשאלות הנוגעות לכל אחד מאיתנו בימים אלה של שפעת, נזלת וחום גבוה הגיע החורף ונדמה שכולם חולים לפי התור - הילד חזר עם חום מהגן, הבעל מתלונן שכואב לו הגרון ולאמא יש סתם כאב ראש. זה הזמן לנצל את ימי המחלה שנצברו להם בשקט לטובתנו. אבל מי מאיתנו יודע בדיוק כמה ימי מחלה מגיעים לו, וכמה כסף הוא יקבל עבורם, והאם בכלל מותר לנצל ימי מחלה עבור מחלת הילד או בן-הזוג? אספנו עבורכם כמה שאלות אופייניות שמבהירות מה הזכויות שלנו כעובדים חולים, מתי חוק דמי מחלה לטובתנו ומתי אנחנו חולים על חשבוננו בלבד.

כמה ימי מחלה בתשלום מגיעים לי?

התשובה תלויה במקור שלפיו נקבעת זכותך לדמי מחלה - חוק דמי מחלה, או הסכמי העבודה לסוגיהם. ההבדלים בין השניים ניכרים. חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות ליום וחצי מחלה בתשלום בגין כל חודש עבודה, עד למקסימום של 90 ימי מחלה. גובה דמי המחלה: בעד יום המחלה הראשון לא משולמים דמי מחלה, בעד יום המחלה השני והשלישי משולמים דמי מחלה בגובה 37.5 אחוז מהשכר הרגיל, ובעד יום המחלה הרביעי ואילך דמי המחלה הם בגובה 75 אחוז מהשכר הרגיל. אלה הן זכויות המחלה הנחותות ביותר הנהוגות.
בקצה השני של הסקאלה נמצאים עובדי המדינה, שתנאי עבודתם כוללים זכות ליומיים וחצי מחלה על כל חודש עבודה, ללא הגבלה על הצבירה המרבית. דמי המחלה שווים לשכר הרגיל, החל מיום המחלה הראשון. בין שני קצוות אלה נמצאים ההסכמים האחרים בעניין זה - כל מקום עבודה וההסכם הנוהג בו. כאשר אין הסכם בעניין דמי מחלה, חלות הוראותיו של חוק דמי מחלה.
בנוסף לזכות בסיסית זו, קיימים חוקים אחדים העוסקים בדמי מחלה במקרה של מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן-זוג ובדיקות הקשורות בהריון של בת-הזוג. כל החוקים הללו מעניקים זכות להיעדרות, בהתאם לתנאים הקבועים בהם, על-חשבון מכסת ימי המחלה שצבר העובד.

לאחר שני חודשי עבודתי הראשונים חליתי ונעדרתי מעבודתי במשך שבוע. המעביד מסכים לשלם לי רק בעד שלושת הימים הראשונים של המחלה. האם הוא צודק?

מעבידך פועל בהתאם לחוק דמי מחלה, המחייבו לשלם דמי מחלה עבור תקופת מחלה של יום וחצי לכל חודש עבודה. התשלום עבור שלושה ימים אלה, בהתאם לחוק, הוא: היום הראשון ללא תשלום, ובעד כל אחד משני הימים הנותרים תשלום בגובה 37.5 אחוז מהשכר. המעביד רשאי להיות נדיב, ולהעניק לך אשראי של ימי מחלה - כלומר לשלם לך כעת על-חשבון ימי מחלה שתצבור בעתיד, אך הוא אינו חייב לעשות זאת.

שברתי רגל במהלך רחיפה במצנח רחיפה, ועלי לנוח במיטתי במשך שבוע. מעבידי אומר שההיעדרות נובעת מסיכון שלקחתי על עצמי במודע, והוא לא פראייר לשלם על כל צרה שהעובד נקלע אליה. האם המעביד צודק בסירובו לשלם לי דמי מחלה?

חוק דמי מחלה מגדיר מחלה אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי. תנאי זה מתקיים גם במקרה שלך, והחוק אינו אומר דבר על חובתו של העובד שלא לעסוק בתחביבים מסוכנים. לפיכך על המעביד לשלם לך את דמי המחלה.

אני עוסק בשליחויות על-גבי קטנוע. במהלך משחק כדורגל שברתי רגל, ולכן איני יכול לעבוד במשך שלושה שבועות. לא עומדים לרשותי ימי מחלה, כי ניצלתי את כולם במחלת שפעת שבה חליתי לפני שבועיים. מי ישלם לי בעת היעדרותי?

כאשר עובד נעדר עקב מחלה לאחר שמיצה את כל זכותו לדמי מחלה, אין מי שישלם לו בעת היעדרותו. עם זאת, כאשר ההיעדרות מהעבודה נובעת מתאונה, עומד לרשות העובד המוסד לביטוח לאומי. ענף הביטוח הפחות מוכר של הביטוח הלאומי הוא ביטוח נפגעי תאונות. גמלה לפי ביטוח זה משולמת כאשר מתקיימים שני תנאים: חוסר יכולת לעבוד עקב תאונה, והיעדר מקור אחר (המעביד, קרן דמי מחלה, קרן פנסיה וכדומה) המשלם בעד אי הכושר לעבוד תקופה זו. הגמלה לעובד היא בגובה 75 אחוז משכרו, והיא משולמת במשך היעדרות של עד 90 יום רצופים מיום התאונה (בעד שני הימים הראשונים שלאחר התאונה תשולם הגמלה רק אם ההיעדרות מחמת התאונה נמשכה 12 יום לפחות).

חליתי במהלך החופשה השנתית. האם ימי המחלה ייחשבו לי כימי מחלה או כימי חופשה?

בהתאם לחוק חופשה שנתית, לא יובאו במניין ימי החופשה ימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה. לפיכך ימי מחלה שנפלו במהלך חופשה שנתית ייחשבו לימי מחלה, ולא לימי חופשה.

עקב צמצומים פוטרתי לאחר עשר שנות עבודה. האם אני זכאי לפיצוי בגין ימי מחלה שצברתי ולא ניצלתי?

עובד שפוטר, התפטר או סיים עבודתו בדרך אחרת, אינו זכאי לפיצוי עבור ימי מחלה שלא ניצל. המצב היחיד שבו משולם פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו הוא בעת פרישה לפנסיה. פיצוי זה אינו ניתן מכוח החוק אלא על-פי הסכם העבודה, והוא נהוג בעיקר במגזר הציבורי.

בזמן שנעדרתי מחמת מחלה, נערכו פיטורים במקום עבודתי ובמסגרתם פוטרתי גם אני. לפיטורים קיבלתי הודעה מוקדמת של חודש, בהתאם לחוק. אבל האם זה חוקי? הרי תקופת ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לי למצוא עבודה חדשה, איך אעשה זאת כאשר אני חולה?

יש מצבים אחדים, כמו חופשת לידה, שבהם אין לפטר עובד והם אינם נכללים בחישוב תקופת ההודעה המוקדמת. כמו כן אין להוציא עובד לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת. אולם הגנות אלה אינן ניתנות לעובד החולה: ניתן לפטר עובד בעת מחלתו, ותקופת המחלה נכללת בתקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים.

לאחר שנות עבודה אחדות, שבהן צברתי זכות ל-80 ימי מחלה, חליתי במחלה קשה שמחייבת היעדרות ממושכת. כאשר מעסיקי שמע על כך הוא פיטר אותי מייד, תוך תשלום תמורת הודעה מוקדמת של 30 יום. איך אוכל להוציא מהמעסיק תשלום על ימי המחלה שצברתי?

בדיני העבודה ניתנת הגנה מפני פיטורים במצבים שונים, כמו הריון או מילואים. הגנה כזו אינה ניתנת לעובד החולה - ולכן ניצל המעביד את הזכות שמקנה לו החוק. חכמינו כינו אדם המתנהג כך נבל ברשות התורה. תגובה חריפה של העובדים במקום עבודתך - בוודאי כאשר הם מאורגנים אך גם כאשר אינם מאורגנים - עשויה להבהיר למעביד שדרכו אולי חוקית, אך אינה ראויה. אם דרך זו לא תעזור, באפשרותך לפנות לבית-הדין לעבודה, בטענה שהפיטורים נעשו שלא בתום לב, ולתת לבית-הדין להכריע בסוגיה זו.

אני נעדרת ממקום עבודתי מחמת שמירת הריון. מעבידי מסרב לשלם לי דמי מחלה בתקופה זו, בטענה ששמירת הריון אינה מחלה. חברתי, שהיתה גם היא בשמירת הריון, סיפרה לי שהיא קיבלה מהמעסיק שלה דמי מחלה במשך כל תקופה זו, בדיוק כמו בכל מחלה אחרת. איך אממש את זכותי?

שאלה זו מדגימה את אחד ההבדלים, בתחום דמי מחלה, בין מקומות עבודה שונים. בהתאם לפסיקתו של בית-הדין הארצי לעבודה, שמירת הריון אינה נחשבת למחלה, ולכן צודק מעבידך בסירובו לשלם לך דמי מחלה בתקופה של שמירת הריון. יחד עם זאת מעסיקים רבים, בפרט במגזר הציבורי, נוהגים לשלם דמי מחלה גם בתקופה זו, מכוח הסכם העבודה הנהוג באותם מקומות עבודה או לפנים משורת הדין. מעסיקך בחר שלא ללכת בדרך זו, ולכן עלייך לפנות למוסד לביטוח לאומי, בתביעה לקבלת גמלת שמירת הריון.

במהלך הריוני חליתי ברעלת הריון, והרופא קבע שעלי לנוח בבית במשך שבוע. מעסיקי טוען שהוא פטור מלשלם דמי מחלה בגין מחלה הקשורה בהריון, ושאפנה למוסד לביטוח לאומי. במוסד לביטוח לאומי אמרו לי שהם מטפלים רק בשמירת הריון. מה לעשות?

המעסיק פטור מלשלם דמי מחלה עבור שמירת הריון - כלומר מצב בריאות שמסכן את העובר אך אינו מסכן את היולדת. כל מחלה אחרת בתקופת ההריון, גם אם היא נובעת מסיבוכים בהריון, היא מחלה לכל דבר, והמעביד חייב לשלם דמי מחלה בעת היעדרות בגינה.

ילדי בן השלוש חלה, ועלי להיעדר ימים אחדים כדי להשגיח עליו בעת מחלתו. מעסיקי אומר שכבר נעדרתי מספיק עקב מחלות של הילד, והגיע הזמן שגם בעלי יטפל בילד החולה. מה אומר החוק בעניין זה?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובע שעובד רשאי להיעדר עד שמונה ימים בשנה, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם טיפול בילדו החולה שטרם מלאו לו 16 שנה. זאת בתנאי שבן-זוגו הוא עובד או עצמאי שלא נעדר מעבודתו באותה עת. במסגרת מגבלות אלה, ההחלטה מי משני ההורים ייעדר היא בידי ההורים. כאשר מדובר במשפחה חד-הורית, גדלה המכסה השנתית ל-12 יום. כאשר ההיעדרות היא עקב מחלה ממארת של ילד שטרם מלאו לו 18 שנה, זכאי העובד להיעדר 30 יום בשנה, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם טיפול בילדו החולה, ובמקרה של משפחה חד-הורית גדלה הזכות במצב זה ל-60 יום.

אבי בן ה-80 חלה, ועלי לעזור לו בעת מחלתו. כמה ימים אני רשאי להיעדר מסיבה זו?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) מקנה לעובד זכות להיעדר עד שישה ימים בשנה, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם טיפול בהורה החולה שלו או של בן-זוגו, בתנאים הבאים: להורה מלאו 65 שנה, בן-הזוג עובד, ובן-הזוג או אח של העובד אינו נעדר באותה עת מכוח זכאותו לפי חוק זה. שים לב: הורה חולה לעניין זה הוא מי שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בזולת לביצוע פעולות יום יום - כך שלא כל מחלה של ההורה מצדיקה היעדרות של ילדו לשם טיפול בו. גם מצב שבו ההורה תלוי לחלוטין בעזרה מן הזולת, אך הוא מאושפז במוסד סיעודי, אינו מזכה בהיעדרות בתשלום לפי חוק זה.

בעלי חלה בדלקת ריאות, ונעדרתי מהעבודה במשך יומיים כדי לטפל בו. האם היעדרות זו היא על חשבון ימי המחלה העומדים לזכותי?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) מקנה לעובד זכות להיעדר עד שישה ימים בשנה על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם טיפול בבן-זוגו החולה. בן-זוג חולה לעניין זה הוא מי שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בזולת לביצוע פעולות יום יום. דלקת ריאות אינה מחלה כה חמורה, ולכן היעדרותך מהעבודה לשם טיפול בבן-זוגך לא תהיה על חשבון מכסת ימי המחלה שלך, אלא על חשבון חופשתך השנתית.

במתן התשובות נעזרנו בדוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן טק.
לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים