שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  מדריך לפורשים: רוצים להפסיק לעבוד?

  לצמד המלים פנסיה מוקדמת יש צליל מפתה, אבל לא כל אחד זכאי לה. בחלק גדול מהמקרים הפנסיה המוקדמת מוצעת לעובד על-ידי המעסיק, במסגרת תוכנית לפרישה מרצון. מה ההבדל בין פנסיה מוקדמת לרגילה, האם מנכים ממנה את המסים והאם מותר לפנסיונר מוקדם לקבל דמי אבטלה. מדריך

  מי לא חולם לפעמים להפסיק לעבוד? לצמד המלים פנסיה מוקדמת יש צליל מפתה למדי לעתים, אך כדאי לבדוק היטב מה עומד מאחוריו. לא כל עובד יכול להרשות לעצמו את התענוג, ולהיפך - יש עובדים שמעוניינים להמשיך לעבוד, ודווקא המעסיק הוא זה שדוחף אותם לכיוון פרישה מוקדמת.
  אם פנסיה מוקדמת עומדת על סדר יומכם, יש ודאי שאלות רבות שמטרידות אתכם. נעזרנו בדוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן-טק, בכדי לנסות ולענות על חלק מהן.

  אני מעוניין לצאת לפנסיה מוקדמת. מה עלי לעשות?

  הזכות לפנסיה מוקדמת על חשבון המעביד אינה ניתנת לכל עובד, אלא במקרים מיוחדים, שאותם ניתן לחלק לשתי קטגוריות: הראשונה - הפרישה לפנסיה מוקדמת מוצעת לעובד על-ידי מעסיקו, במסגרת תוכנית לפרישה מרצון. הצעה זו מופנית על-ידי המעסיק רק לעובדים שהוא חפץ בפרישתם. בקטגוריה השנייה נכללים עיסוקים מעטים כגון הוראה, בהם הזכות לפנסיה מוקדמת היא חלק מהסכמי העבודה הרגילים. תנאי המימוש של זכות זו מפורטים בהסכמי העבודה.

  מה ההבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  ההבדל העיקרי הוא גילו של הפנסיונר. פנסיה רגילה משולמת, בדרך כלל, לאשה החל מגיל 60 ולגבר החל מגיל 65, ואילו פנסיה מוקדמת משולמת לאנשים צעירים יותר. הבדל נוסף הוא זהותו של משלם הפנסיה: פנסיה רגילה משולמת על-ידי קרן הפנסיה שבה חבר העובד, ואילו פנסיה מוקדמת משולמת על-ידי המעביד לשעבר, כדרך לפתות את העובד להסכים לפרוש מעבודה. מהבדלים אלה נובעים הבדלים נוספים בזכויותיו של מקבל הפנסיה, כגון המשך הפרשה לביטוח פנסיוני על-ידי המעביד לשעבר.

  מאיזה גיל ומאיזה ותק ניתן לפרוש לפנסיה מוקדמת?

  הזכות לפנסיה מוקדמת נקבעת בתוכנית לפרישה מרצון שבמסגרתה היא מוצעת. בהתאם לכך קובע המעביד, לבדו או בהסכם עם ארגון העובדים, את הגיל המינימלי שבו תוצע לעובדים פנסיה מוקדמת. באופן דומה נקבע גם הוותק המינימלי המזכה בפנסיה מוקדמת.

  עד מתי נמשכת תקופת הפנסיה המוקדמת?

  הפנסיה המוקדמת נמשכת עד למועד שבו יהיה הפורש זכאי לפנסיה מקרן הפנסיה. במועד זה תתחיל קרן הפנסיה לשלם את הפנסיה לפורש, בהתאם לתנאיה, והמעביד יחדל מכך.

  במסגרת תוכנית לפרישה מוקדמת מוצעת לי, כאשה, פנסיה מוקדמת עד גיל 60, שהוא הגיל שבו קרן הפנסיה מוכנה לשלם לי פנסיה. לעמיתי הגברים מוצעת פנסיה מוקדמת עד גיל 65, שהוא הגיל שבו קרן הפנסיה מוכנה לשלם להם פנסיה. גם אני מעוניינת בפנסיה מוקדמת עד גיל 65. האם אני יכולה לחייב את המעסיק להיענות לבקשתי?

  דיון מעמיק בסוגיה זו ניתן למצוא בפסק דינו של השופט מישאל חשין (בג"ץ 6845/00 איתנה ניב נ' בית הדין לעבודה). בפסק-דין זה נקבע, שהצעה של תנאי פרישה שונים לגבר ולאשה, בהסכם לפרישה מוקדמת, היא בגדר אפליה פסולה, חרף הסכמתן של הנשים לחתום על הסכם זה. בהתאם לפסק דין זה, מעסיקך טועה כאשר אינו מציע לך מלכתחילה פנסיה מוקדמת עד הגיעך לגיל 65.

  האם הפנסיה חייבת בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות?

  פנסיה רגילה, כזו המשולמת לאשה לאחר שהגיעה לגיל 60 או לגבר לאחר הגיעו לגיל 65, פטורה מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. פנסיה מוקדמת חייבת בדמי ביטוח לאומי בשיעור מופחת של 2.95% ממחצית הפנסיה, ובדמי ביטוח בריאות בשיעור 4.8% ממחצית הפנסיה.

  אנו שתי חברות, ופרשנו לפנסיה מוקדמת בתנאים דומים. בתלוש הפנסיה שלי מופיע חיוב בגין דמי ביטוח לאומי, ואילו בתלוש של חברתי לא מופיע חיוב כזה. מה יוצר את ההבדל?

  פנסיונרית בפנסיה מוקדמת שהיא אשה נשואה, שבעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים והיא אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, פטורה מדמי ביטוח לאומי בגין הפנסיה המשולמת לה. די בכך שאחד מתנאים אלה אינו מתקיים בכדי שהפנסיה תהיה חייבת בדמי ביטוח לאומי.

  אילו הקלות במס הכנסה ניתנות לפנסיה מוקדמת?

  לפנסיה מוקדמת, בגבולות תקרה הקרויה קצבה מזכה (6,910 שקל בחודש פברואר 2003), ניתן פטור ממס בשיעור של 35% מסכום הפנסיה. הזכות לפטור מותנית בכך שמקבל הפנסיה מקיים את אחד מהתנאים הבאים: הפרישה לפנסיה נעשתה מחמת נכות יציבה של 75% ומעלה; מלאו 55 שנה לאשה או 60 שנה לגבר; חלפו 25 שנה (לאשה) או 30 שנה (לגבר) משנת העבודה הראשונה שבעדה משולמת הפנסיה, או שהזכאות לפנסיה היא על-פי חוק. תנאי זה אינו מספיק אם למקבל הפנסיה הכנסה אחרת (מעסק או מעבודה), למעט מי שנמנה עם כוחות הביטחון, אשר זכאי לפטור בשנת המס שבה פרש ובשנה שאחריה גם אם יש לו הכנסה אחרת.

  בנוסף לפנסיה המוקדמת, אני זכאי גם למענק פרישה. חשב השכר אמר לי שעלי לבחור בין פטור ממס על מענק הפרישה לפטור ממס על הפנסיה המוקדמת. מה עדיף?

  לא רבים זוכים לפנסיה מוקדמת וגם למענק פרישה, אך מי שזוכה לכך עומד בפני דילמה הנובעת מכך שפטור ממס-הכנסה ניתן לפנסיה או למענק פרישה, אך לא ניתנות שתי ההטבות יחדיו. כדי לענות על השאלה יש לחשב את ערכו של הפטור על מענק הפרישה, הניתן במזומן במועד הפרישה, ולהשוותו לערך של הפטור לפנסיה, הניתן מדי חודש עד לפטירתו של הפנסיונר. בחישוב זה יש נעלם גדול: מהו מועד הפטירה הצפוי? אין נביא שיידע זאת.

  כשכיר אני נהנה מהנחה ממס-הכנסה בזכות מגורי ביישוב ספר. האם אמשיך לקבל הנחה זו גם על הפנסיה המוקדמת?

  כל ההנחות הגיאוגרפיות, כלומר ההנחות ממס-הכנסה הניתנות בהתאם למקום המגורים של הנישום, ניתנות גם בגין פנסיה מוקדמת, למעט הנחה אחת, זו הניתנת לתושבי אילת בהתאם לחוק אזור סחר חופשי באילת.

  האם בתקופת הפנסיה המוקדמת ימשיך המעביד להפריש למעני לקרן הפנסיה?

  הפסקת ההפרשה לקרן פנסיה עלולה לגרום לכך שהיציאה לפנסיה מוקדמת תפגע בזכויות הפנסיוניות של העובד. כדי למנוע פגיעה זו, נוהג ארגון העובדים לדרוש, במסגרת ההיערכות לתוכנית לפרישה מרצון, שהמעסיק והפורש ימשיכו להעביר מדי חודש כספים לקרן הפנסיה, כדי להמשיך ולצבור זכויות בקרן.

  במסגרת תוכנית לפרישה מרצון עלי לבחור בין שתי חלופות: קבלת פיצויי פיטורים מוגדלים או קבלת פנסיה מוקדמת מהמעביד. איזה חלופה עדיפה?

  כאשר המעסיק מציע לך בחירה בין שתי חלופות אלה, סביר שהוא אדיש לתוצאות החלטתך, כלומר מבחינתו לשתי החלופות עלות זהה, ורק תזרים המזומנים שונה. מבחינתך, לעומת זאת, עלול להיות הבדל משמעותי בין שתי החלופות. בעת קבלת החלטה עליך להביא בחשבון שיקולי מיסוי, שעשויים ליצור הבדל בנטו הכולל שאותו תקבל, ושיקולים נוספים, כגון מידת הביטחון הסוציאלי שמעניקה כל אחת מהחלופות, תוכניותיך לתקופה שלאחר הפרישה, אפשרויות ההשקעה העומדות בפניך ועוד. מדובר בהחלטה לא פשוטה, שתשפיע על מצבך הכלכלי לעשרות שנים, ולכן כדאי מאוד לבחון אותה ביסודיות, תוך הסתייעות ביועץ לביטוח פנסיוני.

  האם כמקבל פנסיה מוקדמת אהיה זכאי לדמי אבטלה?

  ככל דורש עבודה שלשכת התעסוקה לא הצליחה למצוא לו עבודה מתאימה, גם מקבל פנסיה מוקדמת זכאי לדמי אבטלה, אלא שמדמי האבטלה שהוא זכאי להם מופחת סכום הפנסיה המוקדמת. דמי האבטלה המרביים הם בגובה השכר הממוצע, שהוא 6,964 שקל לחודש (בינואר 2003). אם הפנסיה שלך גבוהה מסכום זה, לא תקבל דמי אבטלה. כאשר הפנסיה שלך נמוכה מסכום זה, תקבל דמי אבטלה נמוכים למדי, עקב הפחתת הפנסיה מדמי האבטלה.

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  פנסיונרים. פיצויים או פנסיה מוקדמת?
  מומלצים