שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  איך לקחת הלוואה מהבוס

  בחלק ממקומות העבודה יש לעובדים אפשרות לקבל מהמעסיק הלוואה לצרכים שונים; מי זכאי להלוואה? האם התנאים עדיפים על תנאי הבנק? האם משלמים על ההלוואה מס, ואיך הוא מחושב? דוד שי מחילן טק עונה לשאלות

  מקום עבודתי נהוג לתת, לעובדים הזקוקים לכך, הלוואה שתנאי ההחזר שלה הם הצמדה למדד פלוס ריבית של 4% בשנה. יש לי חבר שקיבל מהמעביד שלו הלוואה ללא הצמדה וללא ריבית. האם יש חוק שקובע את תנאי ההלוואות לעובדים?
  למרות שלפעמים נוצר הרושם שכל רגע בחיי העובד מוסדר על-ידי חוק זה או אחר, אין חוק שעוסק בקביעת תנאיה של הלוואה שנותן המעסיק לעובדיו. תנאי ההלוואה, ובפרט גובה הריבית ותקופת ההחזר, נקבעים על-ידי המעסיק, ובדרך-כלל הם עדיפים על תנאי הלוואה בנקאית. החוק עוסק בנושא אחד בהקשר זה: כללי החיוב במס בגין ההלוואה.

  מתי העובד זכאי להלוואה מהמעביד?

  מתן הלוואה לעובד היא החלטה של המעסיק והוא הקובע את הקריטריונים. לעתים ניתנת ההלוואה ללא כללים מוגדרים מראש, בעקבות בקשה ספציפית של עובד שנקלע למצוקה. במקרים אחרים מפרסם המעביד קריטריונים ברורים יותר לקבלת הלוואה, כגון המטרות שלשמן היא מיועדת, הוותק הנדרש או הזמן שצריך לחלוף מתום החזרת ההלוואה הקודמת, וכדומה. כמקובל ביחסי עבודה, לעתים גם ארגון העובדים שותף לקביעת הקריטריונים.

  מדוע אני צריך לשלם מס-הכנסה על הלוואה מהמעביד, שעוזר לי בשעת צרה?

  בהתאם לפקודת מס-הכנסה, לא רק כסף שמקבל העובד ממעבידו, אלא גם הטבה בשווה כסף היא בגדר הכנסת עבודה החייבת במס. הלוואה מהמעביד, הניתנת לעובד בתנאים עדיפים על תנאי השוק, גם כאשר היא ניתנת כמענה למצוקה שהעובד נקלע אליה, היא בגדר הטבה חייבת במס. הטבה זו חייבת לא רק במס-הכנסה, אלא גם בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

  האם כל הלוואה מהמעביד חייבת במס-הכנסה?

  בתקנות מס-הכנסה נקבעו תנאים מסוימים של הצמדה וריבית, שאם ההלוואה ניתנת בפחות מהם - היא חייבת במס, ואם היא ניתנת בגובה שלהם או יותר - היא פטורה ממס. התנאים שנקבעו בתקנות הם הצמדה חודשית למדד המחירים לצרכן, ובמקרה שיתרת הקרן של ההלוואה עולה על 6,360 שקל - גם ריבית של 4% בשנה. גם הלוואה בתנאים אלה טובה מהלוואה בנקאית, אך די בהם כדי לפטור אותה ממס-הכנסה.
  כאשר ההלוואה ניתנת בתנאים עדיפים, הסכום החייב במס הוא ההפרש בין גובה ההצמדה והריבית שקובעות התקנות, לבין גובה ההצמדה והריבית ששילם העובד בפועל.

  האם למטרת ההלוואה יש השפעה על גובה המס?

  תקנות מס-הכנסה אינן עוסקות במטרת ההלוואה - מבחינתן כל המטרות שוות. אך כאמור בתשובה הקודמת, התקנות מקילות עם הלוואות נמוכות, עד 6,360 שקל.

  בניכוי ההלוואה שקיבלתי מהמעסיק מופיעה גם שורה של ניכוי מע"מ. איך נכנס מע"מ לסיפור הזה?

  אם מעסיקך הוא "בגדר עוסק" (כהגדרתו של מושג זה בחוק מס ערך מוסף), הרי כל עיסקה שהוא מבצע חייבת במע"מ. גם הלוואה שהוא נותן לעובדיו היא בגדר עיסקה כזו, ולכן היא חייבת במע"מ. אם המעסיק איננו "בגדר עוסק", אלא הוא מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) או מוסד כספי, ההלוואה שהוא נותן לעובד פטורה ממע"מ.

  אני עובד בחברת סטארט-אפ מצליחה (כן, עדיין יש אחדות כאלה), ובידי אופציות שבבוא העת אוכל לממשן ברווח נאה. קיבלתי מהמעביד הלוואה של 100 אלף שקל, שאותה אחזיר רק במועד המימוש של האופציות. איך מחושב המס על הלוואה כזו?

  ההלוואה שקיבלת היא הלוואה עומדת, כלומר הלוואה שבמשך תקופה מסוימת לא מנוכה ממך כל החזר בגינה. החיוב במס בגין הלוואה כזו אינו שונה מזה החל על הלוואה רגילה: מדי חודש יש לחשב את גובה ההצמדה והריבית שעל העובד לשלם בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות מס-הכנסה, וסכום זה הוא שווי ההטבה לצורך מס.

  קיבלתי הלוואה עומדת, שתהפוך למענק אם אתמיד בעבודתי חמש שנים. איך מחושב המס על הלוואה כזו?

  מדי חודש תשלם מס-הכנסה בגין ההלוואה כאמור בתשובה הקודמת. אם כעבור חמש שנים תהפוך ההלוואה למענק, כל סכום ההלוואה ייחשב כהכנסת עבודה באותו מועד, ויהיה חייב במס-הכנסה.

  קיבלתי הלוואה של 5,000 שקל מהמעביד, ללא הצמדה וללא ריבית. בחודש שבו עלה המדד בחצי אחוז חויבתי במס של 25 שקל. מדוע בחודש שבו ירד המדד בחצי אחוז לא זיכו אותי באופן דומה?

  בהתאם לתקנות מס-הכנסה, יש לבצע את חישוב ההטבה הגלומה בהלוואה בכל חודש בנפרד. בהתאם להנחיותיה של נציבות מס-הכנסה, ההטבה אינה יכולה להיות שלילית, ולכן בחודש שבו המדד ירד אינך מקבל זיכוי. מצבו של עצמאי הנוטל הלוואה מהעסק שלו טוב יותר, משום שחישוב ההטבה לגביו מבוצע על בסיס שנתי, כך שמדד שלילי מתקזז מול מדד חיובי. קשה להצדיק את ההימנעות מלעשות זאת בחישוב המס לשכירים. יש לקוות ששר האוצר החדש ידאג לתקן את המעוות ברגע שמישהו יאיר את עיניו.

  עקב צמצומים פוטרתי, וחשב השכר הודיע לי שממשכורתי האחרונה ינוכה מלוא יתרת ההלוואה שקיבלתי. האם חוק הגנת השכר אינו מגן עלי מפני פגיעה כה קשה במשכורתי האחרונה?

  חוק הגנת השכר אכן מעניק לעובד הגנה מפני ניכוי שרירותי משכרו, אך גם להגנה זו יש גבולות. סעיף 25 ב' לחוק מתיר למעביד לנכות במשכורת האחרונה כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו.

  האם דינה של הלוואה מוועד העובדים זהה לזה של הלוואה מהמעביד מבחינת החיוב במס?

  פקודת מס-הכנסה קובעת שהטבה שמקבל העובד ממעבידו חייבת במס, אך אין קביעה כזו ביחס להטבה שמקורה בוועד העובדים. לפיכך הלוואה מוועד העובדים פטורה מכל מס.

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים