שתף קטע נבחר

ותיק וטוב לו: זכויות בעלי הוותק

המושג ותק מזוהה אמנם עם המגזר הציבורי, אך יש לו משמעות רבה גם במגזר הפרטי; מי זכאי לתוספת ותק?, כמה זה יוצא במשכורת? והאם אפשר להעביר ותק מעבודה לעבודה? מדריך

האם נאמנות למקום עבודה אחד במשך שנים ארוכות משתלמת? מהי בכלל המשמעות של ותק מקצועי? מתברר שיש לו משמעות לא מבוטלת, שכדאי להיות ערים לה. המושג ותק מזוהה אמנם בעיקר עם המגזר הציבורי, אך גם במגזר הפרטי יש לו משמעות רבה, מתוקף חוקי עבודה שונים במשק. כדי להבהיר את הנושא, הכין עבורנו דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן-טק, המפתחת חבילות תוכנה לניהול משאבי אנוש ושכר, מדריך קצר על ותק בעבודה:

האם נושא הוותק קיים רק אצל עובדי המגזר הציבורי, או שיש לו משמעות גם במגזר הפרטי?

לוותק יש משמעות גדולה יותר במגזר הציבורי, משום שהוא מעניק זכויות רבות הנקבעות בהסכמים שחלים רק על מגזר זה, אך גם במגזר הפרטי ניתנות זכויות אחדות על-פי הוותק, בהתאם לחקיקה ולצווי הרחבה.

אילו זכויות התלויות בוותק ניתנות לכל העובדים?

אחדים מדיני העבודה מקנים לעובד זכויות התלויות בוותק במקום העבודה: בחוק חופשה שנתית, מכסת החופשה השנתית גדלה משבועיים בעד שנת העבודה הראשונה ועד לארבעה שבועות בעד שנת העבודה השמינית ואילך. בחוק דמי מחלה ניתנת לעובד זכות לצבור את ימי המחלה, עד לצבירה מירבית השקולה למכסת ימי מחלה של חמש שנים. בחוק פיצויי פיטורים נקבע גובה הפיצויים בהתאם לוותק, וכך גם הפטור ממס הניתן לפיצויי הפיטורים. בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות נקבע משך ההודעה המוקדמת לפי הוותק: עובד במשכורת מגיע לתקופת הודעה של חודש, שהיא התקופה המירבית לפי חוק זה, כאשר מלאה שנה לעבודתו, ועובד בשכר מגיע לזכות זו כאשר מלאו שלוש שנים לעבודתו. בחוק עבודת נשים, הזכות לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה תלויה בוותק של היולדת.
דמי הבראה, שכל עובד זכאי להם מכוח הסכם קיבוצי החל עליו או מכוח צו הרחבה בעניין זה, מחושבים על-פי הוותק. במגזר הפרטי נע מספר ימי ההבראה מ-5 ימים בעד שנת העבודה הראשונה ועד 10 ימים למי שצבר ותק של 20 שנה. גם בהסכמים קיבוציים אחרים נשמר עיקרון זה.

האם הזכויות הנובעות מהוותק תלויות רק בוותק במקום העבודה הנוכחי, או שיש דרכים נוספות לקביעת הוותק?

זכויות התלויות בוותק, שמוענקות באמצעות חוקי העבודה, תלויות כולן בוותק במקום העבודה הנוכחי. במסגרת הסכמי העבודה, ברמה הקיבוצית וברמה האישית, ניתן לקבל הכרה גם בוותק נוסף, כגון ותק מקצועי - הוותק שנצבר מיום רכישת המקצוע שבו עוסק העבודה, בכל מקומות העבודה שבהם עבד.

מי זכאי לתוספת ותק?

תוספת הוותק ניתנת על-פי שני מקורות עיקריים: הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. הסכמים קיבוציים הם הדרך העיקרית לקביעת תנאי השכר במגזר הציבורי ובמגזר העסקי המאורגן (זה שההסתדרות שותפה באופן ישיר לקביעת תנאי השכר בו). צווי הרחבה, שאותם מוציא שר העבודה והרווחה, חלים גם על המגזר העסקי הלא-מאורגן, באותם ענפים שבהם הוצאו צווים אלה.

איך מחשבים את גובהה של תוספת הוותק?

המניע הגלוי לתוספת הוותק מסתתר בתשובה לשאלה: האם העובד הולך ומשתפר בעבודתו במהלך השנים, או שהוא מגיע לשלב שבו הוא אינו משתפר יותר ואולי אף נשחק? בהסכמי עבודה בהם ניתנת לעובד תוספת ותק, התשובה לשאלה זו חד-משמעית: העובד הולך ומשתפר משנה לשנה, ולכן ראוי לשכר גבוה יותר בדמותה של תוספת הוותק, אם כי קצב ההשתפרות מואט במהלך השנים. בהתאם לעקרונות אלו, יש שלל שיטות לחישובה של תוספת הוותק - כל הסכם והשיטה שנבחרה בו. במקרים קיצוניים, גובהה של תוספת הוותק, המחושבת לפי שכר היסוד, גבוה משכר היסוד עצמו.

על אילו רכיבי שכר משפיע הוותק?

במקומות עבודה שבהם נהוגה תוספת ותק, השפעתה ניכרת ברכיבי שכר רבים. זאת, משום שתוספת זו מרכיבה, יחד עם שכר היסוד, את השכר המשולב, שממנו נגזרים רכיבי שכר כגון גמול שעות נוספות, גמול השתלמות, כוננות, תוספת יוקר ועוד. רכיב שכר חשוב שעליו תוספת הוותק אינה משפיעה הוא ההשלמה לשכר מינימום, משום שבחוק שכר מינימום נקבע כך במפורש (כלל זה מיטיב עם העובד הוותיק, שתוספת הוותק שלו אינה מקטינה את ההשלמה לשכר מינימום שהוא מקבל).

אם אני מחליף מקום עבודה באותו תחום התמחות, האם אני יכול לדרוש ממעסיקי החדש כי יחשיב לי את שנות הוותק שצברתי אצל מעסיקי הקודם?

מובן שאתה יכול לדרוש, אך לא בהכרח תיענה בחיוב. כאשר במקום העבודה יתגבשו עקרונות למתן הכרה בוותק קודם, יפעל מעסיקך לפי עקרונות אלה.

פוטרתי מעבודתי, וכעבור חמישה חודשים חזרתי לאותו מקום עבודה. האם חייבים להכיר לי בוותק שצברתי בתקופת העבודה הקודמת?

בכל הנוגע לזכויות התלויות בוותק במקום העבודה, נקודת המוצא היא שכל אחת משתי תקופות העבודה עומדת בפני עצמה, כלומר המעביד אינו חייב להכיר בוותק שצברת בתקופת העבודה הקודמת באותו מקום. מצב חריג הוא הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, שאינה פוגעת בוותק המשמש לקביעת הזכות לפיצויי פיטורים. במסגרת המשא-ומתן שאתה מנהל על תנאי עבודתך, תוכל לדרוש הכרה בוותק הנובע מתקופת העבודה הקודמת, וברור שמצבך נוח יותר מזה של עובד המבקש הכרה בוותק שצבר במקום עבודה אחר.

חברי ואני שירתנו יחד שלוש שנים בגולני. בחישוב שנות הוותק שלו נכללות גם שלוש שנות השירות הצבאי, ובחישוב שנות הוותק שלי הן אינן נכללות. למה מקפחים אותי?

מרגע שמקובל עלינו העיקרון שיש לשלם לעובד תוספת שכר בגין הוותק שלו, נראה לי שצודק ביותר להכיר בתקופת השירות הצבאי, שבמסגרתה מתמודד החייל עם אתגרים יוצאי דופן ורוכש ניסיון חיים ייחודי, כחלק מתקופת הוותק שלו. עמדה זו מקובלת במקומות עבודה רבים, אך לא בכולם. בהתאם לכך, יש הסכמי עבודה המכירים בתקופת השירות הצבאי לשם חישוב הוותק, ויש שמתעלמים מתקופה זו.

איך משפיע הוותק על קופות הגמל וקרנות הפנסיה? מה קורה בהקשר זה עם החלפת מקום עבודה?

בנוסף להשפעה המובנת מאליה, לפיה במהלך השנים הולכים ונצברים כספים (או זכויות פנסיה) בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה (בהנחה שיש לכם תנאים סוציאליים כאלה במקום העבודה), משפיע הוותק בדרכים נוספות. בחלק ממסלולי הביטוח הפנסיוני, אלה הכוללים בתוכם רכיב ביטוחי ולא רק רכיב חיסכון, נדרשת תקופת אכשרה לחלק מהזכויות. המשמעות: ביטוח מפני סיכונים מסוימים ניתן לעובד רק לאחר שנות חברות אחדות. עניין נוסף הוא שתנאי הביטוח הפנסיוני הורעו במהלך השנים, אך הפגיעה היא במצטרפים החדשים ולא בחברים הוותיקים. אלו שתי סיבות טובות לנסות לשמור על רצף זכויות בעת החלפת מקום עבודה.

אני עומד לצאת לחופשה ללא תשלום. איך תשפיע חופשה זו על הוותק שלי?

בדרך-כלל תקופת החלת אינה נכללת בחישוב הוותק של העובד לכל הזכויות התלויות בוותק. כאשר מדובר בתקופת חלת קצרה מאוד, נוטים מעסיקים להתעלם ממנה ולא לפגוע בוותק. בתקנות פיצויי פיטורים נקבעה גישה זו במפורש, בכלל האומר שלשם חישוב פיצויי הפיטורים תובא בחשבון גם תקופת חלת שאינה עולה על 14 יום לשנת עבודה.

האם תקופה של חופשת לידה נכללת בוותק של העובדת?

בדרך-כלל תקופת חופשת לידה נכללת בחישוב הוותק של העובדת - וגם של העובד, אם דווקא הוא יצא לחופשת לידה. במקומות אחדים נקבע עיקרון זה במפורש. כך הדבר בתקנות פיצויי פיטורים, הקובעים שתקופה של חופשת לידה תובא בחשבון לעניין חישוב הוותק, וכך גם בצו הרחבה בדבר דמי הבראה.

האם בין שלל הגזרות שבתוכנית הכלכלית נכללת פגיעה בזכויות הנובעות מהוותק?

התוכנית הכלכלית מנסה לצמצם את זחילת השכר, כלומר העלייה האוטומטית בשכרו של העובד. התוכנית אינה מזכירה במפורש את תוספת הוותק, שהיא הגורם העיקרי לזחילת השכר, אך נושא זה עלול לעלות במשא-ומתן עם ההסתדרות. התוכנית מציעה לבטל את קיצורי הפז"מ לקידום עובדים בדרגה, כלומר חותרת למצב שבו יידרש ותק רב יותר בדרגה כדי להיות זכאי לקידום.


לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים