שתף קטע נבחר

כיצד השתלט האוצר על פרוייקט הממשל הזמין

יחידת מערכות מידע באגף החשב הכללי במשרד האוצר הפעילה את פרויקט הממשל הזמין באופן עצמאי במשך יותר משנתיים מבלי לקבל את אישור הממשלה, ללא שיתוף פעולה עם גופים נוספים ובלי תוכנית אב, על פי דו"ח המבקר לשנת 2003

פרויקט הממשל הזמין בישראל התבצע בין השנים 1999 ועד 2002 ללא אישור הממשלה וללא תוכנית אב, כך עולה מהפרק העוסק בשימוש בטכנולוגיות התקשוב למתן שירותים ממשלתיים לציבור בדו"ח השנתי של מבקר המדינה.
משרד מבקר המדינה בדק בחודשים מאי עד נובמבר, 2002, את הפעולות העיקריות של הגופים הממשלתיים שמספקים שירותים מקוונים לציבור, ואת אופן יישום החלטות הממשלה בנושא זה. הבדיקה נעשתה באגף החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר, בנציבות שירות המדינה, במשרד ראש הממשלה ובגופים ממשלתיים נוספים.

פרויקט הממשל הזמין התנהל ללא החלטת ממשלה

על פי הבדיקה, היחידה להיערכות ישראל לעידן המידע (היל"ה) שפעלה במשרד ראש הממשלה בין השנים 1997 ל-1999, הפסיקה למעשה לפעול באוקטובר, 1999, בעקבות העברתה למשרד המדע, התרבות והספורט על פי החלטת הממשלה. הסמכויות של היל"ה ליישום החלטת הממשלה מספטמבר, 1997, בנושא היערכות ישראל לעידן המידע, לא הואצלו לגוף אחר, קובע המבקר.
למרות זאת, הדו"ח קובע, כי יחידת מערכות מידע באגף החשב הכללי במשרד האוצר החלה לנהל בפועל את פרויקט הממשל הזמין החל מספטמבר, 1999, ללא החלטות ממשלה, ללא שיתוף פעולה עם גופים נוספים וללא תוכנית אב.
אגף החשב הכללי כתב למשרד מבקר המדינה כי "למעשה הצליח הפרויקט להתבצע ולהשיג שיתוף פעולה גם ללא החלטות ממשלה שלא נתקבלו מסיבות פוליטיות ולחצים של גופים שחששו שהפרויקט יוריד מכוחם. מכיוון שהפרויקט לא הועבר לאישור כמקשה אחת לא הוקם צוות מעקב ולא הוכן מסמך תוכנית אב. הפרויקטים המקוונים קודמו באופן פרטני כשלכל אחד מהם אפיון וניהול עצמאי".

אין תוכנית אב לפרויקט

ועדת היגוי עליונה לממשל הזמין שמונתה באוקטובר, 2001, על ידי שר האוצר דאז, סילבן שלום, בהשתתפות מנכ"לי חלק ממשרד הממשלה, החשב הכללי, נציב שירות המדינה, מנהל בתי המשפט ועוד, לא מילאה את מטרותיה, לא קיבלה החלטות בעניין ניהול פרויקט הממשל הזמין ולא דרשה מאגף החשב הכללי להמציא לה תוכנית אב לניהול הפרויקט.
משרד המבקר סבור, כי לנוכח חשיבות הפרויקט, היקפו ומורכבותו, ראוי היה לקבל את אישור הממשלה, להכין תוכנית אב ולמנות צוות מעקב על משרדי.
אגף החשב הכללי שלח למשרד מבקר המדינה גירסה ראשונה של תוכנית אב שהכין בחודש נובמבר, 2002, ובחודש ינואר, 2003, שלח סגן החשב הכללי, איציק כהן, כתב מינוי שקיבל משר האוצר באותו חודש, ובו מונה למנהל פרויקט הממשל הזמין.
מבקר המדינה מציין כי בדיקת הגירסה הראשונה של תוכנית האב העלתה, כי היא כללית ביותר ולא צוין על מה מבוססים הנתונים שבה, אין מידע על לוח הזמנים להשלמת הפרויקט ואם הנתונים כוללים את כל העלויות הכרוכות בפרויקט.
משרד מבקר המדינה העיר לאגף החשב הכללי, כי ראוי שישלים הכנת תוכנית אב מעודכנת ומלאה הכוללת תקציב שנתי ורב שנתי לביצוע הפרויקט ולהביאה בהקדם לאישור ועדת ההיגוי.

הפרויקט לא תוקצב על פי הנהלים

הביקורת גילתה, כי אגף החשב הכללי לא הגיש בזמן תוכניות עבודה מפורטות לפרויקט ממשל זמין ובהן, פירוט התקציבים השנתיים והרב שנתיים הדרושים לביצועו. דרישות התקציב של הפרויקט לשנת 2002, שהסתכמו ב-34 מיליון שקלים, הוגשו רק בחודש מרץ, 2002 ותהליך התקצוב לא הסתיים עד נובמבר.
בתגובה לביקורת, אגף התקציבים כתב למשרד המבקר בחודש דצמבר, 2002, כי בתקציב לשנת 2003 נכללים סעיפים ייעודיים לפרויקט הממשל הזמין ופרויקט המיחשוב הבין משרדי (מרכב"ה), שנעשתה בהם הפרדה בין הקצבת משרד האוצר לפרויקטים האלה לבין השתתפות משרדי הממשלה בעלות הפרויקטים.

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
"פרוייקט הממשל הזמין התנהל ללא אישור הממשלה, וללא תוכנית אב"
מומלצים