שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  חופשה ללא תשלום: זכויות וחובות העובד והמעביד

  האם ניתן להאריך חופשת הלידה, האם מעסיק חייב לאשר חופשה ללא תשלום, האם עובד חייב להסכים לחופשה שנכפתה עליו, ומה בעניין תשלומי הביטוח הלאומי, מס הבריאות וקרן הפנסיה בתקופה זאת? שאלות ותשובות

  ילדת ואת רוצה להאריך את חופשת הלידה על חשבונך. אתה רוצה להגשים חלום ישן ולצאת לחופשה ארוכה ללא תשלום, או להאריך את החופשה ללא תשלום שאליה יצאת. דוד שי מחילן טק עונה לשאלות בעניין זכויותיהם של עובדים היוצאים מרצונם לחופשה ללא תשלום או שזו נכפתה עליהם, ולבדוק האם כדאי לצאת לחופשה, מה הזכויות והאם הן נשמרות גם בזמן החופשה.

  לפני חודשיים חזרתי לעבודה לאחר חופשת לידה והתברר לי שלא קל לי לשלב עבודה ואמהות. האם אני זכאית לצאת לחל"ת (חופשה ללא תשלום)?

  זכותה של יולדת לצאת לחופשה ללא תשלום בהמשך לחופשת הלידה מוסדרת בחוק עבודת נשים (סעיף 7 ד'). מדובר במי שעבדה לפחות שנתיים ברציפות אצל מעבידה עד תחילת חופשת הלידה. החוק מתיר יציאה לחופשה ללא תשלום שאורכה עד רבע מתקופת העבודה אצל אותו מעביד אך לא יותר משנה אחת, החל מתחילת השבוע השביעי שלאחר הלידה. זכותה של יולדת לצאת לחל"ת לאחר חופשת הלידה לא מותנית בכך שהחל"ת יהיה ברציפות בהמשך לחופשת הלידה.

  לפני זמן קצר נולד לי בן בכור ואני רוצה לצאת לחל"ת כדי לטפל בו ולאפשר לאשתי לחזור לעבודתה. באיזה תנאים אני זכאי לחל"ת, ומה לעשות אם יקראו לי למילואים בתקופה זו?

  בהתאם לחוק עבודת נשים רשאי האב לצאת במקום האם לחל"ת שלאחר חופשת הלידה, כאשר עבד במקום העבודה לפחות שנתיים רצופות עד הלידה, ובתנאי שהאם הועסקה כעובדת לפחות חצי שנה לפני תחילת החופשה של האב או שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת מחלה או נכות של האם. בהתאם לכללי הקריאה לשירות מילואים, הנקבעים על-ידי צה"ל, חייל מילואים שמימש את זכותו לקבל חופשת לידה על-פי חוק עבודת נשים יוקפא מכל שירות מילואים שהוא למשך שנה ממועד הלידה. כלל זה אינו חל על עובד שלא יצא לחופשת לידה אלא רק לחופשה ללא תשלום, כך שבמקרה שלך תצטרך למצוא דרך לשכנע את יחידתך שלא לקרוא לך למילואים בתקופת החל"ת.

  בעלי נשלח מטעם חברת הייטק לחו"ל. אני רוצה להצטרף אליו אך המעסיק מסרב לאשר לי חופשה ללא תשלום. מה האפשרויות הפתוחות בפני?

  חל"ת שאינו לאחר לידה מותנה בהסכמתו של המעביד. לעתים נקבעים בהסכם העבודה מצבים נוספים שבהם זכאי העובד לצאת לחל"ת (דוגמה לכך היא פרק 33.4 בתקשי"ר המסדיר את תנאי העבודה של עובדי המדינה). אם המקרה המתואר אינו מוסדר בצורה כזו, הרי מעבידך רשאי לסרב לבקשתך לצאת לחל"ת, ולכן תיאלצי להתפטר מעבודתך כדי שתוכלי להצטרף לבעלך.

  האם עלי ועל מעבידי להמשיך בתקופת החל"ת בהפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות?

  בתקופה של חופשת לידה חייב המעביד להמשיך בהפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, אך חובה זו אינה חלה בעת חופשה ללא תשלום. בקרן השתלמות אין חובה לרציפות בהפקדות, ולכן אין כל בעיה בהפסקת התשלומים לקרן בתקופת החל"ת. במרבית סוגי הביטוח הפנסיוני חשוב לשמור על רציפות ההפקדות גם בתקופת החל"ת, כדי למנוע פגיעה בזכויות. הפקדות אלה על העובד השוהה בחל"ת לממן מכיסו.

  איזה חובות כלפי המעביד חלים על העובד בתקופת החל"ת?

  בתקופת החל"ת ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד בין העובד למעבידו. כתוצאה מכך חלה על העובד חובת נאמנות למעבידו, חובה שבעקבותיה העובד אינו רשאי לעבוד בתקופה זו אצל מעביד אחר המתחרה במעבידו. על עובד מדינה היוצא לחל"ת ממשיך לחו"ל גם בתקופה זו האיסור על פעילות מפלגתית.

  המעסיק הודיע לנו שעקב המצב הכלכלי כל אחד מהעובדים ייצא לחל"ת של שבוע מדי חודש. האם אני יכול להתנגד לכך?

  הוצאה כפויה של עובד לחל"ת היא בגדר הרעת תנאי עבודה המאפשרת לעובד להתפטר תוך זכות לקבלת פיצויי פיטורים. כעת עליך להחליט האם אתה מעוניין לבחור בדרך זו או שאתה מעדיף להמתין לשיפור במצב המשק שיאפשר למעסיקך לחזור ולהעסיקך במשרה מלאה.

  עקב המצב הכלכלי הקשה הוציא אותי מעסיקי לחל"ת של שלושה חודשים. האם אני זכאי לדמי אבטלה בתקופה זו?

  סוגיה זו נדונה בפסק-דין של בית הדין הארצי לעבודה, שבו נקבעו קריטריונים לזכותו של עובד בחל"ת לדמי אבטלה. תמצית הקריטריונים: כאשר עובד יצא בעל כורחו לחל"ת ממושכת, הוא זכאי לדמי אבטלה בדומה לעובד שפוטר מעבודתו והפך למובטל.

  אני נמצא בחל"ת של חצי שנה. איך זה משפיע על מס ההכנסה שנוכה משכרי?

  חישוב מס הכנסה נעשה על בסיס שנתי, ולכן שהייה בחל"ת מזכה אותך בהחזרי מס, משום שחישוב המס שנעשה בתקופה שקדמה לחל"ת התבסס על ההנחה שתעבוד במשך כל שנת המס. לקבלת ההחזר עליך לפנות לפקיד השומה. אם החל"ת היתה מתחילת השנה, תוכל להצהיר בפני מעבידך שלא היו לך הכנסות מתחילת השנה, והקלת המס לשנה זו תינתן לך במסגרת חישוב המשכורת, ללא צורך בפנייה לפקיד השומה.

  האם יש חובה לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בתקופת החל"ת?

  החובה לשלם דמי ביטוח לאומי חלה גם בתקופת החל"ת. בחודשיים הראשונים חלה חובה זו על המעביד (שרשאי לנכות את דמי הביטוח מהעובד) ולאחר מכן חלה החובה על העובד ישירות. דמי הביטוח מחושבים לפי שכר המינימום וגובהם בשנת 2003 הוא 326 שקל לחודש. אשה נשואה פטורה מדמי ביטוח אלה. עובד בחל"ת חייב גם בדמי ביטוח בריאות מינימליים, וחובה זו אינה חלה על אשה נשואה. במסגרת התוכנית הכלכלית נכללת הצעה להטיל מס בריאות גם על אשה נשואה הנמצאת בחל"ת. אם החופשה ללא תשלום היא לצורך לימודים במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה, חלים על העובד בחל"ת שיעורים מופחתים של דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, כנהוג לגבי תלמידים מסוג זה.

  איך משפיעה החל"ת על זכויות התלויות בוותק?

  תקופת החל"ת אינה מובאת בחשבון, בדרך כלל, לשם קביעת זכויות התלויות בוותק, אך לכך יש חריגים אחדים. תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) קובעת שרק תקופת חל"ת העודפת על 14 יום לכל שנת עבודה לא תובא בחשבון לצורך חישוב הפיצויים. חישוב מכסת החופשה השנתית לעובד בחל"ת נקבע בסעיף 3 לחוק חופשה שנתית, וכללים אלה מיטיבים במידה מסוימת עם עובד השוהה בחל"ת.

  הכותב הוא דוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן טק, החברה המובילה בישראל בפיתוח מגוון חבילות תוכנה לניהול משאבי אנוש ושכר. עד סוף שנת 1999 עמד במשך 15 שנה בראש תחום תוכנת שכר ומשאבי אנוש בחברה. מחבר הספר: "שכר: תכנון, ניהול, חשבות" הוצאת "סדן", וכן פרסם מאמרים בכתבי עת רבים.

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים