שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  מחשבים את הקץ: זכויות המפוטרים

  מה דינכם אם תוך כדי ויכוח צעקתם למעביד אני מתפטר ואחר-כך התחרטתם? מה קורה אם החלטתם להתרשל וגרמתם למעביד לפטר אתכם? איך יחושבו פיצויי הפיטורים שלכם אם עבדתם במשרה מלאה

  בעקבות המצב הכלכלי הקשה מוצאים עצמם יותר ויותר אנשים מחוץ למעגל העבודה. פיטורים הם דבר קשה, ובדרך-כלל גם כרוכים בכעס גדול על מקום העבודה, אבל דווקא ברגעים הקשים האלה חשוב לעובד שפוטר להקפיד שיקבל את כל הזכויות המגיעות לו. דוד שי מחברת חילן-טק מסייע לנו לענות על שאלות ולעשות סדר בנושא הזכויות המגיעות למפוטרים:

   

  פוטרתי לאחר 11 חודשי עבודה, ואני יודע שהסיבה היא רצון המעביד לא לשלם לי פיצויים. האם יש לי דרך לקבל את הפיצויים?

   

  סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים נאמר: פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם - אם לא הוכח היפוכו של דבר - כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים, ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים". בהתאם לכך, חובת ההוכחה עוברת אל המעביד: עליו להוכיח שפיטוריך לא נעשו מתוך כוונה להימנע מתשלום פיצויים. אם לא יוכיח זאת, אתה זכאי לפיצויי פיטורים, אם כי ייתכן שכדי לקבלם תיאלץ לתבוע זאת ממנו בבית-הדין לעבודה.

   

  אני עובד שנים אחדות לפי חוזה מיוחד לשנה אחת, שבכל שנה מאריכים אותו לשנה נוספת. השנה לא מאריכים לי את החוזה. האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?

   

  בהתאם לסעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, הימנעות המעסיק מהארכת חוזה עבודה לתקופה קצובה, כמוה כפיטורים. בהתאם לכך אתה זכאי לפיצויי פיטורים על כל תקופת עבודתך.

   

  תוך כדי ויכוח חריף עם מעסיקי אמרתי לו: נמאס לי ממך ואני מתפטר", ויצאתי מהחדר. כעבור שעה נרגעתי וחזרתי לחדר, ושם מצאתי מכתב שבו המעסיק מאשר את התפטרותי, תוך הדגשה שאיני זכאי לפיצויים. האם המעביד צודק?

   

  בהתאם לסעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על הודעת התפטרות להיעשות בכתב. ההודעה שלך אינה מקיימת תנאי זה, ולכן המעביד נחפז מדי בקבלתה. אם יעמוד על הפסקת עבודתך, הרי צעד זה הוא בגדר פיטורים. עם זאת, לא מומלץ להסתמך יתר על המידה על כלל זה, ואת הוויכוחים עם המעסיק עדיף לקיים בצורה יותר מרוסנת.

   

  אני מעוניין להפסיק את עבודתי ובכל זאת לקבל פיצויי פיטורים. כדי לעשות זאת אני מתרשל בעבודתי כדי שמעבידי ירגיש צורך לפטר אותי. המעביד, שהרגיש בכך, הזהיר אותי שהתנהגותי תגרום לפיטורי בנסיבות מחמירות. האם יש בעיה בטריק שלי?

   

  סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים עוסקים בנסיבות שמצדיקות פיטורי עובד מבלי שיהיה זכאי לפיצויי פיטורים. במקרה שלך, החלטה של מעבידך לפטר אותך ללא פיצויי פיטורים וללא הודעה מוקדמת עשויה להתקבל באהדה על-ידי בית-הדין לעבודה.

   

  עבדתי בירושלים במשך 11 חודשים ברציפות, ובעקבות נישואי עברתי לגור בחיפה, עיר מגוריה של אשתי. האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?

   

  עובד שהתפטר משום שהעתיק את מגוריו לרגל נישואיו ליישוב בישראל שבו גר בן-זוגו, ומקום המגורים החדש מרוחק יותר מ-40 ק"מ ממקום העבודה, וכן רחוק יותר ממקום העבודה מאשר מקום מגוריו הקודם - דינו כדין מפוטר. עם זאת, מפוטר זכאי לפיצויי פיטורים רק לאחר שמלאה שנה לעבודתו, ותנאי זה אינו מתקיים במקרה שלך, ולכן אינך זכאי לפיצויים.

   

   

  שכרי קוצץ ב-10%. האם מדובר בהרעת תנאים?

   

  קיצוץ השכר ב-10% הוא בגדר הרעת תנאים המאפשרת לעובד להתפטר תוך שרואים את התפטרותו כאילו פוטר, כלומר תוך זכאות לפיצויי פיטורים. שאלה קשה יותר, שעליה תצטרך לענות בעצמך, היא האם אתה אכן מעוניין להתפטר, לנוכח מצבו העגום של שוק העבודה.

   

  אני מעוניין לפטר עובד שנמצא כעת בשירות מילואים. הפיטורים אינם נובעים משירות המילואים. לעובד יש צו לשירות מילואים מפוצל: 15 ימי מילואים, 10 ימי הפסקה, ועוד 15 ימי מילואים. האם אני רשאי לפטרו בהפסקה שבין שתי ההתייצבויות למילואים?

   

  חוק חיילים משוחררים אוסר על פיטורי עובד בתקופת שירות המילואים, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה, וכאשר השירות נמשך יותר מיומיים רצופים - איסור הפיטורים תקף גם 21 יום לאחר תום שירות זה. לפיכך אינך רשאי לפטר את העובד בהפסקה שבין שתי ההתייצבויות.

   

  סיימתי שירות קבע של שנה וחצי בצה"ל. האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?

   

  משרת קבע בצה"ל אינו בגדר שכיר, ולכן חוק פיצויי פיטורים אינו חל עליו. עם זאת, צה"ל אינו מקפח את משרתי הקבע ונותן להם מעין פיצויי פיטורים", בהתאם לכללים המפורטים בהוראות מת"ש. הזכות למעין פיצויי פיטורים" נוצרת רק לאחר תקופת שירות של שנה ו-11 חודשים, ולכן לא יינתן לך מענק זה.

   

  פוטרתי לאחר שלוש שנים וחצי. איך מחושבים הפיצויים המגיעים לי?

   

  סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים קובע ששיעור הפיצויים הוא חודש לכל שנת עבודה, ועבור חלק שנה יחושבו פיצויים יחסיים. בהתאם לכך, בגין שלוש וחצי שנות עבודה אתה זכאי לשלוש וחצי פעמים המשכורת האחרונה.

   

  עבדתי שנתיים במשרה מלאה ואחר-כך שנה בחצי משרה, ואז פוטרתי. האם הפיצויים יחושבו לפי משכורתי האחרונה, שניתנה על חצי משרה?

   

  תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים קובעת: עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו".כלומר, פיצויי הפיטורים שלך יחושבו על-פי משכורתך האחרונה ערב פיטוריך, וזאת יחסית להיקף משרתך בכל תקופה: על השנתיים שבהן עבדת במשרה מלאה תהיה זכאי לפיצויים בגובה שתי משכורות חודשיות מלאות, ועל השנה שבה עבדת בחצי משרה תהיה זכאי לפיצויים בגובה חצי משכורת חודשית מלאה.

   

  אבל יש יוצא מן הכלל: אם במעבר ממשרה מלאה לחצי משרה שכרך הופחת (ריאלית, ולא רק בהתאם לירידה בהיקף המשרה), הפיצויים עבור התקופה הראשונה (שבה עבדת משרה מלאה) יחושבו לפי המשכורת האחרונה שהיתה לך בתום אותה תקופה, ולא לפי המשכורת ערב פיטוריך. זה לא תקף אם קרה ההיפך, כלומר אם במעבר ממשרה מלאה לחצי משרה שכרך דווקא עלה (יחסית להיקף המשרה).

   

  איך מחושב מס הכנסה על פיצויי הפיטורים?

   

  פיצויי פרישה פטורים ממס עד תקרה של גובה המשכורת האחרונה, אך לא יותר מ-10,090 שקל לחודש (החל מינואר 2003). אם סיבת תשלום הפיצויים היא מותו של העובד, מוכפלת התקרה. במושג פיצויי פרישה" נכללים לא רק פיצויי הפיטורים, אלא גם פיצוי נוסף שניתן לעובד עקב סיום עבודתו, כגון מענק הסתגלות ופיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו.

   

  פיצויי פיטורים החורגים מהתקרה חייבים במס הכנסה, אך פטורים מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. יש דרכים נוספות לצמצום המס המוטל על פיצויי הפיטורים, ובמידת הצורך רצוי להיוועץ במומחה בעניין זה.

    

  ההסכם שלי עם המעביד הוא על משכורת של 4,000 שקל נטו (כל המסים חלים על המעביד). האם זה הסכום שלפיו יש לחשב לי פיצויי פיטורים?

   

  בהתאם לפסק-דין של בית-הדין הארצי לעבודה, חישוב פיצויי הפיטורים ייעשה לפי השכר ברוטו המשולם לך. מובן שחישוב זה מבטיח לך פיצויים גבוהים יותר. 

   

  פוטרתי אך מעבידי טוען שלא מגיעים לי פיצויים ממנו, כי הפקיד את הכסף מדי חודש בביטוח המנהלים שלי. האם הוא צודק?

   

  נקודת המוצא היא שהפקדה של המעביד בביטוח מנהלים היא על חשבון פיצויי הפיטורים, אך לא במקומם. פירוש הדבר הוא שבהגיע המועד לתשלום פיצויי הפיטורים, יש לחשב את הסכום המגיע ולהפחית ממנו את הסכום שהצטבר בביטוח המנהלים.

  עם זאת, סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר שתשלומי המעביד לביטוח מנהלים יהיו במקום פיצויי הפיטורים, אך זה מותנה בחתימת העובד על הסכמתו לכך בעת קבלתו לעבודה.

   

  אני מעסיק עובדים ומשלם להם את שכרם ברכיב יחיד שקרוי משכורת כוללת, אך בהסכם העבודה נאמר שההפרשות הסוציאליות ייעשו רק על 80% מהשכר. האם כלל זה חל גם על פיצויי הפיטורים?

   

  ההפרדה לשכר המהווה בסיס להפרשות סוציאליות ושכר שאינו כזה היא הפרדה מלאכותית, שאין מאחוריה הבדל מהותי. במקרה זה, כאשר עובד מסיים את עבודתו בתנאים המזכים בפיצויי פיטורים על-פי חוק, הוא זכאי לפיצויי פיטורים לפי 100% של שכרו. כדי ליצור מצב שבו יהיה זכאי לפיצויים רק בגין 80%, יש לקבוע ל-20% הנותרים מאפיין מיוחד, ההופך אותם ממרכיב שכר קבוע למרכיב מותנה. למשל: לכנות אותם החזקת רכב ולהתנות אותם בקיום רשיון נהיגה ורכב פרטי בידי העובד ובעשיית שימוש כלשהו ברכב לטובת המעביד. מובן שאם העובד התפטר בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורים, והמעביד משלם לו פיצויים מנדיבותו, די בפיצויים על בסיס 80% מהשכר, שהרי לפי החוק הוא פטור מלשלם פיצויים.

   

  מה קורה כאשר העובד התפטר אך הוא זכאי לפיצויים מכוח קביעה מפורשת בחוזה העבודה? במקרה זה כדאי לציין במפורש בחוזה שהפיצויים יהיו על בסיס 80% מהשכר, כדי למנוע מחלוקת.

    

  חברי במקומות עבודה אחרים קיבלו פיצויים מוגדלים של יותר מ-100% בעקבות פיטוריהם. האם גם אני זכאי לפיצויים מוגדלים?

   

  החוק קובע כי גובה הפיצויים יעמוד על 100% השכר. תשלומי הפיצויים המוגדלים הם תולדה של הסכמים בין מעבידים לעובדים או בין מעבידים לארגוני עובדים. מעסיקים אינם ששים לשלם פיצויים מוגדלים, ופיצויים כאלה משולמים רק במקרים מיוחדים כמו הסכמים שנקבעו בין ועדים חזקים למעבידים, או בין עובדים בכירים כגון מנכ"לים למעבידים.

   

  אני מועסק במסגרת חוזה אישי וחלק מחברי לעבודה מועסקים במסגרת הסכם קיבוצי. האם אנחנו זכאים לאותן זכויות כמפוטרים ולאותם פיצויי פיטורים?

   

  על-פי חוקי העבודה, כולם זכאים לאותן זכויות כמפוטרים, אך כל אחד ביחס לשנות עבודתו ושכרו. עם זאת, ארגוני עובדים החותמים על הסכמים קיבוציים עם מעסיקים משיגים בדרך-כלל תנאי פיצויים טובים יותר והטבות נוספות למפוטרים. ההישג העיקרי הוא הגבלת זכותו של המעביד לפטר עובדים.

   

  עקב צמצומים פוטרתי לאחר עשר שנות עבודה. האם אני זכאי לפיצוי בגין ימי חופשה ומחלה שצברתי ולא ניצלתי?

   

  ימי חופשה שנתית שנצברו ולא נוצלו יש לפדות בעת סיום העבודה, בהתאם להוראה המופיעה בחוק חופשה שנתית. אין בחקיקה הוראה דומה ביחס לימי מחלה שנצברו ולא נוצלו, ולכן עובד שפוטר, או סיים עבודתו בדרך אחרת, אינו זכאי לפיצוי בגין ימי מחלה שלא ניצל. מצב יחיד שבו משולם פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו הוא בעת פרישה לפנסיה.

   

  הפיצוי במצב זה אינו ניתן מכוח החוק אלא על-פי הסכם העבודה, ולכן לא כל הפורשים לפנסיה נהנים ממנו. הפיצוי נהוג בעיקר במגזר הציבורי, לפי סעיף 33.27 לתקשי"ר, וכן במקומות עבודה נוספים שבהם נכללת זכות זו בהסכם העבודה.

   

  לאחר עשר שנות עבודה הסכמתי להפחתה בשכרי, וכעבור עוד חצי שנה פוטרתי. מהו השכר הקובע לחישוב פיצויי הפיטורים שלי?

   

  בתקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים נאמר: "חלה הפחתה בשכרו של עובד אשר כתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון, יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה". בהתאם לכך, את הפיצויים בגין עשר שנות עבודתך יש לחשב לפי השכר לפני ההפחתה, ורק הפיצויים בגין חצי השנה האחרונה יחושבו לפי השכר המופחת.

   

  לפני חודש וחצי עלה שכרי בהתאם להסכם שנחתם בתחילת השנה, וכעת פוטרתי. האם פיצויי הפיטורים מחושבים לפי השכר האחרון או לפי ממוצע כלשהו?

   

  חישוב השכר הקובע לפיצויי פיטורים נקבע בתקנות פיצויי פיטורים, ולפיהן שכר זה הוא שכרו האחרון של העובד. כלל זה אינו עוסק בשאלה מתי נערך השינוי, ולכן גם אם השינוי קרה רק חודש לפני הפיטורים, השכר האחרון הוא השכר הקובע לצורך חישוב הפיצויים. הסתייגות מכלל זה אומרת: חל בשכרו של העובד שינוי זמני, יחושב השכר האחרון לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור".

   

  שינוי זמני יכול להימשך פרק זמן ארוך, אך כל עוד הוסכם שמדובר בשינוי זמני, יש להתעלם ממנו בעת חישוב הפיצויים. הסתייגות זו נכונה למקרה שבו השכר עלה באופן זמני, וגם למקרה שבו השכר ירד באופן זה. בהסתייגות אחרת, העוסקת רק במקרה שבו השכר ירד באופן זמני, עסקנו בשאלה הקודמת.

   

   

   

   

   

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  שירות התעסוקה. יש לכם זכויות מהעבודה
  מומלצים