שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  קופת גמל לעצמאים: המפלט האחרון

  קופת הגמל לעצמאים, המיועדת גם לשכירים, היא ממסלולי החיסכון המועטים שעוד מעניקים הקלות במס. איך מקבלים הקלות אלו, האם יש צורך בהסכמת המעביד והאם גם פנסיונרים יכולים ליהנות מהם. תשובות לשאלות

  קופת גמל לעצמאים היא תוכנית חיסכון לטווח של 15 שנה. מסלול חיסכון זה הוא מהמסלולים המועטים שעוד נשארו המעניקים הקלות מס בגין הפקדת כספים בו. השם קופת גמל לעצמאים הוא כבר שנים רבות בעל משמעות היסטורית בלבד - הקופה מיועדת לעצמאים ולשכירים. הפקדות של שכיר בקופת גמל לעצמאים משולמות מכיסו של העובד, ללא השתתתפות מעבידו.

   

  איזה הקלות מס מעניק החיסכון בקופת גמל לעצמאים?

   

  בגין סכום שהופקד בקופה ניתן ניכוי ממס, כלומר בעת חישוב המס מוקטנת ההכנסה החייבת בגובה הסכום שהופקד בקופה. לדוגמה: שכיר שמשכורתו החודשית 6,000 שקל, והפקיד בקופה 300 שקל, משלם מס הכנסה כאילו השתכר 5,700 שקל בלבד. ברמת שכר זו המס השולי הוא 27%, כלומר המס הנחסך מגיע ל-81 שקל. עיקרון זה חל גם על עצמאי ביחס להכנסתו החייבת במס.

   

  האם יש הגבלה על גובה ההקלה, או שכל סכום שאפקיד יקנה לי הקלת מס?

   

  כדרכן של הקלות מס, גם להקלה זו גבולות ברורים, הנקבעים לפי גובה ההכנסה. לעצמאי נקבעת הקלת המס לפי הכנסתו החייבת במס. לשכיר נקבעת הקלת המס לפי החלק של משכורתו שבגינו המעסיק אינו מפריש למענו לחיסכון פנסיוני, כלומר אותו חלק של השכר שאינו משמש בסיס לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה. רכיבי השכר הנכללים בקטגוריה זו משתנים ממפעל למפעל, ובדרך כלל נכללים בהם רכיבים כגון החזקת רכב, גמול שעות נוספות ורכיבים נוספים שאינם בשכר הבסיסי. כאשר לשכיר אין ביטוח פנסיוני, כל שכרו נכלל בבסיס לחישוב הקלת המס. בכל מקרה, הן לשכיר והן לעצמאי, ההקלה תחושב על רק על חלק ההכנסה שאינו עולה על 121,200 שקל לשנה (10,100 שקל לחודש). חלק זה של השכר קרוי הכנסה מזכה". על בסיס ההכנסה המזכה, מחושב הסכום המזכה בהקלה באחוז מסוים מסכום זה.

   

  מהו אחוז החיסכון מההכנסה המעניק הקלת מס?

   

  עצמאי רשאי להפקיד בקופת הגמל סכום השווה ל-7% מההכנסה המזכה, ושכיר רשאי להפקיד 5% מההכנסה המזכה. החיסכון החודשי המרבי הוא לפיכך 707 שקל לעצמאי ו-505 שקל לשכיר. עובד שבתחילת שנת המס (כלומר ב-1 בינואר) כבר מלאו לו 50 שנה, זכאי לחסוך בשיעור גבוה ב-50%, כלומר 10.5% לעצמאי ו-7.5% לשכיר, אך לא יותר מהחיסכון המרבי.

   

  אני מבוטח בפנסיה תקציבית, ולכן אין ניכוי משכרי לביטוח פנסיוני. האם פירוש הדבר שמלוא שכרי מהווה בסיס לחיסכון בקופת גמל לעצמאים?

   

  אף שאין ניכוי משכרך, אתה נהנה מזכויות פנסיוניות בגין חלק ממנו, בזכות הפנסיה התקציבית. רק חלק השכר שאינו מקנה לך זכויות פנסיוניות מהווה בסיס לחיסכון בקופת גמל לעצמאיים.

   

  מה צריך לעשות כדי לקבל את הקלת המס?

   

  עצמאי מקבל את הקלת המס במסגרת הדו"ח השנתי שהוא מגיש לפקיד השומה, בגין הפקדותיו באותה שנה. לשכיר יש דרכים אחדות למימוש מטרה זו. הדרך הפשוטה ביותר היא להורות למעבידו לבצע את החיסכון דרך השכר, כלומר בעת חישוב השכר מנוכה מהעובד הסכום המתאים ומועבר לקופת הגמל, ובמקביל ניתנת הקלת המס המתאימה. עובד שמפקיד כספים לקופת גמל על שמו שלא דרך המשכורת יכול להביא אישור על כך למעבידו ולקבל את הקלת המס במשכורת. מובן שגם לשכיר שמורה האפשרות לקבל את הקלת המס במסגרת הדו"ח השנתי לפקיד השומה.

   

  האם שכיר זקוק להסכמת המעביד לפתיחת קופת גמל לעצמאים?

   

  ההפקדה של השכיר בקופת גמל לעצמאים באה רק מכיסו של העובד, ולכן אין צורך בהסכמת המעביד לצעד זה. יחד עם זאת, נחוצה הסכמת המעביד לביצוע החיסכון דרך המשכורת - לא כל מעסיק ערוך לכך, וגם מעסיק שערוך לכך עשוי להגביל את רשימת הקופות שלהן הוא מוכן להעביר את כספי החיסכון. במקרה שהעובד אינו יכול לבצע את ההפקדה בקופה דרך המשכורת, הוא יכול לעשות זאת ישירות, ולקבל את הקלת המס ממעבידו, לפי אישור שיביא לקראת סוף שנת המס, או מפקיד השומה, באמצעות הגשת דו"ח שנתי.

   

  בשנה האחרונה אנו עדים לגל של גזירות בתחום המסים. מי מבטיח לי שהקלת המס הזו לא תבוטל?

   

  אכן, בתקופה של רפורמות במיסוי, שבהן האוצר מגרד את תחתית החבית בניסיונו להכניס מעט שקלים נוספים לקופתו הריקה, אין מקום להנחה שהקלת מס הקיימת היום תתקיים גם בעתיד. בכל אופן, ניתן להניח שההקלה לא תבוטל באופן רטרואקטיבי, ולכן, על עוד לא בוטלה ההקלה כדאי ליהנות ממנה.

   

  אני פנסיונר בפרישה מוקדמת, כך שאיני שכיר ואיני עצמאי. האם גם אני יכול ליהנות מהקלת מס זו, במיוחד לנוכח הכוונה לבטל את הפטור ממס הניתן לפנסיה מוקדמת?

   

  מלוא סכום הפנסיה המשולם לפנסיונר נחשב כבסיס לחיסכון בקופת גמל לעצמאים, ושיעור הניכוי לקופה הוא בהתאם לכללים לגבי עובד עצמאי, כלומר 7% אם גיל הפנסיונר נמוך מ-50 שנה, ו-10.5% אם הפנסיונר בן 50 שנה ומעלה.

   

  האם לכל אחד כדאי לחסוך בקופת גמל לעצמאים?

   

  אם שכרך או הכנסתך החייבת הם מתחת לסף המס, כלומר למעשה אינך משלם מס הכנסה משום שהקלות מס אחרות שאתה זכאי להן מביאות את גובה המס שלך לאפס, לא תצמח לך הקלת מס נוספת מהחיסכון בקופת גמל לעצמאיים. אם שכרך גבוה מסף המס, נוצרת כדאיות בחיסכון, בזכות הקלת המס המלווה אותו. גובה הקלת המס תלוי בשיעור המס השולי החל עליך, ולכן כדאיות החיסכון הולכת וגדלה ככל שגדל שיעור המס השולי. במילים פשוטות: הקלת מס זו מיטיבה עם בעלי השכר הגבוה יותר משהיא מיטיבה עם בעלי השכר הנמוך.

   

  האם מיסוי רווחים בשוק ההון ובתוכניות חיסכון, שהוטל החל מתחילת שנת 2003 במסגרת הרפורמה במס, חל גם על קופת גמל לעצמאים?

   

  מיסוי חדש זה חל במידה חלקית גם על משיכת כספים מקופת גמל לעצמאים. פטור ממס על רווחים שצברה הקופה ניתן כאשר המשיכה נעשית לאחר שהעמית הגיע לגיל פרישה ותקופת החיסכון היא 15 שנה לפחות, או כאשר העמית הגיע לגיל פרישה, הקופה נפתחה לאחר הגיעו לגיל 60, וחלפו 5 שנים מיום פתיחת הקופה. כאשר המשיכה נעשית שלא בהתאם לתנאים הללו, למשל כאשר חלפו 15 שנה מיום פתיחת הקופה אך העמית טרם הגיע לגיל פרישה, מוטל מס בשיעור 15% על רווחים ריאליים שנצברו בקופה החל מ-1 בינואר 2003.

   

  מי מנהל קופות גמל לעצמאים?

   

  כל הבנקים מציעים קופות גמל לעצמאים, וכך גם חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. כמו כן פעילות קרנות המנוהלות על-ידי יועצי השקעות. הקופות נבדלות באופי הזכויות שהן מעניקות בגין החיסכון ובמדיניות ההשקעה שלהן, ובהתאם לכך נוצר שוני בתשואה השנתית שלהן.

   

  הכותב הוא ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן-טק.

   

   

   

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים