שתף קטע נבחר

מה קרה לכם בזמן ששבתתם? מדריך לעובד השובת

"אם כל השביתות" שתוכננה השבוע נקטעה בעודה באיבה, אבל שביתות עוד יהיו; מהן הזכויות והחובות של עובדים ששובתים? האם מותר לאסור שביתה במסגרת חוזה העבודה? מה זאת שביתת מגן ומהי שביתה פוליטית? - מדריך

אילו התקיימה השביתה הגדולה שתכננה ההסתדרות השבוע, מאות אלפי עובדים היו מוצאים עצמם שובתים. בלי קשר לוויכוח המתנהל על השאלה האם יש הצדקה לשביתה, לעובדים ששובתים יש חובות וזכויות שכדאי להיות מודעים להן. בסיועו של דוד שי, מנהל מוקד היישומים בחברת חילן טק, אנחנו מנסים לענות על השאלות הבוערות:

 

האם עובדים ששובתים זכאים לקבל שכר על ימי השביתה?

 

במסגרת חוזה העבודה מתחייב העובד לעבוד ובתמורה חייב המעביד לשלם לו שכר. כאשר העובדים שובתים, חוזה העבודה אינו מתקיים, ולכן העובד אינו זכאי לשכר. כמו בכל מאבק, זהו חלק מהמחיר שהנכנסים למאבק מביאים בחשבון. עם זאת, ההיסטוריה מלמדת ששביתות רבות הסתיימו בהסכמת המעביד לשלם שכר גם בגין תקופת השביתה, כחלק מההתפייסות בסיומו של סכסוך העבודה (אם כי מדיניותם המוצהרת של המעסיקים היא שלא לשלם שכר בעד ימי השביתה, שהרי צעד זה מגדיל מאוד את כדאיות השביתה).

 

ממה מתפרנסים עובדים הנמצאים בשביתה ממושכת ואינם מקבלים שכר? אני אם חד-הורית, ואם תהיה שביתה יהיה לי קשה מאוד להסתדר אם לא אקבל משכורת.

 

אובדן השכר בתקופת השביתה הוא הנשק העיקרי של המעסיק המעוניין בשבירת השביתה. כדי להתגונן מפני נשק זה מנהלת ההסתדרות קרן שביתה", שבה נצברים כספים המאפשרים לה לתת כסף לשובתים כתחליף לשכרם האבוד.

 

ההסתדרות אינה מנדבת פרטים על אורך הנשימה של קרן השביתה, אך מטבע הדברים ברור שהקרן עשויה להיות אפקטיבית כאשר מדובר בשביתה במפעל בודד, אך לא כאשר השביתה מקיפה מאות-אלפי עובדים. במקרה של שביתה ממושכת, נסי לבדוק עם ההסתדרות קבלת סיוע אישי מקרן השביתה.

 

אני עובד קבלן, כלומר עובד של חברת כוח-אדם, המועסק במשרד ממשלתי, ואם תהיה שביתה במשרד שבו אני מועסק לא תהיה לי עבודה. האם אני זכאי לשכר ביום כזה שבו בעל-כורחי איני עובד?

 

כאמור, במסגרת חוזה העבודה העובד מתחייב לעבוד והמעביד מתחייב לשלם לו שכר. כאשר העובד ערוך ומוכן למלא את חלקו בחוזה אך המעביד אינו מסוגל לספק לו עבודה, העובד זכאי לשכר אף שבפועל לא עבד. זו הסיטואציה שבה אתה נמצא, שהרי אינך נמנה עם העובדים השובתים, אלא בטל ממלאכה בעל-כורחך, ולכן אתה זכאי לשכרך גם בימי השביתה.

 

אני עובד קבלן, ולקראת השביתה האחרונה הודיע לי המעסיק שבתקופת השביתה אהיה בחופשה שנתית. האם מותר לו לעשות זאת?

 

כאמור בתשובה הקודמת, בתקופת השביתה חייב הקבלן לשלם שכר לעובדו, אף שאינו נהנה מעבודתו. כדי למזער את נזקו, הוציא אותך הקבלן לחופשה שנתית. בהתאם לפסיקתו של בית-הדין לעבודה, למעסיק נתונה הסמכות לקבוע את מועד החופשה, ובהתאם לחוק חופשה שנתית ניתן להוציא עובד לחופשה קצרה (כזו שאורכה פחות משבוע) גם בהתראה קצרה. עם זאת, ברור שהעובד זכאי להודעה חד-משמעית על מועד תחילת החופשה ועל מועד סיומה. ספק אם הוצאת עובד לחופשה, תוך הנחיה כי על מועדי תחילת החופשה וסיומה הוא ישמע בשידורי החדשות, היא בגדר חופשה שנתית. תשובה חד-משמעית לשאלה זו תינתן בבית-הדין לעבודה, אם יהיה מי שיציג אותה בפניו.

 

ההסתדרות הכריזה שביתה במקום עבודתי, אך אני מעדיף לעבוד ביום הזה. האם עלולות להיגרם לי בעיות עקב כך?

 

ההחלטה להפר שביתה, כלומר להתייצב במקום העבודה חרף החלטתה של ההסתדרות לשבות, היא החלטה עדינה ביותר. ייתכן שאתה נוטה להפר שביתה מסיבות אידיאולוגיות, וייתכן שאתה נוטה לכך כדי למנוע את אובדן השכר בימי השביתה, אך כדאי שתהיה מודע למחירו של צעד זה. הפרת שביתה עלולה להיתקל בהתנגדות מיידית של ארגון העובדים, שינסה למנוע זאת. בהתחשב בכך שבמקומות עבודה מאורגנים יש לארגון העובדים השפעה גם על קידום העובדים, על הרכבן של רשימות המפוטרים ועל גובה שכרו האישי של העובד, הפרת שביתה עלולה להביא לתגובה עתידית של ארגון העובדים. כבר היו מקרים שבהם עובד שנזקק לשירותי ארגון העובדים נדרש להביא הוכחה, באמצעות גליון הנוכחות שלו, שלא הפר שביתה.

 

אני בחודש השמיני להריוני, ועקב שביתה של כל העובדים נוכו משכרי ימי השביתה. האם דמי הלידה שאקבל ייפגעו עקב כך?

 

דמי הלידה מחושבים לפי השכר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו תצאי לחופשת לידה, ולכן החשש שלך מוצדק.

תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) מסייעות ליולדת במצב זה, וקובעות שאם לא שולם ליולדת מלוא שכרה בשלושת החודשים האלה מחמת שביתה, השבתה או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בה, יחושבו דמי הלידה לפי השכר המלא שהיה משולם לה לולא נעדרה מעבודתה.

 

מה זאת "שביתה איטלקית", ומהי "עבודה לפי הספר"?

 

לשני המונחים משמעות זהה: מדובר בשיטת שביתה שבה העובדים אינם נעדרים מעבודתם, אלא משבשים אותה באמצעות הקפדה יתרה על נוהלי העבודה הקבועים. דוגמה לכך היא שביתה של עובדי המכס, שבודקים כל נוסע נכנס במשך זמן רב, לכאורה כדי לוודא שאינו מבריח דבר בכליו, ולמעשה כדי להפוך את הכניסה לארץ לסיוט. בלשונו של בית-הדין לעבודה קרויה שביתה כזו שביתת הקפדה". בשביתה מסוג זה העובדים חשופים פחות לאובדן שכרם בימי השביתה.

 

האם המעסיק יכול להתגונן מפני מצב שבו העובדים באים למקום העבודה אך אינם עובדים בצורה סדירה אלא נוקטים עיצומים: אינם מקבלים קהל, עובדים באיטיות רבה, מסרבים לעבוד שעות נוספות וכדומה?

 

אם העובדים נוקטים שביתה שאינה מלאה, כמו בדוגמאות שבשאלה, אין המעביד חייב לקבל את העבודה החלקית המוצעת לו, וסירובו יהפוך את השביתה החלקית לשביתה מלאה (או שיגרום להפסקת העיצומים).

 

האם המעסיק רשאי להקטין את שכרם של עובדים הנמצאים בשביתה חלקית?

 

לא רק בעת שביתה מלאה, אלא גם בעת שביתה חלקית חוזה העבודה מושעה, ולכן בעד העבודה החלקית שמקבל המעביד הוא אינו חייב לשלם את השכר המוסכם, אלא רק "שכר ראוי". את תשלום השכר הראוי הוא רשאי לדחות עד לקביעה מהו שכר זה על-ידי בית-הדין לעבודה, מבלי שהדחייה תיחשב להלנת שכר.

 

אני עובד בסניף בנק, ובמקום להשבית את כל הבנק החליט הוועד אצלנו להשבית רק את המחשב המרכזי. במצב זה כל העובדים בסניפים אינם שובתים, אך גם אין בהם הרבה תועלת. האם במצב כזה המעביד חייב לשלם שכר לעובדי הסניפים?

 

בטרמינולוגיה של השביתות קרויה שביתה זו בשם "שביתת מוקד". במקרה זה רשאי המעביד להכריז על השבתת מגן ולהשבית כליל את פעולת הבנק, שהרי השבתת המחשב המרכזי משבשת מאוד את עבודתם של כל עובדי הבנק. בישראל השבתת מגן אינה משמשת את המעסיק כנשק התקפי בסכסוך עבודה או כאמצעי ענישה, אלא מאפשרת לו רק התגוננות מפני נזקי השביתה. בעקבות השבתת מגן יהיה הבנק פטור מלשלם שכר לעובדי הבנק השובתים והמושבתים.

 

האם אפשר לכלול בחוזה העבודה סעיף האוסר על העובד לשבות?

 

ככלל לא ניתן לאסור על עובד לשבות, שכן מדובר בזכות יסוד חוקתית (ראו בהמשך), ואולם במסגרת ההסכמים הקיבוציים שעליהם חתומה ההסתדרות נכלל לפעמים סעיף שבו היא מתחייבת לשקט תעשייתי" בתמורה לתנאי שכר ותנאי עבודה שנקבעו בהסכם ומקובלים על שני הצדדים. ההתחייבות לשקט תעשייתי מוגבלת לתקופה שנקבעת מראש. כאשר נפתח ההסכם הקיבוצי מחדש לדיון, סעיף השקט התעשייתי אינו תקף ובמסגרת המשא ומתן לקראת הסכם קיבוצי חדש יכולים העובדים גם לנקוט באמצעי השביתה.

 

האם שביתה נגד תוכנית כלכלית של הממשלה היא שביתה פוליטית", שהלגיטימיות שלה מוטלת בספק?

 

שביתה פוליטית היא שביתה שנועדה להשפיע על המחוקק בתחומים שאין להם קשר עם תחום העבודה. דוגמה לכך היא

שביתה שקיימו הדרוזים בנושא הגולן. בין המעסיקים יש הטוענים כי גם שביתה כנגד הליכי חקיקה בנושאי פנסיה ותעסוקה, שיוזמת הממשלה במסגרת תוכניתה הכלכלית, נחשבת כשביתה פוליטית. בהסתדרות אומרים מנגד כי לא מדובר בשביתה פוליטית, משום שהיא מתקיימת כנגד הליכי חקיקה הפוגעים בזכויות העובדים. בית-הדין הארצי לעבודה שבפניו מונחת סוגיה זו אמור להכריע בה בקרוב.

 

האם אפשר לחוקק חוק שאוסר שביתות?

 

מהתבטאויות שונות של שרים עלול להיווצר רושם שכל בעיה ניתן לפתור באמצעות חקיקה, שאין גבול לכוחו של המחוקק המונחה על-ידי הממשלה, שחקיקה מסוג זה היא תמצית הדמוקרטיה, ושהתנגדות לחקיקה כזו באמצעות שביתה היא בגדר פשע". זהו רושם מוטעה: יש גבולות, פורמליים ובלתי פורמליים, שימנעו מהכנסת לחוקק חוק השולל באופן גורף את חירות השביתה. זכות השביתה נמנית עם זכויות היסוד במשפט העמים, ואין בנמצא אף לא מדינה אחת, שאין משטרה טוטליטרי, שאסרה על השביתה", כתב נשיא בית-הדין הארצי לעבודה (בדימוס) מנחם גולדברג. עם זאת, הכנסת יכולה להטיל הגבלות סבירות על זכות השביתה, ולמעשה כבר עשתה זאת. דוגמה לכך היא חוק יישוב סכסוכי עבודה, המחייב את ההסתדרות לתת הודעה על כוונה לשבות 15 יום קודם לתחילת השביתה, מתוך כוונה שתקופה זו תוקדש למאמצים למניעת השביתה.

 

האם המעביד יכול לגייס עובדי קבלן שיחליפו את העובדים השובתים?

 

סעיף 16 לחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם קובע: "קבלן כוח-אדם לא יעסיק עובדים הבאים במקום עובדים המשתתפים בשביתה ולא יעסיק עובדים במקום עובדים המושבתים עקב השבתה, כל עוד השביתה או ההשבתה מתקיימות". האיסור לשבור שביתה חל על הקבלן ולא על המעסיק בפועל, אך כיוון שאנו חיים במדינת חוק, דומני שדי בו כדי למנוע החלפתם של עובדים שובתים בעובדי קבלן.

 

מהם צווי ריתוק?

 

צווי ריתוק משמשים את הממשלה למניעת שביתה או להפסקתה, באמצעות חיוב השובתים לחזור לעבודה סדירה. הסמכות להוצאת צווי ריתוק ניתנה לממשלה בסעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, שהוחלף על-ידי חוק יסוד: הממשלה. לראשונה עשתה הממשלה שימוש בכלי זה בשנת 1962.

 

צווי ריתוק הם משני סוגים: צווים אישיים, שבהם נקובים שמות העובדים שעליהם חל הצו, וצווים קבוצתיים, שבהם מוגדרים סוגי העובדים שעליהם חל הצו. צו ריתוק פוגע בחירות השביתה, ולכן יש החולקים על עצם ההצדקה לקיומו במדינה דמוקרטית

 

  • מה יקרה לנו במקרה של שביתה כללית

 

חיים דוקלר, משנה לנציבת מס הכנסה, מעריך כי גם במקרה של שביתה כללית לא צפויה החמרה משמעותית בעיצומים במס הכנסה לעומת המצב הנוכחי. מצב זה, כפי שיודעים כל מי שנזקקים לשירותי מס הכנסה, חמור למדי: אין קבלת קהל, אין תיאומי מס, אין ביקורות בעסקים, אין הזמנת נישומים לדיונים על שומה ואין החזרי מס. כמו כן, לא ניתנים אישורים על הכנסה ואין ועדות רפואיות של נכים. נקודות זיכוי שאינן ניתנות על ידי המעביד, אלא על ידי פקיד השומה, מעוכבות.

 

כשנקבל סוף-סוף החזרים ממס הכנסה, האם נפוצה על העיכוב?

 

על-פי דוקלר, מי שמגיע לו כסף ממס הכנסה יקבל, כמקובל, הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 4% לשנה. גם מי שזקוק לתיאום מס כעת, למשל מי שהתחיל לעבוד בשתי עבודות, לא יקבל בינתיים את שיעור המס המופחת - אך בסופו של דבר, אם כי באיחור מרגיז, תקבלו את מה שמגיע לכם.

 

איך אפשר לצמצם את הנזקים שתגרום לנו שביתה בבנקים?

 

מומלץ מאוד להקדים את כל הפעולות ולבצע אותן לפני השביתה המתוכננת. כך, לדוגמא, מי שהזמין צ'קים או כרטיס אשראי והם נמצאים כבר בבנק, כדאי שיגש מיד לקחת אותם. מי שצריך לרכוש מט"ח לקראת נסיעה לחול כדאי שיקדים להצטייד בו ומי שצריך מזומנים בתפקוד היומיומי - שימשוך כמות שתספיק לכמה ימים. למי שיש דברים שאולי יזדקק להם בכספת הבנק, כגון דרכון או כרטיסים, כדאי שיוציא אותם בהקדם.

 

האם הוראות קבע וצ'קים יכובדו במהלך שביתה בבנקים?

 

לא. תשלומי הוראת קבע לא יירדו מחשבונכם וגם צ'קים לא יזכו להתייחסות. עם זאת, בבנקים מבטיחים כי מיד עם תום השביתה הכול יתבצע באופן אוטומטי.

 

תכננו מזמן לצאת לנופש בחול במהלך נובמבר. האם כדאי לבצע את ההזמנה?

 

אם אין לכם עדיין כרטיס טיסה והזמנה לבית מלון, כדאי שתמתינו. אנחנו נמצאים בתקופת חורף, יש מספיק מושבים במטוסים ולא חסרים חדרי מלון. אין סיבה למהר, ומומלץ לחכות ולראות מה קורה בין הממשלה להסתדרות.

 

רכשתי מזמן כרטיס טיסה מוזל, במסגרת מבצע. האם אפשר לבטל אותו כעת, בגלל השביתה?

 

מדובר במצב בעייתי ביותר. בדרך כלל, כרטיסי טיסה מוזלים נמכרים עם הגבלות שונות לגבי ביטול, וכך הדבר הוא לגבי חלק מההזמנות באמצעות האינטרנט. במקרה של ביטול כרטיסים או נופשים מוזלים, נדרשים הלקוחות לא פעם לשלם סכומים משמעותיים ביותר - לפי הכללים שהוצגו בפניהם בעת ביצוע ההזמנה.

 

אם אני נתקע בארץ בגלל השביתה והנופש שלי בחול מתבטל או מתקצר, האם סוכן הנסיעות יפצה אותי?

 

יוסי פתאל, מנכ"ל התאחדות סוכני הנסיעות, אומר כי התאחדות הוציאה לסוכנים הנחייה להחתים את הלקוחות על כך שהם יודעים שעלולה להיות שביתה, ובחתימתם הם מצהירים שלא יתבעו את הסוכן, שאינו צעד לשביתה. בנוסף פנתה ההתאחדות לחברות התעופה והודיעה להם כי הסוכנים מסירים מעליהם אחריות למקרה שלקוח לא ישלם עבור כרטיסי הטיסה שקיבל, מבלי שהצליח לממש אותם. בשבוע שעבר החלו מספר חברות נסיעות לגבות מהלקוחות דמי ביטוח מיוחדים שיגנו עליהם במקרה של שביתה. במקרה כזה, אם לא ניתן יהיה להטיסם, יוחזר הכסף ללקוחות בניכוי סכום של כ-15 דולר עבור דמי ביטוח-טיפול. (דני שדה ודורית בר) 

 

 

 

 

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: שאול גולן
זכויות העובדים
צילום: שאול גולן
מומלצים