שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות

  במקרה של תאונת אמת

  אילו סוגים של תאונות נכללים במושג תאונת עבודה? כמה מקבלים מביטוח לאומי במקרה כזה, והאם חייבים לשלם מס? האם תאונה שמתרחשת בארוחת צהרים במסעדה, על חשבון המעסיק, נחשבת לתאונת עבודה? דוד שי מחברת חילן-טק מסייע להבהיר את התמונה. מדריך

  תאונת עבודה, לא עלינו, יכולה להתרחש בכל יום, מקום ושעה, לכל אחד מאיתנו. היא יכולה להיות קלה או חמורה, למנוע מאיתנו לעבוד לתקופה ממושכת או לחלוף במהרה בלי להשאיר סימן. חוק ביטוח לאומי מתייחס לנושא זה, אך הקשת העצומה של המקרים בהם יכולה תאונת עבודה להתרחש משאירה לא מעט סימני שאלה: מה נחשב לתאונת עבודה ומה לא? מה גובה הפיצוי שנקבל, והאם נפוצה גם על עוגמת הנפש, ולא רק על אובדן ימי העבודה? לצורך הבהרת העניין הסתייענו בדוד שי, ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן-טק, שענה עבורנו על שאלות חשובות בנושא (כאוב) זה.

   

  אילו סוגים של תאונות ומחלות נכללים במושג תאונת עבודה?

   

  המונח התקני, זה המופיע בחוק הביטוח הלאומי, הוא פגיעה בעבודה. במסגרת מונח זה נכללות שתי קטגוריות של פגיעה: תאונת עבודה: תאונה, כלומר אירוע חריג ופתאומי, שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו, או בדרכו הישירה מביתו למקום העבודה ובחזרה; מחלת מקצוע: מחלה שהעובד חלה בה עקב עבודתו או עיסוקו במקצועו. כמחלת מקצוע מוכרת רק מחלה שהוגדרה ככזו בתקנות הביטוח הלאומי.

   

  איך אוכיח שמחלה שחליתי בה היא מחלת מקצוע, כזו שנגרמה לי עקב עבודתי?

   

  בתקנות הביטוח הלאומי מופיעה רשימה ארוכה של מחלות מקצוע. יחד עם זאת, סוגיה זו היתה נושא לדיונים רבים מספור בבית הדין לעבודה, שהוא הגוף המוסמך לדיון בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי. במקרה של ספק, השאלה האם מחלתך היא מחלת מקצוע מצריכה הסתייעות במומחה.

   

  אילו תגמולים משלם המוסד לביטוח לאומי בעקבות פגיעה בעבודה?

   

  בעקבות פגיעה בעבודה משלם המוסד לביטוח לאומי תגמולים בשלושה מסלולים: דמי פגיעה: משולמים כאשר כתוצאה מהפגיעה נעדר העובד מעבודתו באופן זמני; קצבת נכות: משולמת כאשר כתוצאה מהפגיעה הפך העובד לנכה; קצבת תלויים: משולמת לאנשים התלויים בעובד, כאשר הפגיעה גרמה למותו של העובד.

   

  האם עובד זר שנפגע בתאונת עבודה זכאי לדמי פגיעה?

   

  ענף נפגעי עבודה הוא אחד מהענפים המעטים של המוסד לביטוח לאומי שגם עובד זר מבוטח בהם. זכויותיו של עובד זר שנפגע בתאונת עבודה אינן שונות מאלה של עובד ישראלי. יחד עם זאת יש לשים לב: חלק ניכר משכרו של עובד זר מוגדר לעתים כתשלום אש"ל. תשלום זה אינו נכלל בשכר החייב בדמי ביטוח לאומי, ולכן אינו נכלל בשכר שלפיו משולמים דמי פגיעה בעבודה.

   

  מה גובהם של דמי הפגיעה שמשלם המוסד לביטוח לאומי?

   

  החל מחודש יולי 2002 דמי הפגיעה ליום הם 72% משכרו הרגיל של העובד, אך לא יותר מ-72% מהשכר המירבי לניכוי דמי ביטוח לאומי. בעד יום הפגיעה על המעביד לשלם לעובד את שכרו. בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה, שבהם לא היה העובד מסוגל לעבוד, ישולמו דמי פגיעה רק אם העובד לא היה מסוגל לעבוד במשך 12 יום לפחות, נוסף על יום הפגיעה.

   

  מתי העובד זכאי להשלמת דמי הפגיעה למלוא שכרו?

   

  מקומות עבודה שונים מעניקים לעובדיהם, במסגרת הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי, זכות לדמי פגיעה גבוהים מאלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי. במקרים אלה מצטרף אל דמי הפגיעה תשלום נוסף, מהמעביד או מקרן הפנסיה שבה מבוטח העובד.

   

  האם דמי הפגיעה חייבים במס?

   

  דמי הפגיעה חייבים במס הכנסה ככל הכנסת עבודה. כאשר משולמים לעובד רק דמי הפגיעה שמשלם המוסד לביטוח לאומי (ללא השלמה של המעביד) כדאי לעובד לבדוק אפשרות של תיאום מס, שיביא בחשבון את הירידה הזמנית בשכרו. החל מחודש אוגוסט 2003 חייבים דמי הפגיעה גם בניכוי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

   

  מי משלם לעובד את דמי הפגיעה?

   

  ההסדר הבסיסי הוא שהמוסד לביטוח לאומי משלם את דמי הפגיעה ישירות לעובד. לעתים משלם המעביד את דמי הפגיעה לעובד, וגובה אותם מהמוסד לביטוח לאומי.

   

  האם יש הגבלה על משך הזמן שבו משולמים דמי פגיעה?

   

  דמי פגיעה משולמים לתקופה של עד 13 שבועות מיום התאונה. אם העובד איבד את יכולתו לעבוד לתקופה ארוכה יותר, עליו להגיש תביעה לקצבת נכות, המשולמת גם היא על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וגובהה תלוי במשכורתו של העובד בתקופה שקדמה לפגיעה ובאחוז הנכות שנקבע לו.

   

  האם אני רשאי לתבוע ממעבידי פיצוי נוסף על הסבל והנזק שנגרמו לי בעקבות התאונה?

   

  הזכות לדמי פגיעה אינה מבטלת את זכותו של העובד לתבוע, בהתאם לנסיבות, פיצוי נוסף לפי פקודת הנזיקין. יש לשים לב לשוני מהותי בתנאים המזכים בפיצוי. בעוד שהזכות לדמי פגיעה קמה מעצם קרות הפגיעה עקב העבודה, הרי שלקבלת פיצוי לפי פקודת הנזיקין תצטרך להוכיח שהתאונה קרתה עקב מעשה או מחדל של המעביד. בעת חישוב הפיצוי הנוסף מובאים בחשבון דמי הפגיעה שהעובד זכאי להם, כחלק מהפיצוי הכולל שניתן לעובד.

   

  מה קורה במקרה שהפגיעה בעבודה גרמה למותו של העובד?

   

  במקרה זה זכאים קרוביו של העובד התלויים בו (בן זוג, כולל ידוע בציבור, ילדים וקרובים נוספים בהתאם לפירוט המופיע בחוק) לקצבת תלויים חודשית מהמוסד לביטוח לאומי. גובה הקצבה נקבע בהתאם למשכורתו של העובד בתקופה שקדמה לפגיעה, למספר התלויים שהותיר אחריו ולגילו של בן הזוג. גובה הקצבה המרבי שווה ל-75% ממשכורתו של העובד בתקופה שקדמה לפגיעה.

   

  אני מעסיק עובד בן 70 שנה, שמקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי. במהלך העבודה הוא החליק במדרגות ושבר רגל. האם הוא זכאי לדמי פגיעה?

   

  עובד המקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי מבוטח בשני ענפי ביטוח בלבד, וענף נפגעי עבודה הוא אחד מהם. לפיכך, הוא זכאי לדמי פגיעה, בהתאם לכללים החלים על כל עובד אחר.

   

  תוך כדי עבודתי חשתי סחרחורת, נפלתי ונאלצתי להיעדר מהעבודה במשך שבועיים. המעביד לא שילם לי דמי מחלה ושלח אותי למוסד לביטוח לאומי, אך שם סירבו לשלם לי דמי פגיעה בטענה שסחרחורת אינה תאונת עבודה. מה לעשות?

   

  תנאי להכרה בתאונה כבתאונת עבודה היא שהתאונה קרתה עקב העבודה. במקרה שאתה מתאר, אם הסחרחורת לא נגרמה עקב העבודה, הרי שצודק במוסד לביטוח לאומי בטענתו שהפגיעה לא נגרמה עקב תאונת עבודה. במצב כזה אתה זכאי לדמי מחלה, ככל עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה, ואין המעביד רשאי להתחמק מחובתו לשלם לך דמי מחלה.

   

  במקום עבודתי נהוג שבהפסקת הצהרים העובדים יוצאים לארוחת צהרים במסעדות שבסביבה, והמעביד משלם בעד הארוחה. האם תאונה בדרך למסעדה נחשבת לתאונת עבודה?

   

  בהתאם לפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, תאונה שקרתה בעת שהעובד יצא לקנות אוכל (במקום עבודה שבו אין מזנון) היא בגדר תאונת עבודה, גם אם העובד משלם תמורת הארוחה מכיסו.

   

  במהלך יום כיף של מקום העבודה שלי נפגעתי ברגלי ונעדרתי מהעבודה במשך שבועיים. האם אני זכאי לדמי פגיעה?

   

  תשובה: הקריטריון שקבע בית הדין לעבודה בעניין זה הוא הזיקה שבין יום הכיף לבין מקום העבודה. בהתאם לכך נקבע, שתאונה שקרתה ביום כיף שאורגן על-ידי ועד העובדים ומומן על-ידו אינה בגדר תאונת עבודה, ואילו תאונה שקרתה ביום כיף שאורגן על-ידי המעביד, במהלך פעילות שהציע המעביד במסגרת זו, נחשבת לתאונת עבודה.

   

  במהלך עבודתי שברתי יד, והיא היתה בגבס במשך שלושה שבועות. המשכתי לעבוד כרגיל במשך תקופה זו, אך מובן שנגרמה לי אי נוחות רבה. האם אני זכאי לדמי פגיעה?

   

  דמי הפגיעה שמשלם המוסד לביטוח לאומי נועדו להחליף את השכר הנשלל מהעובד כאשר הוא נעדר מעבודתו עקב התאונה. אין בדמי הפגיעה פיצוי על הצער והכאב שגורמת התאונה. לפיכך, במקרה שבו התאונה לא פגעה בשכרו של העובד, הוא אינו זכאי לדמי פגיעה.

   

  בעקבות תאונה בעבודה קבע הרופא שאני רשאי לעבוד רק ארבע שעות ביום. האם אקבל דמי פגיעה שישלימו את שכרי?

   

  במקרה זה תקבל דמי פגיעה יחסיים, על בסיס יום עבודה של שמונה שעות.

   

  אני שרברב עצמאי ונפגעתי בתאונת עבודה. במוסד לביטוח לאומי אמרו לי שאקבל דמי פגיעה רק החל מהיום העשירי. האם זה החוק? מה אפשר לעשות?

   

  חוק הביטוח הלאומי כולל ענפי ביטוח רבים, ואין חביבים מהם על פקידי האוצר כאשר הם באים לקצץ בתקציב. העובדים, שכירים כעצמאיים, משלמים דמי ביטוח לאומי, אך התמורה לדמי ביטוח אלה עוברת קיצוצים שוב ושוב. שאלה זו מחזירה אותנו לקיצוץ שנעשה לפני שבע שנים. כדרכם של קיצוצים, גם קיצוץ זה מבוצע במסגרת חוק ההסדרים, הפעם חוק ההסדרים לשנת 1997, ונקבע בו שלעובד עצמאי לא ישולמו דמי פגיעה, במקרה של תאונת עבודה, בעד תשעת הימים הראשונים שבעדם הוא זכאי לדמי פגיעה. ניסיתי למצוא בדברי ההסבר לחוק ההסדרים נימוק כלשהו, שלפחות יסביר לשואל מדוע נגזרה עליו גזרה זו, אבל אין שם אפילו מלת הסבר אחת בעניין זה.

   

  נפגעתי בתאונת עבודה, וכתוצאה מכך נעשיתי נכה ואיני מסוגל לעבוד. אני מקבל קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, אך קרן הפנסיה שבה הייתי מבוטח מסרבת לתת לי קצבת נכות מטעמה, בטענה שעלי להסתפק במה שאני מקבל מהמוסד לביטוח לאומי. מה זה עסקם? מדוע אינם משלמים לי את המגיע לי?

   

  בהתאם לתפיסת העולם של קרן הפנסיה שבה אתה חבר, תשלום פנסיית נכות מקרן הפנסיה בזמן שאתה זכאי לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי פירושו כפל ביטוח. כפל ביטוח הוא למעשה בזבוז של כספי המבוטח, משום שאין לו צורך בפיצוי כפול על הנזק שנגרם לו, ולכן נקבע בתקנותיהן של קרנות הפנסיה שעובד לא יהיה זכאי לפנסיית נכות כאשר הוא זכאי לקצבת נכות. ניתן לקוות שקביעה זו הובאה בחשבון בחישובים האקטואריים של קרן הפנסיה.

   

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  דוד שי. גם עובדים זרים זכאים
  ביטווח לאומי. סחרחורת אינה תאונת עבודה
  מומלצים