שתף קטע נבחר

ועדת גדיש: להעביר מלוא זכויות הקרקע לרוכש

הוועדה שדנה ברפורמה בניהול הקרקעות ממליצה לשווק את מלוא הזכויות הקיימות על קרקע למגורים לרוכש זכויות היוון מהמינהל. עוד בהמלצות: שינוי מבני במינהל, העברת האחריות על תכנון מתארי למשרד הפנים וזירוז עסקאות באמצעות שומה עצמאית

"קרקע אינה מקור להכנסות המדינה אלא משאב לאומי לפיתוח ולקידום יעדי הממשלה", אמר היום (ד') שר התמ"ת, אהוד אולמרט, בהציגו לראשונה את המלצות ועדת גדיש, שדנה ברפורמה בניהול הקרקעות, במסגרת ועידת ישראל לנדל"ן של "מעריב".

 

הוועדה, בראשה עמד יעקב גדיש ז"ל, ממליצה על שיווק מלוא הזכויות הקיימות על קרקע למגורים לרוכש זכויות היוון ממינהל מקרקעי ישראל. גדיש, שנפטר לפי כחודש, היה בעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר. 

 

אולמרט ציין, כי בשבועות הקרובים ידון ראש הממשלה בהמלצות ולאחר מכן יועברו לאישור הממשלה. לדבריו, הרפורמה נועדה להפוך את ניהול קרקעות המדינה לניהול מקצועי, יעיל ומהיר ושתוצאותיו יבטיחו את ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי הפיתוח ההתיישבות והבינוי.

 

אם אכן יישומו המלצות הוועדה מדובר בשינוי מהותי. הוועדה מציעה שינויים מרחיקי לכת בתחום ניהול הקרקעות, הזכויות עליהן, מבנה המינהל וחלוקה מחודשת של תחומי אחריות על תכנון מתאר. על פי המלצות הוועדה, מינהל מקרקעי ישראל ירכז את פעילותו ב-3 תחומים: רישום מקרקעין, שמירה על הקרקע ושיווק הקרקעות.  

 

קרקע למגורים

 

הוועדה מממליצה על העברת מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות של הקרקע לרוכש, שעד כה רכש זכויות מהוונות על הקרקע מהמינהל, זאת במטרה לנטרל את תלות הרוכש במינהל. לצורך כך ידרש המינהל לצמצם את הפיגור הקיים בהליכי הסדר המקרקעין וברישום זכויות ביותר מ-400 אלף יחדות דיור.

 

קרקע לתעסוקה 

 

תכנון מבצע היוון במגזר העירוני בקרקע המיועדת לתעסוקה כדי לצמצם את מספר בעלי הזכויות הלא מהוונות במגזר זה. המבצע יכלול הערכה מחודשת של נכסים.

 

אחריות התכנון המתארי 

 

האחריות על התכנון המתארי בכל הרמות (ארצית, מחוזית ומקומית) תהיה בידי מינהל התכנון במשרד הפנים, כאשר האחריות על התכנון המפורט תהיה בידי מינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון והרשויות המקומיות. כמו כן, האחריות לביצוע פיתוח תשתיות עירוניות תועבר בהדרגה לרשויות המקומיות.

 

שינוי במבנה המינהל

 

המבנה הסטטוטורי המסורבל של המינהל ישונה, צוות בין-משרדי ידון עם קק"ל וימליץ הצעות בדבר מעמדו הסטטוטורי וסמכויותיו של המינהל. באשר למבנה הפונקציונלי, ממליצה הוועדה כי המינהל יהיה בנוי מ-3 חטיבות: חטיבת השירות, חטיבה עִסקית וחטיבת שמירה על הקרקע.

 

החטיבה העסקית תפעל ב-3 מרחבי פעילות וחטיבת השירות תפעל בסניפים בהתאם לנפח הפעילות שיהיה מעת לעת. מחוזות המינהל יבוטלו. מטה המינהל יכלול את האגפים הבאים: כספים, ייעוץ משפטי, ניהול וארגון ומערכות מידע.

 

שמאות - המינהל יאפשר זירוז עסקאות

 

השומות להן נזקק המינהל יוזמנו ויבוקרו על ידי אגף השמאות במינהל מתוך מאגר שמאים נותני שירות (קיים או שמאים שיבחרו במכרז). גריעה או הוספה למאגר השמאים תעשה בהיוועצות בין שמאי המינהל לשמאי הממשלתי. כמו כן יאפשר המינהל ביצוע מזורז של עסקאות מסוימות על בסיס שומה עצמית שנעשתה על ידי שמאי מקרקעין מטעם המבקש, בכפוף למנגנון בקרה ובדיקה מטעם שמאי המינהל והשמאי הממשלתי. בתום שנה מתחילת יישום המלצה זו יבחן המינהל את ההסדר וישקול את המשך יישומו.

 

המינהל יחדל לפרסם לציבור את מחיר המינימום במכרזיו. השמאי יפקיד את הערכתו לערך הקרקע במכרז לתיבת המכרזים עובר למועד שנקבע להגשת ההצעות. ככלל, תשמש הערכת השמאי את ועדת המכרזים לקביעת מחיר המינימום במכרז. יחד עם זה, המינהל יביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל כללים, כך שתינתן לוועדת המכרזים סמכות לקבוע זוכה במכרז גם אם הגיש הצעה נמוכה מאומדן שומת השמאי.

 

שיטת הקצאת המקרקעין לחכירה

 

עלויות הפיתוח יוגבלו לתקרת האגרות וההיטלים הקבועים בדין. חריגה מתקרה זו תהא טעונה אישורה של ועדת פרויקטים. נציגי המינהל, משרדי השיכון, הפנים והאוצר יהיו חברים בוועדת הפרויקטים. כמו כן, תבוצע חלוקה גיאוגרפית של אזורי הפעילות בין מינהל מקרקעי ישראל למשרד השיכון. משרד השיכון יתכנן תכניות מפורטות ויפתח פרויקטים באזורי עדיפות לאומית, יישובים חדשים, פרויקטים להתחדשות עירונית, ויטפל בפרויקטים לזכאים ולאוכלוסיות מיוחדות. בנוסף, יעניק המינהל הרשאות לתכנון ופיתוח בתחום הרשויות המקומיות, כפי שיוסכם בין הגופים בהתאם ויימנע מלפעול בתחומן .  

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: אלכס קולומויסקי
אולמרט. "קרקע אינה מקור להכנסות"
צילום: אלכס קולומויסקי
צילום: דן בלילטי
יעקב גדיש ז"ל. עמד בראש הוועדה
צילום: דן בלילטי
מומלצים