שתף קטע נבחר

מתי לשכירים מגיע כסף ממס הכנסה? מדריך
יש לכם תוכניות חיסכון? פיקדון בבנק? ניירות ערך או קרנות נאמנות? בעקבות הרפורמה במס, מחויבים החוסכים בתשלום מס. רבים מהמשקיעים אינם יודעים אם הם זכאים לפטור מהמסים עבור הכנסותיהם מריבית, ומה שיעור הפטור שלו הם זכאים. שאלות ותשובות
יש לכם תוכניות חיסכון? פיקדון בבנק? ניירות ערך או קרנות נאמנות? עבור רוב הקוראים, התשובה חיובית. מי מאיתנו אינו מנהל חסכונות בבנקים, בתקווה להרוויח קצת כסף מהריבית.

 

החל משנת 2003, בעקבות הרפורמה במס, מחויבים החוסכים בתשלום מס על רווחיהם. ריבית בתוכנית חסכון צמודה והשקעה בניירות ערך חייבות ב-15% מס. ריבית על חיסכון לא צמוד חייבת במס של 10%. ב-31 לחודש, עוד שלושה שבועות, יחול המועד האחרון להגשת הדוחות למס הכנסה. רבים מהמשקיעים אינם יודעים האם הם זכאים לפטור מהמסים עבור מהכנסותיהם מריבית, ומה שיעור הפטור שלו הם זכאים.

 

לבדיקה אם מגיעים לכם החזרי מס לחצו כאן.

 

רוח מינה גולן, מנהלת מחלקת פיתוח מקצועי ברשות המסים, דרור נגל, מנהל אגף ניירות ערך ונכסים פיננסים בבנק הפועלים, ועופר אוזן מנהל מדור מיסוי באגף, עונים לשאלות נפוצות המתעוררות בקרב החוסכים.

 

מי זכאי לפטור ממס על הכנסות ריבית?

 

לפטור זכאי מי שהגיע לגיל פרישה. לגבי שנת 2004, הגיל נקבע על 65. מלבד זאת, הכנסה נמוכה מקנה פטור נוסף. הכנסה שנתית של עד 50,160 שקל מקנה פטור מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון עד לסכום של 5,280 שקל. פטור בהיקף נמוך יותר ניתן להכנסה של עד 81,360 אלף שקל.

 

מה היקף הפטור עבור הכנסות מריבית בגיל פרישה?

 

כאשר מדובר בזוג, ושניהם הגיעו לגיל פרישה - הפטור הוא לסכום של עד 6,240 שקל. אם מדובר ביחיד, או שרק אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה, הפטור הוא 4,200 שקל.

 

מתי מתבצע החיוב במס על הריבית?

 

החיוב מתבצע ביום העברת הכסף לחשבון העובר ושב (עו"ש). אם יש לכם פיקדון מתחדש, תחויבו רק במועד המשיכה בפועל - בעת שהכסף יוזרם לעו"ש. למי שמגיע פטור מריבית, כדאי לדאוג שפדיון תוכניות יהיה בכל שנה, אם הוא עובר את תקרת הפטור מההכנסה.

 

האם הפטור כולל גם הכנסות מריבית בחסכון של ילדים עד גיל 18?

 

כן. אם להורים מגיע פטור ממס על הכנסות ריבית, הם יקבלו אותו גם עבור חסכונות הילדים.

 

האם הפטור מצטבר? אם היתה לי יתרת הפסד בסיום 2003, האם אוכל להעביר אותה ל- 2004?

 

לא. הפטור ניתן בכל שנה בפני עצמה, ולא ניתן לצבירה. יתרות ההפסד בבנק אינן ניתנות להעברה משנה לשנה. הבנקים מאפסים את סכומי המס ואת יתרות ההפסד בתום שנת המס. לקוח שנוצר לו הפסד הון בשנת 2003 ורווח הון בשנת 2004, יכול להתקזז על המס באמצעות הגשת דוח למס הכנסה בלבד.

 

האם יש קיזוז הפסדים מרווחים בניירות ערך?

 

הבנקים מבצעים קיזוז הפסדים מרווחים רק באותה שנת מס, בעת מכירת נייר ערך. העיקרון הוא כזה: אם יש רווח והפסד באותו חודש - הבנק מקזז. כך גם במקרה שבו יש בחודש מסוים הפסד ובחודשים שאחריו רווח. אבל אם יש בחודש מסוים רווח ואחר כך הפסדים - לא מתבצע קיזוז. הקיזוז מתבצע לגבי ניירות ערך בארץ ובחול, המוחזקים אצל ברוקר בארץ.

 

יש לי ני"ע וחסכונות בכמה בנקים. מה עלי לעשות?

 

בדרך כלל עדיף ללקוח לאחד את הפעילויות שלו בחשבון אחד, על מנת לאפשר קיזוזים במהלך השנה באמצעות הבנק, ולא לחכות להחזר המס ממס הכנסה. בכל מקרה, אם אתה מנהל חסכונות בכמה בנקים, עליך לבקש מהבנקים אישור ניכוי מס במקור לשנת 2004, ולהגיש דוח למס הכנסה. אם ההפסדים בחשבונות השונים עולים על סך הרווחים ונוכה מס במקור, אתה זכאי להחזר מס. 

 

אנחנו עומדים להתחתן. לכל אחד מאיתנו יש תיק ני"ע. מתי כדאי לאחד אותו?

 

עדיף להמתין ולאחד את התיק רק אחרי שינוי המעמד האישי, מכיוון שההעברה בין בני זוג לא יוצרת אירוע מס, בעוד שההעברה לפני היותם נשואים הינה אירוע מס. לעומת זאת, זוג שהתגרש ורוצה לבצע חלוקה של תיק ני"ע בחשבון המשותף, יכול לבצע משיכה של ני"ע בין החשבונות והדבר לא ייחשב לאירוע מס, בתנאי שיש הסכם גירושין.

 

האם ניתן לקזז רווחים והפסדים בין ני"ע הנסחרים בארץ לבין ני"ע זרים?

 

לא. יש שלושה סלי קיזוז במס רווח הון: רווח הון מניע ישראליים, רווח הון מניע זרים ורווח הוא מניע לא סחירים. לא ניתן לבצע קיזוז בין שלושת הסלים הללו, כך שאם הלקוח הרוויח ושילם מס על הרווח מניע ישראלי והפסיד בניע זר, הוא לא זכאי להחזר עבור ההפסד כיוון שמדובר על סלי קיזוז שונים.

 

האם יש פטור על העמלות שנגבות?

 

עמלות ישירות שנכללות בעסקת הקנייה והמכירה, נכללות בחישוב שער העלות ושער המכירה, כך שהרווח המחושב הינו בניכוי עמלות. עמלות עקיפות, הכוללות
דמי ניהול תיק ודמי משמרת, נזקפות לסל הקיזוז של הלקוח לפי אחוז המס של כל סוג נייר. הוצאות מימון, אם היו, לא נזקפות לסל הקיזוז. לקוח רשאי, באמצעות הגשת דוח למס הכנסה, לתבוע הוצאות מימון בגין רכישת ניע, אולם אז שיעור מס רווח ההון יהיה 25% ולא 15%.

 

סופר העובד כעצמאי קיבל פרס כספי ממוסד להשכלה גבוהה. האם הוא חייב במס הכנסה או מע"מ עבור כספי הפרס? האם שלטונות המס מכירים לו בהוצאות שונות, כמו אחזקת הבית שבו הוא כותב, רכישת ציוד כתיבה וכדומה?

 

רו"ח נדב הכהן משיב: אם הסופר יוכל להוכיח לרשויות המס כי הפרס שקיבל מהמוסד להשכלה גבוהה ניתן לו שלא על בסיס מסחרי, ובהנחה שהסופר לא נתן שירותים למוסד, אין בסיס לחייב את הסופר במס הכנסה ובמס ערך מוסף עבור הפרס שקיבל. לגבי השאלה השנייה, כל נישום המשתמש בדירת המגורים שלו לצורכי הפקת הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי לתבוע ניכוי של חלק יחסי מהוצאות הדירה לצורכי מס. בדרך כלל, מקובל לתבוע שיעור שבין 25% לבין 33% מהוצאות הדירה.

 

עצמאי סגר את העסק שלו ונסע לארה"ב למשך שנתיים, שם הוא עובד כשכיר בחברה אמריקנית הרשומה בארה"ב. האם בתקופה זו הוא חייב לשלם מס הכנסה בארץ על משכורתו? האם הוא חייב לשלם ביטוח לאומי כדי לשמור על רצף הזכויות שלו?

 

בדרך כלל, יחיד שמרכז חייו בישראל נחשב לצורכי מס הכנסה כתושב ישראל, גם אם הוא נמצא באופן זמני בחו"ל ומועסק על ידי מעביד זר. במקרה שכזה, ימשיך אותו יחיד להיות מבוטח בישראל, ותחול עליו החובה לשלם דמי ביטוח לאומי בישראל, כמי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי, ואילו בני המשפחה שנחשבים כתושבי ישראל יהיו מבוטחים בביטוח לאומי ובביטוח בריאות.

 

מובן שבמקרה כזה יחולו גם הוראות האמנה למניעת כפל מס, שנחתמה בין ישראל לבין ארה"ב. לעומת זאת, אם מדובר ביחיד שחדל להיות תושב ישראל, הוא לא יהיה חייב בדרך כלל במס בישראל, אך יהיה עליו לשלם תשלום מיוחד לביטוח לאומי, על מנת לשמור את רצף זכויותיו.

 

הדברים הנאמרים בכתבה אינם בגדר ייעוץ מס

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים