שתף קטע נבחר

כפל ביטוח: לא צריך לשלם פעמיים

אזרחים רבים משלמים פעמיים על אותו ביטוח. התופעה קיימת בביטוח נכס ללקוחות שנטלו משכנתא לפני ינואר 2006, ובביטוחי בריאות פרטיים הכוללים מרכיבים מתוכניות השב"ן

איך הייתם מרגישים אם הייתם מגלים ששילמתם בקופה בסופרמרקט על אותו מוצר פעמיים? מן הסתם הייתם מתעצבנים, מרימים טלפון נזעם, ותובעים את כספכם חזרה. זה מרגיז, ובצדק. לכן, קשה להסביר כיצד קורה שרבים מאיתנו משלמים על אותו מוצר פעמיים, ועושים זה את לפחות אחת לחודש מבלי להיות מודעים לכך.

 

מדובר בתופעת כפל הביטוח, שמתרחשת הרבה אצל אלו הרוכשים ביטוחים רפואים וכן בביטוחים הנלווים למשכנתא. בביטוחי נכס, הבעיה נוצרה לפני ינואר 2006 כאשר לקוחות רכשו את הביטוחים הנילווים למשכנתא מהבנק וביקשו בהמשך להעביר פוליסות מחוץ לבנק.

 

בביטוחי בריאות, מבוטחים רבים אינם מכירים את תנאי הפוליסות וזכויותיהם. לכן, נוצר מצב שבו רוכש חלק מהציבור בשוק הפרטי כיסויים המהווים כפל ביטוח.

 

כפל ביטוח בנטילת משכנתא 

 

מי שנוטל משכנתא חייב לבצע ביטוח חיים וביטוח נכס לדירה. עד ראשית שנת 2006 הבנקים חייבו צרכנים בבואם לקחת משכנתא לחתום על פוליסת ביטוח חיים וביטוח מבנה. לקוחות שביקשו להוזיל את עלויות הביטוח שנילוו לתשלום המשכנתא רכשו פוליסות מחוץ לבנק בחברת ביטוח. אלא שבמקרים רבים היה כשל במעבר מידע מחברת הביטוח לבנק, וכך קרה שלקוחות שילמו ומשלמים פעמיים על אותו ביטוח.

 

לדברי גיל רופא, מנכ"ל משותף ב-AMG  מודלים כלכליים, "הבעיה המרכזית היתה והינה מודעות הצרכן לחובת הביטוח, מאחר שהבנק מבצע את החתמת הביטוח ביום מתן ההלוואה. זו הסיבה שרוב הצרכנים 'אולצו' בעבר לחתום על המסמכים. פשוט לא היתה להם ברירה".

 

על פי הערכות כ-15% מבעלי המשכנתאות משלמים כפל ביטוח: פוליסה אחת לבנק ופוליסה שנייה לחברת הביטוח שאליה הסבו הצרכנים את הפוליסה. הבעיה היא שביטוח המשכנתא הנו חלק בלתי נפרד ממהתשלום החודשי של המשכנתא, ולכן לא ניתן לזהות על פי רוב את ההבדלים בתשלומים החודשיים, הלקוח מזהה את הבעיה בדרך כלל בתחילת כל שנה כאשר נשלח אליו הביתה דו"ח יתרות לסילוק שבו מצוין גם מרכיב הביטוח.

 

 

ביטוח בריאות: יש חפיפה

 

בשוק ביטוחי הבריאות קיימות רמות שונות לכיסוי שירותי בריאות מצד קופות החולים וכיסויים הנמכרים על ידי חברות הביטוח הפרטיות. לעיתים לקוחות משלמים על אותו מרכיב ביטוחי ב-2 פוליסות שונות, כשהחשש לכפל ביטוח גובר במקרים בהם מתנות הפוליסות הפרטיות את תגמולי הביטוח בקיומו של כיסוי אחר - ממלכתי.

 

בביטוחי בריאות יש את הרמה הבסיסית שנותנות קופות החולים לכלל תושבי המדינה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כאשר תמורת תשלום נוסף ניתנת רמה משלימה כמו 'מכבי מגן', 'כללית מושלם', 'מאוחדת עדיף' וכו'  למעשה, למעלה מ- 70% מאזרחי מדינת ישראל הם עמיתים בתכניות השב"ן (שירותי בריאות נוספים).

 

כפל הביטוח מתרחש כאשר מבוטח בביטוח משלים של קופת חולים משלם גם בעבור פוליסת בריאות פרטית שרכש על אותם שירותים שמציעה לו הקופה.

 

מה אומרים בבנק ישראל? 

 

על פי הוראות המפקח על הבנקים, יואב להמן, הבנקים מחויבים למסור ללווים מידע על תנאי הביטוחים עוד לפני החתימה על הסכם ההלוואה. כמו כן, על הבנקים להעביר ללווה מידע לפיו עומדת לו הזכות להמציא לבנק פוליסה חיצונית כתחליף לביטוח המבוצע בבנק.

 

בחשבון השנתי שהבנק שולח ללקוחותיו מדי שנה, מופיעה הערה בה מובהר כי יש באפשרות הלקוח לעבור לביטוח חיצוני.  אם הלקוח מתקשר לבנק כחודש לאחר מסירת הפוליסה על מנת לוודא מה קורה עמה, הוא מוודא בכך את השלמת הליך הסבת הביטוח. בהוראות של המפקח נקבעו הגנות ללווה.

 

על פי ההוראות, כל אימת שלקוח מוסר בסניף פוליסה חיצונית, חובה על הבנק למסור ללקוח אישור על כך. אם הפוליסה שנמסרה איננה עונה על דרישות הבנק, הבנק מחויב לשלוח ללקוח ולמבטח הודעה על כך בתוך 14 ימים. עם פקיעתו של ביטוח חיצוני, הבנק מחויב לשלוח ללקוח הודעה לקראת תום שנת הביטוח על פקיעת הביטוח. רק אם הלווה לא המציא לבנק פוליסה חדשה, הבנק רשאי לשוב ולבטחו בעצמו.

 

 

בהלוואות חדשות הניתנות כיום, הביטוחים בהלוואה לא מתבצעים במישרין על ידי הבנק, אלא על ידי סוכנות ביטוח שהיא גוף נפרד מהבנק. התשלום עבור פרמיות הביטוח לסוכנות הביטוח מתבצע באמצעות הוראת קבע נפרדת מהוראת הקבע לתשלום חיובי ההלוואה.

 

משרד האוצר: מבוטח זכאי למידע תוך זמן סביר  

 

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח והמפקח על הבנקים, החל מינואר 2006 אסורה מכירת ביטוח אגב משכנתא ישירות על ידי הבנקים. בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח, גביית פרמיות עבור ביטוח חדש שנרכש אגב הלוואה לדיור החל מינואר 2006, נעשית על ידי חברת הביטוח באופן ישיר או על ידי הסוכנות ולא על ידי הבנק. ביטוח זה והחיוב בגינו נעשים בנפרד מהגבייה בגין ההלוואה לדיור.כמו כן, הדיווחים וההתכתבויות עם המבוטח נעשים על ידי חברת הביטוח באופן ישיר או באמצעות הסוכנות (ולא באמצעות הבנק).

 

בנוסף, מבוטח שמבקש מהבנק מידע כלשהו, לרבות מידע באשר לגובה יתרת ההלוואה שלו, זכאי לקבל אותו תוך זמן סביר. עמדת הפיקוח על הביטוח היא כי על סוכן ביטוח המציע למבוטח לרכוש פוליסת ביטוח חדשה תחת פוליסה אחרת שיש בבעלותו, לסייע ככל שניתן למבוטח בתהליך הרכישה ובתהליך הביטול של הפוליסה הקיימת. זאת, כדי להבטיח שהמבוטח לא יינזק מתהליך החלפת הפוליסה.

 

משרד הבריאות: מודעים לבעיה

 

ומה אומרים במשרד הבריאות על עניין כפל הביטוח? מהמשרד נמסר, כי הם מודעים לבעיה, ולפיכך התקיים לאחרונה דיון בנושא עם האגף לפיקוח על קופות החולים ושב"ן במשרד, והמפקח על הביטוח במשרד האוצר. בעקבות הפגישה עומד להוציא המפקח על הביטוח הנחיות בנושא למבטחים הפרטיים, כך שהביטוחים הפרטיים יציעו למבוטחים תוכנית המתחשבת בזכויות הניתנות במסגרת השב"ן לביצוע ניתוחים פרטיים, בבואם להצטרף לביטוח בריאות פרטי.

 

איך נגן על עצמנו?

 

1. כדאי לבדוק את מרכיבי תשלום המשכנתא. במידה והבנק לא מספק מידע זה עבורכם יש לדרוש מסמך המפרט בדיוק עבור מה אתם משלמים בכל חודש.

 

2. לפני שרצים לשלם עבור ביטוחים רפואים נוספים כדאי לבדוק מהם מכסים והאם קיימים מרכיבים חופפים בין הפוליסות.

 

3 הרשויות צריכות להבהיר לחברות הביטוח שחובתן למסור מידע ללקוחות עבור כיסויים שכבר כלולים בהסדרי חוק ביטוח הבריאות או בביטוח המשלים.

 

4. בכל מקרה כדאי ללקוח להיות עירני למצב של כפל ביטוחים. אחרת, תחוייבו פעמיים.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
משכנתא. פוליסה לבנק ופוליסה לחברת ביטוח
מומלצים