שתף קטע נבחר

החלטת מועצת הביטחון: הנוסח המלא

האם זו הצלחה או כישלון לישראל? קראו את הנוסח האופרטיבי המלא של החלטת האו"ם ושפטו בעצמכם. אגב, אין אפילו מילה אחת על החיילים החטופים להוציא במבוא, שאינו מחייב

להלן הטקסט המלא של החלטת מועצת הביטחון של האו"ם. יש להדגיש כי נושא החיילים החטופים אינו מופיע בהחלטה האופרטיבית, אלא בטקסט המבוא להחלטה בלבד, בנוסח זה:

 

"מועצת הביטחון מדגישה את הצורך בהפסקת האלימות, אך במקביל גם את הצורך לטפל בסיבות שהביאו למשבר הנוכחי, כולל שיחרורם ללא תנאים של החיילים הישראלים החטופים". בסעיפים נוספים קוראת המועצה לשיחרורם של האסירים הלבנונים המוחזקים בישראל ומביעה הערכה לתוכנית "7 הנקודות" של ראש ממשלת לבנון, פואד סניורה. חלק המבוא אינו נחשב למחייב כמו ההחלטה האופרטיבית.

 

וזהו הנוסח המלא של ההחלטה האופרטיבית:  

 

מועצת הביטחון קובעת כי המצב בלבנון מהווה איום לשלום ולביטחון הבינלאומיים, ולפיכך:

 

1. המועצה קוראת להפסקה מוחלטת של הפעולות ההתקפיות, ובעיקר להפסקה מיידית של כל התקפות חיזבאללה והפסקה מיידית של הפעולות הצבאיות מצד ישראל.

 

2. בעקבות הפסקת הפעולות ההתקפיות, קוראת המועצה לממשלת לבנון וליוניפי"ל (כוח האו"ם המוצב בלבנון) לפי ההרשאה בסעיף 11 לפרוש את כוחותיהם בדרום וקוראת לממשלת ישראל, עם החל אותה פרישה, להסיג במקביל את כל כוחותיה מדרום לבנון.

 

3. המועצה מדגישה את חשיבות הגברת השליטה של ממשלת לבנון על כל האדמה הלבנונית, בהתאם להחלטות 1559 ו-1680 והחלקים הרלוונטים בהסכם טאיף, כדי שתוכל לממש את מלוא ריבונותה כדי שלא יהיו כלי נשק ללא הסכמת ממשלת לבנון ולא סמכות אחרת מזו של הממשלה.

 

4. המועצה שבה ומדגישה את חשיבות כיבודו של הקו הכחול (הגבול שנקבע בין ישראל ללבנון).

 

5. המועצה שבה ומדגישה את תמיכתה, כפי שהתבטאה בהחלטות קודמות שלה, בשלמות הטריטוריאלית הריבונית והפוליטית של לבנון בגבולותיה המוכרים מבחינה בינלאומית, כפי שהוגדרו בהסכם שביתת הנשק מה-23 במרס 1949.

 

6. המועצה קוראת לקהיליה הבינלאומית לפעול באופן מיידי כדי להגיש סיוע פיננסי והומניטארי לעם הלבנוני, שיאפשר את השבתם של העקורים, וכן, בהשגחת ממשלת לבנון, פתיחתם מחדש של שדות תעופה ונמלים, בהתאם לסעיפים 14 ו-15. המועצה גם קוראת לקהיליה הבינלאומית לשקול הענקת סיוע נוסף בעתיד לצורך שיקומה ופיתוחה של לבנון.

 

7. המועצה מאשרת כי כל הצדדים אחראים להבטיח שלא יינקטו צעדים כלשהם בניגוד לסעיף 1 העלולים להשפיע באופן שלילי על הניסיון להשיג פתרון לטווח ארוך; גישה הומניטארית לאוכלוסיה אזרחית, כולל מעבר בטוח לשיירות הומניטאריות, או השבתם מרצון ובאופן בטוח של עקורים ופליטים וקוראת לכל הצדדים לעמוד בהתחייבות זו ולשתף פעולה עם מועצת הביטחון.

 

8. המועצה קוראת לישראל ולבנון לתמוך בהפסקת אש קבועה ובפתרון קבע שיתבסס על העקרונות הבאים:

  • כיבודו של הקו הכחול על ידי שני הצדדים.
  • סידורי ביטחון שימנעו את חידוש העימות, כולל הקמת אזור מפורז מחמושים, אמצעי לחימה ונשק להוציא אלה שבאחריות ממשלת לבנון ויוניפי"ל בהתאם להרשאה בסעיף 11, בין הקו הכחול לנהר הליטני.
  • יישום מלא של החלקים הרלוונטים בהסכם טאיף וכן החלטות 1559 ו-1680 הקוראות לפירוקם מנשק של כל הארגונים החמושים בלבנון כך שבהתאם להחלטת הממשלה הלבנונית מה-27 ביולי 2006, לא יהיו כלי נשק או גורמים בעלי סמכות מעבר לאלה של מדינת לבנון.
  • לא ישהו כוחות זרים בלבנון ללא הסכמת ממשלתה.
  • אמצעי לחימה ודומיהם לא יימכרו או יסופקו ללבנון אם לא יאושרו על ידי ממשלתה.
  • ישראל תעביר לאו"ם את כל מפות המוקשים שהותירה בלבנון הנמצאות ברשותה.

 

9. המועצה קוראת למזכיר הכללי, קופי אנאן, לתמוך במאמצים להבטיח הסכמה עקרונית של ממשלות ישראל ולבנון לעקרונות ההסדר ארוך הטווח כפי שהופיעו בפסקה 8, ומביעה רצון להיות מעורבת באופן פעיל.

 

10. המועצה מבקשת מהמזכ"ל לגבש יחד עם השחקנים הבינלאומיים והצדדים הנוגעים לדבר, הצעות ליישום החלקים הרלוונטים של הסכם טאיף והחלטות 1559 ו-1680, כולל פירוק הנשק, וכן לקביעת גבולות לבנון, בעיקר היכן שהם נתונים במחלוקת או שאינם ברורים, וזאת כולל אזור חוות שבעא, ולהציג למועצת הביטחון הצעות אלה בתוך 30 יום.

 

11. במטרה לחזק את כוחו במספרים, ציוד וכן במנדט לפעולה והיקף הפעולה, המועצה מאשרת את הגדלת כוח יוניפי"ל למקסימום של 15 אלף חיילים. הכוח, בנוסף לביצוע תפקידו בהתאם להחלטות 425 ו-426:

א. יעקוב אחר הפסקת הפעולות ההתקפיות.

ב. ילווה ויתמוך בכוחות הלבנונים בעת התפרשותם בדרום, כולל לאורך הקו הכחול, במקביל לנסיגה הישראלית מלבנון בהתאם לפסקה 2.

ג. יתאם את פעולותיו הקשורות לסעיף 11 (ב) עם ממשלות לבנון וישראל.

ד. יסייע להגשת סיוע הומניטארי לאוכלוסיה האזרחית ולהשבתם הבטוחה מרצון של העקורים.

ה. יסייע לצבא לבנון בצעדים להקמת האזור המפורז בהתאם לסעיף 8.

ו. יסייע לממשלת לבנון, לבקשתה, לביצוע סעיף 14.

 

12. בהתאם לבקשת ממשלת לבנון לפרוש כוח בינלאומי כדי לסייע לה לשלוט בכל אדמותיה, יוניפי"ל יוכל לפעול ככל הדרוש באזור פרישת כוחותיו בהתאם ליכולותיו, כדי להבטיח שהאזור לא ישמש לפעולות התקפיות מכל סוג שהוא; לפעול נגד ניסיונות בכוח שנועדו למנוע ממנו למלא את תפקידו בהתאם למנדט ממועצת הביטחון ולהגן על אנשי האו"ם, מתקניו וציודו, להבטיח את ביטחון התנועה של אנשי האו"ם ועובדים הומניטאריים; וכן, מבלי להעניק יחס מועדף לאחריותה כלפי ממשלת לבנון, להגן על אזרחים הנמצאים בסכנה קרובה ומיידית לאלימות פיסית.

 

13. המועצה קוראת למזכ"ל לנקוט אמצעים דחופים שיאפשרו ליוניפי"ל לבצע את תפקידיו כפי שצוינו בהחלטה, קוראת למדינות החברות לשקול ולתרום ליוניפי"ל ולהשיב בחיוב לפניות לסיוע לכוח זה ומביעה את הערכתה הרבה למדינות שתרמו ליוניפי"ל בעבר.

 

14. המועצה קוראת לממשלת לבנון להעמיק את הביטחון בגבולותיה ובמעברי הגבול כדי למנוע כל כניסה ללבנון של אמצעי לחימה ללא אישורה וקוראת ליוניפי"ל בהתאם לנאמר בסעיף 11 לסייע לממשלת לבנון בהתאם לבקשתה.

 

15. המועצה קוראת לכל המדינות לנקוט באמצעים המתאימים כדי למנוע מאזרחיהן או מתוך שטחן או על ידי שימוש בכלי טיס או שיט הנושא את דגלן:

א. מכירה או אספקה ליחיד או ארגון בלבנון של אמצעי לחימה מכל הסוגים, כולל נשק ותחמושת, כלי רכב צבאיים וציוד, וכן חלפים לכל המוזכר, בין אם מוצאם בשטחן או לא.

ב. הענקת סיוע טכני או אימונים לכל יחיד או ארגון בלבנון הקשורים לייצור, תחזוקת או שימוש באמצעים שתוארו בתת פסקה א'. כל זאת לא נוגע לאמצעי לחימה, אימונים או סיוע שאושר על ידי ממשלת לבנון או יוניפי"ל כפי שאושר בסעיף 11.

 

16. המועצה מאריכה את מנדט יוניפי"ל עד 31 באוגוסט 2007 ומביע את כוונתה להעצים את המנדט שלו ולנקוט צעדים נוספים במטרה לתרום ליישום הסכם הפסקת אש קבוע ולפתרון ארוך טווח.

 

17. המועצה מבקשת מהמזכיר הכללי לדווח לה בתוך שבוע על יישום החלטה זו, ובהמשך באופן סדיר.

 

18. המועצה מדגישה את הצורך החשוב להשיג שלום כולל וצודק במזרח התיכון, המתבסס כל ההחלטות הרלוונטיות, כולל 242 ו-338.

 

19. המועצה תמשיך להיות מעורבת באופן פעיל בנושא.  

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: איי פי
מועצת הביטחון
צילום: איי פי
צילום: רויטרס
המזכ"ל אנאן
צילום: רויטרס
צילום רפרודוקציה: חגי אהרון
החטוף אלדד רגב. במבוא
צילום רפרודוקציה: חגי אהרון
צילום: רויטרס
החטוף אהוד גולדווסר. במבוא
צילום: רויטרס
מומלצים