שתף קטע נבחר

משרד המשפטים מעלה את הגמול לדירקטורים חיצוניים

עפ"י התקנות החדשות התשלום לדח"צים ייקבע לפי שווי הנכסים שמנהלת החברה ולא רק לפי היקף ההון העצמי שלה. זאת, במטרה לשים קץ לקיפוח הדירקטורים בשיטת התגמול הנהוגה בעיקר בחברות המנהלות קופות גמל וקרנות פנסיה והשתלמות

משרד המשפטים השלים תקנות חדשות שיסדירו תשלומים גבוהים יותר לדירקטורים החיצוניים (דח"צים) בחברות הציבוריות לפי היקף האחריות הכספית שלהם. זאת, במטרה לבטל את קיפוח הדירקטורים בשיטת התגמול הנהוגה בעיקר בחברות המנהלות קופות גמל וקרנות פנסיה והשתלמות.

 

על פי התקנות החדשות התשלום לדח"צים ייקבע לפי שווי הנכסים שמנהלת החברה ולא רק לפי היקף ההון העצמי שלה. טיוטת התקנות הופצה בימים אלה בין משרדי הממשלה והגופים הנוגעים בדבר. לאחר קבלת ההערות השר דניאל פרידמן יחתום עליהן והן יעברו לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת וייכנסו לתוקף לאחר פרסומן ברשומות.

 

תלונות על קיפוח

משרד המשפטים פעל בעקבות תלונות שקיבל מהשטח על עושק הדירקטורים ומצא שחברות רבות עקפו את הנחיות רשות ניירות ערך והממונה על שוק ההון לתגמל את הדירקטורים לפי כובד האחריות הכספית המוטלת עליהם.

 

על פי התלונות שהתקבלו, החברות שמנהלות את הקרנות (כגון חברות בת של בנקים) מקפחות אותם לאחר שנרשמו תחת ערך פיקטיבי עם הון עצמי בסיסי זעום (1-2 מיליון שקל לחברה).

 

תרגיל חשבונאי זה מאפשר להן לשלם למאות דירקטורים את הגמול הנמוך ביותר המקובל בחברות הבורסאיות, למרות שאחריותם היא בסדר גודל של מאות מיליונים עד מיליארדי שקלים, והם גם מבוטחים על פי היקף אחריותם בפועל.

 

הגמול לדירקטור מורכב מתשלום לכל ישיבה של הדירקטוריון וועדותיו וממענק שנתי. לפי התקנות החדשות יגדל הגמול המשתלם לדח"צים בקרנות עד 400% לעומת התשלום הקיים.

 

תעריפי הדח"צים 

התקנות החדשות מסווגות את החברות ל-5 דרגות לפי ההון עצמי או שווי הנכסים המנוהל (בגוף מוסדי הכולל גם את הקרנות), במקום 4 הדרגות הקיימות המבוססות רק על ההון העצמי. הדרגות הן: (א) עד 32.5 מיליון שקל; (ב) מעל 32.5 מיליון עד 65 מיליון שקל; (ג) מעל 65 מיליון עד 203 מיליון שקל; (ד) מעל 203.1 מיליון עד 1 מיליארד שקל; (ה') מעל 1 מיליארד שקל.

 

הגמול המוצע בתקנות להשתתפות בישיבות יינתן לפי תעריפים שונים לדח"צ רגיל ולדח"צ מומחה, ולכל סוג לפי סכום מזערי ומרבי. טווח התעריפים לדח"צ רגיל הוא בין 915 שקל ל-1,830 שקל בחברות מדרגה א' לבין 1,785 שקל עד 3,169 שקל לישיבה בחברות מדרגה ה'.

 

לדח"צ מומחה מוצעים רק סכומים מרביים בין 2,440 שקל לישיבה עד תקרה שנתית של 36,560 שקל בחברות מדרגה א', לבין 4,225 שקל לישיבה עד תקרה שנתית של 110 אלף שקל בחברות מדרגה ה'. תעריף המומחה ייקבע על פי השכלתו וניסיונו של הדח"צ שמומחיותו חשבונאית ופיננסית או שהוא בעל מיומנות גבוהה בעיסוקי החברה לפי הערכת הדירקטוריון.

 

תעריפי הגמול השנתי (תשלום נפרד) המוצעים נעים בין 15,840 שקל עד 27,420 שקל לכל הדח"צים בחברות מדרגה א', לבין 50,700 שקל עד 82,378 שקל בחברות מדרגה ה'. התשלומים יהיה שווים לכל אחד מסוגי הדח"צים בכל חברה לפי קביעת הדירקטוריון.

 

לשם השוואה, דח"צ רגיל מקבל היום בחברות מהסיווג הגבוה (ה') גמול השתתפות שנע סביב 700 שקל לישיבה וגמול שנתי בסל 13,600 שקל בלבד, שהם כשליש עד רבע מהתעריפים שבתקנות החדשות. כל הסכומים מתעדכנים לפי עליית המדד. התעריפים החדשים יחולו על הדח"צים המכהנים בתנאי שיאושרו באסיפה הכללית בכל חברה בתוך 4 חודשים מכניסתם לתוקף.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
דירקטורים חיצוניים - יתוגמלו לפי שווי הנכסים שמנהלת החברה
צילום: מיכאל קרמר
מומלצים