שתף קטע נבחר

יש לי שאלה

איפה קונים קרנות נאמנות, אני שונא סיכון - באיזה קרן כדאי להשקיע, איזה מס אשלם על רווחים מקרנות נאמנות ואיפה אני יכול לבדוק את ביצועי הקרן שלי - התשובות לשאלות אלה ואחרות בכתבה שלפניכם

1. מאיזה סכום ניתן לרכוש קרנות נאמנות?

 

רכישת קרן נאמנות מתבצעת ע"י רכישת יחידות השתתפות. הסכום המינימלי להשקעה בקרן הוא מחיר יחידת השתתפות אחת. אין הגבלת סכום מקסימלי להשקעה ולמעשה ניתן להשקיע בקרן נאמנות כל סכום שבוחרים ללא חשש מביצוע חלקי.

 

מכיוון שאין הגבלה על גובה ההשקעה, קרן נאמנות עדיפה לחוסכים המעוניינים להפקיד סכום כסף לא גבוה, מדי חודש. מי שינסה להשקיע סכומי כסף לא גדולים מדי חודש במניות למשל, ייאלץ לרוב לשלם עמלות מינימום על קנייה ומכירת ניירות ערך. לעומת זאת מחיר הקניה של קרן נאמנות מגלם בתוכו את כל העמלות, ולא מוטלת עליה עמלות מינימום.

 

2. כיצד ניתן לרכוש קרן נאמנות?

 

רכישת קרן נאמנות אפשרית באמצעות כל הבנקים וחברי הבורסה השונים. את הרכישה ניתן לבצע במספר דרכים: פניה אישית או טלפונית לפקיד/יועץ ההשקעות בסניף הבנק, או דרך אתר האינטרנט של הבנק אליו אתה שייך. ניתן לרכוש את הקרנות גם באמצעות בתי ההשקעות החברים בבורסה. לכל קרן נאמנות יש שם ומספר קרן, באמצעותם ניתן לזהות את הקרן ולבצע את הרכישה.

 

3. אילו נתונים יש להביא בחשבון עם קניית קרן נאמנות?

 

א. סוג הקרן - יש לבדוק את מדיניות ההשקעה של הקרן כגון מניות/ אגרות חוב/ מטבע חוץ וכד'.

ב. שיעור ההוספה - יש לבדוק את הפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה, ככל שההפרש גבוה יותר אזי שיעור ההוספה ועלויות רכישת נכסי הקרן גבוהים יותר וכדאיות רכישת הקרן יורדת.

ג. דמי ניהול - ככל שדמי הניהול גבוהים יותר כדאיות רכישת הקרן יורדת.

ד. ביצועים - חשוב לברר את המוניטין של מנהל הקרן ואת התשואה שהשיגה הקרן בשנים האחרונות לעומת קרנות אחרות מסוגה.

ה. היקף נכסי הקרן - ככול שהיקף נכסי הקרן גבוה יותר כך גמישות מנהלי הקרן נמוכה יותר. לכן במקרים רבים קרנות קטנות עדיפות על פני קרנות גדולות.

 

עלות ההשקעה בקרן נאמנות מורכבת משתי עלויות נפרדות:

א. שיעור ההוספה - מורכב ברובו מהפרש המחירים בין קניה למכירת יחידת השתתפות בקרן. משולם עם קנייה ומכירת קרן, ללא קשר למשך ההחזקה בקרן.

ב. דמי ניהול - שכרם של מנהל ונאמן הקרן, מחושב כאחוז מהסכום המושקע בקרן. משולם בהתאם למשך ההחזקה בקרן.

  

4. מהו הסיכון הגלום בקרן נאמנות?

 

הסיכון הגלום בקרן נאמנות הוא הסיכון הגלום בניירות הערך שהיא מחזיקה. כלומר הסיכון נגזר ממדיניות ההשקעה של הקרן, שכן הסיכון באגרות חוב ממשלתיות נמוך משמעותית מהסיכון הטמון במניות או באופציות.

 

5. כיצד ניתן לדעת מהם ביצועי הקרן?

 

ביצועי הקרנות (התשואה שעשתה הקרן בתקופה מסוימת – יום, חודש, מתחילת השנה וכו') מתפרסמים במקומות רבים: באתר הבורסה, באתר מנהל הקרן, באתרים כלכלים ובעיתונים היומיים.

 

6. מי ערב לכך שמנהל הקרן משתמש בכספים שהפקדתי בקרן על-פי המדיניות המוצהרת?

 

לכל קרן יש נאמן שתפקידו לדאוג לכך שמנהל הקרן פועל על פי המדיניות, עליה הצהיר בתשקיף. בנוסף דואג הנאמן לכך שלא ייווצרו ניגודי עניינים בין מנהל הקרן ללקוחות שהפקידו כספים בקרן. בכך שומר הנאמן שמנהל הקרן לא ישתמש לצרכיו בכספי הקרן. למעשה, הכסף של הלקוחות נמצא בשליטת הנאמן, ומנהל הקרן הוא בעל הסמכות להשקיע את הכספים.

 

7. האם ניתן להשקיע בכל אפיק באמצעות קרן נאמנות?

 

בישראל קיימות יותר מ-1,000 קרנות נאמנות דרכן ניתן להשקיע כמעט בכל אפיק השקעה שקיים בעולם. קיימות קרנות המתמחות במטבעות זרים, בנפט, בזהב, קרנות המתמחות במניות, בארץ ובעולם, וקרנות המתמחות באפיקים שמרניים כגון אגרות חוב ונכסים שקליים. ישנן גם קרנות בעלות חשיפה מעורבת, למשל למניות ולאג"ח גם יחד.

 

8. מה הם אפיקי ההשקעה העיקריים של הקרנות הנאמנות?

 

רוב הקרנות מתמקדות בהשקעה באגרות חוב של ממשלת ישראל, אגרות חוב של חברות בישראל, קרנות גיאוגרפיות המשקיעות במניות בחו"ל וקרנות המשקיעות באפיקים שקליים.

 

9. מה אוכל לעשות על מנת שלא אקח סיכון כלל. באיזה סוג קרן ניתן להשקיע?

 

קרנות המתמחות באג"ח מדינה וקרנות המתמחות בהשקעה באפיקים שקליים נחשבות לקרנות בעלות פרופיל סיכון נמוך, אולם יש לזכור כי גם בקרנות הסולידיות האלה, יתכן ויש מרכיב מסוים של מניות. למשקיע שלא רוצה כלל חשיפה למניות עדיף לחפש קרנות השייכות לקטגוריה "שקליות טהורות". לרוב בקרנות אלו אין מניות, והן עשויות, לרוב, להעניק תשואה גבוהה מתשואה של פיקדון בבנק.

 

10. האם קרן השתלמות היא סוג של קרן נאמנות?

 

לא. מדובר במוצרים פיננסים שונים לחלוטין, אך מכיוון ששני המוצרים נושאים את המילה "קרנות" נוצר לעיתים בלבול. קרן השתלמות היא מוצר חיסכון לטווח בינוני-ארוך (שש שנים).

 

11. מהי קרן נאמנות פטורה?

 

קרן נאמנות פטורה היא קרן בעלת סיווג מס "פטורה". בקרן כזו, הרווחים וההכנסות פטורים מתשלום מס על ידי הקרן, ולכן הלקוח יחויב במס בשיעור של 20% על רווח ההון הריאלי (הרווח הנומינלי שעשתה הקרן בניכוי עליית המדד) בעת מכירת היחידות.

 

12. מהי קרן נאמנות חייבת?

 

קרן נאמנות חייבת היא קרן בעלת סיווג מס "חייבת", כלומר הקרן חייבת בתשלום למס הכנסה (בניגוד לקרן פטורה שבה המשקיע הוא שמשלם את המס על הרווחים בעת המכירה). הקרן משלמת את המס ישירות לשלטונות המס על פי שיעורי המס החלים על יחידים. התוצאה היא שהמשקיע פטור מתשלום מס בזמן שהוא מוכר את הקרן, מכיוון שהמס כבר שולם על ידי מנהל הקרן.

 

13. לצורך חישוב המס, האם ניתן לקזז הפסדים מני"ע ברווחים מקרנות, ולהיפך?

 

אם יש לכם הפסד הון ממומש, כלומר נייר שמכרתם בהפסד, תוכלו לקזז את ההפסד כנגד רווח הון מניירות ערך בלבד. את פעולת הקיזוז תוכלו לעשות באמצעות קרן נאמנות פטורה (שבה המשקיע הוא שמשלם את המס), אשר נחשבת כנייר ערך לצורכי קיזוז. לעומת זאת, בקרן חייבת (שבה הקרן משלמת את המס) לא ניתן לבצע קיזוז הפסדים.

 

14. האם המס על קרנות נאמנות שונה מהמס על פק"מ (פיקדון קצר מועד) בבנק? כיצד אוכל להשתמש בתבונה בהבדל המיסוי בין האפיקים?

 

המס על קרנות נאמנות פטורות (המוטל על המשקיע), ובהן גם הקרנות השקליות הפטורות, עומד על 20% מהרווח הריאלי. זאת כאשר המס על אפיקים שקליים תחליפיים לקרנות שקליות קצרות, כגון מק"מ או פק"מ, עומד על 15% מהרווח הנומינלי. המשמעות היא שהמס על קרנות גבוה יותר, אך הוא מס על הרווח הריאלי. עובדה זו עשויה להעניק יתרון (בתחום המיסוי) לקרנות שקליות בתקופה בה מדד המחירים לצרכן (האינפלציה) עולה, שכן הרווח הריאלי, עליו מוטל המס, מחושב כרווח של הקרן בניכוי עליית המדד, ואם המדד גבוה ממילא הרווח הריאלי נמוך יותר ולכן גם המס המשולם נמוך יותר.

 

לדוגמא: נניח שנקבל על השקעה בקרן שקלית קצרה ובהשקעה במק"מ תשואה זהה בשיעור של 4% לשנה, ובאותו פרק זמן האינפלציה עלתה ב-2%. בקרן מק"מ נשלם מס בשיעור של 20% על הרווח הריאלי בלבד, כלומר המס של 20% ישולם רק על 2% של רווח ריאלי (התשואה - 4% בניכוי עליית המדד - 2%), ואילו במק"מ (או בפיקדון בבנק) נשלם מס בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי של 4%, כלומר על כל הרווח.

 

15. האם קיים הבדל בין שער הקניה של הקרן ושער הפדיון?

 

כן, ברוב הקרנות קיים הבדל בין שער הקניה לשער הפדיון (מכירה). ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר הפדיון משקף את העמלות: דמי ניהול, דמי הנאמן, שיעור הוספה ועלויות הקניה והמכירה של הנכסים בקרן. לכן, מחיר הפדיון (המכירה) יהיה נמוך יותר ממחיר הקנייה של הקרן.

 

16. מהם סך התשלומים והעמלות שרוכשי היחידות משלמים על השקעה בקרן?

 

רוב העמלות כלולות במחירי הרכישה והפדיון של הקרנות, והמחיר שלקוח רואה הוא המחיר הסופי.

העמלות שנגבות ישירות מנכסי הקרן ומגולמות במחיר, הן:

דמי ניהול – עמלה שגובה מנהל הקרן בתמורה לשירותיו.

שיעור הוספה - עמלה זו נועדה לכסות על חלק מעלות רכישת נכסי הקרן, והיא נפוצה בעיקר בקרנות מנייתיות.

דמי נאמן - עמלה שיעור של 0.1%-0.2% מהיקף ההשקעה, הנגבית עבור נאמן הקרן, אשר תפקידו לפקח על פעולות מנהל הקרן.

עמלות קנייה ומכירה - אלו העמלות שקרן משלמת עבור קנייה ומכירה של ני"ע שהיא מנהלת.

 

עמלות שגבייתן לא נעשית מתוך נכסי הקרן:

דמי משמרת - הבנק גובה מלקוחותיו עמלה בשם "דמי משמרת" "דמי שמירה" או "עמלת תיק ניירות ערך" בשיעור של 0.5%-0.6% לשנה מסכום התיק. דמי המשמרת לא נגבים אך ורק על קרנות הנאמנות, אלא על כל תיק ניירות הערך, (על מניות, אגרות חוב אופציות, תעודות סל וכדומה) וקרנות הנאמנות הן חלק מתיק ההשקעות. חלק מבתי ההשקעות מעניקים שירותי רכישה ומכירת ניירות ערך ללא דמי משמרת.

  

17. ראיתי פרסומים של קרנות נאמנות בהם כתוב כי שער הקניה שווה לשער הפדיון, הייתכן?

 

כן. ייתכנו קרנות בהן מחיר הקנייה שווה למחיר הפדיון, בעיקר בקרנות שקליות שמטרתן להתחרות מול הפיקדונות בבנקים. במקרים אלה מנהלי הקרנות לא גובים שיעור הוספה, ובנוסף עמלות קניית ני"ע מוטלות על חשבון מנהל הקרן (ולא יורדות מנכסי הקרן). במקרה כזה מחיר הקנייה שווה למחיר המכירה.

  

18. כיצד אדע אם מנהל הקרן הצליח להניב תשואה טובה? כיצד ניתן לבחון את ביצועיו?

 

תשואת הקרן מתפרסמת מדי יום באתר האינטרנט של מנהל הקרן, באתר הבורסה ובעיתונים. חשוב להשוות את ביצועי מנהל הקרן לתשואות מדד היחס (בנצ'מרק) המתאים (למשל בקרנות המשקיעות במניות ת"א 25, יש להשוות את ביצועי הקרן לביצועי מדד ת"א 25). בנוסף, כדאי להשוות את ביצועי הקרן שלכם לביצועים של הקרנות המתחרות שהן בעלות אותה מדיניות השקעה ואותו פרופיל סיכון. לדוגמא: תשואה של קרן המתמחה בהשקעה במניות במזרח אסיה לא ניתן להשוות לתשואה של קרן המתמחה באג"ח של ממשלת ישראל. לכל קרן מדיניות השקעה שונה ופרופיל סיכון שונה.

  

19. הוריתי על מכירת יחידות בקרנות נאמנות, מתי מחושב מחיר המכירה?

 

מחיר המכירה לפיו נפדות יחידות בקרן נאמנות מחושב בסוף יום המסחר בבורסה.

  

20. קראתי בעיתונות שמתחילת 2008 ניתן יהיה לרכוש קרנות כספיות. מה חדש בקרנות אלו?

 

קרנות כספיות הן קרנות נאמנות שמטרתן לספק מענה הולם להשקעת כספים בפרופיל סיכון נמוך, לטווח קצר. למעשה, הקרנות הכספיות יתחרו בפיקדונות הבנקאיים. המייחד את הקרנות הכספיות הם דמי ניהול נמוכים במיוחד, ורמת סיכון נמוכה.

  

21. במה השקעה בקרנות הכספיות שונה בפק"מ?

 

על-פי תקנות רשות ניירות ערך, הקרנות הכספיות ישקיעו בפיקדונות קצרים, מק"מ בעל משך חיים ממוצע (מח"מ) של עד 90 ימים ובניירות ערך מסחריים (אג"ח שחברות מסחריות מנפיקות לטווח קצר). השקעות אלו צפויות להעניק לקרנות הכספיות יכולת לתת למשקיע תשואה גבוהה משל הפק"מ, ברמת סיכון נמוכה.

  

22. קניתי יחידות בקרן נאמנות המתמחה באפיק השקלי, ולהפתעתי שווי ההשקעה שלי ירד. האם זה ייתכן?

 

כן, למרות שקרן המתמחה בשקלים היא קרן סולידית, בהחלט ייתכן כי ערך הנכסים בקרן יירד. אין זה מצביע בהכרח על כישלון של מנהל. הירידה בשווי יכולה להיגרם בעיקר משינוי במדיניות ריבית של בנק ישראל ומהרכב הקרן, שכולל לא רק אפיקים שקליים, אלא גם מעט מניות.

 

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם או תחליף לשיקול דעתו של הקורא. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד

 

איך לבדוק מי יותר טוב
מומלצים