שתף קטע נבחר

כמה זה עולה לנו?

כמו לכל מוצר, גם לקרנות הנאמנות יש מחיר. אלו הן העמלות שמשלם הלקוח - דמי ניהול, דמי נאמן, דמי משמרת ועוד. רוב העמלות הן "שקופות" עבור הלקוח הסופי, ומחירי הרכישה והפדיון של הקרנות כבר מגלמים בתוכם את העמלות

קרנות הנאמנות הן מוצר פיננסי לכל דבר, שיש לו, כמובן, גם עלות. נאמן הקרן והמנהל שלה גובים עמלות בתמורה לעבודתם, בעוד שמפיצי הקרנות, כמו הבנקים יגבו מכם דמי שמירה. נפרט להלן את העמלות הכרוכות בהשקעה בקרן נאמנות. רוב העמלות הן "שקופות" עבור הלקוח הסופי, ומחירי הרכישה והפדיון של הקרנות כבר מגלמים בתוכם את העמלות.

  

דמי ניהול – עמלה שגובה מנהל הקרן בתמורה לשירותיו. לרוב, מנהלי הקרנות גובים בין 0.5% ל-3% לשנה מנכסי הקרן, תלוי בהתמחות הקרן. עמלה זו נגבית על בסיס יומי, כלומר היא לא יורדת בפעם אחת, אלא כל יום מנכה מנהל הקרן את החלק היחסי מהעמלה השנתית. שער הקרן המפורסם מדי יום מגלם בתוכו את העמלה ששולמה למנהל הקרן. גם התשואה המפורסמת היא בניכוי דמי הניהול. ניתן למצוא נתונים על דמי הניהול שגובה מנהל הקרן באתר מנהלי הקרנות, באתר הבורסה לני"ע, בתשקיף הקרן המפורסם באתר הבורסה ובעיתונים היומיים.

 

שיעור הוספה - בחלק מקרנות הנאמנות מנהל הקרן גובה עמלה נוספת בשם שיעור הוספה או עמלת רכישה. עמלה זו נועדה לכסות על חלק מעלויות מנהל הקרן, והיא נפוצה בעיקר בקרנות מנייתיות. שיעור ההוספה נע בין 0% ל-1%, והוא משולם באופן חד פעמי, בעת הרכישה, או שהוא מנוכה ממחיר הפדיון. את גובה שיעור ההוספה ניתן למצוא בתשקיפי הקרנות, באתרי האינטרנט של מנהלי הקרנות המובילים ובעיתונות היומית.

 

דמי נאמן - עמלה בשיעור של 0.1%-0.2% מהיקף ההשקעה, הנגבית עבור נאמן הקרן, אותו גוף המחזיק בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות, ומפקח על פעולות מנהל הקרן.

  

דמי משמרת - רוב משקי הבית הפרטיים מנהלים את חשבון ניירות הערך שלהם בבנק. הבנק גובה מלקוחות אלו עמלה בשם "דמי משמרת" או "עמלת תיק ניירות ערך" בשיעור של 0.5%-0.6% לשנה מסכום התיק. דמי המשמרת לא נגבים אך ורק על קרנות הנאמנות, אלא על כל תיק ניירות הערך, (על מניות, אגרות חוב, אופציות, תעודות סל וכדומה) וקרנות הנאמנות הן חלק מהתיק. יש לציין כי חלק מבתי ההשקעות שהינם חברי בורסה, מעניקים גם הם שירותי רכישה ומכירת ניירות ערך, כמו הבנקים, אך הם לא גובים דמי משמרת.

  

עמלת הפצה - בעקבות ועדת בכר מורשים הבנקים לגבות דמי הפצה ממנהלי קרנות הנאמנות. מדובר בעמלה אותה גובה הבנק (המשווק את הקרן ללקוחותיו) מהחברה המנהלת את הקרן. גובהה של עמלת ההפצה נקבע בהתאם לסוג הקרן – מנייתית, אג"ח או שקלית. רוכשי היחידות בקרן לא משלמים עמלה זו, אלא מנהל הקרן משלם אותה לבנק.

  

עמלות קנייה ומכירה - אלו העמלות שקרן משלמת עבור קנייה ומכירה של ניירות ערך. עמלות אלו בדרך כלל נמוכות משמעותית מאותן עמלות שישלמו לקוחות פרטיים עבור קניה ומכירה של אותם ניירות ערך בהם משקיעה הקרן. גם עמלה זו נגבית ישירות מנכסי הקרן, והתשואה המתפרסמת היא כבר בניכוי עמלות אלו.

 

מסים - על רווחים שהניבה הקרן צריך לשלם מס הכנסה. קיימים שני סיווגי מס לקרנות: קרן חייבת וקרן פטורה.

 

קרן חייבת היא קרן נאמנות שחייבת בתשלום למס הכנסה. הקרן היא שמשלמת את המס ישירות לשלטונות המס. התוצאה היא שאם נוצר רווח בעת מכירת הקרן, הוא יהיה פטור ממס, מכיוון שמנהל הקרן כבר שילם את המס בעת שביצע את מכירת ניירות הערך בהן מושקעת הקרן.

  

קרן פטורה היא קרן נאמנות שהרווחים וההכנסות שלה פטורים מתשלום מס ע"י הקרן, וחובת המס מוטלת על הצרכן. בזמן מכירת הקרן, יחויב הלקוח במס בשיעור של 20% על רווח ההון הריאלי. כלומר, רוכשי היחידות לא משלמים מס בכל פעם שמנהל הקרן מבצע עסקה רווחית, אלא רק כאשר הם מוכרים את יחידותיהם.

  

כיצד מחושבים מחירי הקניה והפדיון של הקרן?

שער הקניה של הקרן הוא השער לפיו רוכשים יחידות בקרן, ושער הפדיון הוא המחיר ליחידה לפיו המשקיעים מוכרים יחידות בקרן. שערי הקרנות נקבעים בסוף יום המסחר בבורסה על ידי חישוב שוויים העדכני של הנכסים המוחזקים על ידי הקרן, בניכוי דמי הניהול והוצאות נוספות של הקרן, כשהם מחולקים במספר היחידות שנמכרו. כך מתקבל מחיר הפדיון ליחידה אחת. שווי ההשקעה של משקיע בקרן שווה למחיר המכירה הנקבע בסוף כל יום, כפול מספר היחידות שהוא מחזיק בקרן.

  

אחרי שסקרנו את כל העמלות המוטלות על הקרן, אפשר להבין כיצד מחושבים שערי הקניה ושערי הפדיון, ומדוע קיים הפרש, בחלק מהקרנות, בין מחיר הקניה לבין מחיר הפדיון. שער הקניה מבוסס על שער הבסיס של הקרן. שער הבסיס מחושב בדרך הבאה: שווי נכסי הקרן בתוספת הוצאות רכישה של ני"ע, לחלק במספר היחידות של הקרן. לשער הבסיס יש להוסיף את דמי ההוספה, בהנחה שמנהל הקרן גובה אותם, וקיבלנו את השער לפיו רוכשים יחידה בקרן הנאמנות. שער זה מופיע בפרסומים ובעיתונים כמחיר הקניה.

  

מחיר הפדיון מחושב באופן דומה, אולם יש להפחית ממנו את ההוצאות על מכירת ניירות ערך. ההיגיון במחיר זה – אם מישהו מוכר את יחידותיו, אז מנהל הקרן צריך למכור חלק מנכסי הקרן ולמכירה זו קיימת עלות. מחיר פדיון: שווי נכסי הקרן בניכוי הוצאות מכירה של ני"ע, לחלק במספר היחידות של הקרן.

 

מחיר הקניה או הפדיון המפורסמים מדי יום מגלמים בתוכם את עמלות הקנייה והמכירה שהקרן שילמה.

 

כיצד ניתן לרכוש קרן נאמנות?

יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ניתן לרכוש בכל סניף בנק או אצל חבר בורסה (בתי השקעות). לצורך הרכישה יש לפתוח חשבון ניירות ערך. לא להיבהל, זהו חשבון רגיל, בדיוק כמו חשבון עובר ושב, אלא שבו מתנהלות רק תנועות הקנייה והמכירה של ניירות הערך שבבעלות הלקוח.

 

מידע זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם או תחליף לשיקול דעתו של הקורא. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד

 

 

העמלות כבר מגולמות במחיר הקרן
מומלצים