שתף קטע נבחר

מספר עמלות הבנקים יצומצם ל-68; המסלולים יבוטלו

בנק ישראל הודיע על השלמת השלב הראשון בהערכות ליישום חוק הפיקוח על העמלות הבנקאיות: מספר העמלות יצומצם ל-68 והמסלולים יבוטלו. לבנקים תינתן חצי שנה הסתגלות, כך שהרפורמה תיכנס לתוקף ביוני 2008. הבנקים: "המהלך איננו נחוץ"

מהפכת עמלות הבנקים מעבירה הילוך. המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, שלח היום (ד') לבנקים טיוטא מסכמת של תעריפון העמלות החדש שגיבש, במסגרת הרפורמה המתוכננת בעמלות הבנקים. התעריפון החדש כולל 68 עמלות לעומת 198 עד כה, כאשר חלק מהעמלות בוטלו וחלק אוחדו. כמו כן יבוטלו מסלולי העמלות. הטיוטא תיכנס לתוקף בינואר הקרוב, כשלבנקים תינתן עוד חצי שנה להיערך לכך מבחינה טכנית, כך שבפועל זה ייכנס לתוקף ביוני 2008.  

 

מבנק ישראל נמסר כי "החלטנו ליצור הפחתה ואחידות בשמות ושקיפות של העמלות שמשלמים הלקוחות לבנקים, מתוך כוונה לעזור בעיקר למשקי הבית, ליחידים ולעסקים קטנים (מחזור שנתי של עד מיליון שקל)".

  

כמה עמלות קוצצו, ואילו אוחדו

 

החוק מיישם את המלצותיה של וועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים שהתנהלה בראשות יו"ר הוועדה דאז, חה"כ משה כחלון. במסגרת החוק, הוענקה לבנק ישראל ולפיקוח על הבנקים הסמכות לקבוע רשימה אחידה ושקופה של שירותים בנקאיים שעבורם רשאים התאגידים הבנקאיים לגבות עמלות, ובתוך כך לצמצם באופן ניכר את מספר העמלות. זאת, במטרה לעודד את התחרות במערכת הבנקאית באמצעות הגברת השקיפות של מחירי השירותים הבנקאיים ויכולת ההשוואה של הלקוחות.

 

תבוטל עמלת עריכת מסמכים

בין העמלות העיקריות שבוטלו ניתן לציין את עמלת עריכת מסמכים בגין מסגרות אשראי, עמלת הקצאת אשראי בגין מסגרות אשראי מנוצלות, עמלת תשלום ריבית ודיבידנד, עמלת קניית קרנות נאמנות, עמלת הגבלת אחריות, עמלת רישום פעולה בחשבון עסקי (לעסק קטן ובחשבון מט"ח) ועוד.

 

בבנק ישראל מעריכים, שהרפורמה תוביל לחיסכון של מאות מיליוני שקלים עבור הצרכנים, תגביר את התחרות בין הבנקים ותהווה זרז ללקוחות לעבור מבנק לבנק.

 

בין הדוגמאות הבולטות לשירותים שאוחדו ניתן למנות את כל הפעולות השוטפות בחשבון עו"ש (כ-15 פעולות) שעבור כל אחת מהן נגבתה עד כה עמלה שונה. בתעריפון החדש יהיו שתי עמלות בלבד – עמלה בגין פעולות בחשבון העו"ש באופן ישיר (דרך האינטרנט, הטלפון או המכשירים האוטומטיים) ופעולות בחשבון העו"ש באמצעות פקיד. זאת, ללא הבחנה בין סוגי הפעולות.

 

התחשבות באוכלוסיות חלשות

ביטול עמלת הקצאת אשראי למסגרות לא מנוצלות - עד כה נגבו מלקוח בנוסף לריבית עבור הלוואה, גם עמלת עריכת מסמכים שגובהה נקבע בהתאם לסכום המסגרת, וגם עמלת הקצאת אשראי בסך של כ-4 שקלים לחודש.

 

בתעריפון החדש, לקוח פרטי שלא ניצל את מסגרת האשראי ישלם רק עבור הקצאת האשראי, ואילו לקוח שניצל את מסגרת האשראי (במלואה או בחלקה) ישלם ריבית בלבד.

 

בנוסף, הוחלט להתחשב באוכלוסיות חלשות, אותן ניתן לזהות לפי מספר פעולות בנקאיות מצומם והיעדר כרטיס אשראי. לקוחות אילו משתמשים יותר בשירותי הפקיד בבנק וכך יוצא שדוקא הם משלמים יותר עמלות.

 

במסגרת הרפורמה יחשבו פעולות שיבוצעו על ידם כאילו בוצעו בערוצי הבנק הישירים: אינטרנט, סלולר או טלפון.

 

שיפור נוסף לאזרח הקטן - בוטלה עמלת עריכת מסמכים בהלוואה ליחידים בסכום של עד 50 אלף שקל.

 

ביום רביעי הבא הטיוטה תעבור לוועדה המייעצת לבנק ישראל ובהמשך למשרד המשפטים, ולאחר מכן תצא הוראה מסודרת. לבנקים תינתן כחצי שנה של הסתגלות, כך שהחל מחודש יוני 2008 הרפורמה תצא לפועל. מטרת הרפורמה שיהיה לציבור יותר קל לבצע השוואה של מחירים ושירותים בין הבנקים.

 

גלעד ארדן בירך

צבי לביא מוסיף: יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ גלעד ארדן (ליכוד), יוזם החוק להגבלת עמלות הבנקים, בירך את בנק ישראל על פרסום התעריפון החדש של העמלות, בכך שהמפקח על הבנקים נענה סוף סוף לפניית הכנסת להשתמש בסמכות שהעניק לו המחוקק לטובת הצרכנים לאחר שנים רבות שבהן דאג רק ליציבות המערכת הבנקאית. "זהו יום חשוב לקידום התחרות בענף הבנקאות", אמר, "ועדת הכלכלה בראשותי תמשיך לעקוב אחר יישום החוק כדי להבטיח שהבנקים לא ינסו לפצות את עצמם על אובדן רווחים באמצעות העלאת תעריפי העמלות החדשות".

 

יוזמת החקיקה של ארדן גררה הצעות חוק פרטיות נוספות בנושא של יו"ר הוועדה הקודם, ח"כ משה כחלון (ליכוד), והיו"ר האחרון בכנסת הקודמת, ח"כ אמנון כהן (ש"ס) שהמשיך את הטיפול בנושא העמלות בו החלה הוועדה בראשות ח"כ שלום שמחון (עבודה). שמחון הסדיר עם המפקח על הבנקים הקודם יואב להמן את סלי העמלות, וכהן החל לקדם תיקון בחוק ההגבלים העסקיים שנועד לאפשר לממונה על ההגבלים להכריז על הבנקים כ"קבוצת ריכוז" אם ימשיכו לחקות אחד את השני בהעלאת תעריפי העמלות.

 

כחלון בתקופתו הפך את ועדת הכלכלה גם לוועדת חקירה פרלמנטרית של נושא העמלות והמלצותיה שהתקבלו בברכת המפקח על הבנקים הנוכחי רוני חזקיהו נכנסו לנוסח המשולב של החוק להגבלת העמלות (כתיקון פקודת הבנקאות – שירות ללקוח) מהצעותיהם של ארדן (שקבל את ראשות הוועדה ברוטציה), כחלון וכהן.

 

הבנקים: "המהלך איננו נחוץ"

מאיגוד הבנקים נמסר כי "כפי שאיגוד הבנקים הבהיר בעבר, המערכת הבנקאית תמכה במהלכים של הגברת השקיפות בכל הקשור לעלות השירותים הבנקאים שניתנים ללקוח. לכן, טיפול בסוגיה זו באמצעות חקיקה איננו נחוץ.

 

כמו כן, שינויים רגולטוריים כאלה או אחרים לא ישנו את המציאות שהיתה קיימת עד היום: 90% ממשקי הבית משלמים עד 10 עמלות בנקאיות בלבד.

 

יותר ממחצית ממשקי הבית בישראלי משלמים עבור השירותים הבנקאיים עמלות בסכום של עד 20 שקל בחודש ו-68% ממשקי הבית משלמים עד 40 שקלים לחודש (בממוצע משלם ציבור זה סכום קטן בהרבה). סכומים אלה כוללים את כל השירותים העיקריים שבגינם מחויבים משקי הבית בתשלום עמלות, ולא רק את השירותים הבסיסיים הנכללים ב"סלי העמלות", עליהם הוסכם בעסקת החבילה".

 

הפועלים: "פגיעה קשה בלקוחות"

מבנק הפועלים נמסר בתגובה כי "אנו רואים בהצעה של בנק ישראל שמשמעותה ביטול שיטת המסלולים פגיעה קשה בלקוחות ובקידמה של ניהול חשבון בבנקאות הישראלית, ופגיעה בתחרות בין הבנקים.

 

מדובר בשיטה מתקדמת שאומצה מבנקים מתקדמים בעולם שמהותה תשלום אחד קבוע וידוע מראש עבור סל פעולות מוגדר, במקום חיוב פרטני על סעיפי עמלות רבות. בשל כך, אנו מוצאים את שיטת המסלולים הולמת את הרעיון של פישוט מספר העמלות.

 

יתרה מכן, מדובר במוצר שהלקוח בוחר באופן וולנטרי ובכל חודש חופשי לשנות את בחירתו ולבחור מסלול אחר וזאת ללא תשלום נוסף.

 

לפיכך ביטול השיטה פוגעת בטובת הצרכן ובבחירתו החופשית ובשל כך עומדת בניגוד לכוונת המחוקק ולרוח המהלך כולו".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: אביגיל עוזי
חזקיהו. עושה סדר בעמלות
צילום: אביגיל עוזי
צילום: שאול גולן
אותו שם לעמלות דומות
צילום: שאול גולן
מומלצים