שתף קטע נבחר

מכסים רק נזק ישיר?

לקוח של ביטוח ישיר שהמטבח בביתו הוצף נאלץ להחליף את הריצוף. כשביקש להחליף גם את הריצוף בסלון שגובל במטבח כדי שלא יהיה שינוי בגוון, הוא נתקל בסירוב מצד החברה. בית המשפט קבע כי עליה לממן גם את החלפת הריצוף בסלון מאחר שמדובר בנזק תוצאתי

באחד הימים התפקעה צנרת מחמם המים המהיר במטבחו של יעקב כגן. הצנרת תוקנה, אולם לא לפני שהרצפה הוצפה. לריצוף במטבח נגרם נזק בלתי ניתן לתיקון. היה צורך לרצף את המטבח מחדש.

 

המטבח בביתו של כגן, כמו בדירות רבות בארצנו, גובל בסלון. כגן ביקש לרצף את המטבח במרצפות זהות לאלה שבסלון. אולם מרצפות כאלה לא היו בנמצא. הוא נאלץ לפיכך לרצף מחדש גם את הסלון.

 

כגן היה מבוטח בחברת הביטוח ביטוח ישיר.

 

ביטוח ישיר הסכימה לכסות את עלות החלפת הריצוף במטבח, אולם לא בסלון. אנחנו מכסים רק נזק ישיר, הבהירה ביטוח ישיר לכגן. אכן, הודתה ביטוח ישיר, אירוע ההצפה יצר צורך אמיתי בהחלפת הריצוף בסלון, כדי למנוע הבדלי גוונים בין ריצוף הסלון לריצוף המטבח. אולם צורך זה, לדידה, הוא לא נזק ישיר, אלא נזק תוצאתי לא מכוסה.

 

ההבחנה בין נזקים ישירים לנזקים תוצאתיים אינה פשוטה, קובע השופט ישי קורן מבית משפט השלום בתל אביב. שכן אלה ואלה הם כולם פועל יוצא מאירועה של התאונה.

 

בעניין זה, כבתחומים רבים אחרים במשפט, עניין לנו בשאלות של מידה, מבהיר השופט. ככל שתיקון הנזק באופן נקודתי, יותיר בידי המבוטח נכס פגום בהשוואה לנכס שהיה בידיו לפני קרות מקרה הביטוח, נכון יהיה לקבוע כי יש להרחיב את היקף התיקון כך שהנזק כולו ייחשב כנזק ישיר. תפיסה זו עולה בקנה אחד עם גישת חוק הביטוח הישראלי לפיו "תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח."

 

במקרה של כגן, ממשיך השופט, החלפת הריצוף של המטבח בלבד, תגרום להבדלי ריצוף בין המטבח לסלון. הדירה שבידי המבוטח תמצא פגומה באופן משמעותי ביחס לדירה שהייתה בידו לפני ההצפה. על כן, יש לראות בנזק כולו "נזק ישיר" וביטוח ישיר חייבת לחשב את תגמולי הביטוח באופן שיאפשר למבוטח להחליף את הריצוף במטבח ובסלון כאחד.

 

אולם השופט קורן לא מסתפק בכך. לדעת השופט, כגן זכאי לתגמולי הביטוח אפילו הבדל הגוונים בין הריצוף בסלון לריצוף במטבח מהווה "נזק תוצאתי".

 

לדעת השופט פרשנות נאותה של הפוליסה התקנית, הנוהגת בארץ בכל ביטוחי הדירות מכוח תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, מביאה למסקנה כי כאשר המבוטח בוחר באופציה של תיקון נזקי הדירה, על חברת הביטוח לממן גם תיקון נזקים תוצאתיים.

 

תכלית הפיצוי על פי חוק חוזה הביטוח ועל פי פוליסת ביטוח הדירה היא הבאת הדירה המבוטחת למצב הדומה למצבה ערב קרות הנזק.

 

לפני ההצפה אשר גרמה לנזק, היה למבוטח בית עם ריצוף אחיד בסלון ובמטבח. על חברת הביטוח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח אשר יאפשרו לו להשיב את המצב לקדמותו ולהחליף את הריצוף כך שייהנה מריצוף אחיד בסלון ובמטבח.

 

על כן, פוסק השופט קורן, בין אם מדובר ב"נזק ישיר" ובין אם מדובר ב"נזק תוצאתי", מדובר בנזק המכוסה על ידי פוליסת הביטוח.

 

הכותב הוא עו"ד המתמחה בנושאי ביטוח

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים