שתף קטע נבחר

הקשר השקט של הבנקים

בכירים בבנקים הגדולים - הפועלים, לאומי, דיסקונט, המזרחי והבינלאומי - מסרו במשך שנים מידע חשאי זה לזה על כוונותיהם להעלות את העמלות לציבור - על חשבוננו. הבנקים: "פעלנו לפי החוק"

בבנק ישראל יש עובדת בשם אתי לוי, שאליה מפנים הבנקים את בקשותיהם בנוגע לייקור תעריפי העמלות שאנחנו, האזרחים, משלמים.

 

ב-2007, למשל, שילם הציבור לבנקים עמלות בסכום של 14 מיליארד שקלים. לוי הבחינה בתופעה מעניינת: בקשות לייקור העמלות מגיעות אליה מחמשת הבנקים הגדולים בסמיכות זמנים מוזרה. תחילה נוחת על שולחנה מכתב מבנק ראשון, בתוך יום משגר בנק שני פנייה דומה, ובמקביל מגיעות פניות מבנקים שלישי ורביעי. כך זה עובד כבר שנים. לוי אומנם עובדת במחלקת הפיקוח על הבנקים, אבל גם היא, כמו ועדת החקירה הפרלמנטרית שבדקה לפני שנה את הדמיון המדהים בתעריפי העמלות, לא הצליחה לפענח איך זה קורה.

 

מהיום כל זה משתנה. מסמכים ומידע שהגיעו לידי "7 ימים" מגלים לראשונה את התמונה האמיתית, העגומה, על הדרך שבה פעלו הבנקים הגדולים בנושא הזה וחושפים לציבור עובדות היכולות להסביר כיצד נשמר פעמים כה רבות הדמיון המופלא בין תעריפי העמלות שגובים מאיתנו הבנקים הגדולים, וכיצד מושג התזמון האחיד שבו הם מחליטים להעלות את העמלות.

 

תחקיר "7 ימים" מגלה שהיחסים בין חמשת הבנקים הגדולים - הפועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי והבינלאומי - לא רק שלא היו תחרותיים בנושא העמלות, אלא להפך: שררה ביניהם מערכת של עזרה הדדית, טובות ומחוות, שכללה הזרמת מידע פנימי על אודות כוונות עתידיות להעלות את העמלות.

 

כבר ב-2004 פשטו חוקרי הרשות להגבלים עסקיים על משרדי הבנקים ולקחו לעיון אלפי מסמכים. בחקירותיהם הודו הבנקאים שבמשך שנים קיימו קשר עם מתחריהם, אבל חזרו על הטענה המסורתית של הבנקים שלפיה הכל נעשה באופן חוקי. ברשות להגבלים עסקיים הוחלט לא להגיש כתבי אישום פליליים, אלא לפרסם ממצאים שיוכלו לשמש את הציבור להגשת תביעות ייצוגיות נגד הבנקים בהליך אזרחי. אלה לא פורסמו עד היום. תחקיר "7 ימים" חושף לראשונה מסמכים פנימיים ומידע פרטני על אודות השיחות שקיימו ביניהם האחראים על תחום העמלות בחמשת הבנקים הגדולים.

 

בתגובותיהם הכחישו השבוע לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרחי והבינלאומי מכל וכל את הטענות המתפרסמות בכתבה והדגישו כי תמיד פעלו ופועלים בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק ההגבלים העסקיים. "בניגוד למידע העולה מכתבתכם", נמסר באחת התגובות, "הבנק לא העביר לבנקים אחרים מידע בנוגע לעדכון עתידי של עמלות ולא העביר שום מידע אחר שאינו גלוי ופומבי ואשר העברתו אסורה. הדמיון במחירי העמלות איננו בלתי חוקי ואינו תוצאה של הסדרים כובלים או של העברות מידע בין הבנקים". בתגובה של בנק נוסף הודגש עוד כי "גם בתוצאות חקירת הרשות להגבלים עסקיים אין כל טענה נגד הבנקים על תיאום אסור".

 

  • התחקיר המלא - רק בגיליון סוף השבוע של "ידיעות אחרונות"

 

צילום: ירון ברנר
דמיון מופלא בין עמלות הבנקים
צילום: ירון ברנר
מומלצים