שתף קטע נבחר

"בר רפאלי תקבל פטור מתשלום מס"

כך ייקבע בקרוב בהתדיינות בין רפאלי לרשויות המס. צעד זה עלול לעלות למדינה באובדן הכנסות של מאות אלפי שקלים. לדברי גורמים המעורים בנושא, רפאלי מקימה בימים אלה חברה בחו"ל, כדי לצמצם משמעותית את תשלום המס בישראל

הדוגמנית הבינלאומית בר רפאלי נמצאת בהתדיינות מול רשויות המס בישראל כדי לקבל הכרה כתושבת חוץ לצורכי מס - כך מסר ל-ynet גורם בענף המסוי המצוי בנושא. החלטת הרשויות תקבע האם רפאלי תשלם מס עבור הכנסותיה בישראל ובחו"ל, והאם המדינה תאבדו או תרוויח הכנסות ממס בסכום משוער של מאות אלפי שקלים.

  

 

ההחלטה האם להכיר באזרח ישראלי כתושב חוץ תלויה בכמה קריטריונים, בהם מספר הימים בהם שוהה הנישום בישראל, מקום שהותו בישראל בעת ביקוריו וכן נכסים שהוא מחזיק בישראל ובחו"ל. על פי מדדים אלה, לרפאלי טיעונים רבים התומכים בהכרתה כתושבת חוץ.

 

במידה שרפאלי תקים חברה זרה במדינה שיש לה אמנת מס עם מדינת ישראל, היא יכולה לצמצם באופן משמעותי את תשלום המס בישראל - גם אם עדיין תיחשב כתושבת ישראל לצרכי מס. ייתכן אף שרפאלי נקטה כבר בצעד כזה; לדברי אותו גורם, רפאלי אכן הקימה חברה זרה בסינגפור, ככל הנראה למטרה זו.

 

בשנים האחרונות מבלה רפאלי חלק ניכר מזמנה בבירות האופנה של העולם. על פי ההערכות, היא שוהה בישראל לא יותר מחודשיים וחצי מקסימום ובעת שהותה בארץ היא מתגוררת לרוב בבית הוריה בהוד השרון.

 

שיקול נוסף שעשוי להשפיע על החלטת מס הכנסה, היא העובדה שרפאלי אינה רשומה בסוכנות דוגמניות בישראל, אלא בסוכנויות בחו"ל, בארה"ב ובאירופה.

 

לרשות המסים, באופן טבעי, יש אינטרס שלא להכיר ברפאלי כתושבת חוץ, כדי שלא לוותר על מיסוי הכנסותיה. יש לציין, כי רפאלי אינה מחויבת לקבל אישור רשמי ממס הכנסה, שיכיר בה כתושבת חוץ, והיא יכולה פשוט להצהיר על הכנסותיה בישראל, מתוך הנחה שיש להכיר בה כתושבת חוץ.

 

אולם אם תנהג כך, מס הכנסה עשוי לבקש ממנה למסור מידע גם על הכנסותיה בחו"ל. אם ברצונה להשיג אישור רשמי שיוודא כי היא לא תידרש לשלם מס הכנסה בישראל על הכנסותיה בחו"ל, עליה לפנות מראש לרשויות המס ולבקש הכרה בכך שאינה תושבת הארץ.

 

רשות המסים תטען: מרכז חייה בישראל

"לסיווגה של רפאלי כתושבת ישראל או כתושבת חוץ לצורכי מס משמעות לעניין חיובה או אי חיובה במס בישראל על הכנסותיה מחוץ לישראל", מסבירים עו"ד אורי כליף ועו"ד עדי מנטל ממשרד עורכי דין אורי כליף ושות' המתמחה במיסוי כללי ובמיסוי בינלאומי בפרט.

 

"אם רפאלי היא תושבת חוץ ולא תושבת ישראל, הכנסותיה מקמפיינים ומעבודות דוגמנות מחוץ לישראל אינן חייבות במס בישראל. לעומת זאת, אם רפאלי היא תושבת ישראל, הכנסותיה מחוץ לישראל יילכדו ברשת המס הישראלית ויוטל עליהן מס בשיעור מדורג של עד 45% בשנת 2010".

 

בנוסף, טוענים כליף ומנטל, לסיווגה של רפאלי כתושבת ישראל או כתושבת חוץ תהיה השפעת רוחב על נישומים בעלי אפיונים דומים - למשל דוגמניות נוספות.

 

קריטריונים להכרה כתושב חוץ

לשאלה האם רפאלי עומדת בקריטריונים של תושבת חוץ, משיבים כליף ומנטל: "ראשית, הימצאותה של רפאלי בישראל מעט ימים בכל שנה מעניקה גוון זר לתושבותה, שהרי לא מתקיימות לגביה חזקות השהייה הקבועות בפקודת מס הכנסה, לפיהן אדם הוא תושב ישראל אם הוא שוהה בישראל למעלה מ-183 יום בשנת מס או למעלה מ-141 יום בממוצע בכל שנת מס ביחידת זמן של שלוש שנות מס". עם זאת כליף ומנטל מציינים כי אין הדבר מעיד באופן גורף על תושבותה הזרה של רפאלי.

 

"שנית, אם מרבית הסממנים הכלכליים והחברתיים של רפאלי הם מחוץ לישראל, יש לסווגה כתושבת חוץ על פי מבחן מרכז החיים הקבוע בפקודה, גם אם נותרו לה 'נקודות אחיזה' בישראל, דוגמת: בית הוריה משמש אותה בעת ביקוריה בישראל, אם יש ברשותה כלי רכב, או אם יש לה החזקה בחשבון בנק שמשמש להוצאות הביקורים שלה בישראל", הם אומרים.

 

כליף ומנטל מציינים כי יש סיכוי שרפאלי תסווג כתושבת חוץ ולא כתושבת ישראל אם היא עומדת בקריטריונים הבאים: מתגוררת דרך קבע מחוץ לישראל בבתים שכורים הזמינים לשימושה, רשומה רק בסוכנויות מחוץ לישראל - בארה"ב ובאירופה, מרבית הקמפיינים ועבודות הדוגמנות שלה הם מחוץ לישראל, כל רכושה המהותי נמצא מחוץ לישראל ומקום מרכז חייה הוא מחוץ לישראל.

 

תושבת של איזו מדינה תהיה בר רפאלי?

כליף ומנטל מציינים כי ייתכן שאדם יהיה חסר מעמד של תושבות לצורכי מס: "מבחינה עיונית יכול להיות שאדם יהיה חסר תושבות לצורכי מס, אם כי הדבר לא שכיח. עם זאת, דווקא במקרה של רפאלי, המסתובבת בעולם במדינות רבות שבהן אין היא שוהה זמן מספק כדי לבסס תושבות, נראה שהדבר הגיוני. רשות המסים בישראל תתקשה לקבל טענה מהסוג הזה, אם כי פקודת מס הכנסה בישראל אינה דורשת כתנאי לסיווגו של אדם כתושב חוץ, הוכחת תושבות במדינה ספציפית".

 

עו"ד כליף ועו"ד מנטל מדגישים, כי גם אם רפאלי תסווג כתושבת ישראל לפי הדין הישראלי, ייתכן שלא תהיה חייבת במס בישראל על הכנסותיה מחוץ לישראל, זאת אם היא תושבת מדינה שיש לה אמנת מס עם ישראל. עם מדינות אלה נמנות בין השאר ארה"ב ומדינות רבות באירופה, בהן בריטניה, צרפת, גרמניה, אוסטריה ואיטליה.

 

"על פי דיניה הפנימיים של המדינה הזרה, ועל פי מבחני התושבות הקבועים באמנה, במקרה שהם גוברים על הדין הישראלי, רפאלי עשויה לטעון כי היא תושבת מדינת האמנה ולא תושבת ישראל", אומרים כליף ומנטל. "אם למשל רפאלי תסווג כתושבת ארה"ב לצורכי אמנת המס, הרי שעל אף סיווגה כתושבת ישראל על פי הדין הישראלי, היא לא תחויב במס בישראל על הכנסותיה מחוץ לישראל".

 

לדבריהם, בנסיבות אלו, רפאלי אף יכולה לטעון שגם הכנסותיה מקמפיינים ומעבודות דוגמנות בישראל אינן חייבות במס בישראל בהתאם לסעיף 16 לאמנה בין ארה"ב וישראל. סעיף זה קובע שישראל אינה רשאית למסות את הכנסותיו של נותן שירותים כל עוד אינו שוהה לצורך כך בישראל 183 יום במצטבר או יותר מכך בשנת המס. בסוגייה זו תכריע השאלה האם רפאלי תוגדר כנותן שירותים, או בבדרן ציבורי. יש לציין כי בשנים האחרונות השתתפה רפאלי בקמפיינים לכמה חברות ישראליות, כמו פוקס ומי עדן.

 

בדרן ציבורי או נותן שירותים

לשאלה אילו טענות נגד יכולה לטעון רשות המסים, הם משיבים: "רשות המסים עשויה לטעון שרפאלי נכנסת לקטגוריה של בדרן ציבורי (כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, מוסיקאי, או ספורטאי) לפי סעיף 18 לאמנה. סעיף זה קובע כי ישראל רשאית למסות את הכנסותיה בישראל ללא קשר לתקופה שהותה בישראל, כאמור בסעיף 16 לאמנה.

 

כליף ומנטל מציינים טענה נוספת שתוכל לטעון רשות המסים, ולפיה לרפאלי יש בית קבע בישראל, בית הוריה, הזמין לשימושה ומעניק לה את כל צורכי הקיום שלה בעת שהותה בישראל, וייתכן כי היא מחזיקה בחשבון בנק ואולי אף מפקידה כספים או מנהלת חסכונות בישראל.

 

הרשות עשויה לטעון עוד, כי מרכז האינטרסים הכלכליים של רפאלי נמצא בישראל ולא בחו"ל, החל מהפרסום הרב לו היא זוכה בישראל לעומת פרסומה בחו"ל, ועד למספר החברים הרבים שיש לה בישראל לעומת מספר חבריה במדינות אחרות.

 

מקימים חברה בחו"ל - ולא משלמים בישראל

אחת האפשרויות העומדות לרשותה של רפאלי, וייתכן כאמור שהיא אף עשתה זאת, היא לפתוח חברה זרה בחו"ל (חברת Offshore), שיש לה אמנת מס עם מדינת ישראל ושאינה מחייבת במס הכנסות אלה לפי הדין הפנימי שלה. התוצאה תהיה, כי החברה הזרה לא חייבת במס בישראל, וכן היא לא חייבת במדינה הזרה מכוח הדין הפנימי שלה (למשל מדינה שעל פי הדין הפנימי של אינה מחייבת במס הכנסות שהופקו מחוצה לה ושאינן מתקבלות בה).

 

רק בעת משיכת הרווחים (דיבידנדים) מהחברה הזרה על ידי רפאלי, היא תחויב במס בישראל בלבד. על הכנסה מדיבידנדים היא תחויב בשיעור של 25%, אך תחסוך את מס החברות העומד בישראל על 27%.  

 

מנכ"ל חברת קומפני אקפרס ישראל, המתמחה בהקמת חברות בחו"ל, בוריס טיומקין, סירב למסור ל-ynet האם הקים את החברה המדוברת עבור רפאלי; אך הסביר מדוע פותחים חברה בחו"ל: "אנחנו מקימים חברות ב-40 מדינות, ולא מעניינת אותנו תושבות הלקוחות, אך כדי ליהנות מהטבות המס הם צריכים להיות מוכרים כתושבי חוץ. כמובן שהם צריכים לפני כן להיעזר בייעוץ טוב, ואז בצורה חוקית לחלוטין הם יכולים להקטין אם לא לאפס לחלוטין את המיסוי שלהם".

 

לדבריו, "אם אני בעל מניות פסיבי בחברה זרה, שיושבת למשל בגרמניה או בסינגפור או הונג קונג - החברה מתנהלת שם לבד, משלמת מס חברות במקום בו היא יושבת, ואני כבעל מניות פסיבי מקבל באותה מדינה כסף ומשלם בישראל מס על דיבידנד ולא מס חברות".

 

טיומקין טוען, כי קיימות סיבות נוספות להקמת חברה זרה, למשל להציג חזית מסויימת בחו"ל או כדי להקל על העבודה מול החברות האמריקניות, עם זאת, לדבריו, הטבות במיסוי בינלאומי מהוות כ-40%-50% מהסיבות לפניית לקוחות אל החברה.

 

אמה של בר רפאלי, שהיא גם הסוכנת שלה, סירבה להתייחס לנושא.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
בר רפאלי אינטרנשיונל
צילום: קרן נתנזון
מומלצים