שתף קטע נבחר

יש לי עסק קטן. איזה ביטוח אני צריך? מדריך

היכולת של עסק קטן לספוג נזקים היא נמוכה מאוד. הסיכונים הקיימים הינם רבים ומחייבים מתן מענה הולם. ביטוח העסק הוא מחוייב המציאות אך מדובר במוצר מורכב הדורש מבעל העסק להבין היטב אלו כיסויים הוא צריך לכלול בביטוח מתוך מגוון רחב. בעזרת עו"ד ערן יעקובוביץ', מומחה לדיני ביטוח, ננסה להבין כיצד בוחרים את הכיסוי הביטוחי המתאים

פוליסת ביטוח העסק מורכבת ממספר רב של כיסויים שנותנים מענה ביטוחי לסיכונים שכרוכים בהפעלתו. בין הכיסויים הקיימים בפוליסות העסק, ניתן למצוא ביטוח לתכולה, למבנה, כמו גם ביטוחי אחריות, כגון אחריות חוקית כלפי צד שלישי, אחריות מעבידים וכו' (עליהם נפרט בהמשך).

 

עסק קטן מתאפיין בהון עצמי ומחזור הכנסות נמוכים, לכן גם היכולת של עסק כזה לספוג נזקים היא מאד נמוכה. יש לזכור כי ככל שיכולת ספיגת הנזק של העסק היא נמוכה יותר כך נדרש לו מערך ביטוח נכון, מלא ורחב ככל האפשר, כדי להבטיח את קיומו של העסק לאורך זמן.

 

שיקום במקרה נזק - לא כל כך פשוט

לא מעט בעלי עסקים שמקבלים אשראי מהבנקים מאמינים שבמקרה של נזק הם יוכלו לקבל הלוואה מהבנק לשיקום הנזק, אך כדאי לדעת שאותו בנק ששמח להעניק אשראי לעסקים בריאים ופעילים, לא ימהר להעניק אשראי לעסק שנמצא "על הקרשים" לאחר נזק כבד. כאן נכנס הסכם הביטוח. ההסכם נחתם כאשר העסק הוא עסק חי ופעיל, ומחייב את המבטח לעמוד לצד העסק כאשר העסק נמצא בצרות לאחר שספג נזק.

 

"לעסק הקטן אין יועץ ביטוח, מנהל מחלקת ביטוח או פקיד שממונה על הנושא. כמו כל שאר נושאי ניהול העסק, נמצא תחום זה באחריותו ובטיפולו האישי של בעל העסק" אומר עו"ד יעקובוביץ', מומחה לדיני ביטוח ונזיקין, "סוכן הביטוח צריך לנתח ביחד עם הלקוח את צרכיו, להגיע למסקנה איזה ביטוחים הם הכרחיים וחשובים עבורו ואותם לבצע". יריעת הביטוחים שניתן לרכוש באמצעות שלל המבטחים בישראל, הינה רחבה ביותר ואין אפשרות לפרט באופן קונקרטי את כל ההצעות שקיימות. עם זאת, ננסה לתת כלים בסיסיים להבין את הצרכים הביטוחיים של בעל העסק. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ באופן פרטני עם איש מקצוע על מנת להתאים את הפוליסה לצרכים היחודיים.

 

על מי פוליסת הביטוח אמורה להגן?

הפוליסה אינה מבטחת את מי שלא פורט ברשימת הביטוח. כך לדוגמה, כאשר העסק נמצא בנכס שכור ובחוזה שכירות הנכס (מבנה העסק) נדרש השוכר (המבוטח) לכלול את בעלי הנכס כמבוטח נוסף ולהחיל עליו פרקים מסוימים בביטוח, במידה ושמו לא יוזכר בפרקים המתאימים, הביטוח לא יחול עליו. משמעות הדבר היא שהמבוטח עשוי למצוא את עצמו, באירועים מסוימים, משלם במקום חברת הביטוח בגין הוצאות שנגרמו לבעלי הנכס.

 

בהתאם לכך, יש למסור לסוכן הביטוח אינפורמציה כנה, מלאה ומדויקת אודות בית העסק ולספק מידע על הסכמים עם צד שלישי (כגון בעל הנכס) שיש לו. מומלץ שלא לחתום על הסכם ו/או חוזה, שיש בו ויתור על זכות תביעה או פירעון עקב נזק, ללא קבלת אישור על כך מראש מהמבטחת.

 

מעבר לכך, הרי שיש לציין מי הם בעלי העניין הביטוחי שיצוינו בפוליסה. אלה יכולים להיות גם ספקים, לקוחות, שוכרים, משכירים, חברות בנות ושלובות, נושים ומוטבים, נאמן, מפרק, מנהל עיזבון, אפוטרופוס וכו'.

 

חבל שתשלמו מכיסכם פיצויים

יש לתת תשומת לב מיוחדת ומוקפדת לביטוחי החבויות. הראשונים שבהם הם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים.

 

ביטוח חבות מעבידים מכסה את אחריותו של המעביד כלפי עובדיו, בגין פגיעה גופנית או מוות שייגרמו, חלילה, כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי ועקב העסקתם או עבודתם בשירות המבוטח וזאת מעבר לתשלום שמשלם המוסד לביטוח לאומי.

 

יש לשים לב כי החבות המבוטחת הינה בשל נזקי גוף בלבד. הפוליסה אינה מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לעובד, אף אם נגרמו במהלך עבודתו בעסקו של המבוטח, והיא מכסה את הנזקים הפיזיים. נוסף על כן, הפוליסה מעניקה גם כיסוי עבור הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה שהגיש העובד שנפגע, כנגד המעביד.

 

בעוד בביטוחי הרכוש המבוטח יכול להעריך מהו הנזק המרבי הצפוי לו, ולהתכונן למקרה של נזק, בביטוחי החבויות אין יכולת להעריך מראש את הסיכון הצפוי ובהתאם קיימת מגבלה ביכולת להתכונן לקראתם.

 

בכל הנוגע לביטוח אחריות מעבידים, יש למסור לסוכן הביטוח עיסוקם, מספרם ושכרם של עובדי בית העסק לרבות המנהלים ובעלי המניות. הפרמיה (התשלום) השנתית לביטוח חבות מעבידים, מחושבת לפי מספר העובדים והיא נעה החל מ- 50 שקל נטו לעובדי משרד, מנהלה וכד' ועד 700 שקל נטו לעובדי ייצור, בית מלאכה וכד', מוכפל במספר העובדים. לחילופין, ניתן לקבוע את הפרמיה כשיעור מסויים משכר העבודה השנתי הצפוי (שיטה זולה יותר כשמדובר בעסקים גדולים עם מספר רב של עובדים).

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין פגיעה או נזק בלתי צפויים העלולים להיגרם בתוך תקופת הביטוח כתוצאה מפעילותו של המבוטח לרכוש השייך לצד שלישי או לגופו של כל אדם אשר אינו עובד של המבוטח. אחריותה של חברת הביטוח מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסה. מעבר לכך, הפוליסה מכסה את הוצאות המשפט הסבירות הנדרשות להגנה מפני תביעה שהוגשה נגד המבוטח .

 

"באשר לביטוח צד ג'- גבולות האחריות נעים בין מאות אלפי שקלים, לבין עשרות מיליוני דולרים למקרה ולתקופה" אומר עו"ד יעקובוביץ', "יתכן וגבולות אחריות לביטוח צד שלישי בסך חצי מיליון שקל לעסק שאינו מקבל קהל בחצרותיו והוא מנוהל בתוך דירת מגורים פרטית צמודת קרקע, הנם גבולות אחריות מספקים, אבל ודאי שלא יספיקו לבית מלון, בית קולנוע ואולם שמחות".

 

העובד מעל בכספים? גם לזה יש פיתרון

ביטוחים נוספים שיש לקחת בחשבון ואשר משום מה יש נטייה לוותר עליהם הם ביטוחי הכספים והנאמנות.

 

ביטוח כספים - ישנם מקרים רבים בהם פוליסת העסק, אינה כוללת כיסוי לכסף במצבים מסוימים. כך למשל, בעת הכנת הכספים למשלוח, העברתם לדירות מנהלים ועובדים, כספים המוחזקים בדירות פרטיות וכו'. לפיכך קיימים פתרונות ביטוחיים שמכסים את הנזקים שיכולים להיגרם כתוצאה מסיכונים שכרוכים בשימוש בכספים, שאינם מבוטחים במסגרת פוליסת העסק הרגילה.

 

ביטוח נאמנות עובדים - ביטוח שמטרתו לכסות על נזק כספי שנגרם לבית העסק בעקבות מעילה באמון של העובדים. לרוב, הוא אינו נחשב כחלק מפוליסת ביטוח העסק הסטנדרטית ויש לרכוש אותו בנפרד. הצורך בביטוח זה נולד לאור העובדה כי על אף שביטוח העסק רגיל מכסה על גניבה, פריצה, ושוד, הוא אינו מכסה גניבה שנעשתה בתיאום עם עובד או כשהעובד עצמו גנב.

 

דווקא בעסקים קטנים עם מעט מאד עובדים, יש נטייה של הבעלים לתת אמון בעובדיו ולתת להם סמכויות וגישה חופשית לכספי ונכסי העסק. קרו לא מעט מקרים של חנויות שהיו בהפעלת עובד שכיר, אשר מעל בכספים ונעלם עם פדיון. או משרד עו"ד שהתעורר יום אחד לגלות שמזכירתו הנאמנה שנים רבות, נעלמה ועימה כל כספו לרבות כספים של לקוחות שהיו בנאמנותו.

 

ביטוח אובדן רווחים - ביטוח המקנה כיסוי ביטוחי לנזק עקב הפסקה או הפרעה בתפעול של בית העסק שמקורו בנזק מכוסה למבנה או לרכוש או לחלק ממנו. הנזק שעלול להיגרם למפעל שנשרף אינו רק האובדן של תכולה ומבנים עקב האש שהשתוללה בו, אלא גם אובדן הכנסותיו ורווחיו הצפויים נפגעים. ישנן הוצאות קבועות וחלק מהשוטפות אותם צריך לשלם, וכן הוצאות נוספות להחשת שיקום הנזק ושמירה על לקוחות וספקים. לעתים, אובדן הרווחים יכול להיות גבוה מהנזק שנגרם לתכולה ולמבנים עד כדי שהפיצוי שנקבל מחברת הביטוח לא ינוצל לצרכי שיקום הנזק אלא לכיסוי חובות וגירעונות שנצטברו בתקופת ההשבתה או ההפרעה.

 

האם הכיסוי הולם את צרכיך?

יעקובוביץ' מפרט כמה נקודות חשובות שמומלץ לשים אליהן לב:

  • יש לעמוד על הבדלי הכיסוי, לרבות ההרחבות הניתנות באופן אוטומטי ואלה הניתנות לרכישה בתמורה או שלא, בתמורה לתוספת פרמיה והמחייבות שיצוינו במפורש ברשימה.

 

  • יש לדאוג לקבל ייעוץ ביטוחי שכן לעיתים כיסוי שלדעת המבוטח נראה הולם עשוי שלא להתאים לצרכיו.

 

  • בביטוחי הרכוש יש להקפיד על הרחבות כמו: שחזור נתונים, הרחבה להוצאות מיוחדות, פנוי הריסות והרחבת כל הסיכונים. להרחבת פנוי הריסות יש משמעות מיוחדת שכן בהעדרה עלול המבוטח להיות במצב שאינו יכול לשקם את העסק לאחר הנזק מכיוון שאינו יכול לממן את פנוי ההריסות וניקוי השטח, שהם תנאי מוקדם לאפשרות לשקם את  הנזק. עלויות אלה אינן מהוות חלק מהרכוש המבוטח ולכן אינן כלולות בביטוח.

 

  • יש לקחת בחשבון מאפיינים של כל עסק ועסק בעת עריכת מערך הביטוח שלו כמו: סיכון הפריצה, האם מחזיק סחורה בקירור?, האם הוא מבצע עבודות מחוץ לבית העסק?, האם הוא מעסיק קבלני משנה?, האם הוא מעביר סחורה ללקוחות בכוחות עצמו?, ועוד.

 

  •  כאשר העסק פועל ביותר מאתר אחד או סניף אחד וכן בעת הרחבת פעילות העסק, חובה לציין אתרים אלו ברשימה בכדי לכלול אותם בביטוח ובהתאם גם לעדכן את סכומי הביטוח. הפוליסה לא תכסה פעילות באתרים שלא צוינו ברשימת הפוליסה. עם הגידול בפעילות והגדלת החשיפה יש לשקול להגדיל גם את גבולות האחריות לפרקי החבויות כגון הגדלת גבול האחריות כלפי צד שלישי, עדכון מספר העובדים שבעסק בפרק חבות המעביד וכדומה.

 

עו"ד ערן יעקובוביץ' הוא מומחה לדיני ביטוח ונזיקין ממשרד צבי יעקובוביץ' ושות'

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
עו"ד ערן יעקובוביץ'
צילום: חיים הורנשטיין
איזה ביטוח צריך למכולת?
צילום: חיים הורנשטיין
מומלצים