שתף קטע נבחר

חוק ההסדרים – הסעיפים שבפנים ואלה שבחוץ

שטייניץ נושם אולי לרווחה לאחר אישור חוק ההסדרים, אך כדי להבטיח רוב נאלץ האוצר להוציא מהחוק כמחצית מההצעות המקוריות. בין שאר הסעיפים שלא יגיעו לספר החוקים: הקפאת קצבאות הילדים ושחיקת קצבאות הביטוח הלאומי לקשישים

חוק ההסדרים לתקציב 2011/12 שהתקבל היום (ד') בכנסת ברוב קולות הקואליציה – 63 תומכים מול 43 מתנגדים – איננו החוק שהציע האוצר לפני יותר מחודשיים. האוצר נאלץ להוציא מהחוק כמחצית מההצעות המקורית עקב הלחץ יו"ר הכנסת ראובן ריבלין. המיקוח על הכמות דחה את הגשת החוק לכנסת עד למועד האחרון של הנחת התקציב בסוף אוקטובר.

 

 

הסעיפים שהוצאו הם הצעות לרפורמות או תיקוני חודשים שאינם דרושים ליישום התקציב והאוצר ניסה לקצר הליכי חקיקה בדלת האחורית. אבל גם בנוסח הרזה היו הצעות לא דחופות שריבלין נאלץ להתפשר עליהן. לא כן הוועדות שעבדו על סעיפי החוק כל אחת בנושאים שבסמכותה. גם הן לא קנו את התיקונים בעיניים עצומות.

 

מתוך כ-30 הנושאים העיקריים שנדונו בוועדות, נמחקו מהחוק 5 גזירות שהציע האוצר. 7 הצעות הועברו להמשך הדיון בהליך החקיקה הרגיל שלא מוגבל בזמן (כחודשיים שמוקצים לכל חוק ההסדרים בצמוד לאישור התקציב). מספר הצעות פוצלו מהחוק ואושרו במליאה בהסכמה לפני אישור החבילה הגדולה היום.

 

גם סעיפי החבילה שהגיעה היום לקריאה השנייה והשלישית, עברו שיפוצים, קיבלו חישוקים והוגבלו בהתניות שונות. בצדק אמר היום ח"כ משה גפני (יהדות התורה), יו"ר ועדת הכספים שטיפלה ברוב הצעות הממשלה שנותרו בחוק, כי מה שהובא היום לאישור המליאה "זה חוק מצוין קודם כל בגלל שאין בו גזירות".

 

להלן פירוט מקובץ של הנושאים שנמחקו מהחוק, התקבלו היום בשינויים ואלה שנותרו בוועדות לדיונים יסודיים הנדרשים ממורכבות הנושאים.

 

הצעות הממשלה שנמחקו ולא יגיעו לספר החוקים

- הקפאת קצבאות הילדים כך שימשיכו לגדול לפי הסכמי הקואליציה;

 

- שחיקת קצבאות הביטוח הלאומי (זקנה, לידה, הבטחת הכנסה, ניצולי שואה) בעדכון חלקי של הקצבאות שיהיה בניכוי 1.5% משיעור עליית המדד השנתי. לפיכך העדכון הבא יהיה במלוא שיעור עליית המדד (2.5% לפי התחזית ולא 1% לפי ההצעה שנמחקה).

 

- הסדר קבע של העברת מידע מקוון על נישומים מרשות המסים לרשויות המקומיות. הוא נמחק בגלל פגיעתו בחופש הפרטיות ובחלשים.

 

- דרישת אישור תושב באזורי עימות כתנאי לקבלת הטבות מס והתניית הנחות במס הכנסה באישור הרשות המקומית שהמבקש חובות על ארנונה. גם דרישה זו לא תתבצע.

 

- ביטול הקלות המס לעיתונאים זרים. הטבת המס תמשך כמו לגבי ספורטאים זרים.

 

הצעות שאושרו בוועדות ובמליאת הכנסת וייכנסו לספר החוקים

- הרפורמה בתקשורת הסלולרית לפתיחת השוק למפעילים חדשים להגברת התחרות בהסרת חסמי הכניסה (בהסדר שיאפשר לחדשים לפעול על בסיס התשתיות של בעלי הרישיונות הקיימים, ומתן פטור מרישיון לעיסוק בסחר בציוד קצה) ולהסרת חסמי מעבר של מנויים בין החברות.

 

בין השאר, ביטול קנסות היציאה לפני תום החוזה, הצעת סלי תשלומים חלופיים, איסור חסימה או הגבלה בשימוש במכשירים שסיפקה חברה למנויים אם עברו עם המכשיר לחברה מתחרה והסרת החסימות הקיימות ללא תשלום.

 

- חיוב במע"מ של הצד המוכר בעסקת נדל"ן עם "קבוצת רכישה" מזדמנת, למפרע מה-18.10.2010 והצגת אישור המס כתנאי למתן תוקף משפטי לרכישה.

 

- הגדלת תקרת ההכנסה החודשית לגביית דמי ביטוח לאומי עד פי 9 מהשכר הממוצע (כ-71 אלף שקל) ב-2011 ועד פי 10 (כ-79 אלף שקל) ב-2012, זאת במקום הצעת האוצר להגדיל את התקרה מפי 5 היום (כ-40 אלף שקל) עד פי 8 (כ-63 אלף שקל).

 

- הארכה מוגבלת של גיל הפרישה המדורג משירות קבע בצה"ל לגמלאות למי שאינם לוחמים. נוסח החוק החדש משופץ לטובת משרתי הקבע בהשוואה להסדר בין האוצר מערכת הביטחון.

 

- ביטול ההכרה לצורכי מס בהוצאה על ארוחה שהוגדרה כעסקית למעט ארוחת בוקר כחלק מתשלום על לינה במלון.

 

- הרחבת מדרגת המס הראשונה של יחיד על שכר מעבודה ועל כל הכנסה של יחיד שמלאו לו 60 שנה.

 

- מתן רישיון לעסוק בייעוץ מס גם לחסרי תעודת בגרות רשמית בתנאי שעמדו בבחינות שוות ערך לבגרות ועמדו בבחינות המקצועיות (מיועד לפתוח את הענף לצעירות חרדיות).

 

- הרחבת השירותים הכספיים של בנק הדואר שיינתנו בתשלום מעבר לשירותים בתשלום הקיימים והמעוגנים בתקנות.

 

- הסמכת ההוצאה לפועל להוציא נגד חייבים צווי עיקול מקוונים בחתימה אלקטרונית, בעיקר על חשבונות בנקים, במקום משלוח בדואר של צווים מודפסים.

 

- רפורמה בעידוד השקעות הון שימנע ירידת מפעלים לחו"ל בהטבות מס לפי מיקום המפעל ועידוד התעסוקה 12% מס חברות למרכז הארץ ו-6% לפריפריה. ביטול ההטבות לחברות ממשלתיות ולתעשיות הכרוכות בהפקת אוצרות טבע.

 

- עידוד מו"פ בתעשייה בשינוי תקצוב הפרויקטים של המדען הראשי, הקטנת התמריצים להוצאת ידע מישראל ועידוד שת"פ עם גופים בינלאומיים.

 

- עידוד פיתוח תעשיות עתירות ידע בהשקעות של חברות גדולות ובינוניות בחברות ישראליות קטנות וסטאר-אפ בהטבות מס על השקעות או רכישת מניות עד תקרה שיקבע משרד התמ"ת.

 

- הגבלת ההסדרים הכובלים על תחום ההובלה הבינלאומית לפי שיקול דעת הממונה על ההגבלים בכפוף לעקרונות שנקבעו באיחוד האירופי לתובלה ימית.

 

- נקבעו מגבלות חמורות (בניגוד להצעת מנהל מקרקעי ישראל) לפינוי חוכרים מאדמות חקלאיות ששינוי יעוד, בחישוקים משפטיים בהקפאת הפיצויים לשנתיים הקרובות ובהארכת הוראת השעה באישור ועדת הכספים.

 

- דחיית יישום חוק הדיור הציבורי – רק בשנתיים במקום 5 ובתנאי שהאוצר יקצה 15 מיליון שקל במשך השנתיים הבאות לרכישת דיור ציבורי לנכים ומשפחות במצוקה.

 

- חיוב תורמים ומקבלי תרומות למוסדות בריאות לרופאים וחוקרים, ולעוסקים בייצור ויבוא תרופות וציוד רפואי בדיווח למשרד הבריאות ובפרסום סכומי התרומות והמטרות.

 

- היתר לרוקחים מוסמכים וותיקים לתת לחולים כרוניים מרשמי תרופות קבועות אחרי 6 חודשים שבהם רופאים נתנו את המרשמים.

 

- הרחבת סמכויות שר התמ"ת בחוק שירות התעסוקה למנוע מתן רישיון לפתיחת לשכת עבודה פרטים לישראלים וזרים בגלל ניגודי עניינים של הבעלים ובעיקר אם מבקשי הרישיון הפעילו לשכה שנסגרה בגלל עבירות שונות.של הבעלים או המפעילים.

 

- הסמכת הוועדות המחוזיות לתכנון ובניה לאשר לקבלנים תוספת למספר הדירות הקבוע בתכנית אם היא מיועדת לבניית דירות קטנות בתוקף ל-5 שנים.

 

- הכבדה על סרבני "פינוי בינוי" לעכב או להכשיל את קידומו של פרויקט באמצעות בית המשפט. מינימום הסרבנים שבחוק יגדל מ-20% ל-33% מהמחזיקים בדירות הקיימות.

 

הצעות שפוצלו מהחוק והתקבלו במליאה בהסכמה

- 10 תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בין השאר לקיצור הליכי המיסוי ורישום בעלות על נדל"ן, הרחבת הפטור ממס בעסקאות "פינוי בינוי", והגשת ערר על תשלום מס לא תדחה את התשלום עד להכרעה בהליך. כל התיקונים בתוקף מ-1.1.2011

 

- התחשבנות קופות החולים עם בתי חולים על כיסוי הוצאות אשפוז וטיפול במבוטחי חוק הבריאות;

 

הצעות שפוצלו מהחוק ויושלמו בחקיקה רגילה שאיננה מוגבלת בזמן

- צמצום הפטור ממס הכנסה על מלגות לסטודנטים וחוקרים שיחול רק על מלגה המשתלמת ממוסד למוד או מחקר ולא עוד ללא התחשבות במקור.

 

- צמצום הפטור מארנונה לנכס הרוס - לקח אחרי אסון הכרמל;

 

- העברת מידע מרשות המסים למשרד התמ"ת על נכסים של מבקשי הנחות בתשלום למעונות יום, משפחתונים וצהרונים;

 

- צמצום הפטור להסדרים כובלים למגדלים ומשווקים של תוצרת חקלאית.

 

- העלאת תעריפי אגרת הטלוויזיה ואגרת הרדיו ברכב ב-5% בתנאי שהסכמי העבודה הקיבוציים ברשות השידור ייחתמו בשנתיים הקרובות.

 

- הקמת מסלקה פנסיונית לריכוז והעברת מידע ותשלומים הנוגעים לעמיתי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לייעול השירותים הפנסיוניים וקיצור הליכים. 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
שר האוצר יובל שטייניץ
צילום: גיל יוחנן
מומלצים