שתף קטע נבחר

הגרוש מעכב תשלום מזונות, מה ניתן לעשות?

במקרים מסוימים יהיה נכון לפתוח ליתר ביטחון תיק בהוצאה לפועל, עוד לפני שנוצר פיגור בתשלומים, ולהקפיא את התיק, כדי להבטיח תשלום מלא ובמועד. דרכים נוספות - המוסד לביטוח לאומי, ואפילו צו עיכוב יציאה מהארץ

בתי המשפט למשפחה בישראל פוסקים פעמים רבות מזונות המשתווים כמעט להכנסתו הקיימת של האב, ואף עולים עליה. אבות רבים, וביניהם גם כאלה שלא סובלים מחסרון כיס, מתפתים לעכב את תשלומי המזונות לילדיהם, או להסתפק בתשלום חלקי כדי להמשיך במלחמתם בגרושתם.

 

עיכוב מזונות לא רק שאיננו מוסרי וחוקי, אלא צפוי לדרדר את האב הגרוש לתהום כלכלית חסרת מוצא. נשים רבות, הסובלות מגרוש המתחמק מתשלום מזונות והוצאות הילד, אינן מודעות למכשירים שמעמיד לרשותן החוק וגורמות לעצמן ולילדיהן התדרדרות קשה ברמת החיים.

 

>>> הצטרפו לדף הפייסבוק של ynet לקבלת עדכונים

>>> בואו להגיב גם בדף הפייסבוק של ynet יחסים

 

פעמים רבות יהיה נכון לפתוח תיק בהוצאה לפועל עוד לפני שנוצר לאב פיגור בתשלומים, על מנת להבטיח תשלום מלא ובמועד של כלל המזונות שנפסקו לו.

 

עובדה שאינה נהירה לכולם היא שלאחר שפסק בית המשפט מזונות לאב, עליו לשלמם מידי חודש ובמועד קבוע שנקבע מראש בפסק הדין. אי תשלום במועד זה מאפשר לאשה להתחיל לפעול נגדו.

 

תחילת הפעולה אינדיבידואלית. יש נשים שאחרי איחור של יום יעוררו מהומה, ויש כאלה שתהיינה הרבה יותר סבלניות, או אפילו אדישות, לנוכח אי תשלום המזונות במועדם. כל האמור משתנה כאשר האשה פותחת נגד הבעל תיק בהוצאה לפועל.

 

במקרה של פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל, בכל חודש יעודכן חובו של הגרוש באופן אוטומטי. כאשר האשה תקבל כספים מהגרוש, היא מצווית לפנות אל מוסדות ההוצאה לפועל ולעדכנם, כדי שחוב האב יופחת בהתאם. אם לא עשתה כן, עומדת לרשות האב טענת "פרעתי" – כלומר – שילמתי את חובי.

 

חוב של אב גרוש הקיים בהוצאה לפועל צובר ריבית מהגבוהות במשק, ריבית המשמעותית בהרבה מריבית על חריגה מהמסגרת בבנק, למשל. הפעלת ההוצאה לפועל למטרת גביית חובות עלולה לגרום עוגמת נפש רבה, כך שלאחר שנפתח תיק בהוצאה לפועל, גוברת המוטיבציה של הגרוש לשלם את המזונות במועדם.

 

הילד לא צריך לצאת ולחפש פרנסה כדי להאכיל את עצמו

אם נבצר מהאב הגרוש לשלם את המזונות, הוא בבעיה חמורה. הילד לא צריך לצאת ולחפש פרנסה כדי להאכיל את עצמו. במקרה שנבצר מהאב הגרוש לשלם את המזונות בשל שינוי נסיבות מהותי בחייו, הוא יכול לפנות לבית המשפט בתביעה להפחתת המזונות בהם הוא חייב, אבל עד אשר תתקבל תביעתו הוא מחויב למצוא מקורות כספיים לתשלום החוב, אחרת הוא עלול לסבול מנחת ידם של מוסדות ההוצאה לפועל. כדי לדעת אם השינוי בנסיבות החיים עשוי להימצא קביל בעיני בית המשפט או לא, מומלץ לאב להתייעץ עם עורך דין המצוי בתחום דיני משפחה.

 

אם האב הגרוש לא משלם את מלוא חובו, יכולה האשה לפתוח נגדו בהליכים של הוצאה לפועל, שבין השאר יכללו עיקולים של משכורתו וחסכונותיו, עיקולים על כל רכוש קבוע שבבעלותו, התליית רישיון הנהיגה שלו, ואף הוצאת צווי מאסר נגדו.

 

כאמור, הריבית על החוב מאוד גבוהה, כך שפעולה של עיכוב תשלום המזונות עלולה לגרור את הגבר לחובות כבדים מאלה שנדרש לשלם מלכתחילה.

 

כדאי לשקול פתיחת תיק הוצאה לפועל גם אם האב שילם כל שקל מהמזונות במועדם עד עתה. ניתן, מיד לאחר פתיחת התיק, להקפיאו באופן מיידי ולהפעילו בכל עת, אם מצטברים חובות בתיק. פתיחת תיק בהוצאה לפועל היא תהליך בירוקרטי שלוקח זמן, אבל מהווה כלי הרתעה חשוב. כשקיים תשלום חלקי של המזונות, על האשה לעדכן את שלטונות ההוצאה לפועל. חובו של הגרוש יתעדכן, וניתן יהיה להתחיל לפעול נגדו על מנת להשיב את יתרת חובו.

 

המוסד לביטוח לאומי יפעל לגבות מהסרבן את חובו

מעוכבות מזונות רבות מתעניינות מתי הביטוח הלאומי ייכנס לנעליו של האב הגרוש בתשלום המזונות. הביטוח הלאומי יפעל רק אם האשה משתכרת פחות מסכום סף מסויים, שאמנם גבוה ממשכורת מינימום, אך נמוך מהשכר הממוצע במשק, העומד כיום על כ-8,000 שקל. מתחת להכנסה חודשית זו, הביטוח הלאומי ישלים עד 75% מתשלום המזונות שנפסק לאשה, וגם כאן עד לתקרה המוגבלת. בד בבד יפעל המוסד לביטוח לאומי לגבות מהאב הגרוש הסרבן את חובו, ויפתח אף הוא תיק הוצאה לפועל נוסף כנגד האב.

 

כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין המצוי בדיני משפחה כדי לכלכל בתבונה את הצעדים לסגירת הפיגור בתשלומי המזונות. בניגוד לדעה הרווחת, האחריות לגביית החוב לאחר שנפתח התיק אינה עוברת אל מוסדות ההוצאה לפועל, אלא נותרת בידיו של הנושה ("הזוכה", בשפת ההוצאה לפועל). כעת על האשה להפעיל את התיק, כלומר ליזום פעולות, כמו איתור האב למסירת דבר חובו להוצאה לפועל, הפעלת עיקולים, הוצאות צווי מאסר, עיכוב יציאה מהארץ, עדכון החוב, במקרה של תשלום ועוד.

 

קיימות הוצאות מיוחדות רבות לילדים שלא נכללות מראש בסכום המזונות החודשי הבסיסי, למשל הוצאות רפואיות, הוצאות על חוגים, טיולים, קניות לבית הספר ועוד. אבל לרוב תשלומים אלה מהווים חלק מהמזונות וניתן לגבותם במסגרת תיק ההוצאה לפועל שנפתח עבור גביית דמי המזונות השוטפים.

 

כאשר בני הזוג משייכים בהסכם הגירושים או בפסק הדין הוצאות משתנות מסוימות למזונות, ניתן יהיה להוסיף את החוב בגינן לתיק ההוצאה לפועל למזונות. אם ההוצאות האלה לא הוגדרו כחלק מהמזונות, לא ניתן יהיה לצרפן לתיק זה.

 

במקרה בו ההוצאות שסופחו למזונות לא שולמו, על האשה לפנות לרשם ההוצאה לפועל בכתב, מפני שדרישתה חייבת להיבדק קודם לכן מול הצד השני ולתת לו הזדמנות להתגונן.

 

לא ניתן לעדכן את החוב חד צדדית ללא בדיקה. על פי רוב, פנייה שכזו תיעשה לאחר שהצטברו כמה הוצאות שהגבר לא עמד בהן, ואז תפנה האשה בתביעה לתשלום חלקו של האב בחובות האלה.

 

לאב עומדת הזכות להתנגד לתשלום, ולאחר שהוא מביע או לא מביע את התנגדותו, פוסק הרשם, שיש לו סמכויות של שופט, אם להכליל את החוב החדש בחובו של האב להוצאה לפועל מזונות.

 

צו עיכוב יציאה מהארץ גם ללא חוב מזונות

באופן מפתיע, ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ בשל תיק מזונות, גם אם לא הצטבר חוב בתיק. הכוונה מאחורי ההיתר לנהוג כך היא למנוע התחמקות של האב הגרוש מתשלום מזונות, באמצעות בריחה מהארץ.

 

הפעלה של צו עיכוב יציאה מהארץ לא תתקבל באופן אוטומטי על ידי השופטים, ויש צורך לנמק היטב את הבקשה. על האשה ועורכי דינה להוכיח כי קיים חשש לסיכול ביצוע פסק דין המזונות. יש להוכיח שקיימות לאב הגרוש סיבות מספיק טובות על מנת לצאת מהארץ ולא לחזור אליה, למשל עבודה קבועה בחו"ל, חסכונות ונכסים רבים בחו"ל, ארץ מקור זרה, חובות כבדים, נושים הנושפים בעורפו ועוד.

 

אם קיימות ראיות לכך שהאב עלול לעזוב את הארץ מאינטרסים שונים, הדבר יקל על ראש ההוצאה לפועל לתת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגדו. אין הדבר אומר שהאב מנוע מלצאת מהארץ מעתה ואילך, אלא שעליו להגיע להסדרים עם רשות ההוצאה לפועל ולהפקיד ערבויות מסוימות שיבטיחו את יתרת תשלום המזונות לילדיו מעתה ואילך.

 

ערבות שכזו יכולה להינתן למשל בערבות בנקאית על כלל סכום המזונות המהוון, סכום שיגיע לכמה מאות אלפי שקלים. סכום מהוון, הוא למעשה, סכום כלל המזונות שעתידים להינתן לילדים עד הגיעם לגיל 18, המתורגמים לערכים כספיים של היום. מדובר בסכום עתק. הבעייתיות הגדולה בהעמדת ערבות בנקאית עבורו היא הצורך להעמיד בטוחה בבנק בסכום דומה, בלי יכולת להשתמש בכספים או ברכוש המשמשים כבטוחה, עד לפקיעת הערבות.

 

אם הדבר לא מתאפשר לאב הגרוש, הוא יוכל להביא תחתיו ערבים, קרובים או מכרים הנהנים מתעסוקה במקום עבודה קבוע ומשתכרים מעל משכורת מסוימת, אותה יקבע בית המשפט. אלה ישמשו ערבים לתשלום המזונות כל עוד האב לא נמצא בארץ. במקרים שכאלה, על הערבים נאסר לעזוב את הארץ בזמן שהאב הגרוש נמצא בחו"ל.

 

  • עו"ד מיקי שיפמן מתמחה בדיני משפחה, גירושין, צוואות, עזבונות, חטיפות ילדים וגישור.

 


 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מתפתים לעכב את תשלומי המזונות
צילום: jupiter
עו"ד מיקי שיפמן
באדיבות שריר תקשורת
הכרויות
כתבו לנו
מומלצים