שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות

  מותר לפטר אישה בהריון? מדריך זכויות בעבודה

  הודעת לבוס שאת בהריון ופוטרת? שאלו אותך בראיון עבודה אם את מתכוונת להיכנס להריון? זקוקה לימי חופשה לשם טיפולי פוריות? החוק מגן עלייך. מדריך לנשים בהריון או בטיפולי פוריות

  בסוף חודש ינואר האחרון פסק בית הדין האזורי לעבודה פיצוי של 50 אלף שקל לעובדת בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. הסיבה: מעסיק פיטר את העובדת אחרי שהיא הודיעה לו כי היא נמצאת בטיפולי פוריות.

   

   

  במקרה אחר פסק באחרונה בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע פיצוי של 20 אלף שקל בלא הוכחת נזק לעובדת שהוכח כי פוטרה בשל הריונה.

   

  מוסף "ממון" ב"ידיעות אחרונות" גיבש באמצעות עוה"ד נעמי לנדאו והרי מושקוביץ ממשרדה מדריך לעובדת המבקשת להיכנס להריון ולעובדת ההריונית באשר לזכויותן מול המעסיק.

   

  האם אישה בהריון חייבת לציין זאת בראיון עבודה לתפקיד חדש?

  עו"ד מושקוביץ, המתמחה בדיני עבודה, מציין כי "לפי פסיקת בתי הדין לעבודה אין כל חובה על אישה בהריון לציין את עובדת היותה בהריון בראיון עבודה.

   

  יתרה מזאת, על המראיין להימנע מלשאול את המרואיינת על הריונה ואף אם בכוונתה להרות בעתיד. מעסיק שאינו מקבל עובדת לעבודה מכיוון שבכוונתה להרות או עקב היותה בהריון בעת קיום ראיון העבודה פועל בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה‭."‬

   

  עו"ד לנדאו מציינת כי "למרות האמור, באחרונה קבע בית הדין הארצי לעבודה (פסק דין מ‭(26.5.2010-‬ כי ייתכנו מצבים שבהם על המרואיינת לגלות את דבר היותה בהריון גם בתקופה הקודמת לחודש החמישי להריונה, אם הגילוי מתחייב מאופי התפקיד או המשרה, ומכוח חובת תום הלב.

   

  מדובר, למשל, בסוג משרה שעובדת בהריון אינה יכולה לבצע בשל מגבלות פיזיות הקשורות להריון (הרמת משאות כבדים, חשיפה לקרינה וכו‭.('‬

   

  "מקרה נוסף - כשהתפקיד תלוי במידה רבה על עבודתה של המועמדת בתקופה שלאחר תחילת עבודתה, כך שיציאתה לחופשת לידה תסב למעסיק נזק חריג, או כשמדובר במועמדת הנשכרת לתקופת זמן מוגדרת כדי למלא מקום של עובד אחר".

   

  האם בתקופת העבודה חלה על העובדת חובה להודיע למעסיק על היותה בהריון?

  חוק עבודת נשים קובע כי על העובדת להודיע על הריונה למעסיק בהגיעה לחודש החמישי כדי להגן על עצמה מפני העסקה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.

   

  חובה מיוחדת חלה על עובדת החשופה לחומרים מסוכנים בעבודתה. במקרה כזה עליה להודיע למעסיק בתוך עשרה ימים מיום שנודע לה על ההריון כדי להגן על בריאותה.

   

  האם מעסיק יכול להפחית בהיקף משרתה של עובדת בהריון בדרך שתפגע בשכרה?

  חוק עבודת נשים אוסר על מעסיק להפחית בהיקף משרתה של עובדת בהריון בדרך שתפגע בשכרה, בלא היתר מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. הגנה זו ניתנת לעובדות שהוותק שלהן במקום העבודה הוא שישה חודשים ומעלה.

   

  האם למעסיק מותר להעסיק עובדת בהיריון בשעות נוספות?

  מכוח חוק עבודת נשים, חל איסור על העסקת אישה החל מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות ללא הסכמתה בכתב, ובכפוף לאישור רפואי של מומחה ביילוד ובגינקולוגיה המתיר זאת.

   

  האם רשאית העובדת להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות הקשורות בהריון?

  לדברי עו"ד מושקוביץ, אישה העובדת שבוע עבודה מלא, יותר מארבע‬ שעות ביום, רשאית להיעדר לצורך בדיקות רפואיות הקשורות בהיריון במשך 40 שעות בכל חודשי הריונה.

   

  אישה העובדת עד ארבע שעות ביום שבוע עבודה מלא רשאית להיעדר לצורך בדיקות רפואיות הקשורות להריון במשך 20 שעות בכל חודשי הריונה. שעות ההיעדרות אינן מנוכות משכרה.

   

  מה הדין בהיעדרות מפאת שמירת הריון?

  לדברי עו"ד לנדאו, "עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון באישור רפואי בכתב. דין היעדרות כזאת כדין היעדרות בשל מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לקבל גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי בגין היעדרות זו. תקופת ההיעדרות לא תפגע בוותק האישה בעבודה ובזכויות המחושבות לפיו".

   

  לאחר החזרה לעבודה ובתום חופשת הלידה, האם זכאית העובדת להיעדר מעבודתה, ואם כן, לכמה זמן?

  "חוק עבודת נשים מתיר היעדרות עובדת לאחר חופשת לידה בעילות שונות ולתקופות שונות. מדובר בהיעדרות מלאה במקרים שבהם אישר רופא בכתב כי מצב העובדת אינו מאפשר חזרה לעבודה.

   

  "לעובדת מותר להיעדר חלקית, למשל שעה ביום במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, בלא ניכוי שעות ההיעדרות מהשכר. היעדרות זו מותרת רק לאישה המועסקת במשרה מלאה".


  מותר להיעדר 40 שעות לצורך בדיקות בהריון (צילום: Index Open)

   

  האם יכול מעסיק לפטר עובדת בהריון?

  מעסיק אינו יכול לפטר עובדת בהריון כשהסיבה לפיטורים היא ההריון עצמו, בכל שלב ובלא קשר לוותק של העובדת בעבודה.

   

  "חוק עבודת נשים קובע כי כשמעסיק מעוניין לפטר עובדת בהריון, והוותק שלה במקום העבודה הוא שישה חודשים ויותר - עליו לבקש היתר פיטורים מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת, ורק בהינתן היתר רשאי המעסיק לפטרה.

   

  על המעסיק להוכיח לממונה על עבודת נשים כי הפיטורים אינם קשורים להריון".

   

  האם מעסיק יכול לפטר עובדת בחופשת לידה ולאחריה?

  בתקופת חופשת הלידה חל איסור מוחלט על פיטורי עובדת. בתקופת 60 הימים מתום חופשת הלידה או לאחר תום ימי ההיעדרות, חל איסור לפטר את העובדת בלא היתר של הממונה על עבודת נשים.

   

  יש להדגיש כי על המעסיק חלה חובה להעסיק את העובדת בפועל במשך 60 הימים, ואינו יכול לפדות תקופה זו בכסף. לאחר 60 הימים מתום חופשת הלידה יכול המעסיק לפטר את העובדת בכפוף לחובתו שלא להפלותה על רקע היותה אם.

   

  האם עובדת המתפטרת לשם טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים?

  לפי חוק פיצויי פיטורים, עובדת המתפטרת לשם טיפול בילד בתוך תשעה חודשים מיום הלידה זכאית לפיצויי פיטורים כאילו פוטרה מעבודתה.

   

  האם עובדת רשאית להיעדר עקב מחלת ילדה?

  "על פי חוק דמי מחלה, עובדת שיש לה ילד שטרם מלאו לו 16 זכאית להיעדר עד שמונה ימים בשנה בשל מחלת הילד (או הילדים) על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלה. אם חד-הורית זכאית להיעדר מהעבודה עד 16 ימים בשנה לפי התנאים בחוק‭,"‬ מציינת עו"ד לנדאו.

   

  האם עובדת יכולה להיעדר מעבודתה לשם טיפולי פוריות?

  לפי חוק עבודת נשים, עובדת העוברת טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת את הטיפולים, בתנאי שהרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב זאת.

   

  מלבד זאת, העובדת חייבת להודיע למעסיק שלה מראש על היעדרות זו לצורך טיפולים.

   

  האם אפשר לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות?

  "עובדת הנעדרת עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית לקראת ילדה הראשון או השני מוגנת מפיטורים מכוח חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

   

  "גם בפיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות דרוש היתר מהממונה על עבודת נשים בתמ"ת, וגם במקרה הזה על המעסיק להוכיח כי הפיטורים אינם קשורים בהיעדרות עקב טיפולי הפוריות או ההפריה החוץ גופית. הגנה זו מוקנית לעובדת בלא קשר לוותק שלה במקום העבודה‭,"‬ מציינת עו"ד לנדאו.

   

  בפסיקה נקבע כי לשם הגנה זו יש לעמוד בכמה תנאים הקבועים בחוק, ובכלל זה היעדרות בפועל, הודעה למעסיק וקבלת אישור רפואי כי הטיפול מחייב היעדרות.

   

  כך, למשל, בית הדין לעבודה קבע ב‭2008-‬ כי "משלא עמדה התובעת בחובתה להציג למעביד אישור רפואי בכתב לפיו היא עוברת טיפולי פוריות המחייבים היעדרות מהעבודה‭...‬ אין מנוס מלקבוע כי התובעת לא עמדה בתנאי חוק עבודת נשים, ועל כן לא הייתה זכאית להגנה המוקנית בו מפני פיטורים".

   

  למרות זאת נפסק לתובעת פיצוי של 50 אלף שקל בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כשהוכח כי הפיטורים נעשו בקשר לטיפולי הפוריות.

   

  לפי תיקון חדש מ‭2010-‬ לחוק עבודת נשים, ההגנה על האישה העוברת טיפולי פוריות חלה בלא קשר להיעדרותה בפועל עקב הטיפולים, ובתנאי שהודיעה למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים.

   

  אם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים - אז ממועד הפיטורים, ואם מסרה למעביד אישור רופא בדבר הטיפולים בתוך 14 ימים מאותו מועד. הגנה זו חלה על עובדת שהוותק שלה במקום העבודה הוא שישה חודשים ויותר.

   

  בפסק דין אחר שניתן גם ב‭2008-‬ נקבע כי גם במקרים שבהם לא חלה ההגנה מכוח חוק עבודת נשים חל איסור לפטר עובדת אם אחד השיקולים בפיטוריה הוא טיפולי הפוריות.

   

  הכתבה התפרסמה במוסף "ממון" בידיעות אחרונות".


   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  אסור להפחית היקף משרה של עובדת בהריון כך ששכרה ייפגע
  צילום: shutterstock
  ד"ר רק שאלה
  מחשבוני בריאות
  פורומים רפואיים
  מומלצים