שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות
  זירת הקניות
  לא הכל שחור: אפשר להיחלץ מהשוק האפור
  נסיבות החיים מובילות לא מעט אנשים לקחת הלוואה עם ריבית רצחנית בשוק האפור. לא פעם, החזרת החוב מתעכבת, הסכום גדל והלווה מרגיש כי הכל סוגר עליו. בניגוד לתפיסה הרווחת, גם למלווה יש מה להפסיד והוא לא ממהר להכניס בריונים לתמונה. מודעות לזכויות ופנייה לביהמ"ש יכולה לעשות נפלאות

  זוג קשה יום מאזור המרכז נקלע למצוקה כלכלית חריפה. הבעל, נהג מונית, נאלץ בשל מחלתו לקצץ משמעותית את שעות העבודה במונית, שגם כך הניבה לו לאחרונה הכנסה נמוכה. הבנק כמו גם יתר הגופים אליהם פנו בבקשת הלוואה, השיבו בשלילה ולפיכך, בטרם עוקל כל רכושם, הם ביקשו וקיבלו הלוואה מהשוק האפור בגובה 20 אלף שקל, שניתנה להם ללא חתימה על חוזה, ובתנאים "סופר משופרים": החזר יומי של מאה שקל, הנושאת ריבית של 10% בחודש.

   

  "אין פחד עליך, אולם בשביל הכבוד שלך תביא המחאת ביטחון, ככה ברגוע", אמר המלווה. לאחר מספר חודשים במהלכם פיגר מעת לעת הזוג בתשלומיו, חלתה גם האישה ולפיכך לא נותרה להם ברירה, אלא ליטול הלוואה נוספת בגובה 30 אלף שקל ולבצע איחוד הלוואות ופריסתם מחדש בסך כולל של 150 אלף שקל המורכבים מקרן של 40 אלף שקל והיתר – ריבית נשכנית שהצטברה.

   

  לפני שהמלווה מסר להם את ההמחאה, הגיש עו"ד מטעמו לבני הזוג שטר משכנתא על דירתם, שסוכם כי ימומש במידה שהזוג יפגר בתשלומיו. לרוע מזלם של בני הזוג, אחד מילדיהם חלה והם נאלצו חרף דוחק מחייתם, להזרים לו סכומי כסף לכלכלתו.

   

  "או שאתה משלם לי בזמן או שאתה משלם לי בזמן"

  כך, כעבור מספר חודשים, מצא את עצמו הזוג נאלץ להתחנן בפני המלווה בריבית כי יפרוס להם את התשלום פעם נוספת לפרק זמן ארוך. תשובתו לא איחרה להגיע: "או שאתה משלם לי בזמן, או שאתה משלם לי בזמן".

   

  הזוג שקרס תחת עול החזר החוב שצמח למימדים מפלצתיים של 300 אלף שקל קיבל תזכורת מצמררת למימדי החוב בדמות בקשה למימוש ביתם, כמו גם מכתב דרישה מהוצאה לפועל בגין ההמחאה שנתנה "לביטחון בלבד". כאקט אחרון, פנה הזוג לבית המשפט בבקשה למתן צו מניעה למכירת הבית, כאשר העילה לכך היא כי הריבית הרצחנית חוגרת מהמותרת לגבייה על ידי מלווים חוץ בנקאיים.

   

  בסופו של יום, בהליך גישור, הבין המלווה כי הוא אינו יכול לדרוש מבני הזוג לשלם ריבית גבוהה כל כך ולפיכך הוסר האיום למכירת הבית וגם נחתם הסכם חדש על פיו הם ישלמו רק את הקרן.

   

  הסינוור לא מאפשר להבחין בריביות הרצחניות

  רבים בישראל, כמו בני הזוג בדוגמא שנקלעו למצוקה כלכלית בלי אפשרות לקבל הלוואה מגורם מסודר, מסתנוורים מהקלות היחסית בה ניתן לקבל צ'ק מזומן, כהלוואה בשוק האפור.

   

  לרוב, מתבקש הלווה למסור למלווה המחאת ביטחון כנגד מתן ההלוואה, בלא שנחתם כל חוזה בין הצדדים. וכך, במקרים רבים, הלווים שנקלעים לקשיי החזר מוצאים את עצמם מתמודדים עם ריבית רצחנית, לעיתים בשיעור של מאות אחוזים, המאיימת לדרדר אותם עמוק שאולה.

   

  בטרם פונה הלווה "למכור את כלייתו" על מנת לעמוד בהחזר ההלוואה, מוטב שייבחן האם ההלוואה ניתנה לו בהתאם לחוק, שאם לא כך, עומד בית המשפט לרשותו.

   

  המלווים מפחדים מהלווים "המשטרתיים"

  סביר להניח כי רבים יצקצקו בלשונם ויטענו "ממתי מפחד השוק האפור מבית המשפט", אולם במקרים רבים, בית המשפט סייע ללווים וחילץ אותם מהתהום העמוקה אליה נקלעו, שנחפרה להם על ידי המלווה עם ריביותיו הרצחניות והחוזה הדרקוני עליו הם חתמו.

   

  התפיסה הרווחת, לפיה המלווים לא יהססו לשלוח את הלווה לבית החולים בשל הפיגור בתשלומיו, אינה תואמת תמיד את פני המציאות. בפועל, רבים מהם חוששים להיקלע לעימות משטרתי עם אותו לווה, אשר לא מהסס לפנות לרשויות, ובכלל זה גם לרשויות המס. פסילת האפשרות על הסף להתעמת עם המלווה בהליך משפטי הינה שגויה ומותירה את הלווה עמוק בתוך הביצה.

   

  ניצול השואה ניצח את השוק האפור

  חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג - 1993, המסדיר את מתן האשראי ב"שוק החוץ בנקאי" ("השוק האפור") קובע, בין השאר, כי העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה, תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד שנותנים הבנקים לציבור.

   

  לצורך זה, נקבע בחוק, כי בנק ישראל יפרסם מדי חודש בחודשו את העלות הכוללת הממוצעת של האשראי לציבור. וכך למשל, במקרה של א.ש, פנסיונר מהמרכז שנטל הלוואה מהשוק האפור כדי לסייע לילדיו לממן את חתונתם, מתוך מחשבה כי לאחר החתונה, יושב לו סכום הכסף. לרוע מזלו, ההכנסות של בני הזוג מהחתונה היו נמוכות משמעותית, והוא נותר עם חור גדול בלב ובכיס.

   

  ההלוואה אותה לקח, נשאה בצידה ריבית נשכנית בשיעור של 10% לשבועיים. וכך, לאחר חודש של איחור, הוא נדרש לשלם עוד 22 אלף שקל. בהסכם פשרה שנחתם עם עורך דינו של המלווה, סוכם כי הריבית שתשולם על ידי הקשיש תהיה בשיעור המקסימלי הנקוב בחוק - שמשמעותו סך של 2,000 שקל. 

   

  חסר פרטים בחוזה? בית המשפט יכול לבטלו

  רבים מהמלווים מעניקים הלוואה מבלי שפרטיה עוגנו באמצעות חוזה כתוב, כמתחייב מחוק ההלוואות החוץ בנקאיות, שקובע באופן מסודר אילו פרטים צריכים להופיע במסגרת החוזה. העובדה כי לא נכתב חוזה, או שלא הופיעו בו הפרטים הנדרשים, מהווה עילה לפנייה לבית המשפט בבקשה לבטלו.

   

  החוזה צריך לכלול את שמות הצדדים המלאים וסכום ההלוואה המקורי, ולא כפי שקורה פעמים רבות - שהסכום שנרשם כולל גילום של הריבית שהוכנסה מלכתחילה. כמו כן, החוזה צריך לכלול את שיעורי הריבית, כאשר אין המלווה יכול להסתפק בחישוב הריבית השבועית או החודשית, כי אם לנקוב בסכום הריבית המקסימלית שתשולם לאורך כל חיי ההלוואה, המביאה בחשבון גם את הריבית דריבית שתשולם - הריבית שתגבה בגין האיחור בתשלום הריבית. נוסף על כך, בהסכמים המכילים ריבית משתנה, נדרש המלווה לפרט את כל מרכיבי הריבית והאופן בו היא תשתנה.

   

  החוזה לא הועבר לעיון הלווה – בית המשפט ביטל אותו

  חוק ההלוואות החוץ בנקאיות מגן על אוכלוסיה חלשה, שלרוב אינה מחזיקה בידע הנדרש על מנת להבין את התחשיבים הפינססיים והמשמעויות המשפטיות מרחיקות הלכת של ההלוואה עליה הם חותמים. לפיכך, נקבע בחוק כי קודם לחתימה על חוזה ההלוואה, חייב המלווה להעביר ללווה את הנוסח הסופי, על מנת להעניק לו הזדמנות סבירה לעיין בו ואף להיוועץ עם עורך דין. בתיק שנדון בסוגיה זו, קבע בית המשפט כי מאחר והמלווה לא עמד בחובתו, החוזה מבוטל.

   

  החוזה לא הוצג לבית המשפט ובוטל

  החוק אף קובע, כי ככל שלטענת המלווה, ההלוואה לא שולמה, והוא פונה לשם מימוש הבטוחות שבידיו לבית המשפט, הוא חייב לצרף את הסכם ההלוואה ולציין את עילת התביעה כהלוואה חוץ בנקאית, תוך ציון של מספר התשלומים ששולמו עד לאותו מועד, אם בכלל.

   

  המציאות מלמדת כי מלווים רבים אינם עושים זאת, אולם הציבור אינו ער לדרישות החוק ומפסיד בשל כך את האפשרות להילחם על ביתו וממונו. ההתנייה תקפה גם במקרה בו המלווה אוחז בהמחאה ופונה בשל כך להוצאה לפועל.

   

  חוק ההלוואות החוץ בנקאיות דורש ממנו, כאוחז בהלוואה שנתנה על פי כך, לצרף למסמכים המוצגים גם את העתק ההלוואה. במקרה בו החוזה לא הוצג,עומדת לרשות הלווה האפשרות להתנגד לביצוע השטר בהוצאה לפועל, עד לכדי ביטול החוזה לחלוטין.

   

  לסיכום, גם אם נדמה כי חרב עליכם עולמכם והשוק האפור מאיים להשחיר את חייכם, דעו כי במקרים רבים, ניתן להילחם בהם באמצעות החוק, ולנצח.

   

  הכותב הוא עו"ד, מומחה לדיני בנקאות והוצאה לפועל, ושותף במשרד עוה"ד דורה,כהן, ויצמן

  פורסם לראשונה 23/07/2011 16:53

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  כל התגובות לכתבה "לא הכל שחור: אפשר להיחלץ מהשוק האפור"
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים