שתף קטע נבחר

רה"מ: יופחת מחיר החלב, והשוק ייפתח לייבוא

שרי התמ"ת והאוצר הגיעו להסכמות בעניין משק החלב, שאושרו על-ידי רה"מ, למרות התנגדות שרת החקלאות. מחיר המטרה של החלב יופחת ב-6-5 אגורות, הייבוא יפתח במתווה מדורג, הרשתות יידווחו על רווחיהן, לא יוכלו לייבא ויבדקו קשריהן עם הספקים. תנובה תתבקש לספק דו"חות כספיים ולא תוכל לייבא גבינות קשות

למרות התנגדות הרפנים ושרת החקלאות, אורית נוקד, ראש הממשלה, בנימין נתניהו אימץ את מסקנות ועדת קדמי לבדיקת משק החלב, ויחד עם שרי התמ"ת והאוצר סיכם על הורדה של מחיר המטרה של החלב (החלב הגולמי), ב-5,6 אגורות לליטר, והגברת הפיקוח על המחלבות ורשתות המזון.

 

 

ראש הממשלה אף אישר את פתיחת השוק לייבוא, באמצעות הקלות הדרגתיות בייבוא גבינות קשות וגבינות קשות, כך שמכסת הייבוא של הגבינות הקשות תעלה ב-1,500 טון בכל שנה (מ-3,000 טון ב-2011 עד 9,000 טון ב-2015), עד שב-2016 לא תהיה כלל מכסה לייבוא גבינות קשות, אלא רק מכס של 20%, ומכס של 20% על מכסת WTO (1,080 טון). מחלבות שמחזיקות מעל 30% מהשוק ורשתות מזון לא יוכלו לייבא גבינות קשות.

 

רה"מ נפגש אתמול (ד') אחר הצהריים עם שר האוצר יובל שטייניץ, שר התמ"ת שלום שמחון ושרת החקלאות אורית נוקד, במטרה לדון במחלוקות לגבי המלצותיה של ועדת קדמי לבחינת משק החלב, שקמה בעקבות סערת הקוטג'.

 

המחלוקות בין השרים נתגלעו בעניין מחיר המטרה של החלב (המחיר בו הרפתות מוכרות חלב גולמי לרשתות) ובעניין הייבוא. שר האוצר תמך בהורדה של 20 אגורות במחיר המטרה, שר התמ"ת תמך בהורדה של 10 אגורות, ואילו שרת החקלאות מתנגדת להורדת מחיר המטרה, מחשש לפגיעה בפרנסת הרפתנים. .


השינויים במשק החלב

ההמלצות של ועדת קדמי לשינויים במשק החלב
הייבוא יפתח במתווה מדורג

מחיר המטרה יופחת ב-30 אגורות

המחלבות יחויבו בהצגת רווחיהן ויבוטל הפטור מהסדר כובל למשווקי תוצרת חקלאית

הרשתות ידווחו על רווחיהן, יחויבו בסימון מוצרים שבפיקוח, ולא יוכלו לייבא

יבדקו קשרי הרשתות והספקים

מכוני התערובת ייבדקו

מכסות חלב שלא ינוצלו יפתחו לתחרות

רפתות קטנות יאולצו לגדול

הפחתת מחיר המטרה של החלב תחול לפי המנגנון הבא: ב-2013 יחושב מחיר המטרה על בסיס 90% הרפתות היעילות ביותר, בשנת 2014 יחושב מחיר המטרה על בסיס 80% הרפתות היעילות ביותר, ו משנת 2015 יחושב מחיר המטרה על בסיס 70% הרפתות היעילות ביותר.

  

ועדת המזון, (שוועדת החלב היתה תת ועדה שלה) תבחן מנגנונים נוספים להפחתה במחיר המטרה. במידה שיימצא מנגנון אחר לגביו תחליט הוועדה, ישונה המנגנון בהתאם להחלטה. במידה שלא יעשה כן, יישאר מנגנון ההפחתה המוצע על כנו

    

הוועדה המליצה אף על קיבוע מכסת ייצור החלב על בסיס שנת 2011 למשך חמש שנים, החל משנת 2012. לאחר שלוש שנים תוכל הממשלה לקבוע בהחלטת ממשלה את סיום קיבוע המכסות. אם המחלבות לא יעמדו במכסת הייצור (הנאמדת בכ-40 מליון ליטר חלב בשנת 2012), הוא יועבר לייצור תחרותי, שלא על בסיס מחיר המטרה, ויהיה שקול מול האפשרות לייבא גבינות קשות ואו אבקת חלב. גם ייצור שיעבור את המכסות בכל שנה, יועבר לייצור תחרותי, שלא על בסיס מחיר המטרה (ויהיה שקול מול האפשרות לייבא גבינות קשות ואו אבקת חלב.).

  

פתיחת השוק לייבוא

הוחלט כי לא ינתנו רישיונות ייבוא לגבינות קשות לספקים גדולים, ובייחוד למחלבה אשר לה יותר מ-30% מהשוק. זה אומר שתנובה לא תוכל לייבא גבינות קשות. בנוסף ייבחן ייעול מנגנון חלוקת מכסות הייבוא.  

 

יעד ייבוא אבקות חלב (חומר גלם ממנו אפשר לייצר מגבינות ועד חלב) לשנת 2015 עומד על לפחות 4,000 טון. כמות אבקת החלב המיובאת תקבע בהתאם לחיזוי הצפוי בגידול הטבעי, בהפחתת עד 15 מיליון ליטר חלב אשר יופנו להגדלת הרפתות הקטנות (עד 700 אלף ליטר חלב). תינתן עדיפות למחלבות קטנות לבחור אם להשתמש באבקה מקומית או מיובאת במחיר יבוא. הדבר יקשה על תנובה לייבא אבקת חלב מרומניה.

  

לבדוק את רווחיות הרשתות והחברות והקשרים ביניהן

לפי נתונים שהובאו בפני הוועדה, רשתות המזון הרוויחו הכי הרבה מהעלייה הגדולה במחירי מוצרי החלב. ב-6 השנים האחרונות חלה עלייה של 153% במרווח הקמעונאי של הרשתות, לעומת עלייה ניכרת אך גדולה פחות של 41% במרווח של תנובה, שטראוס וטרה; ולעומת עלייה של 29% בעלות חומר הגלם שנמכר על ידי הרפתנים. לפי הוועדה הרשתות פועלות בסיטואציה של "חוסר תחרות".

 

השרים קיבלו את המלצות הוועדה לבדוק את רווחיות רשתות המזון, להגביר את השקיפות בדיווח על נתונים כספיים, ולחייבן לסמן מוצרים שבפיקוח, כמו גם לחייבן לסמן מחירים באופן בולט יותר (קידום ההצעה המונחת על שולחן ועדת כלכלה לסימון מוצרים על המדף לפי מחיר ל-100 גרם).

 

עוד אושר כי יש לבדוק את הקשרים בין ספקים לקמעונאים שחוסמים את התחרות בישראל, מול הרשות להגבלים עסקיים. לגבי קשרי היצרנים עם רשתות השיווק (קשר ספק-קמעונאי) הכולל יבוא, ומכר - כל פעילות בנושאים אלו, בין תהיה מתואמת עם צוות המזון הרחב, והמלצותיו ישולבו בהמלצות צוות מוצרי החלב.

 

רשתות השיווק (הקמעונאים) ידרשו לדווח אחת לרבעון, מהם שיעורי הרווחיות במוצרים. בהתאם לכך, המדינה תשקול אם להכניס מוצרים אלה לפיקוח מלא.

 

גם המחלבות, תנובה טרה ושטראוס יידרשו לספק דוח"ות כספיים ונתונים נוספים, וכן יעברו בדיקת רואה חשבון מטעם הממשלה מידי תקופה, בהתאם לחוק פיקוח המחירים.

  

רה"מ והשרים קיבלו את המלצת הוועדה לפיה חברות לא יוכלו להחזיק מחלבה, משחטה וגם מכון תערובת מזון לבהמות, בניגוד לנהוג היום. היא ממליצה להכריז על מכוני התערובת ומרכזי המזון, יצרני המזון לפרות, כעל קבוצת ריכוז על פי חוק ההגבלים העסקיים. יחול איסור על רשתות שיווק לייבא גבינות בעצמן.

      

אושר גם עידוד רפתות קטנות. הוועדה הוועדה כי בשנים 2012-14 תשולם סובסידיה בגובה 2.7 אגורות לליטר חלב, מתוך אגרת מועצת החלב (עד 700 אלף ליטר חלב) ובנוסף יתכן גם מימון אגורה אחת מאגרת מועצת החלב על ידי מועצת החלב.

 

שרי התמ"ת והאוצר מברכים, שרת החקלאות מתנגדת

"הדרך הנכונה להוזלת מחירים היא על ידי תחרות אמיתית במשק החלב, וזו אפשרית רק באמצעות פתיחה לייבוא מתחרה", אמר שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ.

 

"חשיפת משק החלב ליבוא תחייב את המחלבות להתייעל ולהוזיל מחירים ולשפר את המוצרים ותועיל בטווח הארוך לכלכלת ישראל. שהו חלק ממדיניות כוללת של הממשלה להפחתת הריכוזיות במשק והגברת התחרות".

 

שר התמ"ת שלום שמחון אמר: "ההמלצות מגדירות למעשה רפורמה מבנית בענף החלב. כפי שאמרנו בתחילת הדרך, כל החוליות בשרשרת הערך של ייצור ושיווק החלב יתנו את חלקן, כל אחת לפי רווחיה ואחריותה לעלויות של הצרכן, וזאת כדי שהצרכן יהנה מהוזלה משמעותית. כפי שאמרנו הפגיעה בחקלאים היא אכן מתונה, וזאת לנוכח העובדה שהם אינם האחראים העיקריים לעליית מחירי מוצרי החלב. המלצות אלו הן פרק ראשון במתווה רחב שתציג בעוד כשלושה חודשים ועדת המזון היושבת על המדוכה ובוחנת את שוק המזון בכללותו".

 

שרת החקלאות אורית נוקד שהתנגדה להורדת מחיר המטרה של החלב ולפתיחת השוק לייבוא אמרה "כי שתי ההמלצות העיקריות של הוועדה בדבר הפחתת מחיר המטרה והרחבת יבוא פרוע, התקבלו שלא על דעת משרד החקלאות וללא בדיקת ההשלכות המרחיקות לכת שלהן על שוק החלב ועל ענף הרפת. ההחלטות התקבלו על ידי משרדים שאינם אמונים על ענף החלב וללא היכרות מעמיקה של הענף. 

 

"הצעדים הדרסטיים בהמלצות המשרדים האחרים בוועדה לפתיחה גורפת של גבינות קשות, והפחתת מחיר המטרה באופן חד צדדי ללא קשר להתייעלות הרפת יחזקו את המחלבות והקמעונאים , יפגעו פגיעה אנושה ברפתנים, וזאת מבלי להביא שום בשורה לצרכנים, בשורה שאותה הייתה אפשר להשיג על ידי החזרת מוצרים לפיקוח".

 

הרפתנים עתרו לבג"ץ

עשרות רפתנים, שמתנגדים להורדת מחיר המטרה והגדלת הייבוא, הפגינו אתמול בצהריים וחסמו צמתים בכמה מוקדים ברחבי הארץ במחאה על כוונת הממשלה להפחית את מחירי החלב הגולמי.

 

המפגינים הזועמים גם שפכו חלב על הכביש וקראו "ביבי הביתה". "למרות שהמשטרה עוצרת אותנו, אנחנו נמשיך כאן", אמר אחד המפגינים מעוטף עזה, "הממשלה מנסה להרוס את החקלאות, ואנחנו נמשיך להפגין". בעקבות ההפגנה נוצרו עומסי תנועה מכיוון אופקים לבאר-שבע.

 

אתמול בבוקר הם הגישו שתי עתירות לבג"ץ נגד מסקנות ועדת קדמי, שהיו לטענתן נמהרות מדי. מועצת החלב עתרה נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ומשרדי האוצר, התמ"ת והחקלאות בבקשה לחייב אותם להתייעץ עם חברי המועצה בטרם תתקבל כל החלטה בדבר שינוי מדיניות הנהוגה ביחס לענף החלב.

 

במקביל, התאחדות מגדלי הבקר הגישה גם היא עתירה לבג"ץ ובה דרישה לצו ביניים נגד קבלת המלצות ועדת קדמי והפיכתן לעובדה מוגמרת בטרם נתנה לה ולחברים בה, הרפתנים, להשמיע עמדתם.

  

רפתני עמק יזרעאל אף שלחו מכתב למבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, ובו התראה על ניגוד עניינים של שר התמ"ת שלום שמחון. לפי המכתב, שני אחיו של השר מועסקים בתפקידים בכירים בחברות בנות של תנובה.

 

בתנובה מסרו בתגובה: "קיבלנו את ההודעה, נלמד את המשמעויות הצרכנות של ההחלטות".


פורסם לראשונה 27/07/2011 19:42

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
המקצוענים
רפורמה בענף. בנימין נתניהו
צילום: גיל יוחנן
מומלצים