שתף קטע נבחר

מהיום: החוזה הסלולרי יהיה פשוט יותר

לא עוד חוזים מסובכים, נציגי שירות לא ברורים ושירותים ב-SMS במאות שקלים לחודש, בלי אישור מראש. מהיום ייכנסו לתוקף מספר תיקונים ותקנות של משרד התקשורת, שייאלצו את חברות הסלולר לשקיפות מול המנויים

תקנות ותיקונים חדשים ברשיונות חברות הסלולר, נכנסים היום (ג') לתוקף. ההוראות החדשות, שאמורות לסייע לנו במלחמה הסיזיפית נגד חיובים לא מוכרים בחשבוניות הסלולר, הן חלק מ-16 תקנות ותיקונים שהוכנסו לרישיון החברות בהתאם למדיניותו של שר התקשורת משה כחלון.

 

 

התיקונים והתקנות מחייבים את חברות הסלולר ליידע אותנו בכתב על כל צעד ושעל שלהן, והן לא יוכלו יותר לפעול בלי קבלת אישור בכתב מהמנוי. החל מהיום, החברות לא יוכלו לחייבנו על שום שירות בלי שניודע על כך. ביקשנו להתנתק? החברות יחויבו לשלוח לנו אישור בכתב על הניתוק. התיקונים האלה נועדו למנוע הסתרת מידע. הם אמורים להפחית את פגיעתם של חוזים מורכבים מדי, אותיות קטנות, מידע עמום, שירותי תוכן מתמשכים ויקרים, אי נגישות למידע ועצמאות גדולה מדי של נציגי שירות.

 

למרות שמדובר בהקלות משמעותיות, שיהפכו את ההתקשרות עם חברות הסלולר לבהירה יותר, יש להדגיש כי אנחנו כצרכנים עדיין נדרשים ליתר תשומת לב ולאחריות באינטראקציה שלנו עם החברות, בעיקר בהתקשרות ובקבלת שירותים דרך הטלפון.

 

שר התקשורת משה כחלון, אמר אתמול באירוע הפתיחה השנתי

של המועדון המסחרי והתעשייתי: "חברות הסלולר לא תוכלנה לגבות מלקוחות תשלום עבור שירותי תוכן אינטרנטי, ללא אישור מפורש מצד הלקוחות".

 

ממשרד התקשורת נמסר כי "ההוראות החדשות יגבירו את השקיפות של הסכם ההתקשרות עם המנוי ויאפשרו לו להבין את ההסכם ביתר קלות. כל הסכם התקשרות יכלול שני עמודים מפושטים, הראשון הוא עמוד שבו יפורטו עיקרי פרטי תוכנית ההתקשרות של הלקוח עם החברה, והשני הוא טופס גישה לשירותים, שבו יסמן הלקוח לאיזה שירותים בסלולר הוא מעוניין להיות נגיש ולאיזה לא. החברה תהיה מחויבת לשמור עותק עדכני של ההסכם שנערך עם המנוי וכל שינוי שנערך בו".

   

1. "עמוד עיקרי פרטי התוכנית"

התקנה הראשונה אמורה לפשט את המסובך מכל: החוזה הסלולרי. כדי להתיר את סבכי אחד החוזים השכיחים ביותר והמבלבלים יותר, הורה משרד התקשורת כי הסכם ההתקשרות עם חברות הסלולר יכלול בראשיתו "עמוד עיקרי פרטי התכנית". יהיה זה עמוד נפרד, אחד בלבד, מודפס, שיפורטו בו עיקרי ההסכם בין הלקוח לחברה באופן ברור ומדויק, ללא כל תוספות או שינויים בכתב יד.

 

מה יכיל הטופס?

 • את שם החברה או הלוגו שלה, פרטי נציג החברה שביצע את ההתקשרות, תאריך כריתת העסקה, פרטי המנוי לרבות שם המנוי, מספר זהות, מען, מספר הטלפון שאליו מתייחס ההסכם, מספר טלפון נוסף של המנוי אליו ישלחו הודעות בדבר שיעור ניצול חבילת גלישה ודגם המכשיר שנרכש.

 

 • הטופס יכיל גם את משך תקופת ההתחייבות, ככל שקיימת ומועד סיומה. מדובר בסעיף שמיועד לבעלי עסקים המחזיקים למעלה מ-100 מכשירים. למנוי רגיל, תקופת ההתחייבות היא עד 18 חודשים. למנוי עסקי משך ההתחייבות עשוי להשתנות.

 

 • הטופס יאכלס את כל התעריפים שעל פיהם תחייב החברה את המנוי עבור השירותים שהוא ביקש לקבל בעת ההתקשרות, וכן את שיעורו של כל תשלום קבוע, ככל שקיים במסגרת ההתקשרות; תעריפי השירותים יוצגו בטבלה בת שתי עמודות - "שם השירות" ו"מחיר השירות".

 

 • בטופס יופיע מחירו הכולל של המכשיר הנרכש בעת ההתקשרות, ואם הוסכם על תשלום חודשי בעבור המכשיר - יצויין גם שיעורו של כל תשלום.

 

 • יכללו בו גם כל ההטבות שניתנו למנוי, תוך ציון שווי ההטבה ומשך הזמן המדויק במהלכו תינתן ההטבה.

 

 • למנוי עסקי עם למעלה מ-100 קווים: הטופס יכלול גם את אופן חישוב הסכום שיידרש המנוי לשלם בגין הפרת ההתחייבות.

   
 • למנוי עסקי עם למעלה מ-100 קווים: הטופס יכלול גם מידע בדבר העלאת תעריפים במהלך תקופת ההתחייבות ככל שאפשרות זו קיימת במסגרת תנאי הסכם ההתקשרות, לרבות מועד העלאת התעריף ואישורו.

 

 • הטופס יכלול מידע בדבר יתרת תשלום ו/או ביטול הטבה עבור ציוד קצה (מכשיר, מטען) שנרכש מהחברה בהתקשרות קודמת.

 

 • אם עברתם מחברה סלולרית אחרת, תופיע בטופס התחייבות של החברה הנוכחית לשלם למנוי את תשלום דמי היציאה שבהם חויב על-ידי החברה הקודמת בה היה מנוי, ואופן פריסת התשלום.

 

 • בסוף עמוד עיקרי פרטי התוכנית, תגיע הצהרה של המנוי, לפיה קרא את העמוד וכי זה נמסר לידיו בעת ההתקשרות. לצד ההצהרה תימצא חתימה מקורית של המנוי וכן יצוינו פרטי נציג החברה שערך את ההתקשרות וחתימתו המקורית.

  

2. טופס גישה לשירותים

הטופס החדש השני שיצורף לחוזה ההתקשרות הוא בשורה טובה לרבים. לא עוד חיובים שערורייתיים לחברות שמספקות שירותי טריוויה, לא עוד ילדים שהוריהם מגלים שהורידו רינגטונים באלפי שקלים. אחרי תלונות רבות של צרכנים שגילו כי הם "מנויים" לשירותים בתשלום חודשי קבוע של 30 שקל, וכל אחת מעשרות הודעות ה-SMS שהם מקבלים בחודש עולה 15 שקל, החליט משרד התקשורת כי בעת התקשרות עם חברה סלולרית, על החברה להחתים את הלקוח החדש על "טופס גישה לשירותים באמצעות המכשיר הסלולרי המחויבים בחשבון הטלפון".

  

טופס גישה לשירותים יצורף כנספח לחוזה. יהיה זה עמוד נפרד, מודפס, עליו יידרש המנוי לסמן את בחירתו לחסום או לאשר נגישות לשירותים שונים, ולחתום ליד כל בחירה כזאת. התחרטתם שהתרתם קבלת שירותים? מנוי רשאי לבקש מהחברה בכל עת בעל פה או בכתב, לשנות את בחירתו בדבר נגישות לשירותים המפורטים בטופס.   


טופס גישה לשירותים - אלו השירותים שתצטרכו לסמן חסום או פתוח

טופס גישה לשירותים - אלו השירותים שתצטרכו לסמן "חסום" או "פתוח"
שירות גלישה באינטרנט הסלולרי באמצעות המכשיר, לרבות בפורטל הסלולרי של בעל הרשיון שירות תוכן ו/או מידע חד פעמי שירות תוכן ו/או מידע מתמשך - מנוי
  קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט צפייה או האזנה לו באופן חד פעמי (כגון הורדה או צפייה בסרט וידיאו, האזנה לשיר, הורדת משחק) קבלת או הורדת תוכן באמצעות האינטרנט, צפיה בו ו/או האזנה לו שלא באופן חד פעמי (כגון מנוי להורדה או צפייה בוידיאו, מנוי לשירות מוזיקה, להורדת רינגטונים ומשחקים)
  שליחת מסרון בתשלום מיוחד לשם הצבעה במסגרת תוכנית המשודרת בטלוויזיה באופן חד פעמי (כגון ריאליטי) קבלת תוכן ו/או מידע שלא באופן חד פעמי (כגון: מנוי לקבלת עדכוני חדשות, תוצאות ספורט, שאלות טריוויה ומתכוני דיאטה)
  מתן תרומה באמצעות מסרון חד פעמי  
  קבלת תוכן ו/או מידע באופן חד פעמי (כגון: מידע פיננסי, על קווי תחבורה, על אנשי מקצוע וכדומה)  

*לצד כל סעיף לעיל, יהיה על המנוי לסמן: חסום או פתוח, ויהיה עליו לחתום ליד כל סעיף.

   

שימו לב, גם לקוחות ותיקים יקבלו את הטופס. חברות הסלולר נדרשות לשלוח את הטופס למנויים קיימים החל מהיום, 13 בספטמבר. הוא יצורף לשני חשבונות הטלפון הקרובים. החברות אף יפרסמו את הטופס באתר האינטרנט שלהן, תוך שבעה ימי עבודה. מנוי קיים שלא יעביר לחברה את התייחסותו לטופס עד ל-13 בדצמבר, ייחסם לקבלת השירותים שמפורטים בטבלה למעלה ובקישור הזה לטופס, תוך 7 ימי עבודה.

  

3. אופן ההתקשרות בנוכחות נציג החברה

סיוט נוסף של מנויי חברות הסלולר נוגע לנציגי שירות שמבטיחים הרים ומקיימים גבעות. התיקון הבא בא למנוע עיון חפוז מדי בחוזה ההתקשרות על גבי צג מחשב מרצד קשות. כל שינוי בחוזה - ידרוש מעתה חתימה.

 

 • קודם להתקשרות יגיש נציג החברה למבקש להיות מנוי של החברה עותק מודפס של הסכם ההתקשרות ויאפשר לו לעיין בו.

 

 • בעת ההתקשרות יחתמו המבקש ונציג החברה בחתימת מקור על הסכם ההתקשרות שהוגש לעיונו של המבקש. לאחר החתימה כאמור, ימסור נציג החברה למנוי את העותק מהסכם ההתקשרות עליו מופיעות חתימותיהם המקוריות של נציג החברה והמנוי.

 

 • לאחר האמור לעיל רשאי נציג החברה להחתים את המנוי על הסכם התקשרות זהה לזה שנחתם בחתימות מקור, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים.

 

 • אם ביקש המנוי לערוך שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות בקשה לקבל שירות נוסף, לבטל שירות או להצטרף לחבילת שירות – תימסר למנוי בעת בקשת השינוי הודעה מודפסת הנושאת את שם החברה או הלוגו שלה, בה יצוינו פרטי השינוי, מועד כניסתו לתוקף וכן שמם המלא של נציג החברה והמנוי וחתימותיהם המקוריות.

 

4. אופן ההתקשרות בעסקת "מכר מרחוק"

ומה לגבי עסקאות שאינן נערכות פנים מול פנים? הסיכוי לטעויות בעסקאות שאין בהן קשר ישיר בין מוכר לקונה הוא עצום. העסקאות האלה נעשות בדרך הכלל באמצעות הטלפון או האינטרנט. במשרד התקשורת נצמדו לחוק הגנת הצרכן והחליטו שהחוזה כאן לא יהיה חתום אך ישלח למנוי מיד לאחר ההתקשרות, באמצעי תקשורת לפי בחירתו.

 

 • בעסקת מכר מרחוק יישלח למנוי מסמך תנאי ההתקשרות שכולל את "עמוד עיקרי פרטי התכנית" ו-"טופס גישה לשירותים" כשאלו מסומנים בהתאם לבחירותיו של המנוי כפי שנמסרו בעל פה לנציג החברה.

 

 • מסמך תנאי ההתקשרות יישלח אל המנוי באמצעות דואר רגיל. מסמך זה יכול שיישלח אל המנוי באמצעות דואר אלקטרוני או פקסימיליה, אם המנוי נתן את הסכמתו לכך.

 

 • אם ביקש המנוי לערוך שינוי בפרט המופיע במסמך תנאי ההתקשרות, לרבות בקשה לקבל שירות או חבילת שירות, תשלח החברה למנוי בדרכים המצוינות לעיל הודעה מודפסת הנושאת את שם החברה או הלוגו שלה, בה יצוינו פרטי השינוי, מועד כניסתו לתוקף, תעריף השירות או חבילת השירות וכן שמם המלא של נציג החברה והמנוי.

פורסם לראשונה 12/09/2011 16:56

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
המקצוענים
שר התקשורת, משה כחלון
צילום: ירון ברנר
מומלצים