שתף קטע נבחר

מתגייס לצה"ל? אתה זכאי לפיצויי פיטורים

המציאות מלמדת כי ישנם לא מעט מעבידים, אשר אינם רואים בעמלות או בפרמיות קבועות, ותשלומים שוטפים אחרים המשולמים לפי מחזור או רווחים, חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי-פיטורים. בפועל, פסיקות בתי המשפט קבעו אחרת

במהלך חודשי יולי-אוגוסט יתגייסו רבבות בני נוער לשירותם בצה"ל. אלו מהם שעבדו פרק זמן של שנה ומעלה לפני מועד גיוסם יכולים לקבל סכום כסף לא צפוי – אף לאחר שכבר התגייסו.

 

 

מדובר במעביד שהעסיקם ולא שילם להם את פיצויי הפיטורים להם הם זכאים עקב גיוסם לצה"ל, אף שהם הם שהתפטרו ולא ההיפך. חרף האמור, מציינים מומחי דטה פקס, מרכז המידע הישראלי ליחסי עבודה, שכר וחישובים, מעבידים רבים במשק אינם מכירים את לשון החוק , כמו גם העובדים הצעירים שחלק בלתי מבוטל מהם אינו בקיא בנושא.

 

העיקרון המנחה בדיני העבודה בנושא תשלום פיצויי פיטורים הוא כי המעביד מחויב בתשלום פיצויי פיטורים במקרה בו הוא פיטר את העובד וכי הוא אינו מחויב בתשלום פיצויי פיטורים במידה והעובד התפטר מרצונו.

 

חרף זאת, המחוקק קבע מספר סיטואציות "יוצאות מן הכלל", אשר בהן, התפטרות של העובד דינה כפיטורים על ידי המעביד ואשר מזכה אותו בפיצויי פיטורים. כך שהמחוקק העניק, בין היתר, "מתנת גיוס" לבני הנוער וקבע כי מלש"ב (מועמד לשירות ביטחון) שהתפטר עקב גיוס לשירות סדיר או לשרות לאומי או עקב גיוס לשרות אזרחי, זכאי לקבל עם התפטרותו עקב אחת מהסיבות הנ"ל, תשלום פיצויי פיטורים ממעבידו.

 

איך יחושבו פיצויי הפיטורים שלי?

שיטת החישוב מתבססת על הנוסחה של משכורת אחת כפול מספר שנות העבודה (כולל חלקי שנה). ככל שמדובר בנער ששכרו משתנה בהתאם לשעות עבודתו או לפי עמלות, ייאלץ המעביד לפצותו בהתאם לממוצע של 12 חודשי העבודה האחרונים, כאשר סכום זה יוכפל במספר שנות הוותק בעבודה.

 

אם מדובר בנער ששכרו עלה במהלך תקופת עבודתו (הן משכורת חודשית והן שעתית) - השכר האחרון, בשיעור הגבוה יותר, יהווה הבסיס לחישוב פיצויי-פיטורים.

 

במקרה בו שכרו ירד – על המעביד לבצע חישוב נפרד לכל תקופה, ולאחר-מכן, הוא נדרש לחבר את סכום התוצאה של כל-אחת מהתקופות.

 

למי מבין הנערים שהיקף משרתו השתנה, לגביו יתבצע חישוב נפרד לכל אחת מהתקופות, כפי שפורט מעלה.

כמובן שבנוסף לתשלום פיצויי הפיטורים על הנער לקבל את מלא זכויותיו הסוציאליות ובכלל זה תשלום דמי-הבראה,גמול שעות נוספות, פדיון חופשה שנתית וכו', וזאת ניתן לתבוע, אף לאחר סיום יחסי עובד ומעביד.

 

המציאות מלמדת כי ישנם לא מעט מעבידים, אשר אינם רואים בעמלות או בפרמיות קבועות, ותשלומים שוטפים אחרים המשולמים לפי מחזור או רווחים, חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי-פיטורים. בפועל, פסיקות בתי המשפט קבעו אחרת – ועל כן, על הנער להתעקש על כך. לצד האמור, בית המשפט קבע, כי בונוס אישי המשולם בהתאם ליעד שהוגדר לעובד או שמותנה בתנאי או בונוס שנתי שמשלם מעביד לעובדיו על-פי שיקול דעתו - אינם חלק מהשכר הקובע.

  

איך תבטיח את קבלת הפיצויים?

על בני הנוער לדעת כי ההתפטרות צריכה להיעשות בסמוך לגיוס, כאשר התפטרות של חודש לפני הגיוס, למשל, יכולה להיחשב כהתפטרות לפני גיוס. כמו כן, החוק דורש מהנער, בדיוק כמו מכל עובד אחר, למסור למעביד הודעה מוקדמת בנוגע להתפטרותו העתידית, וזאת בהתאם לוותק הנער במקום העבודה. .

 

נער שלא יתן הודעה מוקדמת למעביד על פי הקבוע בחוק, יהיה המעביד רשאי לקזז מכל סכום שהוא חייב לשלם לנער עקב סיום עבודתו, את שיעור ההודעה המוקדמת שהנער לא נתן לו. על הנער למסור למעביד הודעה מוקדמת על התפטרותו, כאמור, בכתב, בה עליו לציין את מועד ההודעה ואת מועד היכנסה של ההתפטרות לתוקף.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
עוד כסף לקראת הגיוס
צילום ירון ברנר
מומלצים