שתף קטע נבחר

חב' החשמל: 3.4 מיליארד לעובדים בניגוד לחוק

דו"ח חמור של מבקר המדינה חושף לאן יכולים להגיע אי סדרים בניהול גוף ציבורי: חברת החשמל העניקה לעובדיה הטבות במיליארדי שקלים בניגוד לחוק, וללא אישור מועצת המנהלים והאוצר. במקביל, צברה החברה חובות במיליארדים, ותעריף החשמל התייקר בעשרות אחוזים. הציבור שילם את החשבון

קופת הפנסיה המיוחדת של עובדי חברת החשמל וחשבון הנאמנות, המרכז 2 מיליארד שקל שנועדו לממן הטבות לעובדים, נחשפו לעין הציבור בשנה האחרונה, כאשר נקלעה החברה למצוקה פיננסית קשה וביקשה להעלות את מחיר החשמל בעשרות אחוזים.

 

כעת נדרש גם מבקר המדינה, יוסף שפירא, לפרשה וקובע בדו"ח השנתי שלו כי האופן שבו התנהלה הקופה אינו תקין ועצם קיומו של חשבון הנאמנות הוא בעייתי.

 

בדו"ח מומלץ לבדוק מחדש את ההפרשות של חברת החשמל לקרן הפנסיה של עובדיה מהשנים האחרונות, ונטען כי קיים סיכוי סביר לכך שקרן הפנסיה חייבת כסף לחברה. כסף זה יכול לשפר את מצבה הפיננסי ולמנוע העלאה נוספת של מחיר החשמל.

 

בנוסף לסוגיית חשבון הנאמנות וקרן הפנסיה, מצא דו"ח המבקר כי החברה שיפרה את תנאי ההעסקה והפנסיה של עובדיה מבלי לקבל אישור ממועצת המנהלים או מהממשלה. בין השנים 2008-1996 הסתכמה העלות של התוספות ב-3.4 מיליארד שקל. תוספות אלו ניתנו בניגוד לחוק החברות הממשלתיות, לחוק יסודות התקציב ולהסכמים שנחתמו בין החברה לממונה על השכר.

 

"משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה את אופן תפקודה הבלתי תקין של הנהלת החברה, שפעלה במשך שנים רבות ליצירת עובדות בשטח בתחום הטבות שכר ופנסיה לא מאושרות בסך מיליארדי שקלים ואת חוסר הפיקוח של הדירקטוריון ושל שומרי הסף האחרים בחברה על אופן תפקודה האמור", נכתב בדו"ח.

 

הפרות בוטות של כללי המינהל התקין

חברת החשמל היא אחת החברות הגדולות במשק, עם יותר מ-12 אלף עובדים ויותר מ-5,000 גמלאים. בתחילת העשור הקודם החלו עובדי החברה לעבור מפנסיה תקציבית, המשולמת על ידי החברה, לפנסיה צוברת שמבוססת על הפרשות העובד והמעסיק. גם היום, רוב גמלאי החברה זכאים לתשלום של קצבה חודשית מקופת החברה לכל ימי חייהם, בנוסף להטבות שונות המוענקות להם גם לאחר הפרישה, כמו חשמל חינם ושי לחג.

 

בשנת 2005 הקימה החברה קופת פנסיה חיצונית, שמטרתה לרכז את הכסף שנועד למימון תשלומי הפנסיה החודשיים של העובדים. בנוסף, סמוך לאותו מועד, הקימה החברה חשבון נאמנות שמרכז את הכסף שנועד למימון ההטבות הנוספות שמקבלים הגמלאים. מטרת הקופה והחשבון היא לוודא שהחברה תעמוד במחויבויותיה לעובדים גם במקרה של מצוקה כלכלית, וכי הכסף שנועד לממן את תנאי הפרישה של העובדים לא ינוצל לכל מטרה אחרת.

 

בדיקת מבקר המדינה מהשנים 2010-2008 מעלה, כי סביב הקמת הקופה וחשבון הנאמנות חלו הפרות בוטות של כללי המינהל התקין בכל הנוגע לתנאי הפרישה בחברת החשמל. את המחיר, כמובן, נאלץ הציבור לשלם דרך חשבון החשמל הנוכחי והעתידי. המגוחך הוא, שאחד הממצאים בבדיקת המבקר הוא שאיש אינו יודע כמה הציבור משלם.

 

האם קופת הפנסיה חייבת כסף לחברה?

תקנון קופת הפנסיה החיצונית קובע כי החברה תפריש לקופה את כל הכסף שהיא חייבת על מנת לשלם את הוצאות הפנסיה של עובדיה. אך מי קובע את גובה ההוצאות? דו"ח המבקר מציין, כי בשנת 2011 נרשם פער של כ-6.3 מיליארד שקל בין גובה המחויבות לפי ספרי החברה (16.4 מיליארד שקל) לבין גובה המחויבות לפי ספרי הקופה (22.7 מיליארד שקל).

 

הפער נובע משימוש בכללי תקינה שונים לחישוב שינויים בתוחלת החיים ובשיעור הנכות, אשר מהווים את הבסיס לקביעת גודל ההפרשות העתידיות לפנסיה. בעקבות הפער, הזרימה החברה חלק ניכר מהסכום לקופה אבל עדיין נותרה בחוב של 1.8 מיליארד שקל כלפיה.

 

דו"ח המבקר קורא לצוות הרגלוטורים של חברת החשמל להתכנס ולקבוע מהו החישוב הנכון והאם חברת החשמל חייבת כסף לקופת הפנסיה או שמא קופת הפנסיה צריכה להחזיר כסף לקופת החברה.

 

חשבון הנאמנות לא אושר

גמלאי חברת החשמל זכאים לחשמל חינם ושי לחגים גם לאחר פרישתם וכמו כן הם זכאים למענק פרישה חד פעמי. כדי לממן את ההטבות הללו ואת גילום המס בגינן הוקם כאמור חשבון נאמנות מיוחד. החל משנת 2006, החלה חברת החשמל להפקיד 20 מיליון שקל בחודש באותו חשבון, עד שנצברו בו כ-2 מיליארד שקל.

 

בדו"ח המבקר נטען כי ההחלטה להפקיד 20 מיליון שקל בכל חודש בחשבון התקבלה על ידי ההנהלה אך לא הובאה מעולם לאישור מועצת המנהלים של החברה. יתר על כן, ההחלטה לא הובאה לאישור רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר.

 

במשרד המשפטים חיוו לאחרונה את דעתם על הנושא וטענו כי "השאלה המשפטית אם החלטות קונקרטיות אלה הם עניין המחייב החלטות דירקטוריון אם לאו היא שאלה שלא מצאנו לגביה תשובה חד משמעית".

 

אך דו"ח מבקר המדינה מביע דעה נחרצת: "לדעת מבקר המדינה, למען הסר כל ספק, ראוי היה כי מנכ"ל החברה דאז יביא לפני הדירקטוריון באופן ספציפי ונפרד את ההחלטות לאשר הפקדות בסך מאות מיליוני שקלים לחשבון הנאמנות, כדי שהדירקטוריון ידון בהחלטות ויחליט אם לאשרן".

 

עוד צוין בדו"ח כי "ראוי שרשות החברות תבחן את הצורך להוציא לחברות הממשלתיות הוראות מתאימות כדי שמקרה כזה לא יישנה". יתר על כן, הדו"ח מבקר לא רק את אופן קבלת ההחלטות אלא את עצם ההחלטה להעביר כסף לחשבון נאמנות עבור הטבות שאינן תשלומי קצבת גמלאות.

 

"לדעת משרד מבקר המדינה, על החברה להפסיק להפקיד בחשבון הנאמנות כספים עבור מגוון רחב של הוצאות שכר נלוות שאינן מוגדרות כרכיבים קצבתיים. מדובר בהוצאת כספים מהחברה שלא לצורך".

 

כמה זה עולה לנו? לא ידוע

חשוב לציין כי מדובר בכסף שיצא מקופת החברה ועבר לחשבון סגור. וזאת, בשנים שבהן חברת החשמל הלכה וצברה חובות בהיקף של מיליארדים.

 

למצבה הפיננסי של חברת החשמל השלכות על גובה מחיר החשמל, שאותו קובעת רשות החשמל שהיא הגורם המרכזי המפקח על החברה. בין אוגוסט 2011 לאפריל 2012 התייקר החשמל בשיעור מצטבר של כ-25% בעקבות ההרעה במצבה הפיננסי של חברת החשמל, על רקע הפסקה של הזרמת הגז הטבעי ממצרים.

 

תעריף החשמל נקבע על פי העלויות המוכרות לחברת החשמל אך בבדיקת המבקר נמצא כי היקף העלויות של תשלומי הפנסיה לעובדי החברה לא מוכר לרשות ולכן היא גם אינה יודעת מה תרומתו למחיר הסופי שמשלם הצרכן. כלומר, הצרכן הישראלי משלם על החריגות המתוארות בדו"ח המבקר, אך איש אינו יודע כמה הוא משלם.

 

מדובר בדו"ח חמור המלמד עד להיכן עשויה להגיע חוסר תקינות ואי סדרים בניהול משאב ציבורי. את האצבע המאשימה, מפנה הדו"ח גם אל עבר הגורמים המפקחים על החברה ולא רק אל החברה עצמה.

 

"ממצאי דו"ח זה מלמדים על ליקויים חמורים, במשך שנים רבות, בתפקודם של דירקטוריון חברת החשמל, של שומרי הסף שלה, ושל הנהלתה בנושא הסדרי הפנסיה בחברה", נכתב בדו"ח. "וכן על ליקויים בתפקודם של משרדי הממשלה והגופים האחראים לנושא".

 

תגובת חברת החשמל

מחברת החשמל נמסר בתגובה, כי "חברת החשמל קבלה את טיוטות דוחות מבקר המדינה ואח"כ את הדו"חות הסופיים. החברה שיתפה פעולה בכל מהלך הביקורת עם הגורמים המקצועיים במשרד המבקר ועם קבלת הדוחות הסופיים החברה פועלת ליישום ההמלצות של מבקר המדינה.

 

"חברת החשמל פועלת על פי חוק ובתיאום מלא עם הגופים המפקחים, בן השאר הממונה על השכר. הדו"ח מתייחס לפעילותה של חברת החשמל עד שנת 2009. במהלך שלוש השנים האחרונות תוקנו מרבית ההערות, אליהן מתייחס דוח זה. חברת החשמל תמשיך לשמור על שקיפות, כפי שנהגה בשנים האחרונות".  

 

בנוגע לטענה כי תנאי העסקה ופרישה שופרו שלא כחוק, נטען כי "חברת החשמל, כחברה ממשלתית, מיישמת אחת לאחת את כל החלטות הממונה על השכר ופועלת בהתאם להחלטותיו.

תנאי הפנסיה המוזכרים בדו"ח, הינם רכיבי שכר שחלק מהם אושרו על ידי הממונה על השכר".

 

בנוגע לחשבון הנאמנות, נמסר כי "החברה בוחנת את האפשרויות העומדות לרשותה, הנושא נמצא כעת בבחינה משפטית".

 

בנוגע לקרן הפנסיה, נמסר כי "חברת החשמל הייתה חלוצה במשק הישראלי בתחום המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת כבר בשנת 1996, ובנושא הקמת קופה מרכזית לקצבה לניהול כספי הפנסיה התקציבית בשנת 2005. החברה פעלה בעניינים אלה באחריות ושקיפות ראויה, בהתאם להוראת גורמי הרגולציה הרלבנטיים והיא מהווה מודל לחיקוי על ידי גורמים אחרים במשק כיום.

 

"יודגש, כי רוב הביקורת בדו"ח אינה כנגד חברת החשמל, אינה בסמכותה או באחריותה של חברת החשמל, אלא מופנית כלפי גורמי הרגולציה הרלבנטיים".

 

מארגון עובדי חברת חשמל נמסר: "מטרת ארגון העובדים הוא לפעול לרווחת עובדי החברה תוך שמירה על הסכמי השכר המאושרים והמקובלים במשק, וכך היה ויישאר גם בעתיד. כל הטבות השכר והפנסיה המוזכרות אושרו, דווחו ופוקחו כחוק. מוטב להתמקד בנושא העיקרי של דו"ח מבקר המדינה שהוא כשל תכנון משק החשמל העתידי כפי שארגון עובדי חברת החשמל התריע בשנים האחרונות".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: עוז מרון
תחנת הכוח בחדרה
צילום: עוז מרון
מומלצים