שתף קטע נבחר

צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

המבקר: לבחון מחדש תוכניות המאיימות על החופים

מבקר המדינה מקדיש בדו"ח השנתי פרק לאיומים על הסביבה החופית. על פי הדו"ח, רצועת החוף בין עתלית לקיסריה משופעת בערכי טבע ונוף חשובים, אך תוכניות הדיור והנופש שעלולות לפגוע ברצף האקולוגי לא נבחנו תוך ראייה כוללת. עוד בדו"ח: תוכניות בינוי בחופי הכנרת ועל המצוק בבת ים

רוח גבית למאבק נגד הקמת כפר הנופש בצמוד לחוף נחשולים: מבקר המדינה מקדיש בדו"ח הביקורת השנתי פרק לאיומים על הסביבה על החופית בישראל כתוצאה מהחייאת תוכניות ישנות, בו הוא מציין כי יש לבחון מחדש את שלל התוכניות המאיימות על חופי הכרמל, בתוכן כפרי נופש המתוכננים באזור חוף נחשולים.

 

האיומים על החופים - בכלכלה ירוקה :

הסיפורים החמים לפני כולם - בפייסבוק של ynet

 

"מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י) וקיבוץ נחשולים התייחסו בעיקר לשיקולים כלכליים בבואם לתכנן את הקמתם של שני כפרי נופש גדולים באותו חוף בדיוק", מצוין בדו"ח. "כנאמן הציבור ממ"י היה צריך לפעול לשיתוף פעולה בינו ובין הקיבוץ ולייצר תהליך קבלת החלטות תכנוניות שיאזנו בין האינטרס הציבורי לאינטרס של פיתוח תוך יישום עקרונות לפיתוח בר קיימה".

 

 

המבקר בחן את סדרי האישור של מיזמי הפיתוח לאורך החופים, המתבססים על תכניות ישנות שחוק שמירת הסביבה החופית לא חל עליהן. הבדיקה התמקדה במינהל התכנון אשר במשרד הפנים, במינהל מקרקעי ישראל וברשויות המקומיות. מממצאי המבקר עולה, כי לא הופקו לקחים בעקבות דו"ח מבקר המדינה משנת 2009 בנושא הקמת כפר הנופש בחוף פלמחים.

 

"נמצאו מספר תכניות בנין עיר שהמועד לביצוען עבר ושממ"י שיווקה את הקרקעות בגינן אף שלנוכח השינוי שחל במדיניות התכנון לאורך החופים צריך היה לשקלן מחדש. דבר שלא נעשה", נכתב בדו"ח. המבקר מציין, כי ראוי שוועדות התכנון לא יתנו היתר אוטומאטי לתוכנית, אלא ישקלו אותן מחדש בהתאם לשינויים שחלו במדיניות התכנון.

 

חוף הכרמל: לשקול תוכניות מחדש

בין התוכניות שבחן המבקר כלולים מיזמים רבים המתוכננים בין עתלית לקיסריה, לאורך 16.5 ק"מ, בהם יחידות נופש בעתלית, הרחבת שטח קיבוץ נווה ים לצורכי מגורים ונופש, הסדרת חוף רחצה בחוף הבונים, שלושה כפרי נופש בני 1,500 יחידות בנחשולים וחוף דור, 200 יחידות נופש במעגן מיכאל, ועוד.

 

המבקר מציין כי רצועה זו משופעת בערכי טבע ונוף חשובים וכוללת שמורות טבע רבות, שקיומם תלוי בשמירה על רצף השטחים הפתוחים באזור ובתי הגידול הטבעיים. חרף זאת הוא מציין כי המינהל והרשויות המקומיות באזור פעלו לאישור תוכניות שונות של יחידות דיור, כפרי נופש, בתי מלון וחניונים, שעלולות לפגוע ברצף האקולוגי בחוף, וכי הוועדה המחוזית חיפה בחנה כל תוכנית בנפרד, ללא ראייה כוללת.

 

לאור זאת המבקר ממליץ לבחון את התוכניות השונות מחדש, בראייה אזורית כוללת, שתכלול גם בדיקת כושר הנשיאה של החופים ואת הצורך בהקמת כפרי נופש נוספים. "יש לבחון את הצורך בהקמת כפרי הנופש הללו בהתחשב בסקר מעודכן שיבחן את הביקוש ליחידות נופש נוספות בחוף הכרמל", נכתב. עוד מצוין כי יש לקחת בחשבון את מדיניות התכנון החדשה לפיה יש בפיתוח בחופים, יש לקחת בחשבון את הרגישות הסביבתית והנופית הגבוהה".

 

דור-נחשולים. בתוכנון -1,500 יחדיות נופש (צילום: באדיבות Lowshot) (צילום: באדיבות Lowshot)
דור-נחשולים. בתוכנון -1,500 יחדיות נופש(צילום: באדיבות Lowshot)
 

 

מלון בכנרת - 50 מטר מהים

המבקר בחן תוכניות נוספות בחופים, בהן מלון הסוויטות של מוטי זיסר בצפון הכנרת, שנבנה במרחק 50 מטר מקו המים, והקמתו כוללת גם יבוש שטחים בימה. המבקר מציין כי התוכנית אמורה היתה לצאת לפועל עד 2005, אך רק ב-2008 חתם המינהל על חוזה חכירה עם החברה הזוכה - בסמוך להליכי אישור חוק הסדרת חופי הכנרת. "למצער היה על ממ"י לבחון את התכנית ברוח הכללים החדשים שהלכו והתהוו, כדי למזער את הנזק האפשרי לחופי הכנרת", מדגיש המבקר.  

 

עוד מצוין, כי רק ב-1996 בוצע תסקיר לבחינת השפעת הקמת המלון על הסביבה, אך הוא לא עודכן מאז ולא כלל כפי שנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה, התייחסות להשפעות מצטברות של מיזמים עתידיים על הימה.

 

"יתר על כן", מוסיף המבקר, "הפיתוח בימת הכנרת, על מגבלותיו, מתבסס ברובו על תמ"א 13 לאזור הכנרת, שהוכנה כבר בשנת 1983 ולא על תכניות סטטוטוריות מעודכנות יותר המשקפות את השינויים שחלו בשנים האחרונות במדיניות פיתוח החופים".

 

"לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח הזמן הרב שחלף ולאור הערות מבקר המדינה בדו"ח על חוף פלמחים, ראוי כי ממ"י יבחן מחדש את התוכנית הישנה ויפעל להכנת תכנית כוללת לחופי הכנרת אשר תבחן את כושר הנשיאה של האגם ואת התאמת הפרויקט לתכנית זו".

 

בת ים - בנייה על המצוק

המבקר בחן גם שתי תוכניות פיתוח לאורך המצוקים של חופי בת ים. האחת, שאושרה ב-1984, כוללת בניית בניין מגורים משולב עם שטחי מסחר על המצוק. בדו"ח מצוין כי המינהל החליט לשווק בשנת 2009 את הקרקע של התוכנית, אף שחלפו 25 שנה מאז שאושרה, זאת מבלי שהוכנה תוכנית מפורטת שעונה על הוראות חוק השמירה על הסביבה החופית ועל תמ"א 13. "בכך פעל (המינהל - ב.פ) שלא לאור החוקים העדכניים והמגמות החדשות בתחום פיתוח החופים בישראל".

  

המבקר מתייחס גם לליקויים שמצא בתוכנית לבניית מלון דירות נופש על המצוק, בשטח מלון סאן, שאינו כולל תנאים מיוחדים שהוציא משרד התיירות ושיאפשרו לוודא כי הדירות משמשות לצורכי תיירות ונופש – ולא לצורכי מגורים, כפי שאירע במרינה בהרצליה.

 

 (צילום: בני דויטש) (צילום: בני דויטש)
(צילום: בני דויטש)

 

להתאים תוכניות ישנות לשינויים

בסיכום דבריו, מציין המבקר כי "לעתים תכניות אינן תואמות לצרכים החדשים ולראייה התכנונית החדשה, משום שמאז הכנתן חלו שינויים חקיקתיים והתגבשו תובנות חדשות. הדברים נוגעים גם לפיתוח רצועת החוף בישראל, שכן בשנים האחרונות חלו שינויים במדיניות הפיתוח באזור ובחקיקה בנושא, ששיקפו את הרצון להגן על הסביבה החופית".

 

נוכח זאת ממליץ המבקר למינהל, ליזום דיון מקיף במדיניות הראויה של פיתוח הסביבה החופית ולהתאימן לשינויים שחלו, בפרט כאשר מדובר בתכניות הפוגעות באינטרס הציבורי. "מועצת מינהל מקרקעי ישראל והנהלתו לא עשו כן, אף שהדבר התבקש, גם לנוכח פרסום דוח מבקר המדינה על חוף פלמחים משנת 2009", נכתב. "ראוי כי במסגרת המכרזים לשיווק קרקע עליה חלות הוראותיהן של תכניות ישנות על חוף הים, מגמת החקיקה החדשה תשמש לממ"י עקרון מנחה שיבטיח שמירה על הקרקעות ופיתוח האזור לטובת כלל הציבור".

 

בנוסף ממליץ המבקר למוסדות התכנון, "לקבוע אמות מידה מפורשות בנוגע למשך תקפותה של תכנית מאושרת, וכמו כן עליהם לקבוע אם יש צורך מדי פעם בפעם לחזור ולבחון את מידת תקפותה של תכנית שגובשה לפני שנים, לנוכח השינויים שחלו מאז נקבעה".

 

תגובות

ח"כ דב חנין (חד"ש), יו"ר השדולה הסביבתית-חברתית בכנסת, מסר כי בכוונתו לקדם את התיקון לחוק החופים, לפיו תוכניות ישנות ייבחנו מחדש. "קיימת פרצה מסוכנת בחוקי ההגנה על החופים", אמר. "אנחנו נמצאים במצב אבסורדי בו כל תכנית מגירה לבנייה ישנה בחופי ישראל מתגברת באופן אוטומטי על הנורמות המתקדמות שהגענו אליהן בחקיקה הסביבתית בעשור האחרון. את המצב הזה חיוני לשנות ומיד".

 

בעמותת צלול קראו לחברי הכנסת לתמוך בחקיקה שמגנה על החופים. "דו"ח מבקר המדינה מוכיח שוב את הטענה לפיה חופי המדינה ממשיכים לסבול מאיומים בלתי פוסקים מצד רשויות מקומיות, מנהל מקרקעי ישראל, יזמים ובעיקר מהעדר הגנה חוקית מספקת".

 

בוועד להצלת חוף נחשולים בירכו על מסקנות המבקר. "אנו מקווים שמוסדות התכנון יפנימו את הנאמר ויפעלו ברוחו, בהתאם לעקרונות התכנון העדכניים, לערכי הטבע והנוף ולאינטרס הציבורי של כולנו", נמסר.

 

ממינהל מקרקעי ישראל נמסר: "רשות מקרקעי ישראל תלמד לעומק את דוח המבקר ותסיק את המסקנות ככל שיידרש. יודגש כי במסגרת הרפורמה המתבצעת בימים אלה ברשות מקרקעי ישראל מתקיים תהליך של בחינה מחדש של כל סוגיית השיווק בסביבה החופית,תוך מתן דגש ותשומת לב רבה יותר לאינטרס הציבורי ולהבטחת הנגישות של כלל הציבור אל החופים".

 

ממשרד הפנים שאחראי על ועדות התכנון, נמסר: "מינהל התכנון שוקד בימים אלה על הכנת תמ"א 13/13 מרחב הכנרת וחופיה שעתידה להחליף את תמ"א 13 כנרת. התכנית החדשה תשקף את תפישת התכנון העתידית ואת צרכיו השונים של המרחב ובין היתר תבחן התכנית ביטול או הוספת כפרי נופש לחופי הכנרת מתוך ראייה כוללת. מינהל התכנון בוחן בימים אלו את תמ"א 13 ים תיכון ובודק אפשרות לעדכנה, כך שתתאים לצרכים וליעדים משתנים".

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: אמיר קידר
מחאה חוף נחשולים
צילום: אמיר קידר
מומלצים