שתף קטע נבחר

זכויות בעבודה של חולות בסרטן השד

כמה זמן ניתן להיעדר לצורך בדיקות וטיפולים, מה ניתן לעשות אם ימי המחלה מוצו ומה האמצעים העומדים לרשות עובדת שנפגעה מאפליה אסורה מצד המעסיק על רקע מוגבלותה הבריאותית? שאלות ותשובות לרגל חודש המודעות הבינלאומי לסרטן שד

נשים המגלות כי חלו בסרטן השד ונדרשות לטיפולים, נדרשות לא אחת להתמודד גם עם אתגרים לא פשוטים מצד מקום העבודה. כיצד ניתן למצות את הזכויות מול המעסיק וחברות הביטוח, ומה ניתן לעשות אם זכויות העובדת נפגעות על רקע התמודדותה עם המחלה והטיפולים?

 

עוד על זכויות עובדים בערוץ קריירה:

 

לפניכם שאלות ותשובות. שגיבשנו בסיוע עו"ד ירון לסטרל, ממשרד עורכי הדין אשר חלד ושות', המעניקים ייעוץ משפטי בהתנדבות לעמותת "אחת מתשע". לסטרל מבהיר כי אין באמור להוות תחליף לייעוץ משפטי או להתייעצות עם עורך דין וכי יש לזכור, כי כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו ומאפייניו הייחודיים.

 

לעובדת נודע כי חלתה בסרטן, האם עליה להודיע על כך למעסיק?

 

לסטרל מבהיר כי בדומה לכל חולה אחר, עובדת שנעדרה ממקום עבודתה עקב מחלה צריכה להודיע על כך למעסיקה אך אין היא מחויבת לגלות כי לקתה במחלת הסרטן, מטעמי פרטיות וסודיות רפואית.

 

"בנוסף, העובדת צריכה להציג תעודת מחלה חתומה בידי רופא שאינה חייבת לכלול פירוט של המחלה. ככל שהעובדת מבקשת לקבל הקלות או לשנות את תנאי העסקתה, יוכל המעסיק לבקש ממנה להציג אישור מרופא תעסוקתי".

 

כמה זמן רשאית עובדת להיעדר לצורך בדיקות וטיפולים? כמה ימי מחלה ניתן לצבור?

 

"תקופת הזכאות המקסימאלית לדמי מחלה, לפי החוק, לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שעבדה העובדת אצל המעסיק ולא יותר מ- 90 יום. בחלק ממקומות העבודה נקבעו בהסכמים קיבוציים הסדרים מיטיבים, המאפשרים צבירה של למעלה מ- 90 ימים, לעיתים ללא הגבלה".

 

מה ניתן לעשות אם עובדת מיצתה את יתרת ימי המחלה שעמדה לרשותה?

 

"עובדת שניצלה את מלוא מכסת ימי המחלה הצבורה לזכותה, יכולה לעשות שימוש בימי חופשה צבורים. בנוסף, היא יכולה לפנות למוסד לביטוח לאומי ולקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים בהם היא מבוטחת בביטוח אובדן כושר עבודה בבקשה לקבל קצבת נכות, בכפוף להחלטת ועדה רפואית. לעתים, נקבעת לחולה זכאות לנכות חלקית ואז יכולה היא לעבוד במשרה חלקית והביטוח משלים את השכר". 

 

מהו גובה התשלום עבוד יום מחלה?

 

"לפי החוק, על יום המחלה הראשון אין העובדת זכאית לקבל תשלום. עבור היום השני והשלישי 50% מהשכר, ומהיום הרביעי ואילך מלוא השכר, שהיתה זכאית לקבל אילו המשיכה בעבודתה. במקומות עבודה שונים, לרוב בשירות הציבורי - שירות המדינה ורשויות מקומיות, ובמקומות עבודה מאורגנים, קיים הסדר מיטיב על ההסדר הקבוע בחוק, הקובע תשלום תגמול החל מיום המחלה הראשון ולעיתים בשיעור מלא.

 

"הצעת חוק שהוגשה לאחרונה, מציעה לראות בימי היעדרות של עובדים החולים במחלה ממארת כימי מחלה אחודים. "כלומר, ימי היעדרות במהלך חודש, למשל לצורך טיפולים כימותרפיים, גם אם אינם רצופים, יוכרו כתקופת היעדרות אחת רציפה המזכה בתשלום כבר מהיום השני להיעדרות".

 

עובדת נאלצת להיעדר מהעבודה לעתיכים תכופות בשל מחלהתה. האם במצב כזה יש למעסיק עילה לפטר אותה?

 

לסטרל מבהיר כי לפי החוק, מעסיק לא יכול לפטר עובדת שנעדרה מעבודתה עקב מחלתה במהלך תקופת הזכאות הצבורה לה (כלומר, במהלך 90 ימים הניתנים לצבירה על פי החוק). זאת למעט בשני מקרים: האחד - כאשר המעסיק הודיע על הפיטורים לעובדת בטרם נעדרה עקב מחלתה, ומדובר בפיטורים בתום לב ומטעמים ענייניים. השני - כאשר המעסיק פשט רגל או פסק מלפעול.

 

"ניתן לפטר את העובדת במידה שעומדים לזכותה ימי מחלה העולים על תקופת 90 הימים המקסימאלית הקבועה בחוק או במידה שמיצתה את ימי המחלה, זאת בהנחה שמדובר בפיטורים מטעמים ענייניים ובתום לב ואלא אם כן נקבע אחרת בהסכם קיבוצי".

 

מהם האמצעים העומדים לרשותה של עובדת שפוטרה על רקע מחלה?

 

"במידה שעובדת תפוטר על רקע של מחלה או היעדרות מפאת מחלה, ביכולתה לעתור לבית הדין לעבודה לסעד שיבטל את הפיטורים. ככל שיוכח קשר בלתי חוקי בין הפיטורים ובין היעדרותה של עובדת מפאת מחלה, בית הדין יכול לבטל את הפיטורים או לפסוק פיצוי כספי בשל פיטורים שלא כדין".

 

עובדת מתלוננת כי מאז שהודיע למעסיקה על מחלתה - הוא חדל לפעול לקידומה בתפקיד, או ביטל תשלום בונוס שהובטח לה. מה באפשרותה לעשות?

 

"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, החל על כל מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים, אוסר להפלות אנשים המוגבלים בשל מצב בריאותי לקוי על רקע מצבם הבריאותי, כל עוד הם כשירים ומתאימים לתפקיד.

 

לכן, מעסיק לא יכול לפגוע בעובדת על רקע מצבה הבריאותי, בכל הקשור למתן הזדמנות להתקדם בעבודה, לרבות קידום בתפקיד, קידום בדרגה, קבלת קביעות ועוד. בדומה לכך, אסור למעסיק לפגוע בעובדת על רקע מצבה הבריאותי בכל הקשור לתנאי עבודתה, בהכשרה או בהשתלמות מקצועית, בהטבות ובתשלומים בקשר לפרישה מהעבודה ועוד".

 

עובדת עברה ניתוחים וטיפולים שהחלישו את יכולת התפקוד שלה באופן זמני. החליט המעסיק להעביר אותה לתפקיד אחר וללא הסכמתה, משום שחשב שלא תוכל להמשיך לעבוד באופן מיטבי. האם הוא פעל כדין?

 

לסטרל מציין כי המעסיק היה צריך לתת לעובדת הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיה טרם קבלת ההחלטה בדבר העברתה מהתפקיד ולא לפגוע בה באופן שרירותי. 

 

"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מעניק הגנה מפני פגיעה בתעסוקה לרבות פיטורים, לעובדים שתפקודם הוגבל באופן זמני או קבוע בשל מחלתם. חל איסור על מעסיק להרע את תנאי ההעסקה של אדם עם מוגבלות, לרבות מי שהיה בעבר בעל מוגבלות או מי שנחשב לאדם עם מוגבלות בעיני סביבתו.

 

"בתי הדין לעבודה לוקחים בחשבון כי הקשיים העומדים בפני חולי סרטן במקום העבודה נובעים לא רק ממוגבלות פיזית הקשורה ישירות למחלה, אלא גם מהאינטראקציה בינם לבין סביבת העבודה, המושפעת לעתים מתפיסה סטריאוטיפית ביחס לחולים. לפיכך, הנטייה היא להכיר בחולי סרטן כ"אדם עם מוגבלות", שהגנת החוק חלה עליהם". 

 

מהם האמצעים העומדים לרשות עובדת שנפגעה מאפליה אסורה מצד המעסיק על רקע מוגבלותה הבריאותית?

 

"ניתן לפתוח נגד המעסיק בהליך אזרחי בפנייה לבית הדין לעבודה וכן בהליך מעין פלילי – בהגשת תלונה למשרד הכלכלה, לשם תיקון ההפליה. כך לשמל, במקרה שעובדת פוטרה בשל אפליה אסורה, בית הדין יכול לבטל לבקשתה את הפיטורים ולהורות על אכיפת יחסי עובד מעביד והחזרת העובדת לעבודה, או להורות על תשלום פיצויים.

 

מהן הזכויות העומדות לקרובי משפחה של עובדת שחלתה בסרטן?

 

"איסור האפליה והפגיעה חלים גם על בני משפחה של אנשים עם מוגבלות המטפלים בהם. בנוסף, עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות בשל מחלה ממארת של בת זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו או על חשבון ימי חופשה – לפי בחירתו".

 

עובדת שחלתה מרגישה חלשה ותשושה, ומתקשה לבצע את המטרלות שנהגה לבצע בעבר בקלות. מה יכול המעסיק לעשות על מנת להקל עליה בעבודתה?

 

לסטרל משיב, כי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מטיל חובה על מעסיק לנקוט בצעדים אקטיביים של ביצוע התאמות סבירות ונדרשות, שיאפשרו את העסקתו של אדם עם מוגבלות במסגרת העבודה.

 

"התאמות אלה יכולות להיות פיזיות, למשל מתן אפשרות לעבודה מהבית במידת האפשר או מעבר לחדר מרוחק או לתפקיד שאינו כולל קבלת קהל על מנת להפחית סיכויי העובדת להידבק במחלות שונות במקום העבודה כאשר המערכת החיסונית שלה מוחלשת. בנוסף ניתן ליישם התאמות כלכליות, למשל מתן גמישות בשעות עבודה או תשלום שכר על בסיס גבוה יחסית לעומת תפוקת העובדת בהתחשב במגבלותיה.

 

"מעבר לכך, החוק מחייב את המעסיק לבחון אפשרות להעסיק את העובדת בהתאם למגבלותיה ולהציע לה הצעות קונקרטיות לעבודה חלופית, שיתאימו למצבה הבריאותי, לכישוריה ולמעמדה, ויאפשרו לה להמשיך בעבודה".

 

עובדת חשה כי מצבה הבריאותי אינו מאפשר לה להמשיך לעבוד. כיצד עליה לנהוג אם ברצונה להתפטר ממקום העבודה?

 

"טרם התפטרותה, על העובדת להודיע למעסיק על מצב בריאותה כמגבלה המונעת את המשך העבודה הרגיל. זאת, על מנת לאפשר למעסיק להציע לה עבודה אחרת או תנאי עבודה אחרים, שימנעו את הצורך בהתפטרות.

 

"על העובדת יהיה להציג למעסיק חוות דעת רפואית התומכת בטענתה כי מצבה הבריאותי מונע ממנה להמשיך לעבוד. אם מעסיק לא הציע לעובדת עבודה מתאימה למגבלה הבריאותית ולכישוריה היא תחשב כמפוטרת, ותהיה זכאית לפיצויי פיטורים."  

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים