שתף קטע נבחר

חצי מהשכירים מרוויחים פחות מ-6,541 שקל

מנתוני השכר החציוני, שפורסמו לראשונה בידי הלמ"ס, עולה פער עצום של כמעט 3,000 שקלים לעומת השכר הממוצע. עוד מתברר: הכנסה ממוצעת של אישה מהווה 66% מהכנסת גבר, הכנסה ממוצעת של שכיר יהודי עומדת על 12,065 שקל לעומת 6,457 שקל לשכיר ערבי

ההכנסה החציונית לחודש של עובד שכיר עמדה בשנה שעברה על 6,541 שקל. כך עולה מסקר הוצאות משק הבית לשנת 2012 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה היום (ג') לראשונה את השכר החציוני. ההכנסה החציונית היתה 71% מההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש, שעמדה על 9,149 שקל. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעת עבודה עמדה על 51.6 שקל.

 

 

עוד עולה מהנתונים, כי הגיל ממוצע של שכיר היה 40.4 ומספר שנות לימוד הממוצע הוא 14.0. מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע היה 42.4.

 

51.4% מהשכירים במשק היו גברים ו-48.6% נשים. ממוצע שנות לימוד של גבר שכיר הוא 13.8 ושל אישה שכירה הוא 14.2. בעשירונים התחתונים שיעור הנשים השכירות גבוה יותר משיעור הגברים השכירים, וככל שמתקדמים בעשירונים - שיעור הנשים השכירות הולך וקטן.

 

מהי ההכנסה החציונית והממוצעת של כל עשירון? לצפייה בגרף בגודל מלא

 

הנתונים חושפים את פערי השכר הגבוהים בין נשים לגברים: ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לגבר שכיר עמדה על 10,953 שקל, ולשעה - 55.1 שקל. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לאישה שכירה הייתה 7,244 שקל, ולשעה - 46.8 שקל.

 

ההכנסה החציונית ברוטו לחודש לגבר שכיר הייתה אשתקד 7,774 שקל. שכרה החציוני של אישה שכירה עמד, לעומת זאת, על 5,489 שקל.

 

מכאן עולה שההכנסה הממוצעת של אישה שכירה מהווה 66% מהכנסת גבר; ההכנסה הממוצעת ברוטו של אישה לשעה היא 85% מהכנסת הגבר; וההכנסה החציונית שלה היא 70.6% מההכנסה החציונית של גבר.

 

שיעור הנשים והגברים לפי עשירונים. לצפייה בגרף בגודל המלא

 

פערים גבוהים בין יהודים וערבים משכילים

מפילוח לפי קבוצות אוכלוסייה עולה, כי ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה היהודית עמדה על 9,721 שקל, והחציונית 7,002 שקל. לעומת זאת, בקרב האוכלוסייה הערבית עמדה ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה על 6,029 שקל, והחציונית על 5,275 שקל. כלומר, ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש באוכלוסייה הערבית הייתה 62.0% מהכנסת האוכלוסייה היהודית.

 

הפערים בהכנסות בין שכירים ערבים ליהודים היו גבוהים יותר בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה, מאשר בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה.

 

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לגבר שכיר באוכלוסייה היהודית הייתה 12,065 שקל. לעומת זאת, הכנסתו של שכיר ערבי היתה נמוכה ב-46.5%, ועמדה על 6,457 שקל לחודש.

 

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לאישה שכירה באוכלוסייה היהודית הייתה 7,509 שקל. הכנסתה של אישה שכירה באוכלוסייה הערבית היתה נמוכה ב-33.7%, ועמדה על 4,977 שקל לחודש.

 

ההכנסה ברוטו של מנהל: 87.9 שקל לשעה

ההכנסה ברוטו הגבוהה ביותר הייתה של "מנהלים" (18,021 שקל לחודש) - פי 2 מההכנסה החודשית הממוצעת לשכיר. ההכנסה ברוטו הנמוכה ביותר הייתה של "עובדים בלתי מקצועיים" (4,675 שקל) - כמחצית מההכנסה החודשית הממוצעת לשכיר.

 

ההכנסה החודשית של מנהלים היתה גדולה פי 3.9 מהכנסתם של עובדים בלתי מקצועיים.

 

פערי השכר לפי משלח יד - לצפייה בגרף בגודל המלא

 

חלק מהפער נובע ממספר שעות עבודה שבועיות רב יותר של מנהלים (48.0 שעות עבודה בשבוע) לעומת עובדים בלתי מקצועיים (37.5 שעות בשבוע). אולם בהשוואה של ההכנסה לשעה, עדיין ההכנסה ברוטו של מנהלים (87.9 שקל לשעה) הייתה גבוהה פי 2.9 מההכנסה ברוטו של עובדים בלתי מקצועיים (30.4 שקל). 

 

ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר, כך גדלה הכנסתו: ההכנסה ברוטו לשעה של שכיר בעל השכלה של 16 שנות לימוד ומעלה הייתה 76.7 שקל; לעומת הכנסה של 29.3 שקל ברוטו לשעה של שכיר שלמד פחות מ-9 שנים.

 

בראש: ענף חשמל ומים

בבחינת ההכנסה לשעת עבודה לפי ענף כלכלי, התברר כי בענף "חשמל ומים" ההכנסה ברוטו לשעה הייתה גבוהה פי 1.8 בממוצע מההכנסה הממוצעת ברוטו לשעת עבודה של כלל השכירים.

 

לעומת זאת, בענף "שירותים למשקי הבית ע"י פרטים" הייתה ההכנסה ברוטו לשעה (11.8 שקל) פחות מרבע מההכנסה לשעת עבודה. בענף "שירותי אירוח ואוכל" הייתה ההכנסה ברוטו לשעה 66% בלבד מההכנסה הממוצעת לשעת עבודה (33.8 שקל בהשוואה ל-51.6 שקל בהתאמה).

 

כמה מרוויחים לשעה בכל ענף? לצפייה בגרף בגודל המלא

 

נתוני הלמ"ס שפורסמו היום מבוססים על 10,205 עובדים שכירים המייצגים כ-2,720,000 שכירים באוכלוסייה. במהלך 2012 נדגמו בסקר 230 ישובים, ואוכלוסיית הסקר כללה את כל היישובים, לרבות קיבוצים מתחדשים ומושבים שיתופיים ולמעט בדואים בדרום (כיסוי של כ-97% מכלל האוכלוסייה).

 

יש לציין כי נתוני השכר הממוצע למשרת שכיר, שמפרסמת הלמ"ס כל חודש, נמוכים יותר. זאת, כיוון שהם מבוססים על דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי ומחושבים באופן שונה, לעומת הודעת הלמ"ס היום המבוססת על סקר הוצאות משק הבית.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים