שתף קטע נבחר

עמלות הבנקים ב-9 חודשים: 11 מיליארד שקל

5.75 מיליארד שקל - זה היה הרווח המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014. העמלות שגבו הבנקים הגיעו ליותר מ-11 מיליארד שקל, וההכנסות מריבית עמדו על 18.7 מיליארד שקל. וכמה כסף הוציאו הבנקים על משכורות?

הרווח הנקי המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים בישראל הסתכם ב- 2.1 מיליארד שקל ברבעון השלישי של השנה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח ב-5.75 מיליארד שקל, עלייה של כ-3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מסיכום הדו"חות הכספיים של הבנקים.

 

 

הכנסות הבנקים מעמלות שנגבו מלקוחותיהם בתקופה זו, עמדו על 11.05 מיליארד שקל, בדומה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

 

לצד העמלות הנכבדות, נראה כי את הכסף הגדול עושים הבנקים דווקא ממרווחי הריבית - הריבית שהם גובים על ההלוואות, פחות הריבית שהם נותנים ללקוחות המפקידים כסף בבנק (וזו כמובן קטנה בהרבה, שלא לומר מזערית). ובלשון הבנקים: הכנסות הריבית נטו.

 

מסיכום הדו"חות עולה כי סך הכנסות הריבית נטו של חמשת הבנקים הגדולים, הסתכם בתשעה חודשים ב-18.7 מיליארד שקל, ירידה של 3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

על פי הנתונים, הוצאות השכר בתקופה זו הסתכמו בחמשת הבנקים הגדולים בסכום מצטבר של 12.6 מיליארד שקל.

 

 

תוצאות הבנקים בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה (במיליוני שקלים)

 

פועלים: יחלק דיבידנד של 117 מיליון שקל

בנק הפועלים ממשיך להוביל בשורת הרווח, כאשר הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם בבנק ב-740 מיליון שקל - גידול של 13% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013.

 

על פי הנתונים, בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח ב-2.27 מיליארד שקל - גידול של כ-18% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון השלישי של 2014 ל-9.9%, בהשוואה ל-9.6% ברבעון המקביל אשתקד.

 

 (צילום: מוטי קמחי) (צילום: מוטי קמחי)

הכנסות הריבית נטו הסתכמו ברבעון האחרון של השנה ב-1.97 מיליארד שקל, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות הריבית ב-5.88 מיליארד שקל.

 

סך ההכנסות מעמלות בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכם ב-3.83 מיליארד שקל, וברבעון האחרון הן הגיעו ל-1.28 מיליארד שקל.

 

הוצאות השכר בבנק הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-3.3 מיליארד שקל, וברבעון האחרון הן הסתכמו ב-1.05 מיליארד שקל.

 

הבנק הודיע כי יחלק דיבידנד בשיעור של כ-15% מרווחי הרבעון השלישי, בסך של 117 מיליון שקל. יש לציין כי מתחילת השנה, סך הדיבידנד שיחולק מסתכם ב-330 מיליון שקל.

 

לאומי: הקנסות בארה"ב פגעו ברווח

הרווח הנקי של בנק לאומי ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם ב-677 מיליון שקל - גידול של כ-22% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. על פי הנתונים, בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח בכ-1.6 מיליארד שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

יש לציין כי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפריש הבנק קצת יותר ממיליארד שקל בגין החקירה המתנהלת נגדו בארה"ב, בחשד לסיוע להעלמות מס של לקוחות (ברבעון השלישי עמדה הפרשה זו על 476 מיליון שקל) - מה שפגע בשורת הרווח. הרווח משקף תשואה של 7.9% (על בסיס שנתי).

 

כזכור, בחודש יוני האחרון הודיע הבנק כי הגיע להסדר עם הרשויות האמריקניות, במסגרת חקירה שהתנהלה נגדו בחשד לסיוע ללקוחות להעלים מס. על פי הודעת הבנק אז, סך ההוצאות הכוללות את הקנס ואת התשלומים הנלווים עמדו על כמיליארד שקל. אולם אז התברר כי היקף ההפרשות של הבנק עשוי להיות גדול בהרבה, בעקבות חקירה נוספת המתקיימת במקביל על ידי הרשויות במדינת ניו-יורק, שתוצאותיה עלולים להסב לבנק הוצאה של כמיליארד שקל נוספים.

 

הכנסות הריבית נטו בבנק לאומי עמדו בתשעת החודשים הראשונים של השנה על 5.56 מיליארד שקל, וברבעון האחרון הסתכמו ב-1.9 מיליארד שקל. עוד עולה מהנתונים כי ההכנסות מעמלות עמדו על 3.1 מיליארד שקל בחודשים ינואר-ספטמבר, וקצת יותר ממיליארד שקל ברבעון האחרון.

 

הוצאות השכר ברבעון עמדו על 1.3 מיליארד שקל, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הוצאות השכר בסכום של 3.74 מיליארד שקל

 

דיסקונט: ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית

הרווח של בנק דיסקונט ברבעון השלישי של השנה, הסתכם ב-234 מיליון שקל, ירידה של 15.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרוויח הבנק 591 מיליון שקל, ירידה חדה של 26% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר התשואה על ההון בתקופה זו עמדה על 6.3%.

 

יש לציין ,כי בנטרול השינויים בעתודה לפיצויים, בעיקר בשל ההפרשה לתוכנית הפרישה בבנק בסכום של כ-150 מיליון שקל, היה הרווח ברבעון השלישי מסתכם בסך של 254 מיליון שקל, ירידה בשיעור מתון יותר של 8%. כך גם בנטרול השינוי האמור, היתה התשואה על ההון בתשעת החודשים הראשונים של השנה מסתכמת ב-7.8%.

 

הבנק, בראשות לילך טופילסקי אשר, ממשיך ביישום התוכנית האסטרטגית שלו ל-5 השנים הבאות, כאשר על פי נתוני הדו"ח, חל שיפור בהלימות ההון של הבנק, המגיעה ל-9.3% וכן חל גידול בתיק האשראי.

 

הכנסות הריבית נטו הסתכמו בדיסקונט בתשעת החודשים הראשונים של 2014 ב- 3.17 מיליארד שקל, וברבעון האחרון הן עמדו על 1.06 מיליארד שקל.

 

סך העמלות שגבה הבנק הסתכמו בשלושת הרבעונים הראשונים ב- 1.92 מיליארד שקל, וברבעון האחרון ב- 650 מיליון שקל. הוצאות השכר עלו בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ב-8.3% והסתכמו ב- 2.92 מיליארד שקל.

 

הבינלאומי: הכנסות מעמלות של 1.1 מיליארד שקל

הרווח הנקי של הבנק הבינלאומי הסתכם ברבעון השלישי של השנה ב-146 מיליון שקל, גידול של 1.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב-426 מיליון שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר התשואה על ההון עמדה על 8.3%.

 

הכנסות הריבית נטו, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-1.6 מיליארד שקל וההכנסות מעמלות הסתכמו בתקופה זו ב- 1.1 מיליארד שקל.

 

בעקבות התוצאות הכספיות, החליט דירקטוריון הבנק על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות הבנק בסך כולל של 55 מיליון שקל.

 

מזרחי-טפחות: גידול ברווח הנקי בשלושת הרבעונים

הרווח הנקי של בנק מזרחי טפחות ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-304 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 870 מיליון שקל, גידול של 5% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2013.

 

סך הכנסות הריבית נטו (הכנסות מהלוואות) ברבעון הסתכמו ב- 893 מיליון שקל ומינואר עד ספטמבר הסתכמו הכנסות המימון ב- 2.53 מיליארד שקל.

 

במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו העמלות שגבה הבנק ב 1.1 מיליארד שקל, כאשר ברבעון השלישי הסתכמו העמלות ב- 367 מיליון שקל.

 

הוצאות השכר בבנק הסתכמו ב-1.41 מיליארד שקל, גידול של 5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: shutterstock
צילום: shutterstock
צילום: סיון פרג'
ציון קינן מנכ"ל בנק הפועלים
צילום: סיון פרג'
צילום: יובל חן "ידיעות אחרונות"
רקפת רוסק עמינח מנכלית בנק לאומי
צילום: יובל חן "ידיעות אחרונות"
צילום: רון קדמי
מנכ"לית דיסקונט לילך אשר טופילסקי
צילום: רון קדמי
צילום: דן לב
מנכ"ל הבנק הבינלאומי סמדר ברבר-צדיק
צילום: דן לב
אלדד פרשר מנכ"ל מזרחי-טפחות
מומלצים