שתף קטע נבחר

החברות שקובעות כמה ריבית יקבל המשקיע

גובה הריבית שתשלם החברה או המדינה בתמורה להלוואה מהציבור נקבע על ידי חברות הדירוג. מי הן החברות המדרגות? מה ההבדל בין הלוואה למדינה או לחברה, מי משלמת יותר ריבית? ואיפה מדורגת ישראל? מדריך

הבוקר הודיעה חברת מידרוג על הורדת דירוג לכלל סדרות אגרות החוב חברת רבוע כחול נדל"ן מדירוג A1 לדירוג A2 ולפני עשרה ימים, חברת הדירוג S&P מעלות, הורידה את הדירוג של חברת שופרסל מ-+ilA ל-ilA. מה זה אומר, וכיצד זה משפיע על החברה או על המשקיע הפשוט?

 

עוד כתבות מגזין בערוץ שוק ההון

רוצים רווח 70% בשעה? ההפסד כולו שלכם

במה קרנות הפנסיה משקיעות את הכסף שלך?

 

בעולם האשראי העולמי והמקומי, תהליך גיוס חוב מלווה בדרך כלל בקבלת דירוג טרום הגיוס. הדירוג משמעו מתן "ציון" לחוב המגויס. כאשר הדרוג מהווה אינדיקציה למעשה עבור המשקיעים ליכולת החזר החוב של הגוף המגייס, ולכן הוא משפיע באופן ישיר על עלות גיוס החוב (הריבית). דרוגים ניתנים הן למדינות והן לחברות.

 

חברה מדרגת היא לא חברת בת של החברה המדורגת

בעולם קיימות מספר חברות מדרגות כאשר הגדולות שביניהן הינן חברת מודיס, P&S וחברת FITCH. בארץ קיימות 2 חברות דירוג: מעלות ומידרוג. כאן חשוב לומר כי חברות מדרגות הינן חברות עצמאיות שאינן קשורות לחברות המגייסות. הסיבה ברורה: עליהן להיות מנותקות מהשפעתן של החברות המגייסות משום שהן אמורות לשקף עמדה ניטראלית ואובייקטיבית לגבי איגרות החוב אותן הן מדרגות. במידה ולא, ייתכנו שיקולים זרים, שלא ייתנו את התמונה המלאה של החברה המדורגת.

ראיתם דירוג חיובי? זה אינדיקציה למשקיעים מה יכולת החזר החוב של הגוף נשוא הדרוג (shutterstock) (shutterstock)
ראיתם דירוג חיובי? זה אינדיקציה למשקיעים מה יכולת החזר החוב של הגוף נשוא הדרוג(shutterstock)

דו"ח דירוג אמור לתת אינדיקציה למשקיעים מה יכולת החזר החוב של הגוף נשוא הדרוג. בדו"ח הדירוג נסקרים הן פרמטריים כמותיים כגון רווחיות החברה, מאזן החברה, רמת המינוף (היחס בין חוב להון) והיכולת לייצר מזומנים, והן פרמטריים איכותיים כגון הנהלת החברה, מעמדה בענף וכיו"ב. בדירוג מדינות נקודות ההתייחסות הינן רמת חוב המדינה ביחס לתוצר, אינפלציה, סביבה גיאופוליטית וכדו'. חברה מדרגת עוקבת באופן שוטף אחרי החברה או המדינה המדורגת. לכל התפתחות המשפיעה באופן מהותי על החברה יכולת השפעה על דירוגה של החברה.

 

דירוג חברה בדרך כלל מאושרר אחת לשנה. תהליך כגון מיזוג חברה או רכישת חברה עשוי להשפיע באופן מהותי על דירוג חברה במידה ויש שינוי משמעותי לטובה או לרעה על יכולת החזר החוב שלה. מדינה הנקלעת לרמת גבוהה של גרעון תקציבי פרמננטי, בדרך כלל דירוגה ייפגע במקרה זה.

 

סקאלת הדירוג

סקלת הדירוג נעה בין דירוג מכסימלי שהינו AAA ועד דרוג המלמד על פשיטת רגל שהינו דרוג D. סקאלת הדירוגים נעה כאמור בין הדרוג המכסימלי שהינו AAA, לאחר מכן AA, A וכך יורד הדירוג עד לרמה של D. בסקאלת הדירוגים נבחין בין דירוג BBB ומעלה המהווה בעולם דירוג בדרגת השקעה לבין דירוגים נמוכים מדרוג זה הנחשבים כאג"ח בסיכון גבוה (בעגה העולמית "אג"ח זבל").

איזה ציון החברה שלי קיבלה? (shutterstock) (shutterstock)
איזה ציון החברה שלי קיבלה?(shutterstock)

דרוג החברה משפיע באופן מיידי על גובה הריבית אותה משלמת החברה. קיים קשר הפוך בין גובה הדירוג לגובה הריבית. ככל שהדרוג גבוה יותר כך תשלם החברה ריבית נמוכה יותר על איגרות החוב אותן תנפיק. הדבר נובע מכך שדרוג החברה מלמד על איכות החברה ועל יכולתה לעומד בהחזרי החוב אותם נטלה. חברה בעלת דרוג AAA תמיד תשלם ריבית נמוכה יותר מחברה המדורגת בדרוג A. כאשר דרוג של חברה יורד, כך גם עלויות הגיוס שלה יתייקרו באופן מיידי וההיפך, במידה ודירוג החברה עלה, עלויות הגיוס שלה יורדו. חברה בעלת איגרות חוב הנסחרות בבורסה, ברגע שיורד דירוגה, במקרה זה בדרך כלל נראה ירידה במחירי איגרות החוב שלה, ירידת המחירים המשקפת את העלייה בסיכון וכך על פי אותה משוואה, גם תשואת האיגרת תעלה.

 

חשוב לציין כי לכל מדינה קיימת סקאלת דירוג פנימית השונה ממדינה למדינה. לדוגמא חברה המדורגת בדרוג A בישראל לא בהכרח תשלם את אותה ריבית, שתשלם חברה בדרוג דומה בארה"ב בגלל תפיסה עסקית וכלכלית שונה וסיבות אחרות.

 

מי משלם ריבית גבוהה יותר? מדינה או חברה

למעט מקרים חריגים ביותר, עלות הגיוס של חברה תמיד תהיה גבוהה יותר מעלות הגיוס של המדינה באיגרות החוב שלה. לדוגמא אם ממשלת ישראל מגייסת אג"ח ל-10 שנים בריבית של 2%, חברה המנפיקה בישראל תמיד תשלם ריבית גבוהה יותר, בהתאם לאיכות הדירוג שלה. המרווח בין הריבית שתשלם החברה לריבית שמשלמת המדינה הינו משתנה בהתאם לתנאים בשוק ההון.

בדרך כלל בזמנים שהשוק במגמה חיובית מרווח זה נוטה לרדת, ואילו בזמנים שהשוק במגמה שלילית מרווח זה נוטה לעלות. בשיקולי ההשקעה באג"ח חברות (אג"ח קונצרני) לוקחים בדרך כלל בחשבון, את רמת המרווח מאג"ח ממשלתי ופחות את רמת הריבית האבסולוטית, כיון שלגובה הריבית הממשלתית מתייחסים כרכיב קבוע.

 

האם מדינה יכולה לגייס כסף בריבית שלילית?

בדומה לדירוג חברות גם למדינות קיים דרוג אשראי. דירוג האשראי של המדינה הינו קריטי לרמת הריבית אותה תשלם המדינה על חובותיה. יש לזכור כי למשל בישראל עלות הריבית השנתית על איגרות החוב הינה סעיף תקציבי גדול מאוד בתקציב המדינה ולכן לעליית או ירידת דירוג השפעה ישירה על הוצאות המדינה, דרך הריבית שתשלם על הלוואותיה. מדינות בדומה לחברות משלמות ריבית על איגרות החוב שלהן בהתאם לרמת הדירוג שלהן.

הדרוג מהווה אינדיקציה למעשה עבור המשקיעים ליכולת החזר החוב של הגוף המגייס (צילום: index open) (צילום: index open)
הדרוג מהווה אינדיקציה למעשה עבור המשקיעים ליכולת החזר החוב של הגוף המגייס(צילום: index open)
 

בין הארצות המדורגות ברמת דירוג מכסימלית ניתן למצוא את ארה"ב וגרמניה למשל (לאחרונה גייסה גרמניה כסף מהציבור, דרך הנפקת אג"ח בריבית שלילית – שהמשקיע מקבל פחות מהקרן). המדינות המפותחות בדרך כלל מדורגות בדירוגים גבוהים יחסית לעומת המדינות המתפתחות המדורגות בדירוגים נמוכים יותר. ישראל מדורגת בדירוגים הנעים בין A+ ל A, בתלות בחברת הדירוג.

 

בין המדינות הנמצאות בקבוצת הדירוג של ישראל ניתן למצוא את פולין, צ'כיה, סלובקיה ודרום קוריאה. מדינות הנקלעות לקשיים ביכולת החזר חוב דירוגן בדרך כלל נמוך מאוד וכאשר המדינה מגיעה לאי יכולת פירעון, כאשר היא נזקקת להסדר חוב, דירוגה יעמוד בדרך כלל על D. בין המדינות שנזקקו להסדר חוב בשנים האחרונות ניתן למנות את יוון, ארגנטינה ובשנות ה 90 גם את רוסיה.

 

לסיכום, דירוג הינו פרמטר משמעותי לעלויות גיוס החוב של מדינה/חברה. לשינוי בדירוג השפעה מיידית על גובה הריבית המשולמת על ידי חברות ולכן השאיפה של חברה תמיד תהיה לשמור לפחות על רמת הדירוג המקורית שלה תוך שאיפה תמידית לעלייה בדירוג המשפיעה על עלויות החוב.

 

הכותב הוא מנהל דסק מחקר מקרו – לאומי שוקי הון. כנסו לזירת המסחר של לאומי

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: shutterstock
דירוג גבוה = ריבית נמוכה
צילום: shutterstock
מומלצים